Ga direct naar de inhoud.

workshop management review
Wilt u de review leren uitvoeren?

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 690 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 1
 • Tijd: 4 uur
 • Huiswerk: ca. 4 uur

Analyse van processen voor het management team

In ISO9001 wordt het evalueren van de organisatie door de directie de directiebeoordeling of de management review genoemd, maar er bestaan vele namen voor. De directiebeoordeling is de beoordeling c.q. de evaluatie van de directie over het functioneren van de organisatie. Specifiek het kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie wordt aangestuurd.

Zo’n evaluatie wordt natuurlijk al wel geheel of gedeeltelijk of informeel gedaan. Dat is voor de norm echter niet voldoende: er wordt verwacht dat de directie een nauwkeurige doorlichting doet. Dat hoeft niet te verzanden in veel schrijfwerk, maar wel in een korte, degelijke analyse, waaruit verbeterpunten c.q. leerpunten voortkomen. Wij helpen u dit proces in een paar uurtjes te doorlopen en desgewenst ook verspreid door het jaar.

Hoe kan de directie het hele jaar door de processen reviewen?

Het hele jaar worden producten en diensten geleverd aan klanten. Die operationele processen worden dagelijks uitgevoerd en tegelijkertijd aangestuurd vanuit het managementsysteem. Continu worden:

 • afwijkingen gezien, geregistreerd en geanalyseerd
 • verbeterteams ingezet
 • klachten afgehandeld
 • audits uitgevoerd
 • vergaderingen gehouden

Al deze acties hebben een functie in het grotere geheel van de organisatie. De vraag is of deze onderdelen, deze managementinstrumenten, goed functioneren? Hoe goed werkt de klachtenprocedure? Hoe is het aanname proces voor nieuw personeel? Wat is de kwaliteit van de supply chain? Zo kunnen er vele vragen worden gesteld. Ook over de uitvoerende processen zelf, zoals de productie, engineering of de expeditie.

Minimaal 1 keer per jaar maakt de directie een analyse van al deze onderdelen. Dat hoeft niet allemaal tegelijkertijd, bij voorkeur niet, maar kan over het jaar worden verdeeld. Zij, de directie, hoeft dit bovendien niet allemaal zelf te doen, maar kan hiervoor het management inzetten. De directie maakt de beoordeling, maar het management kan de voorbereidingen uitvoeren. Die managers geven immers leiding aan deze processen/afdelingen en moeten zo’n analyse toch al maken voor het eigen beleidsplan of jaarplan.

Deze workshop gaat over het uitvoeren van diepgaande analyses van processen. Veel uitvoeriger en dieper dan een audit bijvoorbeeld gaat. In de workshop worden de stappen behandeld die nodig zijn om een review te maken en welke rol het management en de directie hierin hebben. De uitkomsten van de review kunnen vervolgens worden gebruikt voor de directiebeoordeling en voor het ontwikkelen van jaarplannen. De directie stuurt dit proces, het management voert het uit.

Inhoud: Review als methode om processen te beoordelen

Maandelijks worden managementrapportages geproduceerd. Deze bevatten informatie over de prestaties van de organisatie op basis van de dagelijkse gang van zaken. Met audits kan extra verdieping worden gezocht en analyses van afwijkingen of klachten geven ook inzicht. Echter, soms wilt u het naatje van de kous weten. Soms is het nodig ten diepste te begrijpen waarom processen afwijken, verkeerd gaan, faalkosten veroorzaken of niet in overeenstemming zijn met de wensen van de klant. Dan kan het management de review inzetten.

Dit instrument begint met het stellen van de onderzoeksvraag. Dat is ook één van de oefeningen in de workshop. Dat is al gelijk een lastige klus. Een onderzoeksvraag moet goed worden geformuleerd, anders loopt u zeker het risico dat de uitkomst later onbevredigend is.

Maar er zijn meer stappen van belang. Die stappen worden in deze workshop met u doorlopen. Aan het einde weten de deelnemers vervolgens precies hoe een review kan worden gemaakt. In deze workshop Reviewing worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het stellen van de onderzoeksvraag
 • Het benoemen en verzamelen van informatiebronnen
 • Het verzamelen van data
 • Het maken van analyses
 • Het schrijven van het review rapport
 • Opbouw van de logica: onderzoek, analyse, oorzaak, conclusie
 • Bijstuuracties
 • Vergelijking met missie, visie en doelstellingen
 • Voldoen aan ISO9001, HKZ en andere normen

Resultaat: In 1 dagdeel begrijpen hoe een management review kan worden uitgevoerd

Na deze workshop weet u precies hoe een management review kan worden uitgevoerd en hoe dit instrument onderdeel kan uitmaken van het kwaliteitssysteem en een verrijking is voor de directie.

U krijgt er natuurlijk ook de bijbehorende documenten bij en instructies voor de uitvoering. Het maken van een review kan worden ondersteund door specialisten zoals de kwaliteitsmanager, HR manager of een data analist. Het is handig om deze staffunctionarissen bij de workshop te betrekken.

Aan het einde van deze workshop kunt u ook voldoen aan de eisen van ISO 9001, HKZ en andere kwaliteitssystemen, die voorschrijven een directiebeoordeling uit te voeren.

Wilt u ook met een systeem voor reviewing werken? Schrijf u direct in!

Doordat we de workshop bij u intern verzorgen, voor uzelf of voor een groep collega’s, is de uitleg gebaseerd op uw eigen situatie en uw eigen organisatie. U kunt de workshop natuurlijk alleen doorlopen, maar als een groep collega’s meedoet bereikt u gelijk dat een deel van de medewerkers is geïnformeerd en gemotiveerd. Zo ontstaat inzicht in de techniek, draagvlak voor de uitvoering en een goede uitwerking van maatregelen om uw organisatie te versterken.

De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Voor uzelf of u stelt een team van deelnemers samen, waarna de trainer naar uw locatie komt om de sessie te leiden.

Een dagdeel is 4 uur. Bijvoorbeeld van 9:00 tot 13:00 uur of van 13:00 uur tot 17:00 uur. Een avondsessie of een sessie op andere tijden is natuurlijk ook mogelijk.

Wilt u meer informatie over de directiebeoordeling of management review? Dan kunt u ons altijd even bellen via 088 33 666 66 of u stuurt een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 690 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 1
 • Tijd: 4 uur
 • Huiswerk: ca. 4 uur
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies