Opleiding Kwaliteitsmedewerker patagonia
30-09-2022
09:00u - 12:30u
€ 950,00
MBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Uitvoering kwaliteitsmanagement in jouw organisatie

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een goede kwaliteitsmedewerker. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en ontwikkelt zich in de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en kent u de procedures van ISO 9001.

Tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker staan de procedures en werkzaamheden centraal, die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en voor de certificatie van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld  aan de toepassing van procedures voor klanttevredenheid, interne audits, leveranciersbeoordeling en klachtenafhandeling. Verder leert u tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker het kwaliteitshandboek onderhouden, processen beschrijven, klachten afhandelen en oorzaakanalyses maken. Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker groeit u in de rol van kwaliteitsmedewerker en tegelijkertijd leert u ISO 9001 toepassen. Overigens, nadat u ISO 9001 via deze opleiding Kwaliteitsmedewerker heeft leren toepassen, kunt u voor een groot deel ook andere ISO normen toepassen, zoals ISO 14001, ISO 27001 of ISO 45001. U zult ervaren dat de normen in de basis zeer vergelijkbaar zijn. We gebruiken de normen om deze opleiding Kwaliteitsmedewerker praktisch te maken. Het doel is dat u een goede kwaliteitsmedewerker wordt.

Referentie Hieselaar Nederland B.V.

"Ik ben erg tevreden over het verloop van de opleiding. De informatie was duidelijk en vooral de portal was ook heel leerzaam om tussendoor nog door te lopen. Een hele fijne omgeving om te leren, fijne mede cursisten en fijne medewerkers van Patagonia. Voor een vervolgopleiding zou ik opnieuw kiezen voor Patagonia." - Hieselaar Nederland B.V., Marcel Rombout, kwaliteitsmedewerker

Referentie Ascensia Diabetes Care

"Het aanmeldingsproces was erg eenvoudig. Het was ontzettend fijn dat i.v.m. mijn afwezigheid de eerste les opgenomen werd, zodat ik deze later kon terug kijken, grote dank voor het meedenken en de service!
De cursus zelf vond ik erg interessant en leerzaam. Elisa is erg kundig en helder. En ongelooflijk fijn dat wij toegang blijven houden tot het portal. Complimenten!" - Ascensia Diabetes Care, Hanneke Joustra, kwaliteitsmedewerker

Referentie Vos Logistics - opleiding kwaliteitsmedewerker

"Ik vond het fijn dat op elk moment dat iets niet duidelijk was, je vagen kon stellen. De stof vind ik wel veel voor 5 ochtenden. Ook goed is dat je na de cursus nog op de portal kan. Zo kan je in je eigen tijd nog eens kijken." - Vos Logistics, Maria van Tergouw

Referentie Hatraco - incompany training kwaliteitsmanagement

"Procedures werden herijkt, processen gedefinieerd en het meetsysteem nog verder verbeterd. Dit werk werd na de training voortgezet. Vol overtuiging kan gesteld worden, dat Hatraco kwalitatief nog weer beter presteert na deze trainingen. Een compliment alle medewerkers, die zich buitengewoon constructief en enthousiast hebben ingezet, en een genoegen voor hun klanten natuurlijk." - Hatraco, Jan Wouter Hasselaar, Directeur

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

De opleiding Kwaliteitsmedewerker bestaat uit 5 dagdelen. Gedurende deze opleiding in kwaliteitsmanagement leert u een goede kwaliteitsmedewerker worden. U krijgt de praktische uitvoering van ISO 9001 en de toepassing van kwaliteitsmanagement. De opleiding is gericht op de uitvoering van procedures voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten, de uitvoering van interne audits en het schrijven van processen. Verder moet de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem worden onderhouden en deze mag niet bureaucratisch worden. De opleiding Kwaliteitsmedewerker is bedoeld om kwaliteitsmanagement in de praktijk te brengen en we doen dat aan de hand van de kwaliteitsnorm ISO 9001. U krijgt tijdens de opleiding voorbeelden uit de praktijk en uitgewerkte documenten. 

Opleiding kwaliteitsmedewerker voor de uitvoering van kwaliteitsmanagement

Deze opleiding kwaliteitsmedewerker is uniek en wordt gegeven vanuit de praktijk. De functie kwaliteitsmedewerker is niet bedoeld om de hele dag documenten te maken. In tegendeel, maar die valkuil wordt wel regelmatig opgezocht. Voorkom  bureaucratie en pas moderne methoden toe. Kwaliteitsmanagement moet in de praktijk worden gebracht en hoe dat werkt, leert u tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker. Geïnteresseerd geworden? Bel ons voor vragen (088 33 666 66) of bekijk hieronder de inhoud van de opleiding. 

Programma opleiding Kwaliteitsmedewerker:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie ontwikkelen

 • Klantspecificaties en klantgerichtheid ontwikkelen
 • Stakeholderanalyse en risicoanalyse maken
 • Primaire en secundaire processen definiëren
 • Procesbeheersing en PDCA cirkel toepassen
 • Managementsysteem onderhouden
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Als kwaliteitsmedewerker is het belangrijk kennis te hebben van de klanteisen en stakeholders. Processen zijn namelijk ontworpen vanuit de eisen van klant en stakeholders. Ook de secundaire of ondersteunende processen zijn gebaseerd op de klanteisen. Daarom leert u eerst wat een klantgerichte organisatie is en welke procedures daarbij horen. Daarna leert u de werking van het managementsysteem.

Dagdeel 2: Kwaliteitshandboek onderhouden

 • Werking van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kwaliteitshandboek met ISO 9001 begrijpen
 • Waardetoevoegingen en verspillingen in processen herkennen
 • Procesbeschrijvingen maken
 • Procedures en richtlijnen ISO 9001 uitvoeren
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

U leert in deze opleiding Kwaliteitsmedewerker hoe het managementsysteem van uw organisatie is opgebouwd en hoe dit is verwoord in het kwaliteitshandboek. Tegelijkertijd voldoen het managementsysteem en het kwaliteitshandboek ook aan de kwaliteitsnorm ISO 9001. Verder leert u processen beschrijven met behulp van waarde toevoegende stappen en het weglaten van verspillingen.

Dagdeel 3: Procedures ISO 9001 uitvoeren

 • Procedure voor klachten en afwijkingen
 • Procedure voor meten klanttevredenheid uitvoeren
 • Leveranciersbeoordeling en Supply Chain Management toepassen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Beheersen van informatie en documentatie
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Het is uw rol als kwaliteitsmedewerker om de procedures van ISO 9001 uit te voeren. Denk aan de klachtenopvolging, klanttevredenheidsmeting of de interne audit. Allemaal procedures, die onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze procedures worden snel en efficiënt uitgevoerd. U leert u de procedures uitvoeren en de resultaten verwerken voor het management.

Dagdeel 4: Procesverbetering realiseren

 • Processen meten en analyseren
 • Gebruik van software en digitale tools
 • 8D procedure uitvoeren
 • Oorzaakanalyses of Root Cause analyses maken
 • Procedure voor interne audits uitvoeren en interne audit planning maken
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

U leert tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker ook hoe processen worden verbeterd. Dat is een aparte discipline binnen het vak kwaliteitsmanagement. U leert onder andere processen analyseren, oorzaakanalyses maken en interne audits organiseren. Over de uitkomsten rapporteert u vervolgens aan het management.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001 begeleiden

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek uitvoeren
 • Kwaliteitsjaarplanning en Planning & Control controleren
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid rapporteren
 • Management review (directiebeoordeling) voorbereiden
 • Externe audit en certificatie voorbereiden
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Tot slot leert u tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker de organisatie voorbereiden op de certificatie van ISO 9001. U leert hoe de externe audit wordt uitgevoerd en hoe de organisatie zich hierop voorbereidt. U speelt hierin een belangrijke rol. We geven u een overzicht met de eisen uit ISO 9001 en laten zien hoe u aan het werk gaat.

Kwaliteitsmedewerker voert ISO 9001 uit

We leiden u via deze opleiding op tot Kwaliteitsmedewerker. U krijgt alle theorie en hulpmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van procedures en kwaliteitsmanagement. De norm ISO 9001 wordt u geleerd, maar nog belangrijker is dat u de procedures goed leert uitvoeren. We geven u de procedures en documenten allemaal mee. Verder helpen we u de valkuilen voorkomen en efficiënt te werken. Zo leert u de praktische uitvoering en wordt u een waardevolle gesprekspartner voor het management van uw organisatie.

Referentie Exalto

"Duidelijke uitleg, leuke en informele manier van lesgeven. Klein ploegje cursisten waardoor persoonlijke aandacht mogelijk is." - Exalto, Martin Buitendijk, Kwaliteitsmedewerker

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmedewerker?

Voor wie de functie Kwaliteitsmedewerker vervult

Deze opleiding Kwaliteitsmedewerker is logischerwijze natuurlijk voor wie de functie kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker vervult of gaat vervullen. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie kan dat ook de kwaliteitsmanager of in het algemeen de kwaliteitsfunctionaris zijn. Er zijn allerlei titels die bij deze functie worden gebruikt, zoals ook QHSE medewerker of QESH medewerker. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult en geïnteresseerd bent in  de toepassing van kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Teamleiders leren kwaliteitsmanagement toepassen

Teamleiders en andere leidinggevenden uit het lijnmanagement zijn ook van harte welkom om hun kennis van kwaliteitsmanagement te ontwikkelen en de processen waaraan zij leidinggeven te beheersen. Veel van wat in ISO 9001 staat, komt voor rekening van het operationele lijnmanagement. Het gaat namelijk om Quality Assurance en Quality Control in de operationele processen. Daarom is gedegen kennis van de norm ISO 9001 en kwaliteitsmanagement een vereiste in een operationeel leidinggevende positie.

Uw branche en uw functie als kwaliteitsmedewerker

Uiteraard is iedereen welkom die zich wil ontwikkelen in de functie kwaliteitsmedewerker. Het vakgebied kwaliteitsmanagement is universeel toepasbaar en geldig in iedere branche of organisatie. De principes zijn ook overal gelijk. Omdat Patagonia hoofdzakelijk in de industrie en het bedrijfsleven werkt, sluiten de voorbeelden en document het beste daarbij aan. Werkt u bij de overheid, in de financiële dienstverlening of in de zorg, dan zijn de voorbeelden minder passend. Werkt u in de industrie, logistiek, IT, research of iedere vorm van service en maakindustrie, dan past deze opleiding perfect bij uw behoeften. We spreken de taal en kennen de praktijk van uw organisatie.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker past bij u

De opleiding Kwaliteitsmedewerker is geschikt voor de volgende functieprofielen:

 • Kwaliteitscoördinator, kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris
 • QA/QC medewerker, QA coördinator
 • QESH manager of QHSE manager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

De opleiding kwaliteitsmanager hierna volgen

Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u de opleiding Kwaliteitsmanager volgen. Deze opleiding gaat verder in het vakgebied kwaliteitsmanagement en is voor wie wil werken aan de implementatie en uitbreiding van kwaliteitsmanagement.  Het verschil tussen beide opleidingen is dat de opleiding Kwaliteitsmedewerker gaat over de uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl de opleiding Kwaliteitsmanager gaat over het ontwerpen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de ontwikkeling van een lerende organisatie. Wilt u zich in het vakgebied kwaliteitsmanagement ontwikkelen? Dan zijn deze opleidingen leerzame en effectieve vervolgstappen.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Na het volgen van deze opleiding Kwaliteitsmedewerker heeft u het volgende bereikt:

 • Functie kwaliteitsmedewerker kunt u uitvoeren
 • In staat procedures kwaliteitsmanagement uit te voeren
 • U kent de norm ISO 9001
 • Inzicht in methoden voor quality assurance en quality control
 • Kennis van procesbeheersing en de PDCA cirkel, Deming cirkel
 • Toepassing procesmanagement en procesverbetering
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Voorbereiding certificatie ISO 9001
 • Begeleiding certificatie-audit

De functie Kwaliteitsmedewerker uitvoeren in de praktijk

Na deze opleiding kunt u uw functie als kwaliteitsmedewerker uitvoeren. U weet precies wat u moet doen en hoe u samenwerkt met uw collega's. U bent na afloop van deze opleiding kwaliteitsmanagement in staat de procedures voor ISO 9001 uit te voeren en de juiste analyses snel te maken. Ook kunt u het ISO 9001 certificatietraject begeleiden. U legt de organisatie uit wat procesbeheersing is en hoe de Plan-Do-Check-Act cirkel (Deming cirkel) wordt toegepast op operationele processen, zodat continue verbetering ontstaat. U bent in staat uw collega’s uit te leggen wat klantgerichtheid volgens ISO 9001 inhoudt en op welke manier zij de spelregels toepassen op hun processen. Daarna volgt de certificatie.

Kwaliteitsmedewerker leidt certificatie ISO 9001

Nadat alle procedures van ISO 9001 op de juiste manier in de organisatie zijn toegepast en u uw functie kunt uitvoeren, volgt de certificatie-audit. Deze wordt door een certificerende instantie uitgevoerd, 3 maanden nadat alle procedures operationeel zijn gemaakt. Via deze opleiding weet u hoe die certificatie-audit verloopt en hoe u uw organisatie hierbij op de juiste manier begeleidt. Daarna ontvangt uw organisatie het certificaat ISO 9001 en heeft u uw functie als kwaliteitsmedewerker goed uitgevoerd.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u de opleiding Kwaliteitsmedewerker volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata (zwarte bullets) met de daarop volgende cursusdagen (open bullets):

 • 30 september 2022, 09:00 – 12:30 
  • 14 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 28 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 11 november 2022, 09:00 – 12:30
  • 25 november 2022, 09:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Kwaliteitsmedewerker? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Leren via de praktijk
 • Eigen ervaringen meenemen
 • Automatisering toepassen
 • Gratis documentatie en templates
 • Kwaliteitsmanagement toepassen
 • Beheersen van ISO 9001

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Procesbeschrijving

Training Procesbeschrijving

Voor het maken van procesbeschrijvingen gelden regels. Leer in deze korte training de spelregels voor het beschrijven van processen en pas de regels direct toe op uw eigen beschrijvingen. De definities voor procesbeschrijvingen voldoen aan ISO 9001.

Training Norm ISO 9001

Training Norm ISO 9001

Via deze training norm ISO 9001 leert u de norm ISO 9001:2015 in 5 dagdelen lezen en toepassen. Tijdens deze training ISO 9001 leert u de inhoud van de norm ISO 9001 en de manier waarop de richtlijnen van deze norm kunnen worden toegepast in uw organisatie. U maakt het kwaliteitshandboek, leidt de implementatie en sluit af met de certificatie van uw organisatie.

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Deze opleiding is voor operators en voormannen om 10 spelregels van kwaliteitsmanagement te leren toepassen in de praktijk van het werk. Tijdens de uitvoering van het werk geldt een aantal spelregels. Operationele professionals moeten die regels kennen en kunnen toepassen, zodat ze bijdragen aan de beheersing van processen, efficiëntie en productkwaliteit.

Opleiding Kwaliteitsmanager

Opleiding Kwaliteitsmanager

Met deze kwaliteitsmanagement opleiding leert u alles over het vakgebied kwaliteitsmanagement en ontwikkelt u bovendien het kwaliteitssysteem van uw organisatie. U wordt expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna uw functie kwaliteitsmanager uitstekend uitvoeren.  

Interessant

Online training

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.

Professional Excellence

Onze opleidingsformule heet Professional Excellence. We begeleiden u daarmee naar de excellente uitvoering van uw functie. De opleidingen, trainingen en coachingsvormen zijn afgestemd op uw behoefte om steeds beter te functioneren.