Training Auditgesprek en Auditverslag patagonia
01-09-2021
09:00u - 13:00u
€ 1.950,00
HBO
Incompany
Certificaat

Training Auditgesprek en Auditverslag

Verbeteren auditgesprek en verslaglegging van interne audits

Tijdens deze incompany training ontwikkelt u zich verder als interne auditor. U verbetert uw competenties voor de uitvoering van het auditgesprek, de observaties en het schrijven van het auditverslag. U voert de interne auditgesprekken samen met uw collega's en krijgt direct feedback van de trainer. Deze training leidt tot een snelle ontwikkeling van uw auditvaardigheden. 

Deze audittraining voor teams is bedoeld voor interne auditteams, die zich verder willen verbeteren. Samen met de collega interne auditoren worden interne audits uitgevoerd in uw eigen organisatie. De trainer begeleidt u tijdens de uitvoering van de interne audits en helpt u zich te ontwikkelen in de praktijk. U voert interne auditgesprekken en per uitgevoerde audit groeit u in uw rol door de begeleiding van de trainer en de praktijkervaringen die u opdoet tijdens het voeren van de gesprekken en dhet schrijven van de auditrapportages. Hierbij kunnen we werken met kwaliteitsnormen als ISO 9001 of ISO 27001, maar dat hoeft niet. Ook normvrij kunnen training audits worden uitgevoerd. Deze manier van trainen en uitvoeren tegelijkertijd past helemaal bij onze praktijkgerichte leermethoden en is zeer effectief. 

Inhoud

Inhoud van de training Auditgesprek

De inhoud van deze training Auditgesprek voor auditteams is gericht op het verbeteren van uw competenties als interne auditor. Tijdens de training voert u interne auditgesprekken en maakt u auditverslagen. Het is een incompany training, waarbij de trainer de interne auditgesprekken begeleidt, zodat u met de feedback uw vaardigheden kunt verbeteren. De uitgebreide incompany opleiding tot interne auditor is ook bij ons beschikbaar en die is bedoeld voor het opzetten van interne auditteams. Deze training Auditgesprek is bedoeld voor wie al interne auditor is en zich verder wil verbeteren als auditor.

De inhoud van de training Auditgesprek:

Dagdeel 1: Opbouw van het interne auditgesprek en verslaglegging

 • Doel van het auditgesprek
 • Onderzoeksvraag voor de audit
 • Opbouw van het auditgesprek
 • Gesprekstechnieken
 • Verslaglegging
 • Uitvoering van interne audits

De voorbereidingen, de gespreksopbouw, het luisteren naar de auditee en het observeren van de omgeving staan centraal. De auditgesprekken worden uitgevoerd met een auditee in uw organisatie, waarna de verslaglegging volgt. De trainer begeleidt u voor, tijdens en na de uitvoering van het auditgesprek. Zo gaat het altijd goed en wordt u beter in de uitvoering.

Dagdeel 2: Doorvragen en analyseren

 • Normvrij vragen stellen en luisteren
 • Kwaliteitsnormen als ISO 9001 toepassen
 • Doorvragen en feiten observeren
 • Gesprekstechnieken verbeteren
 • Verbeterde verslaglegging
 • Uitvoering van interne audits

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van audits is meestal het doorvragen naar feiten, data of voorbeelden en de interpretatie ervan. We trainen u hierin tijdens de uitvoering van het interne auditgesprek. We helpen u met observeren en doorvragen, zodat u zeker weet welke conclusies u in uw auditverslag kunt opnemen.

Dagdeel 3: Verslaglegging interne audit en continue verbetering

 • Onderzoeken procesbeheersing en procesverbetering
 • Observeren draaiing van de PDCA cirkel
 • Gesprekstechnieken verbeteren
 • Verbeterde verslaglegging met conclusie over procesbeheersing
 • Gesprekken samenvatten en afronden
 • Uitvoering van interne audits

Tot slot staan we tijdens dit laatste dagdeel van deze incompany training nog eens extra stil bij de eisen voor continue verbetering, zodat specifiek de juiste vragen worden gesteld en waarnemingen worden gedaan. Continue verbetering moet voor alle kwaliteitsnormen worden aangetoond. We helpen u de juiste vragen te stellen en de antwoorden te interpreteren, zodat u kunt doorvragen. Uiteindelijk moet duidelijk worden of de PDCA cycle van het betreffende proces ronddraait. Dat is belangrijk voor de certificatie van uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de training Auditgesprek?

De incompany training Auditgesprek is voor iedereen die zich als interne auditor wil verbeteren. U voert de interne audits uit met uw collega's en krijgt direct feedback op de uitvoering. Daarna volgt de verslaglegging. Deze audittraining concentreert zich op het interne auditgesprek en de audit verslaglegging. De training is voor een breed publiek toegankelijk, namelijk iedereen die zich als interne auditor wil verbeteren in de uitvoering. Deelnemers zijn:

 • Iedere interne auditor
 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsmedewerker, Kwaliteitscoördinator
 • Afdelingshoofd
 • Iedereen die wil verbeteren in auditing

Resultaat

Resultaat van de training Auditgesprek

Na het volgen van deze training voor verbetering van het auditgesprek heeft u uw vaardigheden verbeterd. Zowel de uitvoering van het auditgesprek als de verslaglegging is gaat naar een verbeterd niveau. Kwaliteitsmanagement en ISO 9001 komen eveneens aan de orde, maar het is geen training kwaliteitsmanagement. Het gaat tijdens deze training vooral om de vaardigheid van het auditgesprek, het auditverslag en de toets of wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen. Na deze incompany training kunt u:

 • Interne audits uitvoeren
 • Het auditgesprek leiden en richting geven
 • Normvrij observeren
 • Normvrij vragen stellen
 • Doorvragen en feiten verzamelen
 • Concluderende verslaglegging maken
 • Auditrapport opstellen
 • Schrijven voor de interne klant

Startdata

Startdata van de training Auditgesprek

Wilt u de training incompany training voor het auditgesprek volgen en uitvoeren? Dat kan dat op ieder gewenst moment. U spreekt zelf de tijd en data af met de trainer. De dagdelen worden met u en uw collega's gepland, waarna u de interne auditgesprekken en de audit verslaglegging samen met de trainer uitvoert. Voor aanmelding stuurt u ons een berichtje via de knop direct inschrijven. Wilt u eerst nog wat meer informatie? Neemt u dan graag contact met ons op via 088 33 666 66 of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-opleidingen.com

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Auditgesprek

Wilt u zich inschrijven voor de training Auditgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • In de praktijk leren
 • Competenties verbeteren
 • Auditgespreken voeren
 • Feedback van de trainer
 • Normvrij audits uitvoeren
 • Leren observeren
 • Leren concluderen
 • Concluderende verslaglegging maken
 • Universeel toepasbaar audits uitvoeren
 • Documentatie: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde trainingen

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Met dit webinar zet u snel en eenvoudig een nieuw kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Training Norm ISO 9001:2015

Training Norm ISO 9001:2015

Met behulp van deze training ISO 9001 kunt u uw organisatie (her)certificeren voor ISO 9001. De inhoud van de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 wordt behandeld en uitgelegd. Vervolgens werkt u tijdens de training het kwaliteitshandboek uit voor uw eigen organisatie en een plan van aanpak voor de implementatie. We sluiten af met de voorbereiding op de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator. Het is zowel een Quality Insurance opleiding als een Quality Control opleiding (QA/QC). Na het volgen van deze opleiding bent u in staat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie volgens de regels van ISO 9001 te onderhouden en uit te voeren. U groeit door tot volwaardig kwaliteitsmedewerker.

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

Interne Auditor

Met deze incompany praktijkopleiding wordt een team collega's opgeleid tot Interne Auditor met ISO 9001 of een andere norm. Auditing is een krachtig middel om de kwaliteit van een organisatie te bepalen. Daarom wordt de interne audit door veel management, zoals ISO 9001, voorgeschreven. Ontdek de voordelen van deze incompany opleiding en pas internal auditing direct toe in de praktijk!