Opleiding Kwaliteitsmedewerker patagonia
27-05-2024
09:00u - 12:30u
5 dagdelen
€ 950,00
MBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Uitvoering kwaliteitsmanagement in jouw organisatie
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een professionele kwaliteitscoördinator. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering van kwaliteitsmanagement. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en begrijpt u de procedures van ISO 9001.

Tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker staan de procedures en werkzaamheden centraal, die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en voor de certificatie van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van procedures voor klanttevredenheid, interne audits, leveranciersbeoordeling en klachtenafhandeling. Verder leert u tijdens deze opleiding Kwaliteitscoördinator het kwaliteitshandboek onderhouden, de Gemba observeren, processen beschrijven, klachten afhandelen en oorzaakanalyses maken. Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker groeit u in de rol van kwaliteitsmedewerker en tegelijkertijd leert u ISO 9001 toepassen. Bovendien kunt u na deze Kwaliteitsmedewerker opleiding ook werken met andere ISO normen, zoals ISO 14001, ISO 27001 of ISO 45001. Dat kan omdat u hier de fundamenten van kwaliteitsmanagement leert en die zijn voor alle normen gelijk. We gebruiken de normen om deze opleiding Kwaliteitsmedewerker praktisch te maken. Het doel is dat u een professionele kwaliteitsfunctionaris wordt.

Referentie Hieselaar Nederland B.V.

"Ik ben erg tevreden over het verloop van de opleiding. De informatie was duidelijk en vooral de portal was ook heel leerzaam om tussendoor nog door te lopen. Een hele fijne omgeving om te leren, fijne mede cursisten en fijne medewerkers van Patagonia. Voor een vervolgopleiding zou ik opnieuw kiezen voor Patagonia." - Hieselaar Nederland B.V., Marcel Rombout, kwaliteitsmedewerker

Referentie Saman Groep

"Ik vond het een prettige tijd. Alles werd goed gecommuniceerd en de lessen waren duidelijk." - Saman Groep Nederland, Tessa van Deukeren, kwaliteitsmedewerker

Referentie Ascensia Diabetes Care

"Het aanmeldingsproces was erg eenvoudig. Het was ontzettend fijn dat i.v.m. mijn afwezigheid de eerste les opgenomen werd, zodat ik deze later kon terug kijken, grote dank voor het meedenken en de service!
De cursus zelf vond ik erg interessant en leerzaam. Elisa is erg kundig en helder. En ongelooflijk fijn dat wij toegang blijven houden tot het portal. Complimenten!" - Ascensia Diabetes Care, Hanneke Joustra, kwaliteitsmedewerker

Referentie Vos Logistics - opleiding kwaliteitsmedewerker

"Ik vond het fijn dat op elk moment dat iets niet duidelijk was, je vagen kon stellen. De stof vind ik wel veel voor 5 ochtenden. Ook goed is dat je na de cursus nog op de portal kan. Zo kan je in je eigen tijd nog eens kijken." - Vos Logistics, Maria van Tergouw

Referentie Hatraco - incompany training kwaliteitsmanagement

"Procedures werden herijkt, processen gedefinieerd en het meetsysteem nog verder verbeterd. Dit werk werd na de training voortgezet. Vol overtuiging kan gesteld worden, dat Hatraco kwalitatief nog weer beter presteert na deze trainingen. Een compliment alle medewerkers, die zich buitengewoon constructief en enthousiast hebben ingezet, en een genoegen voor hun klanten natuurlijk." - Hatraco, Jan Wouter Hasselaar, Directeur

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

De opleiding Kwaliteitsmedewerker bestaat uit 5 dagdelen. Gedurende deze opleiding in kwaliteitsmanagement wordt u een professionele kwaliteitsfunctionaris. U leert de praktische uitvoering van kwaliteitsmanagement en de inhoud van ISO 9001. De opleiding is gericht op de uitvoering van procedures voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten, het maken van oorzaakanalyses en de beschrijving van processen. Verder moet de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem worden onderhouden in een kwaliteitshandboek en deze mag niet bureaucratisch worden. De opleiding Kwaliteitsmedewerker is bedoeld om kwaliteitsmanagement in de praktijk te brengen en we doen dat aan de hand van de kwaliteitsnorm ISO 9001. U krijgt tijdens de opleiding voorbeelden uit de praktijk en uitgewerkte documenten. 

Opleiding kwaliteitsmedewerker voor de uitvoering van kwaliteitsmanagement

Deze opleiding kwaliteitsmedewerker is uniek en wordt gegeven vanuit de praktijk. De kwaliteitscoördinator is er niet om de hele dag documenten te maken. Integendeel, bureaucratie moet worden voorkomen. We leren u de Gemba observeren en samenwerken met teamleiders en operators. Kwaliteitsmanagement moet in hoog tempo in de praktijk worden gebracht en hoe dat werkt, leert u tijdens deze Kwaliteitsmedewerker opleiding. Geïnteresseerd geworden? Bel ons voor vragen (088 33 666 66) of bekijk hieronder de inhoud van de opleiding. 

Programma opleiding Kwaliteitsmedewerker:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie ontwikkelen

 • Klantspecificaties en klantgerichtheid ontwikkelen
 • Stakeholderanalyse en risicoanalyse maken
 • Primaire en secundaire processen definiëren
 • Procesbeheersing en PDCA cirkel toepassen
 • Managementsysteem onderhouden
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Als kwaliteitscoördinator of kwaliteitsfunctionaris is het essentieel kennis te hebben van de klanteisen en stakeholders. Processen zijn namelijk ontworpen vanuit die eisen van klanten en stakeholders. Ook de secundaire of ondersteunende processen zijn gebaseerd op de klanteisen. Daarom leert u eerst wat een klantgerichte organisatie is en welke processen daarbij horen. Daarna leert u de werking van het managementsysteem.

Dagdeel 2: Kwaliteitshandboek onderhouden

 • Werking van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kwaliteitshandboek met ISO 9001 begrijpen
 • Waardetoevoegingen en verspillingen in processen herkennen
 • Procesbeschrijvingen maken
 • Procedures en richtlijnen ISO 9001 uitvoeren
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

U leert in deze opleiding Kwaliteitsmedewerker hoe het managementsysteem van uw organisatie is opgebouwd en hoe dit is verwoord in het kwaliteitshandboek. Tegelijkertijd voldoen het managementsysteem en het kwaliteitshandboek ook aan de kwaliteitsnorm ISO 9001. Verder leert u processen beschrijven met behulp van waarde toevoegende stappen en het weglaten van verspillingen.

Dagdeel 3: Procedures ISO 9001 uitvoeren

 • Procedure voor klachten en afwijkingen
 • Procedure voor meten klanttevredenheid uitvoeren
 • Leveranciersbeoordeling en Supply Chain Management toepassen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Beheersen van informatie en documentatie
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Het is uw rol als kwaliteitsfunctionaris om de procedures van ISO 9001 uit te voeren. Denk aan de klachtenopvolging, klanttevredenheidsmeting of de interne audit. Allemaal procedures, die onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze procedures worden snel en efficiënt uitgevoerd. U leert u de procedures uitvoeren en de resultaten verwerken voor het management.

Dagdeel 4: Procesverbetering realiseren

 • Processen meten en analyseren
 • Gebruik van software en digitale tools
 • 8D procedure uitvoeren
 • Oorzaakanalyses of Root Cause analyses maken
 • Procedure voor interne audits uitvoeren en interne audit planning maken
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

U leert tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker ook hoe processen worden verbeterd. Dat is een aparte discipline binnen het vak kwaliteitsmanagement. U leert onder andere processen analyseren, oorzaakanalyses maken en interne audits organiseren. Over de uitkomsten rapporteert u vervolgens aan het management.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001 begeleiden

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek uitvoeren
 • Kwaliteitsjaarplanning en Planning & Control controleren
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid rapporteren
 • Management review (directiebeoordeling) voorbereiden
 • Externe audit en certificatie voorbereiden
 • Uitwerking: Agenda van de kwaliteitsmedewerker in de praktijk

Tot slot leert u tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker de organisatie voorbereiden op de certificatie van ISO 9001. U leert hoe de externe audit wordt uitgevoerd en hoe de organisatie zich hierop voorbereidt. U speelt hierin een belangrijke rol. We geven u een overzicht met de eisen uit ISO 9001 en laten zien hoe u aan het werk gaat.

Kwaliteitsmedewerker voert ISO 9001 uit

We leiden u via deze opleiding op tot Kwaliteitsmedewerker. U krijgt alle theorie en hulpmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van procedures en kwaliteitsmanagement. De norm ISO 9001 wordt u geleerd, maar nog belangrijker is dat u de procedures goed leert uitvoeren. We geven u de procedures en documenten allemaal mee. Verder helpen we u de valkuilen voorkomen en efficiënt te werken. Zo leert u de praktische uitvoering en wordt u een waardevolle gesprekspartner voor het management van uw organisatie.

Referentie Exalto

"Duidelijke uitleg, leuke en informele manier van lesgeven. Klein ploegje cursisten waardoor persoonlijke aandacht mogelijk is." - Exalto, Martin Buitendijk, Kwaliteitsmedewerker

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmedewerker?

Voor wie de functie Kwaliteitsmedewerker vervult

Deze opleiding Kwaliteitsmedewerker is logischerwijze natuurlijk voor wie de functie kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker vervult of gaat vervullen. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie kan dat ook de kwaliteitsmanager of in het algemeen de kwaliteitsfunctionaris zijn. Er zijn allerlei titels die bij deze functie worden gebruikt, zoals ook QHSE medewerker of QESH medewerker. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult en geïnteresseerd bent in  de toepassing van kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Teamleiders leren kwaliteitsmanagement toepassen

Teamleiders en andere leidinggevenden uit het lijnmanagement zijn ook van harte welkom om hun kennis van kwaliteitsmanagement te ontwikkelen en de processen waaraan zij leidinggeven te beheersen. Veel van wat in ISO 9001 staat, komt voor rekening van het operationele lijnmanagement. Het gaat namelijk om Quality Assurance en Quality Control in de operationele processen. Daarom is gedegen kennis van de norm ISO 9001 en kwaliteitsmanagement een vereiste in een operationeel leidinggevende positie.

Uw branche en uw functie als kwaliteitsmedewerker

Uiteraard is iedereen welkom die zich wil ontwikkelen in de functie kwaliteitsmedewerker. Het vakgebied kwaliteitsmanagement is universeel toepasbaar en geldig in iedere branche of organisatie. De principes zijn ook overal gelijk. Omdat Patagonia hoofdzakelijk in de industrie en het bedrijfsleven werkt, sluiten de voorbeelden en document het beste daarbij aan. Werkt u bij de overheid, in de financiële dienstverlening of in de zorg, dan zijn de voorbeelden minder passend. Werkt u in de industrie, logistiek, IT, research of iedere vorm van service en maakindustrie, dan past deze opleiding perfect bij uw behoeften. We spreken de taal en kennen de praktijk van uw organisatie.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker past bij u

De opleiding Kwaliteitsmedewerker is geschikt voor de volgende functieprofielen:

 • Kwaliteitscoördinator, kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris
 • QA/QC medewerker, QA coördinator
 • QESH manager of QHSE manager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, supervisor, afdelingshoofd

De opleiding kwaliteitsmanager hierna volgen

Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u de opleiding Kwaliteitsmanager volgen. Deze opleiding gaat verder in het vakgebied kwaliteitsmanagement en is voor wie wil werken aan de implementatie en uitbreiding van kwaliteitsmanagement.  Het verschil tussen beide opleidingen is dat de opleiding Kwaliteitsmedewerker gaat over de uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl de opleiding Kwaliteitsmanager gaat over het ontwerpen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de ontwikkeling van een lerende organisatie. Wilt u zich in het vakgebied kwaliteitsmanagement ontwikkelen? Dan zijn deze opleidingen leerzame en effectieve vervolgstappen.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Na het volgen van deze opleiding Kwaliteitsmedewerker heeft u bereikt, dat u een professionele kwaliteitsfunctionaris bent, die kwaliteitsmanagement in de praktijk brengt en collega's kan ondersteunen in de uitvoering van hun werk. U ontdekt via deze opleiding een nieuwe wereld, die boeiend is en vol is met ambities en ontwikkelingen:

 • Functie kwaliteitsmedewerker kunt u uitvoeren
 • U kunt procedures kwaliteitsmanagement uitvoeren
 • U kent de norm ISO 9001
 • Certificatie ISO 9001 begeleiden
 • De Gemba observeren en onderzoeken
 • Inzicht in methoden voor quality assurance en quality control
 • Kennis van procesbeheersing en de PDCA cirkel, Deming cirkel
 • Toepassing procesmanagement en procesverbetering
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Begeleiding certificatie-audit

De functie Kwaliteitsmedewerker uitvoeren in de praktijk

Na deze opleiding kunt u uw functie als kwaliteitsmedewerker uitvoeren. U weet precies wat u moet doen en hoe u samenwerkt met uw collega's. U bent na afloop van deze opleiding kwaliteitsmanagement in staat de procedures voor ISO 9001 uit te voeren en de juiste analyses snel te maken. Ook kunt u het ISO 9001 certificatietraject begeleiden. U legt de organisatie uit wat procesbeheersing is en hoe de Plan-Do-Check-Act cirkel (Deming cirkel) wordt toegepast op operationele processen, zodat continue verbetering ontstaat. U bent in staat uw collega’s uit te leggen wat klantgerichtheid volgens ISO 9001 inhoudt en op welke manier zij de spelregels toepassen op hun processen. Daarna volgt de certificatie, hoewel dat geen doel hoeft te zijn.

Kwaliteitsmedewerker leidt certificatie ISO 9001

Nadat alle procedures van ISO 9001 op de juiste manier in de organisatie zijn toegepast en u uw functie kunt uitvoeren, volgt de certificatie-audit. Deze wordt door een certificerende instantie uitgevoerd, 3 maanden nadat alle procedures operationeel zijn gemaakt. Via deze opleiding weet u hoe die certificatie-audit verloopt en hoe u uw organisatie hierbij op de juiste manier begeleidt. Daarna ontvangt uw organisatie het certificaat ISO 9001 en heeft u uw functie als kwaliteitsmedewerker goed uitgevoerd.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u de opleiding Kwaliteitsmedewerker volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Datum Tijd
27 mei 2024 13:00 – 16:30
03 juni 2024 13:00 – 16:30
10 juni 2024 13:00 – 16:30
17 juni 2024 13:00 – 16:30
24 juni 2024 13:00 – 16:30
Datum Tijd
9 oktober 2024 09:00 – 12:30
23 oktober 2024 09:00 – 12:30
6 november 2024 09:00 – 12:30
20 november 2024 09:00 – 12:30
4 december 2024 09:00 – 12:30
Datum Tijd
28 januari 2025 13:00 – 16:30
11 februari 2025 13:00 – 16:30
04 maart 2025 (na de voorjaarsvakantie) 13:00 – 16:30
18 maart 2025 13:00 – 16:30
01 april 2025 13:00 – 16:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Investering

Investering opleiding kwaliteitsmedewerker

Prijzen

De prijs van deze opleiding in kwaliteitsmanagement met open inschrijving is € 950 per persoon exclusief BTW voor 5 dagdelen. Dit is inclusief de workshops, de materialen en eindeloos veel informatie via de opleidingsportal.

Indien u deze opleiding kwaliteitsmedewerker incompany wil organiseren, dan gelden deze voorwaarden:

 • De prijs is € 3900 voor het hele team voor 5 dagdelen.
 • De reiskosten zijn € 0,95 exclusief BTW per kilometer.
 • Exclusief verblijfskosten.

All inclusive prijzen

De prijzen zijn all inclusive. Wij rekenen geen bijkomende kosten of extra fees voor opties. De prijzen zijn daarom inclusief:

 • Inschrijving en administratie
 • Documentatie, zoals syllabi, PowerPointPresentaties en sjablonen
 • Certificaat van deelname
 • Onbeperkt toegang tot het opleidingsportaal
 • Ervaren, gecertificeerde trainers

De materialen die u van ons krijgt, kunt u gebruiken om het trainingsmateriaal voor uw eigen organisatie te maken. Dit biedt veel voordelen en helpt uw organisatie intern te ontwikkelen. Bel ons voor informatie en een toelichting hierover, zodat u een intern leerprogramma kunt ontwikkelen.

Voorwaarden

 • U kunt gebruik maken van overheidssubsidies voor opleiding en innovatie.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.
 • De algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing. Deze vindt u op de website.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmedewerker

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Kwaliteitsmedewerker? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Leren via de praktijk
 • Eigen ervaringen meenemen
 • Automatisering toepassen
 • Gratis documentatie en templates
 • Kwaliteitsmanagement toepassen
 • Beheersen van ISO 9001

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Training Norm ISO 9001

Training Norm ISO 9001

Via deze training norm ISO 9001 leert u de norm ISO 9001:2015 in 5 dagdelen toepassen. Tijdens deze training ISO 9001 leert u de inhoud van de norm ISO 9001 en de manier waarop de richtlijnen van deze norm kunnen worden toegepast in uw organisatie. U maakt het kwaliteitshandboek, leidt de implementatie en sluit af met de certificatie van uw organisatie.

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Six Sigma Green Belt leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen én kunt u het Lean Six Sigma Green Belt examen halen. Na deze Six Sigma training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Lean Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Opleiding Quality Control Engineer

Opleiding Quality Control Engineer

Tijdens deze opleiding leert u alle aspecten van Quality Control en Measurement System Analysis (MSA). U leert processen meten, de betrouwbaarheid van de metingen beoordelen en de data analyseren met de 7 tools. Daarnaast is een inleiding tot Statistical Process Control (SPC) ook onderdeel van deze training. U leert procesmetingen uitvoeren, variatie analyseren en Quality Control organiseren in deze opleiding voor quality control engineer.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Kwaliteitsmanagement voor medewerkers

Deze training kwaliteitsmanagement is specifiek voor een team van operationele medewerkers. Ze worden getraind in de 10 basisbeginselen van kwaliteitsmanagement, die nodig is tijdens de uitvoering van het werk. Het gaat om bewustwording in kwaliteitsmanagement en samenwerking in de uitvoering van het werk. De deelnemers leren bijvoorbeeld klanteisen herkennen, afwijkingen melden en oorzaakanalyses maken. Ze leren dat hun werk geschikt moet zijn voor de collega's aan wie hun werk wordt overgedragen. 

Quality Circle 2024

The Quality Circle is an executive course for managers of the managementteam and quality managers. The participants lead the transformation of their organization through this management program. The Quality Circle is an executive course to transform your organisation from the present culture to a market leading example in customer orientation.