Coaching voor professionals

Coaching voor professionals, managementteams en verbeterteams

Klik voor meer informatie

Coaching: ondersteuning in de praktijk

Coaching is het geven van directe ondersteuning bij moeilijke situaties in de dagelijkse praktijk. De praktijksituatie is leidend en de coach reflecteert op het functioneren van het team of het handelen van de professional. Eerst wordt de praktijksituatie met de coach onderzocht. De coach stelt de vragen, terwijl de kandidaat het onderzoek uitvoert. Daarna geeft de coach de theorie bij de betreffende situatie, waarna de juiste manier van handelen of leidinggeven wordt gekozen. Dit is een effectieve leervorm en u ziet direct de resultaten. U krijgt vertrouwen in uw functioneren en in uw team.

Coaching is een hele effectieve leervorm voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We bieden drie coachingsvormen aan, die hieronder worden uitgelegd. Met deze drie coachingsvormen helpen we u onderzoeken hoe u in de praktijk functioneert en werken we aan de ontwikkeling en verbetering. Dat gebeurt in korte effectieve sessies. Deze werkvorm heeft meer effect dan een externe cursus of coaching op afstand.

Hoe ziet die praktijk eruit? Een machine valt stil, de doorlooptijd is te lang, een medewerker wordt boos, een spoedorder gaat voor of een collega meldt zich (weer) ziek. Dat is hoe de werkelijkheid eruit ziet voor een teamleider, afdelingshoofd of manager. Hoe handelt u? Samen met onze coach analyseert u de situatie, krijgt u de theorie en leert u direct op de juiste manier handelen. Daarnaast wordt coaching ook voor teams toegepast, zoals voor managementteams en verbeterteams. De voordelen zijn:

 • Direct effect op uw leerproces en gedrag
 • Altijd positieve ontwikkelingen
 • Snelle leervorm
 • Praktijksituaties gebruiken om van te leren
 • De coach begrijpt uw situatie en functie

Het programma voor coaching bestaat uit:

 1. Coaching on the job (in uw functie)
 2. Coaching van het managementteam
 3. Coaching voor verbeterteams

1. Coaching on the job (in uw functie)

Coaching on the job is de ontwikkeling van uw functioneren tijdens de uitvoering van uw functie. Samen met een expert bespreekt u de dagelijkse situaties, uw stijl van handelen en de bijbehorende theorie. Vervolgens doet u oefeningen om uzelf te vernieuwen en te verbeteren. U leert zo de dagelijkse praktijk managen, maakt plannen voor de toekomst van uw afdeling en realiseert uw ambities. U bent in control!

Bekijk deze coachingsvorm

coaching on the job

2. Coaching van het managementteam

Met coaching van het managementteam worden de samenwerking en de effectiviteit van de besluitvorming verbeterd. Er worden plannen gemaakt om doelen te realiseren en het team mag niet worden afgeleid of met verkeerde onderwerpen bezig zijn. We begeleiden het managementteam in de realisatie van haar doelstellingen, waarbij binnen het team de samenwerking verbetert.

Bekijk deze coachingsvorm

coaching management team

3. Coaching voor verbeterteams

Met coaching van verbeterteams in de dagelijkse praktijk van een organisatie gaan teams beter presteren. Ze leren gericht werken aan kwaliteitsproblemen en behalen resultaten. De teams leren methoden zoals Six Sigma, Lean, 5S of Kaizen toepassen en omgaan met weerstanden. Onze coaches helpen de teams in de dagelijkse praktijk. Er ontstaan samenwerking en verbeterde procesprestaties.

Bekijk deze coachingsvorm

coaching verbeterteam

Wilt u gebruik maken van coaching als methode voor het opleiden van uzelf of uw collega's? Dan kunt u bij ons terecht. De hiervoor beschreven coachingsvormen komen veel voor, maar in de praktijk zijn er altijd nuanceverschillen. Mocht de vorm die u wenst er niet bij staan, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. 

Wilt u de opleidingsgids ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in. U kunt ook met ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Coaching in de praktijk:

 • Voor teams en individuele professionals
 • In de praktijk problemen oplossen
 • Directe feedback op functioneren
 • Theorie toepassen in de praktijk
 • Coaching incompany
 • Uzelf ontwikkelen door doen en ervaren