Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified patagonia
07-10-2024
09:00u - 13:00u
5 dagdelen
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Lean Manufacturing Green Belt met LSS Green Belt certificaat
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Via deze Lean Green Belt training leert u de methode Lean toepassen en kunt u zich certificeren als LSS Green Belt. We gebruiken tijdens deze training de oorspronkelijke Japanse methoden en de instructies van Toyota. Zo ontwikkelt u zich tot een waardige gecertificeerde LSS Green Belt en bent u na deze training in staat direct met de toepassing van Lean Manufacturing in uw eigen organisatie te beginnen. 

Leermethode voor deze Lean Manufacturing GB training

U leert tijdens deze training de methode Lean Manufacturing toepassen via games, oefeningen en workshops in teamverband. Precies zoals Lean in de praktijk ook wordt toegepast. De praktijk van de Gemba en de theorie van Lean worden gecombineerd, zodat de methode Lean Manufacturing met al haar technieken en systemen tot leven komt. U leert door te ervaren. Door te leren vanuit de praktijk met Lean games, workshops en in samenwerking ervaren de deelnemers de bedoeling van Lean en de eenvoudige manier om de methode praktisch te maken. Als u wilt, kunt u de training afsluiten met het Lean Six Sigma Green Belt Examen en het internationaal erkende Green Belt certificaat ontvangen. 

Lean Six Sigma Green Belt examen voorbereiden

Lean Manufacturing en Six Sigma zijn twee aparte methoden die tegenwoordig worden gecombineerd in het LSS GB examen. Daarom vindt u online overal Lean Six Sigma Green Belt trainingen. Wij geven de trainingen voor Lean en Six Sigma apart. De kosten zijn hetzelfde, de doorlooptijd is iets langer, maar het resultaat is veel beter. U haalt het examen makkelijker en uw eigen competenties voor de toepassing van beide methoden worden beter ontwikkeld. Six Sigma is daarom geen onderdeel van deze Lean training, maar die wordt via dezelfde unieke praktijkmethode behandeld in de training Six Sigma Green Belt. Volg beide trainingen achter elkaar en u kunt het LSS GB certificaat behalen. Wilt u ook uw leiderschapscompetenties ontwikkelen als voorzitter van een verbeterteam? Volg dan daarnaast de opleiding Continuous Improvement Manager. De ideale volgorde in de trainingen is:

 1. Lean Manufacturing Green Belt
 2. Six Sigma Green Belt
 3. Examen Lean Six Sigma Green Belt - optioneel
 4. Continuous Improvement Manager

Waarom 2 aparte opleidingen voor Lean en Six Sigma?

Six Sigma is een methode voor problem solving, lees: het oplossen van procesproblemen. Six Sigma is een analytische methode, waarbij via oorzaakanalyses de problemen in processen worden onderzocht, waarna de processen worden verbeterd. Deze methode volgt de PDCA of Deming cycle en is onderdeel van het vakgebied kwaliteitsmanagement. Lean Manufacturing heeft een andere functie. Lean is een managementmethode en vormt de basis van het productiesysteem van uw organisatie. Lean is een managementmethode, waarmee orders van klanten worden omgezet naar eindproducten. Beide methoden vragen een verschillende denk- en werkwijze en ook de technieken zijn verschillend. Wilt u meer hierover begrijpen? Bel ons dan even en stel uw vragen: 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com

Inhoud

Inhoud van de training Lean Manufacturing Green Belt

De inhoud van deze training Lean Manufacturing Green Belt geeft u direct inzicht in de werking van deze managementmethode, die door Toyota is ontwikkeld. Lean Manufacturing is Toyota's managementfilosofie om orders van klanten efficiënt om te zetten naar de gevraagde eindproducten. De inhoud van de training is gebaseerd op leren en toepassen tegelijkertijd. Via workshops en oefeningen in team verband werkt u samen met de andere deelnemers aan de praktijk van Lean Manufacturing. Het is de kunst het productiesysteem van uw organisatie te vereenvoudigen en vanuit een nieuw perspectief te denken. 

Business case uitwerken voor uw eigen Toyota Production System

Hieronder staat de inhoud van de training Lean Manufacturing per dagdeel uitgewerkt. Aan het einde van ieder dagdeel ziet u staan 'Business case opstellen eigen organisatie'. Dit betekent dat u aan het einde van iedere trainingsdag tijd krijgt om het geleerde van die dag om te zetten naar beleid voor uw eigen organisatie: uw eigen op Lean gebaseerde productiesysteem voor uw organisatie. De trainer helpt u hierbij. Dankzij dit trainingsonderdeel gaat u aan het einde van deze training Lean naar huis met een uitgewerkt plan voor de implementatie van Lean Manufacturing in uw eigen organisatie.

Praktijk en leerdagen training Lean Manufacturing Green Belt

Dagdeel 1: On demand production

 • Inleiding Lean Manufacturing
 • Klanteisen en waarde creatie
 • Stappenplan naar Continuous Flow
 • Heijunka begrijpen en toepassen
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Tijdens dit eerste dagdeel wordt on demand production behandeld. Het gaat er om de essentie van Lean te begrijpen: Continu leveren op het moment dat de klanten verwachten dat geleverd wordt. Daarvoor is Continuous Flow nodig en een flexibele organisatie. Samen voert u games uit, die de Lean principes duidelijk maken en laten zien hoe een flexibele organisatie wordt gecreëerd. 

Dagdeel 2: Value Stream Mapping uitvoeren

 • Waardestroom ontwerpen
 • Value Stream Mapping - VSM
 • Takttime en cycle time toepassen
 • Verspillingen identificeren
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Value Stream Mapping is één van de belangrijkste Lean technieken om flow te ontwerpen. U leert het onderscheid tussen waarde creatie en verspillingen. De definities van verspillingen (waste) en waarde heeft u hiervoor nodig. Deze verspillingen staan bekend als de 7 wastes of 8 wastes. Wist u dat er veel meer zijn? 

Dagdeel 3: Pull production system

 • Kanban en Two Bin systemen
 • One piece flow concepten
 • Pull productiesysteem ontwikkelen
 • Afscheid van oude gewoonten en regels
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

De volgende Lean stap van deze training is de ontwikkeling van een pull production system. U leert via systemen als Kanban en One Piece Flow een flexibele en vraag gestuurde organisatie ontwikkelen, die precies levert wat de markt vraagt. Oude regels worden weggenomen en nieuwe managementregels worden geïntroduceerd. U ervaart hier ook hoe makkelijk Lean eigenlijk is. De operators en het middenkader worden er bij betrokken en zij kunnen prima de uitvoering van Lean verzorgen. Het productiesysteem van uw organisatie wordt op deze dag ontworpen.

Dagdeel 4: Lean Management en leiderschap

 • Lean House ontwikkelen en Lean Maturity Matrix gebruiken
 • Lean Manufacturing als managementmethode
 • Lean voor het managementteam
 • Lean voor teamleiders en afdelingshoofden
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Lean is operationeel eigenlijk eenvoudig als je de systematiek door hebt. Wat wel nodig is, is een nieuwe of vernieuwde leiderschapsstijl, een nieuwe manier van leidinggeven. Niet harder werken en overwerken om de productieorders te halen, maar juist stilstaan en verbeteren. Deze typische Kaizen denkwijze zult u tijdens dit dagdeel ervaren als heel praktisch en verrassend effectief. De operationele kosten zullen dalen en een nieuwe leiderschapsstijl wordt geïntroduceerd.

Dagdeel 5: Toyota Production System (TPS)

 • Single Minutes Exchange of Dies (SMED)
 • 5S methode
 • Praktijkrichtlijnen voor de Gemba
 • Lean voorbeelden uit de praktijk
 • Workshops en games uitvoeren
 • Business case opstellen eigen organisatie

Dit dagdeel bevat extra technieken en systemen die belangrijk zijn om pull production verder door te voeren en die essentieel zijn om de operators en teamleiders te betrekken bij de toepassing van Lean production. U krijgt praktische richtlijnen mee en hulpmiddelen om in uw eigen organisatie uit te voeren. 

Training Lean biedt toepassingen Lean technieken

Lean Manufacturing biedt een hele gereedschapskist aan technieken om Continuous Flow te creëren. Tijdens deze training Lean leert u die technieken op de juiste manier toepassen. Technieken als Kanban, VSM, SMED of het bepalen van een takttijd verloopt via praktische regels. Die regels zijn niet ingewikkeld, maar moeten wel correct worden uitgevoerd. Dat gaat  in de praktijk nog wel eens verkeerd. We leren u tijdens deze training Lean Manufacturing de juiste manier van toepassen, zodat u geen fouten maakt in uw eigen praktijk.

Lean Management als nieuwe leiderschapsstijl en managementmethode

Lean Manufacturing vraagt ook een andere leiderschapsstijl. Sterker, de toepassing van Lean begint met leiderschap. Ook dat onderwerp behandelen we tijdens deze Lean training. Leiderschap voor het management en de rol van teamleiders en voormannen. Het is de kunst om anders te gaan werken, ook minder te werken en meer stil te staan bij de werking van processen. Efficiëntie wordt bereikt via stilstaan en veranderen, niet via harder werken en hetzelfde blijven doen. U leert tijdens deze Lean training waarom en hoe dat werkt. We geven u de achtergronden van het oorspronkelijke Kaizen management gelijk mee. 

Voor wie

Voor wie is de training Lean Manufacturing Green Belt?

Deze training Lean Manufacturing Green Belt is voor wie het certificaat LSS Green Belt wil behalen en Lean Manufacturing  in de praktijk van de eigen organisatie wil toepassen. Deze training Lean Manufacturing Green Belt is ook voor wie betrokken is bij de implementatie van Lean Manufacturing of wie meewerkt aan de verbetering van het productiesysteem, zoals door het toepassen van Lean systemen.

Functies van de deelnemers aan deze training Lean Green Belt

Meestal zijn het de operational manager en de productiemanager, die de eerste verantwoordelijken zijn voor het productiesysteem, in samenwerking met de Lean Deployment Manager (die heeft niet iedere organisatie). Daarbij werken Teamleiders en Afdelingshoofden natuurlijk mee. Ook Kwaliteitsmanagers en Continuous Improvement Managers spelen een belangrijke rol. Deelnemers aan deze training hebben meestal één van de volgende functies:

 • Lean Deployment Manager
 • Productiemanager, Operational Manager, Productieleider
 • Plantmanager, Shiftleader
 • Teamleider, Afdelingshoofd
 • Kwaliteitsmanager, Kwaliteitscoördinator, QHSE manager

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar uw organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training Lean Manufacturing Green Belt

Het niveau van deze Lean Green Belt training is het internationaal erkende certificaat Lean Six Sigma Green Belt. Nadat u de methode Lean Manufacturing heeft geleerd en ervaren tijdens deze Lean training kunt u het LSS Green Belt examen doen en het Green Belt certificaat behalen. Tegelijkertijd bent u in staat Lean transformatie processen te leiden en Lean Manufacturing in uw organisatie toe te passen. U krijgt een heel nieuw inzicht in de productieprocessen van uw organisatie. U gaat verspillingen zien en het onderscheid maken met waarde creatie. Vervolgens ervaart u de effectiviteit van een pull productiesysteem ten opzichte van de klassieke productiesystemen. U werkt mee aan het productiesysteem van uw organisatie.

Resultaat na deze Lean Manufacturing GB training

 • Voorbereid op het LSS Green Belt examen
 • Kennis van Lean Manufacturing en Lean Management
 • Inzicht in het Toyota Production System
 • Eigen Lean productiesysteem ontwerpen
 • Kennis van verspillingen en waarde creatie
 • Verschil tussen push en pull productie
 • Kanban en Two-Bin systemen
 • Continuous flow ontwikkelen
 • Heijunka toepassen
 • Leadtime reductie
 • In teams samenwerken

Startdata

Startdata van de training Lean Manufacturing Green Belt

Wilt u de training Lean Manufacturing Green Belt volgen? Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Datum Tijd
7 oktober 2024  09:00 – 12:30
21 oktober 2024 09:00 – 12:30
4 november 2024 09:00 – 12:30
18 november 2024 09:00 – 12:30
2 december 2024 09:00 – 12:30

 

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Lean Manufacturing Green Belt

Wilt u zich inschrijven voor de training Lean Manufacturing Green Belt? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Lean Six Sigma Green Belt certificaat behalen

U kunt deze training volgen met en zonder LSS Green Belt examen. U kunt zich inschrijven en ook achteraf de inschrijving voor het examen doen. Wilt u examen doen en het LSS GB certificaat behalen? Bel ons dan even voor de kosten en de planning. We helpen u graag verder.

 • Leren door doen
 • Games en workshops in teams
 • Voorbeelden van toepassingen
 • Toyota Production System
 • ASQ Green Belt examen

   NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde trainingen

Training Lean Lego Line

Training Lean Lego Line

Lean Manufacturing kan heel makkelijk worden geleerd via een leuke training met collega’s: de Lean Lego Line. Wellicht kent u deze Lean Lego Game van het internet of van Lean Serious Play. Wij hebben een uitgebreide versie van het spel ontwikkeld, waarbij ook leiderschap en kwaliteitsmanagement zijn toegevoegd.

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u de methoden en technieken voor continuous improvement toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt met deze training in continuous improvement de professionele coach, die de organisatie begeleidt in de toepassing van continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren, zodat process improvement ontstaat en continuous improvement operationeel wordt gemaakt.

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Six Sigma Green Belt leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen én kunt u het Lean Six Sigma Green Belt examen halen. Na deze Six Sigma training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Lean Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Interessant

Online training

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.