Opleiding Quality Engineer - Certified ASQ patagonia
02-10-2024
13:00u - 17:00u
8 dagdelen
€ 990,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Quality Engineer - Certified ASQ

Volg de praktijkcolleges en combineer die met zelfstudie en individuele begeleiding. Leren en toepassen in je eigen tempo en op je eigen manier.
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Met deze opleiding ben je straks Certified Quality Engineer met ASQ certificaat. Je wordt specialist in de toepassing van Quality Assurance en Quality Control. Je leert de kwaliteit van processen en producten onderzoeken en verbeteren. Dat maakt je tot de Quality Engineer die je collega operators en teamleiders nodig hebben.

Deze opleiding voor de Quality Engineer bestaat uit de combinatie van praktijkcolleges en zelfstudie. Tijdens de colleges leer je de principes en denkwijzen door met elkaar oefeningen uit te voeren. Vervolgens kan je zelf, in je eigen tempo, het ASQ leerboek voor Certified Quality Engineer bestuderen. Mocht je daarbij studieondersteuning wensen, dan kan je er voor kiezen een extra begeleidingspakket af te nemen waarbij je persoonlijk wordt geholpen met extra onderwijs in de theorie of met technieken. Niet iedereen heeft dat nodig. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier leren en ook zelf het tempo bepalen.

Quality Assurance en Quality Contol met Problem Solving

Quality Assurance en Quality Control zijn in het Engels min of meer synoniemen van elkaar. Het is de beheersing van processen, zodat producten conform de klanteisen worden gemaakt en geleverd. Met behulp van metingen, analyses en kwaliteitscontroles breng je de kenmerken van producten en processen in beeld. Je leert technieken toepassen, zoals SPC en de 7 tools, waarna methoden voor Problem Solving volgen. Zo leer je de PDCA cycle in de praktijk toepassen en ondersteun je de productiemedewerkers en teamleiders.

Certified Quality Engineer met ASQ certificaat

Onze opleidingen zijn gericht op jouw manier van leren. Jij bepaalt het tempo en de diepgang. In lijn daarmee geldt dat je de keuze hebt om het examen te doen, niet te doen of later te doen. Het is een optie. Je kan ook de hele opleiding volgen zonder examen te doen. Je krijgt dan het certificaat van deelname van de opleiding en niet het ASQ certificaat. Zo kan je op je gemak ervaren of dit vakgebied geschikt voor je is. Daarom is de basisprijs van de opleiding laag en kan je jezelf vervolgens steeds verder ontwikkelen en verdiepen.

Inhoud

Inhoud van de Quality Engineer opleiding

De inhoud van deze Quality Engineer training is gericht op de beheersing en verbetering van processen, zodat klanten ontvangen wat ze verwachten. Voor het maximale leereffect krijgt u praktijklessen met workshops om de principes te leren en boeken voor zelfstudie. Desgewenst neemt u een extra studiebegeleidingspakket af voor persoonlijke ondersteuning. Aan het einde van de Quality Assurance opleiding heb je een complete aanpak om Quality Assurance en Quality Control uit te voeren. 

Programma voor de opleiding Quality Engineer

Dagdeel 1: Management principles

Het is nodig om de betekenis van Quality Assurance en Quality Control te duiden. Wat betekenen deze woorden en op welke manier worden ze in de praktijk van een organisatie toegepast? Ook het begrip Continuous Improvement wordt duidelijk gemaakt. Daarvoor is kennis van management principes nodig:

 • Quality Management System
 • Suppliers management
 • Leiderschap en organisatie inrichting
 • Klantgerichtheid en barrières voor kwaliteitsverbetering
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden, relatie tot de Productie
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 2: Kwaliteitsmanagement

Dan volgt kennis over kwaliteitsmanagement en wordt de betekenis van de Quality Engineer duidelijk. Je leert de uitgangspunten en methoden voor kwaliteitsmanagement met onder andere ISO 9001, Auditing en de Cost of Quality.

 • Procesmanagement op basis van output sturing
 • Dr Deming's PDCA cycle en continuous improvement
 • Standaardisatie van processen
 • Cost of Quality en Toyota's principles
 • ISO 9001 en Auditing
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 3: Proces en product design - Quality Assurance

Producten en diensten moeten voldoen aan de klanteisen. Wat zijn die klanteisen? Op welke manier worden deze in beeld gebracht en vastgelegd? Deze dag staat in het teken van het denken vanuit de klanten en de omzetting naar gewenste en betrouwbare producten en diensten.

 • Kwaliteitskenmerken in producten en diensten
 • Proces ontwerpen
 • Toleranties bepalen en validatieprocessen
 • Betrouwbaarheid en onderhoud maatstaven
 • Veiligheid en tooling
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 4: Meettechnieken - Quality Control

 • Materiaal onderzoek
 • Methoden voor monstername
 • Meet- en testmethoden
 • Onzekerheid in metingen en kalibratiemethoden
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Deze dag staat in het teken van technieken voor meten en analyseren, inclusief de werking van Measurement System Analysis (MSA). De organisatie heeft een meetsysteem nodig en moet kunnen vertrouwen op de uitkomsten van de metingen. Met behulp van MSA wordt onderzocht of de metingen valide zijn en wat de oorzaken zijn van de variatie in de output. 

Dagdeel 5: Continuous Improvement

 • Flowcharts en 7 Tools toepassen
 • Kwaliteitsmanagement en planning tools
 • TQM, Kaizen management en PDCA cycle
 • Lean en Six Sigma
 • Root cause analysis
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 6: Data analyses

Dit is een onderwerp dat de laatste jaren snel in ontwikkeling is. Meer en meer data komt beschikbaar en die moet op de juiste manier worden verwerkt. Je leert op deze dag data verwerken en statistiek toepassen.

 • Databases en datasystemen
 • Statistische bewerking van de data
 • Verdelingen en SPC
 • Natuurlijke en bijzondere oorzaken van variatie
 • Design en analyse van experimenten
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 7: Risico management

Ondanks dat de Quality Engineer met de operators allerlei zekerheden inbouwt met Quality Assurance technieken blijven onzekerheden bestaan. Afwijkingen, ongelukken en fouten kosten de organisatie veel geld en leidt tot ontevredenheid bij klanten. Niet in de laatste plaats gaat dit ten kosten van de motivatie van de operationele professionals. 

 • Principes van risico management
 • ISO 9001 en risicoanalyses maken
 • Risico's onderzoeken en beheersmaatregelen nemen
 • Control en mitigation plan
 • Samenwerking met kwaliteitsmanager
 • Uitwerking huiswerk en oefeningen

Dagdeel 8: Training voor het ASQ examen

Uiteraard is het van belang voor het examen het boek ASQ Certified Quality Engineer te kennen. Daarnaast raden we aan oefenexamens te maken. Deze zijn beschikbaar op de ASQ website tegen beperkte kosten. Deze oefeningen zijn heel geschikt om de leerstof te oefenen en de inhoud in je denken te krijgen. Deze laatste dag is ook nuttig voor deelnemers die het examen niet gaan doen, omdat alle stof gerepeteerd wordt, zodat je het als Quality Engineer in de praktijk kunt toepassen.

 • Oefenexamens maken
 • Antwoorden bespreken
 • Je eigen leerprogramma uitwerken
 • Procedure voor het examen
 • Voorbereiden op het examen

Oefenen met eigen materiaal en data

Voor de oefeningen, die tijdens de colleges worden uitgevoerd, krijg je voorbereide data, registratiemiddelen en oefeningen in Excel of Minitab. Voor je leerproces is het interessant om ook zelf eigen data mee te nemen. Je bent daarom uitgenodigd om een laptop mee te nemen. We zullen je informatie en hulpmiddelen tijdens de opleiding gebruiken en waar nodig verbeteren.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Quality Engineer?

Ontwikkel je tot Quality Engineer

Quality Assurance en Quality Control zijn typisch onderwerpen, die worden toegepast in productieprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan machinefabrieken, de chemische industrie, installatietechniek en de semi-conductorindustrie. Het gaat om organisaties met meerdere productiestappen, waarbij strenge kwaliteitseisen gelden voor producten en processen. Werk je in een branche waar deze richtlijnen of kenmerken gelden? Je bent van harte welkom bij de opleiding Quality Assurance Engineer. 

Functies voor de Quality Engineer

De deelnemers aan deze Opleiding voor Quality Engineer voeren diverse functies uit. Logischerwijze zijn dat Quality Assurance Engineer, Quality Control Engineer, Quality Assurance medewerker of QA/QC Engineer. Denk ook aan de functies Product Engineer, Quality Operator en Quality Officer. Deze training Quality Engineer is voor deze functies:

 • Quality engineer, quality assurance engineer, QA/QC engineer
 • Quality control engineer, process control engineer
 • Quality control manager, kwaliteitsmanager, QA/QC manager
 • Kwaliteitsmedewerker, Quality Officer, QHSE manager
 • Process engineer, process owner of proceseigenaar
 • Medewerker Quality Control, kwaliteitscontroleur
 • Teamleider, voorman, shiftleader, proceseigenaar

Carrière in Quality Management volgen

In de opleidingen en trainingen op deze site onderscheiden 3 niveaus in het carrière pad dat je kan doorlopen. Je creëert voor jezelf een visie en werkt stap voor stap naar je doelen en je rol als professional. Dit is heel inspirerend. De 3 niveaus zijn:

Career phase Professional

De operationele professionals zijn de experts in hun vakgebied. De Quality Engineer is daar een mooi voorbeeld van. Deze professionals maken ontwerpen, analyses en zijn in staat producten en processen te verbeteren. Het zijn Operational Professionals, die deskundig zijn in de praktijk op de Gemba. 

Career phase Manager

Na het Professional niveau kan je doorgroeien naar het Management niveau. Dit niveau vraagt andere competenties en bovendien kennis van organisaties en systemen. Trainingen en opleidingen op dit niveau in lijn met de opleiding Quality Engineer zijn de Opleiding Kwaliteitsmanager (ASQ) en de Training Continuous Improvement Manager.

Career phase Leader

Last but not least wil je je wellicht ontwikkelen tot de leider die transformaties realiseert of je ontwikkelen tot consultant in Quality Management. Change management of organisatieontwikkeling is nodig om continu te voldoen aan de veranderende wensen en verwachtingen van stakeholders. Voor deze ambitie hebben we de Events for Operational Experience en in lijn met de Opleiding Quality Engineer is dat de Quality Circle.

Resultaat

Het resultaat van de opleiding Quality Engineer

Door de praktijkgerichte manier van training geven, ben je aan het einde van deze opleiding in staat Quality Assurance en Quality Control toe te passen in je eigen organisatie. Je kan de functie Quality Engineer uitvoeren. Tijdens de opleiding krijg je het hele spectrum van process control en continuous improvement, waardoor je precies datgene eruit kunt halen wat je nodig hebt. Tevens leer je bruggen te slaan tussen de vakgebieden Quality Control en Quality Assurance en natuurlijk de brug slaan met je collega's in de productie. 

Wat heb je na deze Opleiding Certified Quality Engineer bereikt?

 • Relatie tussen Quality Assurance en productkwaliteit begrijpen
 • Quality Assurance en Quality Control toepassen
 • Achtergronden bij kwaliteitsmanagement begrijpen
 • Auditing, rapportages en data analyses
 • Meten en meetwaarden interpreteren, SPC gebruiken
 • Steekproeven bepalen, metingen uitvoeren en variatieanalyses maken
 • Oorzaakanalyses uitvoeren en samenwerken in teams
 • Continuous Improvement toepassen

Startdata

Startdata van de opleiding Quality Engineer

Wil je deze praktijkopleiding tot Quality Engineer volgen? Het is een opleiding voor Quality Assurance en Quality Control met inhoud, voorbeelden, oefeningen en praktijkcases. Je rol als Quality Engineer met jouw leerproces staat centraal. Desgewenst kan je na de opleiding het ASQ examen voor Certified Quality Officer doen.

Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Datum Tijd
2 oktober 2024 13:00 – 17:00
16 oktober 2024 13:00 – 17:00
30 oktober 2024 13:00 – 17:00
13 november 2024 13:00 – 17:00
27 november 2024 13:00 – 17:00
11 december 2024 13:00 – 17:00
8 januari 2025 13:00 – 17:00
22 januari 2025 13:00 - 17:00
Datum Tijd
14 februari 2025 13:00 - 17:00
28 februari 2025 13:00 - 17:00
21 maart 2025 13:00 - 17:00
4 april 2025 13:00 - 17:00
18 april 2025 13:00 - 17:00
9 mei 2025 13:00 - 17:00
23 mei 2025 13:00 - 17:00
Datum Tijd
1 oktober 2025 13:00 - 17:00
15 oktober 2025 13:00 - 17:00
29 oktober 2025 13:00 - 17:00
12 november 2025 13:00 - 17:00
26 november 2025 13:00 - 17:00
10 december 2025 13:00 - 17:00
7 januari 2026 13:00 - 17:00
21 januari 2026 13:00 - 17:00

Investering

Investering voor Opleiding Quality Engineer

Prijs Opleiding Quality Engineer - Career Phase Professional

De basisprijs van de opleiding met open inschrijving is € 990 per persoon voor 8 dagdelen. Dit is inclusief de colleges met workshops, Syllabus Quality Management, PowerPoint Presentaties en tools. Je leert de praktijk tijdens de training, die je aanvult met zelfstudie in het ASQ book Certified Quality Engineer en het doen van oefenexamens. De prijs is exclusief het ASQ boek, de oefenexamens en het examen bij ASQ.

Optie studiebegeleiding bij de Opleiding tot Quality Engineer

De prijs voor het pakket persoonlijke studiebegeleiding is € 990 per persoon voor 10 uur. Deze tijd kan je naar eigen inzicht met de trainer gebruiken voor bijvoorbeeld uitleg bij de hoofdstukken in het boek, toelichting op kwaliteitsprincipes of het maken van berekeningen. Niet iedereen maakt hiervan gebruik. Ben je goed in zelfstudie en in het gebruik van het internet, dan heb je dit pakket niet nodig en ben je klaar met de basisprijs van deze opleiding. De praktijkoefeningen gebeuren tijdens de colleges.

Optie ASQ examen bij de Opleiding tot Quality Engineer

Het examen bij ASQ is optioneel. Je bent niet verplicht dit examen te doen. Je kan de opleiding ook zonder examen volgen en later bekijken of je het examen wil doen. Dit is heel persoonlijk en afhankelijk van je eigen wensen en ambities. Overleg dit met de trainer en je eigen organisatie. De prijzen voor het examen en de oefenexamens zijn additioneel. Wil je het examen niet doen en heb je geen studiebegeleiding nodig? Dan blijft de basisprijs voor jou van toepassing plus het ASQ Book voor Certified Quality Engineer, wat een handig naslagwerk is.

Prijs CI Manager - Career Phase Manager

Je kan de opleiding Quality Engineer vervolgen met de training Continuous Improvement Manager. In deze training worden vooral de soft skills van leiderschap en communicatie behandeld, in combinatie met organisatiekunde en systeemdenken. De prijs voor de Training Continuous Improvement Manager is € 1250 per persoon voor 5 dagdelen. Dat is inclusief de workshops, syllabus, PowerPoint Presentaties en tools. Aan deze training is geen examen gekoppeld.

Prijs Manager of Quality - Career Phase Manager

Je kan vervolgen met de opleiding Manager of Quality/Operational Excellence. In deze training worden alle onderwerpen van kwaliteitsmanagement, strategie en organisatiekunde behandeld. De prijs voor deze opleiding is € 1450 voor 9 dagdelen. Aan deze opleiding is desgewenst ook het ASQ examen voor kwaliteitsmanager gekoppeld. 

Prijs Quality Consultant - Career Phase Leader

Wil je jezelf ontwikkelen tot de leider die transformaties in organisaties realiseert? Dan kan je meedoen met het programma Quality Circle. Je ontwikkelt jezelf tot de leider die organisaties nodig hebben om zich aan te passen (transformatie) aan nieuwe situaties. De prijs voor dit programma met gastdocent Prof Dr Bill Bellows is € 2450 voor een heel jaar met 10 colleges. 

Prijzen incompany Quality Engineer

Indien je de opleiding voor Certified Quality Engineer incompany wilt organiseren voor je eigen medewerkers dan geldt:

 • Prijs: € 5900 per team voor 8 dagdelen.
 • Reiskosten: € 0,95 per kilometer.
 • Optioneel: coaching on the job tijdens de uitvoering € 1200 per dag.
 • Exclusief verblijfskosten.

All inclusive prijzen

De prijzen zijn all inclusive. Wij rekenen geen bijkomende kosten of extra fees voor opties. De prijzen zijn daarom inclusief:

 • Inschrijving en administratie; exclusief ASQ administratie
 • Documentatie, zoals syllabi, presentaties en sjablonen; exclusief ASQ materiaal
 • Certificaat van deelname
 • Onbeperkt toegang tot onze Opleidingsportal
 • Ervaren, gecertificeerde trainers

De materialen die je van ons krijgt, kan je bovendien gebruiken om het trainingsmateriaal voor je eigen organisatie te maken. Dit biedt veel voordelen en helpt je organisatie intern ontwikkelen. Bel ons voor informatie en een toelichting hierover, zodat je een intern leerprogramma ontwikkelt.

Voorwaarden

 • Je kan gebruik maken van overheidssubsidies voor opleiding en innovatie.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.
 • De algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing. Deze vind je op de website.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de Quality Engineer opleiding

Wil je meedoen en je inschrijven voor deze Opleiding Quality Engineer? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met je op voor alle informatie en voorwaarden. Je kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Je eigen tempo bepalen
 • Theorie leren en oefenen in de praktijk
 • Prijs cursus: € 990 voor 8 dagdelen (8 x 4 uur)
 • Prijs boek: € 175 Certified QE
 • Optie: € 990 voor 10 uur studiebegeleiding
 • Optie: Certified Quality Engineer ASQ Examen

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde trainingen

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u de methoden en technieken voor continuous improvement toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt met deze training in continuous improvement de professionele coach, die de organisatie begeleidt in de toepassing van continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren, zodat process improvement ontstaat en continuous improvement operationeel wordt gemaakt.

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Heb je de foto boven deze pagina gezien? Bij dit bedrijf in Japan verklaren medewerkers individueel hoe belangrijk veiligheid  is. Deze verklaring wordt opgeschreven en publiek gemaakt. Dankzij deze transparantie kan iedereen elkaar helpen herinneren aan de eigen uitspraken om ongelukken te voorkomen. Volg deze opleiding leiderschap en ontwikkel je tot de leider die we tegenwoordig nodig hebben in onze economie.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een professionele kwaliteitscoördinator. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering van kwaliteitsmanagement. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en begrijpt u de procedures van ISO 9001.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Events

Maak met deze executive events je eigen programma voor professionele ontwikkeling. De events zijn deep dive experiences per onderwerp, gericht de uitvoering, verdieping en transformatie in de dagelijkse praktijk. Vul je leerprogramma aan met deze events en je zal excelleren in de operationele realiteit van je organisatie.