Ga direct naar de inhoud.

5s training
Training 5S in operationele teams?

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2450 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Praktische verbeteringen
 • Team prestaties
 • Op maat training
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat

5S training voor snelheid en kwaliteit op de werkplek

Een operator bedient de CNC machine, een magazijnmedewerker zet vracht klaar voor transport en de engineer maakt een tekening. Hoeveel tijd gaat bij dit werk verloren met lopen, zoeken, herstellen, oppakken, wegleggen en andere overbodige handelingen? De plekken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de belangrijkste plekken in uw organisatie: de gemba. Daar worden de producten van de klanten gemaakt. Continue verbetering van de gemba leidt tot continue verbetering van producten. De methode hiertoe is 5S!

Managers hebben de neiging naar het grote geheel van de organisatie te kijken en te sturen op hoofdlijnen. Dat is prima, maar er is meer nodig om een organisatie succesvol te maken. Succes zit (ook) in de details. Kijk eens naar een werkplek en nog kleiner, naar een handeling of een beweging. Op de plek waar een operator zijn of haar werk uitvoert, daar wordt het verschil gemaakt. Daar wordt winst gemaakt of verlies. Daar worden producten in één keer goed gemaakt of diensten in één keer goed uitgevoerd, of niet en dan ontstaan direct verspillingen (lees: onnodige kosten).

De kracht van deze Team Training 5S in een overzicht:

 1. Team Training 5S vindt plaats in uw organisatie op de werkvloer
 2. Nieuwe manier van productiedenken introduceren met 5S
 3. Waarom deze training voor werkplekverbetering effectiever is
 4. Hoe werkt in de praktijk trainen en de werkplekken met een team verbeteren?
 5. Voor wie is deze Team Training 5S?
 6. De inhoud van de Team Training 5S
 7. Resultaat van de Team Training 5S
 8. Wilt u ook in de praktijk trainen en direct de werkplekken met 5S verbeteren?
 9. Reacties van onze klanten
 10. Van 5S naar Kaizen

1. Team Training 5S vindt plaats in uw organisatie op de werkvloer

Via de Team Training 5S leren uw medewerkers de productie en de werkplekken te optimaliseren:

 • De productiviteit zal significant toenemen door het wegnemen van verspillingen
 • De doorlooptijd zal worden verkort, zelfs met 25% tot 50%
 • De kwaliteit van producten wordt verbeterd
 • Het plezier in het werk neemt toe
 • De veiligheid verbetert

De werkplekken van de operators en andere uitvoerende professionals zijn de belangrijkste plekken van een organisatie. Daar worden immers de producten van de klanten gemaakt! Daarom heeft deze werkplek zelfs een aparte naam gekregen: de gemba. Deze gemba wordt onderhouden en verbeterd met de methode 5S:

 1. Continue verbetering van de werkplekken
 2. Standaardisatie van werkzaamheden
 3. Samenwerking tussen medewerkers
 4. Wegnemen van verspillingen
 5. Eigenaarschap

Met deze Team Training 5S realiseert de organisatie al deze voordelen. Een team operationele medewerkers gaat onder leiding van de trainer 5S toepassen in uw eigen organisatie. In de fabriek, op kantoor, in de werkplaats of in het magazijn. Effectief en met een enorm leerproces.

2. Nieuwe manier van productiedenken introduceren met 5S

Organisaties die 5S toepassen, zijn efficiënter, omdat ze foutloos werken en verspillingen wegnemen. Dit wordt zelfs een soort sport. Telkens beter, handiger, sneller. Een voorbeeld: het boren van een gat duurt misschien 5 seconden. De voorbereiding en de handelingen erna duren soms wel 10 minuten. De handelingen die geen waarde toevoegen moeten worden weggenomen, zodat idealiter alleen de 5 seconden overblijven, waarin de waarde wordt toegevoegd. Een ander voorbeeld: een bout wordt met 7 draaibewegingen van de arm vastgezet, maar als we goed opletten, gebeurt het vastzetten pas met de laatste 2 slagen. De eerste 5 zijn wellicht verspilling. Zo nauwkeurig leren de deelnemers aan deze training hun eigen werk kritisch te bekijken en te verbeteren.

3. Waarom deze training voor werkplekverbetering effectiever is

De 5 stappen van 5S worden op de gemba keer op keer doorlopen. Van iedere ronde wordt geleerd en na iedere ronde worden verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. In de training beginnen we dan ook op de gemba met de uitvoering van 5S. Aan het einde van de training worden letterlijk minder fouten gemaakt en zijn verspillingen weggenomen.

De medewerkers leren samenwerken, aanpassingen doorvoeren en weer standaardiseren. Vaak wordt de methode gecombineerd met Lean Manufacturing of met de Kaizen managementfilosofie. Leidinggevenden spelen daarin een belangrijke rol. In deze training 5S is apart aandacht voor teamleiders, voormannen of shiftleaders in hun rol als leidinggevenden voor het wegnemen van verschillen per ploeg of team.

4. Hoe werkt in de praktijk trainen en de werkplekken met een team verbeteren?

Deze training wordt uitgevoerd in uw eigen organisatie en op de werkvloer, zodat het effect nog voor het einde van de training is te zien, te meten en te merken. De deelnemers leren niet alleen 5S uit te voeren, maar ook te sturen op resultaten door metingen te verrichten. Deze training zorgt voor een revolutie in uw organisatie. Wat is de klassieke werkwijze als een afwijking optreedt? Afwijkingen, fouten of inefficiënties worden benoemd en komen vervolgens in een werkoverleg aan de orde. Dat lijkt goed, maar wat valt daaraan op:

 1. Men zit in een vergaderruimte en is niet op de werkvloer
 2. Er wordt laat gereageerd op wat mis ging
 3. Er wordt niet van fouten geleerd

Zo worden werkplekken niet verbeterd. Dit leidt slechts tot actielijsten, die prioriteitenlijsten worden en acties die spoedklussen worden. In deze training draaien we het proces om en leren de medewerkers en teamleiders werken als bij Toyota. Niet reageren, maar preventief werken. Niet langzaam, maar zeer snel. De training 5S vindt daarom grotendeel plaats op de werkplek: de gemba.

5. Voor wie is deze Team Training 5S?

Deze training is voor de uitvoerende medewerkers en hun teamleiders. Denk aan monteurs, engineers, productiemedewerkers of logistiek medewerkers, maar ook administratieve medewerkers. De kantoor omgeving telt mee! Het zijn de teamleiders en afdelingshoofden, die voor de borging van 5S zorgen. Het is hun verantwoordelijkheid dat 5S wordt uitgevoerd en dat het 5S model wordt toegepast op een wijze die uw organisatie het beste dient. Zij doorlopen daarom een apart programma om hun rol te leren.

Deze cursus is geschikt voor:

 • Uitvoerende medewerkers van iedere afdeling
 • Teamleiders
 • Voormannen
 • Teamcoördinatoren
 • Groepsleiders
 • Shiftleaders
 • Afdelingshoofden

Deze training is geschikt voor organisaties, die al gewend zijn aan systemen als ISO 9001, Lean, Kaizen, Operational Excellence of TQM, maar ook voor organisaties, die hiermee net beginnen of die gewoon efficiënter willen werken. Een bekende uitspraak is, dat kwaliteitssystemen überhaupt niet zullen werken als niet eerst op werkplekniveau de PDCA cirkel draait. Medewerkers en leidinggevenden moeten eigenlijk eerst op praktische niveau met elkaar kunnen samenwerken en verspillingen leren zien en wegnemen. De toepassing van 5S is daarom een prima voorbereiding op de introductie van andere systemen zoals ISO 9001.

6. De inhoud van de Team Training 5S

We zetten de onderwerpen van deze bijzondere en praktische training op een rij. Per onderwerp krijgen de teamleiders andere vragen en opdrachten dan de uitvoerende medewerkers:

Dag 1: Het doel

 • Nulmeting uitvoeren op de werkplek
 • 5S uitvoeren; hele cirkel in 1 uur doorlopen
 • Richtlijnen en kaders verzamelen
 • Uitleg 5S methode en gemba kaizen
 • Huidige procedures evalueren
 • Kwaliteitshandboek en werkinstructies
 • Het belang van standaardisatie

Dag 2: Actie!

 • 5S uitvoeren; nadruk op Scheiden
 • Resultaten bespreken
 • Uitleg faalkosten en verspillingen
 • Faalkosten meten en berekenen; prioriteiten stellen
 • Waarde toevoeging versus niet waarde toevoeging
 • Prioriteiten stellen op basis van de faalkosten
 • Lean 5S

Dag 3: Resultaat en communicatie

 • 5S uitvoeren; nadruk op Sorteren
 • Besluitvaardigheid van het team
 • Team is beter dan de afzonderlijke individuen
 • Rol van de medewerkers
 • Rol van de leidinggevenden
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Communicatie tussen afdelingen

Dag 4: Technieken voor de werkplek

 • 5S uitvoeren; nadruk op Schoonmaken
 • Verbeterbord
 • Voorraadmethoden
 • Poka yoke
 • Observeren en meten
 • 5S audit, 5S Checklist
 • Procedure 5S

Dag 5: Optimaliseren en borgen

 • 5S uitvoeren; nadruk op Systematiseren en Standaardiseren
 • Planning 5S
 • Teamsamenstelling en verantwoordelijkheid werkplekken
 • Van meten naar informatie
 • Samenwerking tussen afdelingen
 • Rapportage aan het management
 • Aanpassingen in het kwaliteitshandboek

Tijdens de training wordt daadwerkelijk ruimte gemaakt, worden werkprocessen aangepast en worden locaties van machines of gereedschappen veranderd. Aan het einde van de training is er veel veranderd op de werkplekken, is de samenwerking gegroeid en de communicatie verbeterd.

7. Resultaat van de Team Training 5S

Tijdens de trainingsdagen wordt het volgende bereikt:

 1. De theorie wordt direct omgezet in de praktijk
 2. Per trainingsdag zijn de aanpassingen op de werkplekken zichtbaar
 3. De deelnemers ervaren de kracht van samenwerking
 4. Jaarlijkse structurele kostendaling van minimaal 10%, in het begin meer
 5. Hogere productiviteit per medewerker, oplopend tot 100%
 6. De kwaliteit van de werkzaamheden zal verbeteren
 7. Medewerkers maken afspraken en voeren deze gedisciplineerd uit
 8. Duidelijke rapportages met resultaten voor het management
 9. Minder fouten zullen bij klanten terecht komen
 10. Teamleiders en afdelingshoofden leren een nieuwe manier van leiding geven

8. Wilt u ook in de praktijk trainen en direct de werkplekken met 5S verbeteren?

De Team Training 5S bestaat uit 5 dagdelen en is een in company training. Er is een halve dag voorbereiding nodig in de vorm van een bedrijfsbezoek om oefeningen voor te bereiden en om een planning te maken. De datum kan in overleg met u worden vastgesteld. Het grote voordeel van een in company training is natuurlijk, dat enerzijds de kosten voor uw organisatie laag blijven, anderzijds dat het leereffect groot is. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor het professionaliseren van de gemba, de werkplekken.

9. Reacties van onze klanten

"De geboden informatie was voor ons zo helder dat we direct besloten hebben om te gaan starten met de training 5S. De resultaten waren spectaculair en de hele fabriek draait nu beter" - Aart van Ginkel, Mitsubishi Elevators Europe.

“Er is nog zoveel in processen te verbeteren en te winnen, zelfs als je denkt dat alles goed loopt. Medewerkers en leidinggevenden begrijpen nu hoe belangrijk hun werkplek is voor onze klanten.” - Koos de Vink, Pneutec.

Naast deze opleiding 5S bieden we ook de opleiding Kaizen aan. 5S is één van de bases van Kaizen en nodig om standaardisatie, eigenaarschap en continue verbetering in de uitvoering te ontwikkelen. Kaizen gaat nog verder.

10. Van 5S naar Kaizen

Organisaties streven er naar te verbeteren. Beter worden dan de concurrent, beter presteren voor klanten, betere resultaten realiseren en voortbestaan. Kaizen is de filosofie hierachter en 5S de praktische invulling. Het is de kunst op de werkplek iedere beweging te onderzoeken en ieder detail te verbeteren. Het is voor verbeterprocessen essentieel nauwkeurig te werken. Onderzoeken, leren en vele kleine stapjes nemen in hoog tempo. 5S is een van de belangrijkste methoden om het proces van continue verbetering - Kaizen - te implementeren. Op weg naar leiderschap in de markt.

Heeft u vragen over de methode 5S? Wilt u de training volgen? Vul hieronder vrijblijvend uw gegevens in en ontvang de opleidingsgids. Dat kan natuurlijk ook via 088 33 666 66 of info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Data en Prijzen:

 • Prijs: € 2450 per team!
 • Inschrijvingskosten: € 0
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis
 • Locatie: In company
 • Praktische verbeteringen
 • Team prestaties
 • Op maat training
 • Geen reistijd voor uw collega's
 • Aantal dagdelen: 5
 • Tijd: 4 uur
 • Frequentie: 2 weken
 • Huiswerk: ca. 2 uur per week
 • Certificaat
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies