Ga direct naar de inhoud.

ink training
INK model voor het management team

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2750 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie Patagonia: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Documentatie INK: Origineel
 • Locatie: In company
 • Praktische verbeteringen
 • Team prestaties
 • Op maat training
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat

INK training voor beleidsontwikkeling en managementsysteem

Er zijn enkele geschikte modellen voor het management om een zelfevaluatie uit te voeren en om de organisatie te analyseren. Het INK managementmodel is er daar één van. Een zeer geschikt instrument om de organisatie te analyseren en om vanuit de uitkomsten nieuwe beleid te ontwikkelen. Maak nieuwe plannen voor alle afdelingen en organiseer een succesvolle implementatie via deze Team Training INK!

De directie bepaalt de doelstellingen, het management realiseert die doelstellingen. In deze team training voor het management team van uw organisatie wordt uitgelegd hoe beleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Het is een training, waarbij direct ook in de praktijk stappen worden gezet en plannen worden gemaakt.

De kracht van deze Team Training INK voor beleids- en organisatieontwikkeling:

 1. Hoe werkt in de praktijk trainen en beleid ontwikkelen met INK?
 2. Waarom deze Team Training INK effectief is
 3. Deze training INK is voor management teams
 4. Inhoud training INK voor beleidsontwikkeling
 5. Resultaten na de training INK voor management teams
 6. Wilt u ook in de praktijk trainen en direct beleid ontwikkelen? Vraag een offerte aan!

1. Hoe werkt in de praktijk trainen en beleid ontwikkelen met INK?

Het programma is ontwikkeld vanuit de praktijk en voorkomt het schrijven van rapporten en het voeren van lange discussies. In een aantal concrete stappen maakt het team mee hoe:

 1. De visie, de missie en de doelstellingen worden omgezet in procesrichtlijnen en operationele criteria
 2. Een dashboard wordt gemaakt om de organisatie mee te sturen
 3. De organisatie wordt ingericht
 4. Het managementsysteem - het besturingssysteem - wordt ontwikkeld
 5. Procesmanagement wordt vormgegeven
 6. De juiste leiderschapsstijl ontstaat
 7. Metingen en analyses helpen de doelgerichtheid per medewerker verbeteren

Het INK managementmodel is daarbij het hulpmiddel. Dit model bevat alle noodzakelijke onderdelen en onderwerpen voor uw organisatie. Doordat de training bij u intern wordt gegeven, hebben de deelnemers toegang tot alle relevante documenten en informatie en kunnen ze samenwerken. In werkgroepen worden stap voor stap de verschillende onderdelen doorlopen en aan het eind is de basis van het beleid per proces dan wel per afdeling gereed.

2. Waarom deze Team Training INK effectief is

Heeft u het gevoel dat de kwaliteit beter moet? Dat de kosten te hoog zijn? Dat u geen goede managementinformatie heeft? Of dat er teveel fouten worden gemaakt? Het start soms met een gevoel, waarna het model INK helpt dit gevoel specifiek te maken. Daartoe is het verstandig als management de tijd te nemen en rust te vinden om nieuwe inzichten te ontwikkelen. Dat is een kerntaak. Daarnaast bestaat de andere kerntaak uit de realisatie van die nieuwe of vernieuwde inzichten. Implementatie genoemd. Dit is een aparte stap, die meestal niet eenvoudig is. Tijdens deze Team Training INK worden deze en andere onderwerpen besproken, geanalyseerd en beantwoord.

Hoe belangrijk dit is, blijkt uit het concurrentieveld van uw organisatie. Iedere organisatie doet haar werk grotendeels goed, ook uw concurrenten, maar het verschil zit in de details, in de drive en in de ambitie om verder te gaan. De klant ervaart die details of het ontbreken van die details: Matige bereikbaarheid, onvriendelijkheid, niet tijdig leveren, prijsverschil, fouten, gevoel en vele andere factoren. Precies zoals uzelf die details evenzogoed ervaart als u zelf ergens klant bent. Tijdens deze training kruipt u in de huid van uw eigen klanten en treedt daarna weer terug in de rol van bestuurder. Dit voorkomt dat het team in algemeenheden spreekt, maar tot de kern doordringt en ambities formuleert. Vervolgens ontstaat het inzicht in de maatregelen, ambities, plannen en implementatietrajecten. Prioriteiten worden gesteld en knelpunten worden opgelost. Er ontstaat ruimte, tijd, inspiratie en motivatie.

3. Deze training INK is voor management teams

Deze training is voor managementteams, aangevuld met beleidsmedewerkers en afdelingshoofden of specialisten:

 • Directie
 • Management of afdelingshoofden
 • Financieel manager
 • Kwaliteitsmanager
 • Personeelsmanager
 • Beleidsmedewerker

Het team doorloopt de INK positiebepaling en maakt een organisatieanalyse. Het resultaat is niet alleen de uitkomst van een analyse, maar ook een verbeterde samenwerking. Het team ontwikkelt zich en groeit in haar rol.

4. Inhoud training INK voor beleidsontwikkeling

Het programma van deze INK-training voor organisatieanalyse, teamontwikkeling en beleidsvorming leidt het team in 5 dagdelen naar het eindresultaat. De deelnemers leren strategisch denken, denken in systemen, organisaties ontwikkelen, managementtechnieken toepassen en leiderschap ontwikkelen.

Dag 1: INK management model

 • INK management model
 • Missie, visie en doelstellingen omzetten naar het proces/de afdeling
 • Stakeholders bepalen
 • Eisen van stakeholders bepalen
 • Analyse van uw proces c.q. afdeling
 • Huiswerk

Dag 2: INK Positiebepaling

 • Huiswerk bespreken
 • INK Positiebepaling voorbereiden
 • INK Positiebepaling uitvoeren - deel 1
 • Uitkomsten positiebepaling delen
 • Resultaten evalueren
 • Beleidscriteria bepalen

Dag 3 Beleid ontwikkelen

 • Huiswerk bespreken
 • INK Positiebepaling uitvoeren - deel 2
 • Uitkomsten positiebepaling delen
 • Resultaten evalueren
 • Beleid ontwikkelen - business planning en afdelingsplannen
 • Begroting en budget maken

Dag 4: Managementsysteem ontwerpen

 • Huiswerk bespreken
 • Managementsysteem ontwerpen
 • Implementatie voorbereiden
 • Communicatie met medewerkers
 • Processen uitwerken
 • Onderdelen van het managementsysteem uitwerken

Dag 5: Dagelijkse leiding

 • Huiswerk bespreken
 • Jaarplanning maken
 • Planning & control ontwerpen
 • Leiderschapsstijl bepalen
 • Risicoanalyse maken
 • Continue verbetering implementeren

Voorafgaand aan deze training moeten de visie, missie en organisatiedoelstellingen idealiter helder zijn. Dat betekent dat ze SMART gedefinieerd zijn. Dat is nodig om er mee te kunnen werken. Is dat nog niet het geval, dan kunnen deze voorafgaand aan de training worden ontwikkeld. Dat kan in 2 tot 4 dagdelen.

5. Resultaten na de INK training voor management teams

Deze training leert de deelnemers te denken in strategische, tactische en operationele doelen. Men leert de verbinding te maken van de hoogste organisatiewaarden en de praktische uitvoering op de werkvloer. Vaak ontbreekt die verbinding in organisaties en dan ontstaat bureaucratie: Er lijkt sturing, maar die is er niet. De training leert de deelnemers effectieve sturen, leiden en analyses maken. Er ontstaat inzicht in hoe managementsystemen geen doel zijn, maar een hulpmiddel voor het management om doelen te realiseren.

De resultaten zijn:

 1. Managementteam met één gezamenlijke ambitie
 2. Duidelijk beleid, richtlijnen en kaders voor het personeel
 3. Kortere beslissingstrajecten en procesbeheersing
 4. Kaders en kwaliteitscriteria voor procesmanagement
 5. Analyse van resultaten, stuurinformatie
 6. Motivatie, zingeving en bijpassend leiderschap
 7. Richting, rust en duidelijkheid; eenduidige besluitvorming
 8. Een eenvoudig managementsysteem
 9. Meer tijd en ruimte voor de directie als ondernemer
 10. Verbeterde samenwerking tussen afdelingen en managers

Deze training geeft de mogelijkheid snel verbeteringen door te voeren en verder te bouwen aan de toekomst. Tevens worden bekende valkuilen vermeden, zoals dikke handboeken, plannen zonder inhoud en zinloze procedures. Verkeerde investeringen worden eveneens vermeden. De hele organisatie heeft via deze INK training inzicht in de richting, er is consensus en de juiste acties worden genomen. Uw organisatie kan haar ambities gaan realiseren.

6. Wilt u ook in de praktijk trainen en direct beleid ontwikkelen? Vraag een offerte aan!

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan. We verzorgen de training INK bij u in huis of extern, maar wel met het eigen management team. Heel effectief. Het is de start van een nieuwe toekomst voor uw organisatie én uw klanten!

Vul hieronder vrijblijvend uw gegevens in en ontvang de opleidingsgids met de Team Training INK voor een nog betere organisatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2750 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie Patagonia: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Documentatie INK: Origineel
 • Locatie: In company
 • Praktische verbeteringen
 • Team prestaties
 • Op maat training
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies