Training Lean Manufacturing Green Belt patagonia
07-10-2024
09:00u - 13:00u
5 dagdelen
€ 990,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Training Lean Manufacturing Green Belt

Wil je effectief studeren? Volg hier praktijkcolleges in combinatie met zelfstudie en individuele begeleiding. Lean leren en toepassen in je eigen tempo.

Met deze training Lean Manufacturing Green Belt (LSSGB) leer je de inhoud van de managementmethode Lean Manufacturing in 2 maanden. Wil je verder? Dan kan je jezelf bij ons ontwikkelen tot Continuous Improvement Manager en zelfs tot Lean Consultant. Lees hier over de mogelijkheden en het programma.

Fase 1: LSSGB training met certificatie

De combinatie van 5 dagdelen training met zelfstudie in het ASQ LSSGB Boek en het doen van oefenexamens stellen je in staat het LSSGB examen te maken. Dit pakket is geschikt voor wie graag zelf studeert, maar wel de praktijkoefeningen wil ervaren. Wil je extra persoonlijke ondersteuning of verdieping in onderwerpen als statistiek en implementatie? Dan kan je ook het pakket Lean Studiebegeleiding afnemen. Je krijgt dan 10 uur aanvullende individuele begeleiding.

Fase 2: LSSGB implementatie consultant

Wil je jezelf verder ontwikkelen tot Continuous Improvement Manager of zelfs tot Lean Consultant? Ga dan door naar het leiden van Lean Transformaties. Je leert het management coachen in Lean Leadership, Value Stream Mapping toepassen en Flow Systems implementeren. Dit programma bestaat uit een studiereis naar Japan met Makoto Flow (onze partner in Japan), de uitwerking van een Lean Assessment met de Lean Tree business case en het implementatieprogramma. Dit programma voer je uit in je eigen organisatie met begeleiding van onze trainers en consultants. 

Originele Toyota Lean methode en leerprocessen

We gebruiken tijdens deze training de oorspronkelijke Japanse methoden en de instructies van Toyota en andere organisaties die Lean beheersen. Dat geeft je opleiding tot Lean Six Sigma Green Belt waarde en je ontwikkelt specifieke competenties, die je toepast op de werkplek (Gemba). Je gaat Lean in je eigen organisatie toepassen en daarna als je wil ook in andere organisaties. 

Leermethode voor deze Lean Manufacturing GB training

Je leert in fase 1 tijdens de LSSGB training de methode Lean Manufacturing toepassen via werkcolleges met games, oefeningen en workshops. Dat doe je in teams, precies zoals Lean in de praktijk ook wordt toegepast. De praktijk van de Gemba en de theorie van Lean worden gecombineerd, zodat de methode Lean Manufacturing met al haar technieken en systemen tot leven komt. Je leert door observeren, doen, samenwerken en zelfstudie. Dat ervaar je allemaal volgens de Japanse leerschool: Leren in de praktijk. Je ervaart de bedoeling van Lean met haar eenvoud en directe werkwijze.

Lean Six Sigma Green Belt examen voorbereiden - Fase 1

Lean Manufacturing en Six Sigma zijn twee aparte methoden die tegenwoordig worden gecombineerd in het LSS GB examen. Daarom vind je online overal Lean Six Sigma Green Belt trainingen. Wij geven de trainingen voor Lean en Six Sigma apart, omdat je de inhoud dan beter begrijpt. De kosten zijn hierdoor wat lager en de doorlooptijd is iets langer. Het resultaat is voor jou veel beter. Je haalt het LSSGB examen makkelijker en vooral je eigen competenties voor de toepassing van beide methoden worden beter ontwikkeld. Klik hier voor de training Six Sigma Green Belt. Volg beide trainingen achter elkaar met zelfstudie en oefenexamens en je kan het LSS GB certificaat behalen. Het programma:

 1. Training Lean Manufacturing Green Belt
 2. Training Six Sigma Green Belt
 3. Examen Lean Six Sigma Green Belt - optioneel

Je kan de trainingen in je eigen tempo doen. Bijvoorbeeld direct achter elkaar, maar ook met een jaar ertussen of je draait de volgorde van Lean en Six Sigma om. Je kunt ook eerst de praktijkcolleges doen, later de theorie en na enige ervaring het examen. Kies je eigen tempo en doe wat voor jou goed werkt.

Lean Manufacturing Implementatie consultant - Fase 2

Wil je na fase 1 verder en je ontwikkelen tot Lean Consultant? Vervolg dan met dit programma:

 1. Lean studiereis naar Japan: Japan Lean Immersion Tour met Makoto Flow
 2. Training Continuous Improvement Manager
 3. Lean transformation in je eigen organisatie

In Japan ervaar je werkelijk hoe Lean wordt toegepast. De denkwijze wordt overal toegepast en dat brengt de theorie tot leven. Je begrijpt dan beter welke randvoorwaarden in de organisatie en voor leiderschap gelden om van Lean een succes te maken. Je bezoekt bedrijven en krijgt talloze voorbeelden, gecombineerd met de achtergronden en de cultuur. Ook in deze fase geldt dat je de volgorde kunt wijzingen en je je eigen tempo kiest. 

Waarom 2 aparte opleidingen voor Lean en Six Sigma?

Six Sigma is een methode voor problem solving, lees: het oplossen van procesproblemen. Six Sigma is een analytische methode, waarbij via oorzaakanalyses de problemen in producten en processen worden onderzocht, waarna procesverbetering wordt toegepast. Deze methode is onderdeel van het vakgebied kwaliteitsmanagement en geeft invulling aan de Act fase in de PDCA cycle of Deming cycle. Lean Manufacturing heeft een heel andere functie. Lean is een managementmethode en vormt de basis van het productiesysteem van een organisatie voor klantgerichte productie. Lean is een managementmethode, waarmee zo efficiënt mogelijk orders van klanten worden omgezet naar eindproducten. Beide methoden vragen een verschillende denk- en werkwijze en ook de technieken zijn verschillend.

Wil je meer hierover begrijpen? Bel ons dan even en stel je vragen: 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com. We leggen het graag verder uit. 

Inhoud

Training Lean leert je principes en praktische toepassingen

Heb je de header van deze pagina goed bekeken? Er staat ontvang geen wast, produceer geen waste en geef geen waste door (aan je collega of klant). Als iedere medewerker zich daaraan houdt, wordt het productieproces aanzienlijk efficiënter. Het zijn dit soort eenvoudige principes die de elegantie van Lean accentueren en de in de praktijk worden gebracht. Lean is geen theoretische, ingewikkelde boekenstudie, maar een praktische vaardigheid in observeren, begrijpen en direct flow creëren.

Inhoud training Lean Manufacturing Green Belt

De inhoud van deze training Lean Manufacturing Green Belt geeft je deze inzichten en de werking van Lean principes, die door Toyota zijn ontwikkeld. De inhoud van de training is gebaseerd op leren en toepassen tegelijkertijd. Via workshops en oefeningen in teamverband werk je samen met de andere deelnemers aan de praktijk van Lean Manufacturing voor je eigen Toyota Production System. 

Praktijk en leerdagen training Lean Manufacturing Green Belt

Dagdeel 1: On demand production

 • Inleiding Lean Manufacturing
 • Klanteisen en waarde creatie
 • Stappenplan naar Continuous Flow
 • Heijunka begrijpen en toepassen
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Tijdens dit eerste dagdeel wordt on demand production behandeld. Het gaat er om de essentie van Lean te begrijpen: Continu leveren op het moment dat de klanten verwachten dat geleverd wordt. Daarvoor is Continuous Flow nodig en een flexibele organisatie. Samen voer je games uit, die de Lean principes duidelijk maken en laten zien hoe een flexibele organisatie wordt gecreëerd. 

Dagdeel 2: Value Stream Mapping uitvoeren

 • Waardestroom ontwerpen
 • Value Stream Mapping - VSM
 • Takttime en cycle time toepassen
 • Verspillingen identificeren
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Value Stream Mapping is één van de belangrijkste Lean technieken om flow te ontwerpen. Je leert het onderscheid tussen waarde creatie en verspillingen. De definities van verspillingen (waste) en waarde heb je hiervoor nodig. Deze verspillingen staan bekend als de 7 wastes of 8 wastes. Wist je overigens dat er veel meer zijn? Je krijgt van ons het originele overzicht van alle wastes die Toyota heeft geïdentificeerd.

Dagdeel 3: Pull production system

 • Kanban en Two Bin systemen
 • One piece flow concepten
 • Pull productiesysteem ontwikkelen
 • Afscheid van oude gewoonten en regels
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

De volgende Lean stap van deze training is de ontwikkeling van een pull production system. Je leert via systemen als Kanban en One Piece Flow een flexibele en vraag gestuurde organisatie ontwikkelen, die precies levert wat de markt vraagt. Oude regels worden weggenomen en nieuwe managementregels worden geïntroduceerd. Je ervaart hier ook hoe makkelijk Lean eigenlijk is. De operators en het middenkader worden er bij betrokken en zij kunnen prima de uitvoering van Lean verzorgen. Het productiesysteem van je organisatie wordt op deze dag ontworpen.

Dagdeel 4: Lean Management en leiderschap

 • Lean House ontwikkelen en Lean Maturity Matrix gebruiken
 • Lean Manufacturing als managementmethode
 • Lean voor het managementteam
 • Lean voor teamleiders en afdelingshoofden
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Lean is operationeel eigenlijk eenvoudig als je de systematiek door hebt. Wat wel nodig is, is een nieuwe of vernieuwde leiderschapsstijl, een nieuwe manier van leidinggeven. Niet harder werken en overwerken om de productieorders te halen, maar juist stilstaan en verbeteren. Deze typische Kaizen denkwijze zal je tijdens dit dagdeel ervaren als heel praktisch en verrassend effectief. De operationele kosten zullen dalen en een nieuwe leiderschapsstijl wordt geïntroduceerd.

Dagdeel 5: Toyota Production System (TPS)

 • Single Minutes Exchange of Dies (SMED)
 • 5S methode
 • Praktijkrichtlijnen voor de Gemba
 • Lean voorbeelden uit de praktijk
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Dit dagdeel bevat extra technieken en systemen die belangrijk zijn om pull production verder door te voeren en die essentieel zijn om de operators en teamleiders te betrekken bij de toepassing van Lean production. Je krijgt praktische richtlijnen mee en hulpmiddelen om in je eigen organisatie uit te voeren. 

Business case uitwerken voor uw eigen Toyota Production System

Aan het einde van ieder dagdeel zie je staan 'Business case opstellen eigen organisatie'. Dit betekent dat je aan het einde van iedere trainingsdag tijd krijgt om het geleerde van die dag om te zetten naar beleid voor je eigen organisatie: je eigen op Lean gebaseerde productiesysteem voor jouw organisatie. De trainer helpt je hierbij. Dankzij dit trainingsonderdeel ga je aan het einde van deze training Lean naar huis met een uitgewerkt plan voor de implementatie van Lean Manufacturing.

Training Lean biedt toepassingen Lean technieken

Lean Manufacturing biedt een hele gereedschapskist aan technieken om Continuous Flow te creëren. Tijdens deze training Lean leer je die technieken op de juiste manier toepassen. Die regels zijn niet ingewikkeld, maar moeten wel correct worden uitgevoerd. Dat gaat in de praktijk nog wel eens verkeerd. Je leert tijdens deze training Lean Manufacturing de juiste manier van toepassen, zodat je geen fouten maakt in je eigen praktijk.

Lean Management als nieuwe leiderschapsstijl en managementmethode

Lean Manufacturing vraagt ook een andere leiderschapsstijl. Sterker, de toepassing van Lean begint met leiderschap. Ook dat onderwerp behandelen we tijdens deze Lean training. Leiderschap voor het management en de rol van teamleiders en voormannen. Het is de kunst om anders te gaan werken, ook minder te werken en meer stil te staan bij de werking van processen. Efficiëntie wordt bereikt via stilstaan en veranderen, niet via harder werken en hetzelfde blijven doen. Je leert tijdens deze Lean training waarom en hoe dat werkt. We geven je de achtergronden van het oorspronkelijke Kaizen management gelijk mee. 

Voor wie

Voor wie is de training Lean Manufacturing Green Belt?

Deze training Lean Manufacturing Green Belt is voor wie het certificaat LSS Green Belt wil behalen en Lean Manufacturing  in de praktijk van de eigen organisatie wil toepassen. Deze training Lean Manufacturing Green Belt is ook voor wie betrokken is bij de implementatie van Lean Manufacturing of wie meewerkt aan de verbetering van het productiesysteem, zoals door het toepassen van Lean systemen.

Functies van de deelnemers aan deze training Lean Green Belt

Meestal zijn het de operational manager en de productiemanager, die de eerste verantwoordelijken zijn voor het productiesysteem, in samenwerking met de Lean Deployment Manager (die heeft niet iedere organisatie). Daarbij werken Teamleiders en Afdelingshoofden natuurlijk mee. Ook Kwaliteitsmanagers en Continuous Improvement Managers spelen een belangrijke rol. Deelnemers aan deze training hebben meestal één van de volgende functies:

 • Lean Deployment Manager
 • Productiemanager, Operational Manager, Productieleider
 • Plantmanager, Shiftleader
 • Teamleider, Afdelingshoofd
 • Kwaliteitsmanager, Kwaliteitscoördinator, QHSE manager

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in je organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij jou intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar je organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van je behoeften. Heb je die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. Je kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training Lean Manufacturing Green Belt

Het niveau van deze Lean Green Belt training is het internationaal erkende certificaat Lean Six Sigma Green Belt. Nadat je de methode Lean Manufacturing hebt geleerd en ervaren tijdens deze Lean training kan je het LSS Green Belt examen doen en het Green Belt certificaat behalen. Tegelijkertijd ben je in staat Lean Manufacturing in je organisatie toe te passen. Je krijgt een heel nieuw inzicht in de productieprocessen van je organisatie. Je gaat verspillingen zien en het onderscheid maken met waarde creatie. Vervolgens ervaar je de effectiviteit van een pull productiesysteem ten opzichte van de klassieke productiesystemen. Je werkt mee aan het productiesysteem van je organisatie.

Resultaat na deze Lean Manufacturing GB training

 • Voorbereid op het LSS Green Belt examen
 • Kennis van Lean Manufacturing en Lean Management
 • Inzicht in het Toyota Production System
 • Eigen Lean productiesysteem ontwerpen
 • Kennis van verspillingen en waarde creatie
 • Verschil tussen push en pull productie
 • Kanban en Two-Bin systemen
 • Continuous flow ontwikkelen
 • Heijunka toepassen
 • Leadtime reductie
 • In teams samenwerken

Startdata

Startdata van de training Lean Manufacturing Green Belt

Wil je de training Lean Manufacturing Green Belt volgen? Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Datum Tijd
7 oktober 2024  09:00 – 12:30
21 oktober 2024 09:00 – 12:30
4 november 2024 09:00 – 12:30
18 november 2024 09:00 – 12:30
2 december 2024 09:00 – 12:30

 

Investering

Investering in Lean Manufacturing training

Prijzen Lean Manufacturing LSSGB studie - Fase 1 

De prijs van deze training Lean Manufacturing met open inschrijving is € 990 per persoon voor 5 dagdelen. Dit is inclusief de workshops, syllabus, PowerPoint Presentaties en tools. Je leert de praktijk tijdens de training, die je aanvult met zelfstudie in het ASQ LSSGB book en het doen van oefenexamens. De prijs is exclusief het boek en de oefenexamens.

De prijs voor de persoonlijke Lean Studiebegeleiding is € 990 per persoon voor 10 uur. Deze tijd kan je naar eigen inzicht met de trainer gebruiken voor bijvoorbeeld uitleg bij hoofdstukken in het boek, toelichting op Lean principes of het maken van berekeningen zoals voor de takttijd.

Prijzen Lean Manufacturing Implementatie - Fase 2

De prijs voor de Training Continuous Improvement Manager is € 990 per persoon voor 5 dagdelen. Dat is inclusief de workshops, syllabus, PowerPoint Presentaties en tools. Aan deze training is geen examen gekoppeld.

De prijs voor de Japan Lean Immersion Tour is op aanvraag, omdat de kosten variëren. Begeleiding voor de implementatie van Lean in je eigen organisatie is eveneens op aanvraag, omdat de uitvoering van de Value Stream Mapping en de implementatie van Flow Systems per organisatie verschillen. 

Prijzen incompany Lean Manufacturing

Indien je Fase 1 van deze training Lean Manufacturing incompany wil organiseren voor je eigen managers en teamleiders dan geldt:

 • Prijs: € 3750 per team voor 5 dagdelen.
 • Reiskosten: € 0,95 per kilometer.
 • Optioneel: coaching on the job € 1200 per dag.
 • Exclusief verblijfskosten.

All inclusive prijzen

De prijzen zijn all inclusive. Wij rekenen geen bijkomende kosten of extra fees voor opties. De prijzen zijn daarom inclusief:

 • Inschrijving en administratie
 • Documentatie, zoals syllabi, PowerPointPresentaties en sjablonen
 • Certificaat van deelname
 • Onbeperkt toegang tot de Opleidingsportal
 • Ervaren, gecertificeerde trainers

De materialen die je van ons krijgt, kan je bovendien gebruiken om het trainingsmateriaal voor je eigen organisatie te maken. Dit biedt veel voordelen en helpt je organisatie intern ontwikkelen. Bel ons voor informatie en een toelichting hierover, zodat je een intern leerprogramma ontwikkelt.

Voorwaarden

 • Je kan gebruik maken van overheidssubsidies voor opleiding en innovatie.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.
 • De algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing. Deze vind je op de website.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Lean Manufacturing Green Belt

Wil je je inschrijven voor de training Lean Manufacturing Green Belt? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met je op voor alle informatie. Je kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Lean Six Sigma Green Belt certificaat behalen

Je kunt deze training volgen met en zonder LSS Green Belt examen. Je kun je inschrijven en ook achteraf de inschrijving voor het examen doen. Wil je examen doen en het ASQ LSS GB certificaat behalen? Bel ons dan even voor de kosten en de planning. We helpen je graag verder.

  • € 990 Lean Manufacturing in 5 dagdelen
  • € 990 Six Sigma in 5 dagdelen
  • Optie: € 990 Lean Studiebegeleiding 10 uur
  • Optie: € 990 Six Sigma Studiebegeleiding 10 uur
  • Optie: LSS Green Belt examen - ASQ
  • Optie: Lean implementatie
  • Optie: Lean Japan Tour

 

   NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde trainingen

Training Six Sigma Green Belt

Training Six Sigma Green Belt

Met deze training Six Sigma Green Belt leer je de inhoud van de verbetermethode Six Sigma in 2 maanden. Wil je verder? Dan kan je jezelf bij ons ontwikkelen tot Continuous Improvement Manager of LSS Consultant. Lees hier over de diverse mogelijkheden en het programma.

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Heb je de foto gezien? Deze laat zien hoe teamleiders en medewerkers het belang van de veiligheidsregels leren? Wil je het begrijpen? Kom dan naar deze opleiding voor Teamleiders en we leggen het je uit. In 5 dagdelen groeit u in uw functie als Team Manager. U leert het team aansturen, leiding geven aan beleid en doelen realiseren. Ontwikkel u via deze training teamleider tot de leider van de toekomst.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Lean in Japan - studiereis

Wil je een studiereis naar Japan maken en Lean in de praktijk zien werken? Dat kan. Je leert de achtergronden, de cultuur die Lean management mogelijk maakt en je ziet de praktijk. Met onze partner Makoto Flow organiseren we studiereizen die je brengen naar de Japanse industrie om Lean Management in de praktijk te ervaren.

Opleidingsportal

De opleidingsportal is een speciaal platform met studiemateriaal waar je als deelnemer onbeperkt toegang toe krijgt. Niet alleen tijdens je opleiding, maar altijd. Je hebt daarmee toegang tot unieke informatie en tools van over de hele wereld, die je gedurende je professionele loopbaan kunt gebruiken. Daarmee ben je altijd up to date, beschik je over de laatste documenten en ben je op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen.