Disclaimer

Informatie op deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hierbij is niet beoogd advies te verstrekken in concrete situaties. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hoewel Patagonia Opleidingen B.V. de uiterste zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen van haar informatie, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden, onduidelijkheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie welke op of via deze website beschikbaar is.

Informatie van derden

Indien op deze website wordt verwezen of gelinkt naar informatie van derden, of indien via informatie van derden wordt verwezen of gelinkt naar deze website, kan Patagonia Opleidingen B.V. niet instaan voor de juistheid van die informatie. Patagonia Opleidingen B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Eigendomsrechten

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Patagonia Opleidingen B.V.. Patagonia Opleidingen B.V. behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder teksten, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patagonia Opleidingen B.V.. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.