Opleiding Kwaliteitsmedewerker patagonia
01-10-2021
09:00u - 12:30u
€ 950,00
MBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Uitvoering van ISO 9001 en certificatie van de organisatie

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator. Het is zowel een Quality Insurance opleiding als een Quality Control opleiding (QA/QC). Na het volgen van deze opleiding bent u in staat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie volgens de regels van ISO 9001 te onderhouden en uit te voeren. U groeit door tot volwaardig kwaliteitsmedewerker.

Het doel van deze opleiding tot Kwaliteitsmedewerker is dat u de ISO 9001 procedures voor bijvoorbeeld klanttevredenheid, interne audits, leveranciersbeoordeling en klachtenafhandeling kunt uitvoeren. Verder leert u het kwaliteitshandboek onderhouden, processen beschrijven, procesanalyses maken, klachten afhandelen en oorzaakanalyses maken. Dit is een Quality Assurance opleiding, waarmee u groeit in de rol van kwaliteitsmedewerker en de organisatie kan ondersteunen. U helpt leidinggevenden, ondersteunt de directie met informatie en begeleidt het ISO 9001 certificatieproces. Dit is een leuke rol, die u na deze opleiding met plezier invult.

Referentie Hatraco - incompany training kwaliteitsmanagement

"Procedures werden herijkt, processen gedefinieerd en het meetsysteem nog verder verbeterd. Dit werk werd na de training voortgezet. Vol overtuiging kan gesteld worden, dat Hatraco kwalitatief nog weer beter presteert na deze trainingen. Een compliment alle medewerkers, die zich buitengewoon constructief en enthousiast hebben ingezet, en een genoegen voor hun klanten natuurlijk." - Hatraco, de heer J. (Jan Wouter) Hasselaar, Directeur

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

De opleiding Kwaliteitsmedewerker bestaat uit 5 dagdelen. Gedurende deze opleiding in quality assurance leert u de praktische uitvoering van ISO 9001 en klantgericht werken toepassen. Het gaat om procedures voor de afhandeling van klachten, het schrijven van een management review, deelname aan procesbeheersing en de uitvoering van interne audits. Verder moet de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem worden onderhouden. Dit is allemaal bedoeld om de organisatie klantgericht te laten functioneren en te certificeren. Het is een complete QA/QC opleiding (quality assurance/quality control) met praktische voorbeelden en uitwerkingen voor ISO 9001.

Met deze QA opleiding leert u het kwaliteitshandboek bijwerken en natuurlijk hoe bureaucratie wordt voorkomen. Het is namelijk niet de bedoeling bij het schrijven van een kwaliteitshandboek om veel documenten te creëren. De documentatie die wel relevant is, komt aan de orde en u ontvangt tips en aanwijzingen voor verbeteringen in uw organisatie. Naast Quality Assurance komt in deze opleiding ook Quality Control aan bod. Zo ontwikkelt u zich als kwaliteitsmedewerker tot een expert op het gebied van kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Het programma van de opleiding Kwaliteitsmedewerker in Quality Assurance en Quality Control per dagdeel:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie

 • Klantspecificaties en klantgerichtheid
 • Stakeholderanalyse en risicoanalyse
 • Primaire en secundaire processen
 • Procesbeheersing en PDCA cirkel
 • Managementsysteem

Als kwaliteitsmedewerker is het belangrijk kennis te hebben van de klanteisen. Processen zijn namelijk ontworpen vanuit die klanteisen. Zelfs de secundaire of ondersteunende processen zijn gebaseerd op de klanteisen. Daarom leert u eerst wat een klantgerichte organisatie is. Daarna leert u hoe het hele managementsysteem er voor zorgt dat de organisatie klantgericht werkt.

Dagdeel 2: Kwaliteitshandboek

 • Format kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kwaliteitshandboek met ISO 9001
 • Waardetoevoegingen en verspillingen in processen
 • Procesbeschrijvingen
 • Procedures en richtlijnen ISO 9001

U leert als kwaliteitsmedewerker hoe het managementsysteem van uw organisatie is opgebouwd en hoe dit is verwoord in het kwaliteitshandboek. Tegelijkertijd voldoen het managementsysteem en het kwaliteitshandboek ook aan de kwaliteitsnorm ISO 9001. Verder leert u processen beschrijven met behulp van waarde toevoegende stappen en het weglaten van verspillingen.

Dagdeel 3: Procedures ISO 9001

 • Procedure voor klachten en afwijkingen en Root Cause Analyses
 • Procedure voor meten klanttevredenheid
 • Leveranciersbeoordeling en Supply Chain Management
 • Procedure voor interne audits en interne audit planning
 • Beheer van informatie en documentatie

Het is uw rol om de ondersteunende procedures voor ISO 9001 uit te voeren. Denk aan de klachtenopvolging, klanttevredenheidsmeting of de interne audit. Allemaal procedures voor Quality Assurance en Quality Control. Tijdens deze dag leert u deze procedures uitvoeren.

Dagdeel 4: Implementatie ISO 9001

 • Plan van aanpak voor implementatie
 • Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC)
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Beleidscommunicatie en leiderschap
 • Lerende organisatie, competentieontwikkeling

U leert een plan van aanpak te maken voor de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op ISO 9001, plus de daarbij behorende procedures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de directie die het beleid dient te maken, of de organisatie die moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat beleid en die regelgeving moeten bekend zijn in de organisatie en worden toegepast. Andere voorbeelden zijn hoe u het management als kwaliteitsmedewerker ondersteunt met communicatie of hoe de organisatie voldoet aan de richtlijnen van ISO 9001.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsjaarplanning en Planning & Control
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid
 • Management review (directiebeoordeling)
 • Externe audit en voorbereiding certificatie

Tot slot leert u de organisatie voorbereiden op de certificatie volgens ISO 9001, waarbij de procedures voor Quality Assurance en Quality Control worden geleerd. We leren u de juiste procedures uit te voeren, zoals het maken van een management review en het meten van de kwaliteitsdoelen. Daarna kunt u met deze QC opleiding de organisatie voorbereiden op de certificatie volgens ISO 9001.

De procedures van ISO 9001 in de praktijk toepassen

De norm wordt u geleerd, maar nog belangrijker is dat u de procedures goed leert uitvoeren. We leiden u op tot kwaliteitsmedewerker en geven u de procedures en documenten mee. Verder helpen we u de valkuilen voorkomen en efficiënt te werken. Zo leert u de praktische uitvoering en wordt u een waardevolle gesprekspartner voor het management van uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmedewerker?

Deze Quality Control opleiding is geschikt voor wie de functie kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker vervult. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie kan dat ook de kwaliteitsmanager of algemeen kwaliteitsfunctionaris zijn. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult en geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Teamleiders en andere leidinggevenden uit het lijnmanagement zijn ook van harte welkom om hun kennis van kwaliteitsmanagement te ontwikkelen en de processen waaraan zij leidinggeven te beheersen. Veel van wat in ISO 9001 staat, komt voor rekening van het operationele lijnmanagement. Het gaat namelijk om Quality Assurance en Quality Control in de operationele processen. Daarom is gedegen kennis van de norm ISO 9001 en kwaliteitsmanagement een vereiste in een leidinggevende positie. De opleiding Kwaliteitsmedewerker is geschikt voor de volgende functieprofielen:

 • Kwaliteitscoördinator, kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris
 • QA/QC manager
 • QESH manager of QHSE manager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Na het volgen van deze opleiding heeft u het volgende bereikt:

 • Uitvoering van de procedures ISO 9001
 • Inzicht in kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Inzicht in methoden voor quality assurance en quality control
 • Kennis van procesbeheersing en de PDCA cirkel, Deming cirkel
 • Lezen en begrijpen van de norm ISO 9001
 • Toepassing procesmanagement
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Voorbereiding certificatie ISO 9001
 • Begeleiding certificatie-audit

Inzicht in procesbeheersing en kwaliteitsmanagement

Zodra de organisatie op de juiste manier werkt aan kwaliteitsmanagement en de spelregels en procedures toepast, volgt de certificatie van de organisatie voor ISO 9001. U bent na afloop van deze QC opleiding in staat het proces van implementatie en certificatie te begeleiden. U legt de organisatie uit wat procesbeheersing is en hoe de Plan-Do-Check-Act cirkel (Deming cirkel) wordt toegepast op operationele processen, zodat continue verbetering ontstaat. De essentie van kwaliteitsmanagement is de klantgerichtheid van de organisatie. U bent in staat uw collega’s uit te leggen wat klantgerichtheid volgens ISO 9001 inhoudt en op welke manier zij de spelregels toepassen op hun processen. Daarna volgt de certificatie.

Certificatie ISO 9001 van uw organisatie

Nadat alle procedures van ISO 9001 op de juiste manier in de organisatie zijn toegepast, kan de certificatie-audit plaatsvinden. Deze wordt door een certificerende instantie uitgevoerd, 3 maanden nadat alle procedures operationeel zijn gemaakt. Via deze opleiding weet u hoe die certificatie-audit verloopt en hoe u uw organisatie hierbij op de juiste manier begeleidt. Daarna ontvangt uw organisatie het certificaat ISO 9001 en heeft u uw functie als kwaliteitsmedewerker goed uitgevoerd.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u de opleiding Kwaliteitsmedewerker volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 1 oktober 2021, 09:00 – 12:30
  • 15 oktober 2021, 09:00 – 12:30
  • 29 oktober  2021, 09:00 – 12:30
  • 12 november 2021, 09:00 – 12:30
  • 26 november 2021, 09:00 – 12:30
 • 22 februari 2022, 09:00 – 12:30 
  • 8 maart 2022, 09:00 – 12:30
  • 22 maart 2022, 09:00 – 12:30
  • 5 april 2022, 09:00 – 12:30
  • 19 april 2022, 09:00 – 12:30
 • 12 mei 2022, 09:00 – 12:30 
  • 19 mei 2022, 09:00 – 12:30
  • 2 juni 2022, 09:00 – 12:30
  • 16 juni 2022, 09:00 – 12:30
  • 23 juni 2022, 09:00 – 12:30
 • 30 september 2022, 09:00 – 12:30 
  • 14 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 28 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 11 november 2022, 09:00 – 12:30
  • 25 november 2022, 09:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Kwaliteitsmedewerker? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kennis van de norm ISO 9001
 • Toepassing procedures ISO 9001
 • Kennis van kwaliteitsmanagement
 • Kennis van procesbeheersing met QA/QC
 • Kennis van klantgerichtheid
 • Maken van kwaliteitshandboek
 • Plan voor implementatie
 • Begeleiding van certificatie ISO 9001
 • Begeleiding van leidinggevenden
 • Maken van analyses
 • Wegnemen van weerstanden
 • Voorkomen van bureaucratie
 • Deskundig in kwaliteitsmanagementsystemen
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Met dit webinar zet u snel en eenvoudig een nieuw kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Training Certificatie ISO 9001

Training Certificatie ISO 9001

Is uw organisatie klaar voor de certificatie-audit? Kunt u met een gerust hart de certificerende instantie ontvangen? Doe de check op deze vragen via de training Certificatie ISO 9001. Neem uw materialen mee en we beoordelen samen met u of uw organisatie klaar is voor certificatie voor ISO 9001.

Training Procedures ISO 9001

Training Procedures ISO 9001

De kwaliteitsnorm ISO 9001 schrijft een aantal procedures voor. Tijdens deze training leert u die procedures en leert u ze uitvoeren. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem en zijn essentieel om de organisatie te laten certificeren. 

Interessant

Professional Excellence

Onze opleidingsformule heet Professional Excellence. We begeleiden u daarmee naar de excellente uitvoering van uw functie. De opleidingen, trainingen en coachingsvormen zijn afgestemd op uw behoefte om steeds beter te functioneren.  

Gratis hulpmiddelen

Bij al onze trainingen en opleidingen bieden wij gratis services en hulpmiddelen aan. Denk hierbij aan syllabi, opleidingsvideo’s, tutorials en meer. Dit stelt cursisten in staat hun eigen manier van leren te kiezen. Lees direct meer over deze extra services!