Ga direct naar de inhoud.

workshop functioneringsgesprekken
Effectief in functioneringsgesprekken

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 690 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 1
 • Tijd: 4 uur

Functioneringsgesprekken voeren voor leidinggevenden

Functioneringsgesprekken zijn essentiële evaluatiemomenten op het pad van ontwikkeling. Zonder evaluatie, doelen en inhoud ontstaat geen richting of vooruitgang in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Het zijn niet altijd makkelijke of populaire gesprekken, maar als u eenmaal de techniek onder de knie hebt, is het functioneringsgesprek één van de meest krachtige hulpmiddelen om de organisatie te verbeteren.

Het is een krachtig instrument, maar er is maar één manier om het goed te doen. Gebeurt het niet goed, dan werkt het niet en zal het functioneringsgesprek zelfs een averechts effect hebben. Het wordt dan een jaarlijkse rituele dans vol spanning en emotie. Dat is niet het doel. Lees verder en maak competentieontwikkeling effectief.

Verbeter de functioneringsgesprekken direct en effectief:

 1. Gebruik functioneringsgesprekken om processen beter te beheersen
 2. De competenties van uw professionals verder ontwikkelen
 3. Het functioneringsgesprek voorbereiden, uitvoeren en het verslag schrijven
 4. Coaching legt de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij de professional

1. Gebruik functioneringsgesprekken om processen beter te beheersen.

Als mensen zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen voeren ze hun werk beter en nauwkeuriger uit, waardoor een proces beter wordt beheerst. Neem als voorbeeld een productiemedewerker, een accountmanager of een engineer. Dit zijn vakspecialisten, die dagelijks hun werk uitvoeren. De vraag is of dat zodanig gebeurt, dat het leidt tot de gewenste eindresultaten? Leidt het werk van een engineer tot correcte berekeningen, een foutloze tekening en een complete stuklijst voor de productiemedewerkers? Of zitten er afwijkingen in? Leidt het werk van een accountmanager tot nieuwe opdrachten? Maakt de productiemedewerker het product binnen de vereiste toleranties? De leidinggevende heeft 4 knoppen om te bedienen, een daarvan is die van de competentieontwikkeling:

 1. Standaardisatie van werkzaamheden
 2. Vaststelling van normen, specificaties en kaders
 3. Inrichting van de werkplek met hulpmiddelen/apparatuur
 4. Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties

Vaak wordt gegrepen naar het schrijven van procedures of de aanpassing van faciliteiten, terwijl verbetering van competenties minstens zo effectief is om processen te verbeteren. Zorg voor de continue verbetering van medewerkers en richt een goed meetsysteem in.

2. De competenties van uw professionals verder ontwikkelen

Een leidinggevende is verantwoordelijk voor de procesbeheersing, terwijl de engineer, die de tekeningen maakt, de inhoudelijke professional is. Hij of zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van iedere afzonderlijke tekening. Het eindresultaat per tekening is een foutloze tekening, die zonder zorgen aan de productieafdeling kan worden overgedragen. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. De engineer is de vakman of vakvrouw en logischerwijze verantwoordelijk voor de inhoud van het werk en de foutloze tekening. De leidinggevende is niet de inhoudelijk vakman of vakvrouw en houdt zich bezig met de omstandigheden waarbinnen het werk wordt uitgevoerd om de prestaties te verbeteren. De kern van het functioneringsgesprek concentreert zich op de verantwoordelijkheid van de medewerker en de manier om de competenties te ontwikkelen.

3. Het functioneringsgesprek voorbereiden, uitvoeren en het verslag schrijven

Voor het maken van een technische tekening heeft de engineer natuurlijk kennis nodig van technieken en theorieën, maar er is meer nodig. Veel meer. Om tot een goede tekening te komen moet bijvoorbeeld overleg worden gevoerd met klanten of met de accountmanager. Luisteren en goede vragen stellen zijn essentieel. Er is nog meer belangrijk: Op tijd aanwezig zijn op het werk, documentatie ordenen, samenwerken, op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, talen spreken, et cetera. Functioneringsgesprekken richten zich op het geheel van de persoon die de professional is. Niet alleen op de kennis, maar ook op de vaardigheden en competenties. De vraag is nu op welke wijze de leidinggevende bereikt dat de professional zichzelf gaat ontwikkelen, zodanig dat de prestaties verbeteren? Volg deze stappen:

1. De context van het gesprek.

Er is een reden om het functioneringsgesprek als stuurinstrument in te zetten. Die reden moet zowel voor de leidinggevende als de medewerker helder zijn. Het doel is de medewerker de gelegenheid te geven zichzelf te ontwikkelen en eigenaarschap voor die ontwikkeling te creëren.

2. De leiderschapsstijl.

De manier waarop de leidinggevenden het gesprek voeren is essentieel voor het succes. Ze passen coachend leiderschap toe. Dat is een minder vrijblijvende methode dan vaak wordt gedacht. De kaders worden eerst gesteld, waarna de medewerker de ontwikkeling kan realiseren.

3. De communicatiestijl.

Leidinggevenden dienen hun eigen communicatiestijl te kennen en ook die van de gesprekspartner. Met behulp van MBTI kan de communicatie tussen mensen effectief worden gemaakt. Het is een relatief eenvoudige methode, die feitelijk een vereiste is voor iedere leidinggevende.

4. De voorbereiding.

De voorbereiding bestaat uit het toetsen van de prestaties van de medewerker en deze te vergelijken met een referentie. De leidinggevende zit dicht op de praktijk van de medewerker en kan hierdoor goed waarnemen hoe de medewerker in de praktijk functioneert. Praktijkvoorbeelden worden gebruikt in het gesprek.

5. Het gesprek.

Dan volgt het gesprek zelf. Hier is oefening voor nodig. De opbouw van het gesprek, de wijze van sturen, de inhoud en het observeren van de medewerker. Dit is een routine die kan worden getraind. Het is belangrijk dat de leidinggevenden van de organisatie dezelfde, standaard werkwijze toepassen.

6. De uitwerking.

Afspraken en prestaties worden in het verslag verwoord. Dat mag kort en bondig, maar moet wel de essentie verwoorden en voldoen aan eisen. Voorbeelden en kaders zijn noodzakelijk. Het doel is om meetpunten vast te stellen en de ontwikkeling van de medewerker te volgen. De meetpunten zijn vooral voor de medewerker zelf.

7. De opvolging.

Acties moeten worden uitgevoerd, de voortgang worden besproken en evaluatiemomenten worden gekozen. Het gesprek komt in een cyclus van continue verbetering.

De leidinggevende organiseert en implementeert dit mechanisme - vaak met hulp van de afdeling HRM. Hij of zij stelt de kaders en biedt de professional de mogelijkheid zich binnen die kaders te ontwikkelen. Het wordt effectief als de professional zelf de verantwoordelijkheid voelt en neemt om zichzelf te ontwikkelen. Alleen dan zal het werk (per tekening in ons voorbeeld) beter worden uitgevoerd.

Wilt u ook effectief met functioneringsgesprekken werken?!

Doordat we de workshop bij u intern verzorgen, voor een groep collega’s of voor een afdeling, is de uitleg gebaseerd op uw eigen situatie en uw eigen organisatie. Er ontstaat inzicht in de methode, draagvlak voor de uitvoering en een goede uitwerking van procedures om uw organisatie te versterken. Processen worden verbeterd doordat mensen zich ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over functioneringsgesprekken? Vul dan onderstaande contactformulier in en stel uw vragen. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of u stuurt een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

Reactie van een deelnemer

Van een bestaand concept een werkend concept gemaakt. Nieuwe inzichten gekregen die praktisch zijn. - Wilma van Wijk, Marine Repair

Informatie aanvragen

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 690 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 1
 • Tijd: 4 uur
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies