Ga direct naar de inhoud.

training 5s cases
5S toepassen in operationele teams?

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2450 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat

Cases van de Team Training 5S

Ons opleidingsprogramma brengt modellen en theorieën in de praktijk. Het gaat om het gebruik en het effect dat wordt bereikt. Om u een idee te geven van de praktijk, volgen hier een paar voorbeelden van organisaties waar de Team Training 5S is uitgevoerd en de effecten die hiermee zijn gerealiseerd. In verband met de vertrouwelijkheid, zijn de namen weggelaten, maar als u wilt, brengen we u graag in contact met deze organisaties om ervaringen uit te wisselen.

Succesvolle toepassing van 5S bij verschillende organisaties:

 1. Logistiek centrum verbeteren met 5S, door het ‘glazen huis’ transparant te maken
 2. Clean room optimalisatie door 5S praktisch toe te passen op de gemba
 3. Productiehal stroomlijnen door de tijd van ’lopen’ en ‘zoeken’ te reduceren
 4. Op de intensive care de doorlooptijd halveren

1. Logistiek centrum verbeteren met 5S, door het ‘glazen huis’ transparant te maken

In een logistiek centrum voor auto-onderdelen was men niet tevreden over de kwaliteit, de snelheid, de manier van samenwerken en de productiviteit. Het was er bovendien rommelig, er werden teveel fouten gemaakt en het overzicht was onvoldoende. Daarom besloot het management 5S te introduceren en toe te passen.

Eerst werden de voormannen getraind, daarna de uitvoerenden. Trainen door te doen. In het logistieke centrum staat het ‘glazen huis’. Midden op de werkvloer, waar alle goederenstromen langskomen. Dat is de bijnaam voor de afgeschermde ruimte waar de voormannen hun bureau hebben staan. Deze kantoorruimte was niet representatief. De kwaliteitsstandaard, waarover zoveel werd gesproken, was niet herkenbaar in deze kantoorruimte. Het was rommelig, niet gestandaardiseerd, niet schoon en onplezierig werken.

Dat had allerlei negatieve effecten. Er werden fouten gemaakt, het overzicht was weg, werkplekken waren niet gestandaardiseerd, informatie lag verspreid over de bureaus en misschien wel het belangrijkste: Het ondermijnde de autoriteit van de leidinggevende teamleiders.

De Team Training 5S werd uitgevoerd in en om deze kantoorruimte. Zo ervaarden de leidinggevenden zelf het effect van 5S én de operators zagen de veranderingen. Er ontstond draagvlak, enthousiasme en een hogere efficiëntie. Simpelweg door te doen. Ze volgenden de stappen van 5S, keer op keer, en ze ervaarden zelf de vooruitgang. Het enthousiasme werd zo groot, dat het meekrijgen van de uitvoerende medewerkers daarna vanzelf ging.

2. Clean room optimalisatie door 5S praktisch toe te passen op de gemba

Een hightech productieorganisatie voert een deel van de werkzaamheden uit in een cleanroom. Dat luistert nauw. Het is een hightech omgeving, waar een hoge graad van reinheid geldt en strikte procedures voor kleding, gedrag en werkwijze gelden. Omdat klanten continu strengere eisen stellen aan de beheersing (betrouwbaarheid) van processen, was het nodig intern een mechanisme te ontwikkelen dat continu voor standaardisatie en verbetering zorgt. Aldus werd voor 5S gekozen en werd deze methode toegepast in de hele organisatie, te beginnen in de productie.

Met de introductie van 5S werden alle protocollen, bewegingen en transportvormen nog eens minutieus bekeken. De scheiding van ingaande en uitgaande goederen werd verbeterd, het kleding protocol werd aangepast, er werden mallen voor onderdelen gemaakt en met gekleurde bakken werden halffabricaten en gereed product geïdentificeerd. De kwaliteit verbeterde en het aantal klachten daalde tot nul!

Praktisch werden allerlei kleine verbeteringen doorgevoerd, die bij elkaar opgeteld tot een enorme productiviteitstoename leidden. Dat is belangrijk, maar nog belangrijker is dat de training 5S in combinatie met de resultaten leidde tot een solide, continu leerproces. Iedere medewerker werd alert op het zien van afwijkingen, onnodige bewegingen en andere verspillingen. Er werden per week, per productiestap diverse kleine verbeteringen doorgevoerd, waardoor de operationele en financiële resultaten maand op maand verbeterden. De training 5S werd ieder jaar herhaald, waarbij de inhoud steeds geavanceerder werd, passende bij de nieuwe organisatiedoelstellingen. De reguliere ISO 9001 audits werden bovendien verrijkt met 5S audits om de gemba continu te onderzoeken.

3. Productiehal stroomlijnen door de tijd van ’lopen’ en ‘zoeken’ te reduceren

Een productieorganisatie voor liften kampten met problemen voor orde en netheid. Het werk werd uitgevoerd, werd zelfs goed uitgevoerd, maar de tijd die het kostte was teveel. De productiviteit was te laag.

Eén van de problemen was de inrichting van de productiehal. De logistieke lijn was niet optimaal, maar de organisatie per werkplek was een groter probleem. De productie bestond uit allemaal klant specifieke orders, waardoor werkzaamheden veel van elkaar verschilden en het gevaar van verrommeling op de loer licht. Omdat de hal feitelijk één grote ruimte was, waren allerlei eilandjes ontstaan met materialen die rond om die eilandjes lagen opgestapeld. Lopen was één van de grootste verspillingen, samen met zoeken.

De voormannen werden eerst getraind in de toepassing van 5S. Er was eerst wat weerstand, omdat iedereen zijn eigen ‘wereld’ had gecreëerd. De irritatie over het zoeken en lopen was echter groter en men wilde erg graag beter samenwerken. Dat was de drijfveer om enthousiast aan de slag te gaan met 5S. Eerst werden losse materialen opgeruimd, het restant werd geordend en daarna begon de samenwerking tussen de verschillende werkstations. Allemaal tijdens de trainingen.

De productieleider speelde zijn rol perfect. Door een coachende leiderschapsstijl toe te passen - wat onderdeel is van de training - kregen de medewerkers alle ruimte om na te denken over operationele verbeteringen, die zij zelf ontwikkelden vanuit hun vakmanschap. Binnen enkele weken waren vele verbeteringen gerealiseerd en had men het 'virus' te pakken. Steeds fanatieker werd gelet op inefficiënties, waardoor het lopen en zoeken snel verminderde. Bovendien werd steeds vaker gesproken over de klanteisen in plaats van de eigen, interne wensen.

4. Op de intensive care de doorlooptijd halveren

Op de intensive care van een ziekenhuis werd continu gezocht naar instrumenten en hulpmiddelen. Zo’n afdeling heeft een druk en stressvol karakter. Patiënten komen te pas en te onpas binnen en op dat moment moet er gehandeld worden. Als er dan geen goede routines zijn voor het pakken en op de juiste plek terugleggen van instrumenten wordt het een rommeltje en zijn fouten snel gemaakt.

Tijdens de Team Training 5S werden met behulp van de methode 5S de werkvoorraden, magazijnen en werkplekinrichtingen verbeterd. De cirkels van 5S werden keer op keer doorlopen en na iedere ronde werden nieuwe resultaten geboekt. Uiteindelijk was de doorlooptijd gehalveerd, met name door het wegnemen van loop, zoek en transportbewegingen. Door apparaten en hulpmiddelen vaste plekken te geven, konden de medewerkers alles blindelings vinden en toepassen. Met behulp van kleurcodes werden apparaten gemerkt en via verbeterborden werden problemen en oplossingen besproken. Binnen 2 maanden had de afdeling een metamorfose ondergaan.

Heeft u interesse om de Team Training 5S te doorlopen? Wilt u de praktijk van de methode 5S ervaren en snelle resultaten boeken? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vraag. We helpen u graag verder.

Informatie aanvragen

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2450 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Resultaat: Praktische verbeteringen
 • Samenwerking en team prestaties
 • Op maat training voor uw organisatie
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies