Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified patagonia
18-01-2022
13:00u - 17:00u
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training voor ASQ Six Sigma Green Belt met certificatie

Via deze training Six Sigma Green Belt leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen. Het doel van Six Sigma is het verbeteren van processen via het stappenplan DMAIC en het leiden van verbeterteams. Na deze training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Met Lean Six Sigma worden kwaliteitsproblemen in processen opgelost. De voorzitter van het team is Six Sigma Green Belt opgeleid en leidt het team langs de stappen DMAIC, waarna een proces is verbeterd. Tijdens deze training leert u de methode Six Sigma toepassen via theorie, games en workshops. We passen een praktijkgerichte manier van opleiden toe, waardoor de methode Six Sigma tot leven komt. De deelnemers vormen tijdens de training een verbeterteam en leren een procesprobleem oplossen via DMAIC. Dit is uniek. Het is een manier van leren en trainen die er voor zorgt dat u vaardig wordt in de toepassing en Six Sigma begrijpt. We helpen u uw competenties ontwikkelen.

Als Six Sigma Green Belt leert u de effecten van Six Sigma DMAIC methode en de samenwerking in teams

De training duurt 5 dagdelen. U krijgt de theorie van de Six Sigma DMAIC methode aan de hand van een doorlopende praktijkcase. Samen met de andere deelnemers voert u de case uit en per stap worden de verschillende Six Sigma onderwerpen uitgelegd. Precies zoals dat ook in de werkelijkheid gaat met de toepassing van Six Sigma in een verbeterteam. Hierdoor leert u niet alleen de methode, maar u ervaart ook daadwerkelijk het effect van samenwerken in teams en de wijze waarop de DMAIC cyclus werkt. De theorie krijgt u tijdens de uitvoering van de oefeningen en die kan daardoor direct worden toegepast in het team. Tegelijkertijd leert u op deze manier hoe het is om een team te leiden, technieken toe te passen en hindernissen te overwinnen. De kracht van teamwork is indrukwekkend. Het is het team dat Six Sigma tot een succes maakt. U leert het team leiden als Green Belt en de methode Six Sigma met DMAIC toepassen.

ASQ Six Sigma Green Belt examen doen na de trainingen

Als u wilt, kunt u ook het ASQ Six Sigma Green Belt examen doen, waarmee u het Green Belt certificaat behaald. Dat is geen verplichting. U kunt de training ook volgen en geen examen doen aan het einde. Voor het examen is het nodig dat u ook de training Lean Manufacturing Green Belt volgt. Deze twee trainingen vormen samen de opleiding Lean Six Sigma, gevolgd door een praktijkcase. Wij hebben ervaren dat het beter is om een aparte training Six Sigma en een aparte training Lean Manufacturing te volgen. Daarna bent u vaardig als Lean Six Sigma Green Belt en kunt u verbeterteams effectief leiden. 

Lean Six Sigma leren toepassen in de praktijk van uw organisatie

Six Sigma en Lean Manufacturing zijn twee aparte methoden. Tegenwoordig worden deze twee methoden vaak samengevoegd tot Lean Six Sigma. Dat gebeurt om commerciële redenen. Inhoudelijk zijn het twee wezenlijk verschillende denkwijzen met verschillende doelen. De reden dat we deze twee methoden via aparte trainingen geven, is dat de leermethoden verschillend zijn en ook de toepassingen. Het is voor cursisten ingewikkeld om de beide methoden in 1 training te volgen. Wilt u als Green Belt slagen en excelleren in de praktijk van uw eigen organisatie? Dan kunt u de beide modellen beter los van elkaar trainen. De slagingskans voor het examen ligt dan ook hoger, maar vooral weet u beter hoe u moet handelen in de praktijk van uw functie en organisatie. De twee trainingen bevatten samen dezelfde hoeveelheid lesuren als de trainingen Lean Six Sigma. Dus, als u expert wilt worden in de toepassing van Lean Six Sigma en het ASQ certificaat LSS Green Belt wilt behalen, dan kunt u bij ons de twee trainingen volgen en de praktijkopdracht uitvoeren: Six Sigma Green Belt Praktijk training.

Opleiding Continuous Improvement Manager als aanvulling op trainingen Lean Six Sigma Green Belt

Wilt u leren uw leiderschapscompetenties en communicatievaardigheden te ontwikkelen als voorzitter van een verbeterteam? Volg dan de opleiding Continuous Improvement Manager. Wilt u uzelf volledig ontwikkelen als teamleider en verbeterspecialist? Volg dan de drie trainingen achter elkaar:

 1. Training Six Sigma Green Belt
 2. Training Lean Manufacturing Green Belt
 3. Training Lean Six Sigma praktijkopdracht
 4. Opleiding Continuous Improvement Manager

Ons opleidingsprogramma onderscheidt zich doordat we ons richten op competentieontwikkeling. De technieken en methoden leert u natuurlijk ook, maar het gaat om de toepassing van die technieken en methoden in de praktijk. We streven ernaar dat u Lean Six Sigma goed in de praktijk toepast. Dat maakt u namelijk een goede Green Belt of Continuous Improvement Manager. Neem de tijd en volg deze trainingen achter elkaar in de periode van 1 tot 2 jaar. U zult uzelf verbazen over de vooruitgang en uw eigen potenties als procesverbeteraar, manager of kwaliteitsmanager.

Inhoud

Inhoud van de training ASQ Six Sigma Green Belt voor toepassing van de DMAIC cyclus

Tijdens deze training ASQ Six Sigma Green Belt leert u met een verbeterteam de DMAIC cyclus doorlopen. Via een uitgewerkt programma met een doorlopende case gaat u langs alle stappen van de DMAIC cyclus. U doet dat met een team van cursisten. De case vormt een praktisch leerprogramma, dat wordt aangevuld met games en workshops. De theorie wordt op maat toegevoegd. Zo leert u de combinatie van theorie en praktijk tegelijkertijd. De trainer begeleidt u langs alle stappen, zodat u precies weet hoe Six Sigma operationeel wordt gemaakt en hoe een verbeterteam de methode gebruikt. Daarna heeft u het niveau Six Sigma Green Belt.

De inhoud van de ASQ Six Sigma Green Belt training per dagdeel:

Dagdeel 1: Inhoud Six Sigma en Define fase - DMAIC

 • Inleiding tot Six Sigma en DMAIC cyclus
 • Team samenstellen en de Six Sigma case voorbereiden
 • Start van de case: metingen uitvoeren
 • Leren wat de verborgen fabriek is met faalkosten en de critical to quality
 • Business case opstellen

Dit eerste dag wordt gebruikt om te leren een Six Sigma business case op te stellen. Door dat bij ons in de praktijk te doen aan de hand van de case, kunt u dat later zelf ook in uw eigen organisatie. De business case wordt de rest van de training gebruikt door het Six Sigma team, zodat u naar huis gaat met een compleet voorbeeld van een business case.

Dagdeel 2: Procesmetingen in Six Sigma Measure fase - DMAIC

 • Process design opstellen
 • Testen van het proces, risicoanalyses uitvoeren
 • Validatie van de metingen, werken met Excel en Minitab
 • Variatie in de output van processen meten
 • Business case verder uitwerken

De case wordt vervolgd door te leren met metingen te werken. U leert processen meten en de metingen te verwerken. U brengt u proces in beeld, inclusief de risico's. Verder analyseert u de samenwerking in het team. Ieder dagdeel eindigt met reflectie op de samenwerking in het team. Zo leert u als Green Belt een team leiden.

Dagdeel 3: Onderzoek doen in de Analyse fase - DMAIC

 • Analysetechnieken toepassen op de proces data
 • Herkenning van patronen in de output van processen
 • Processen leren lezen en analyses maken
 • Eenvoudige oefeningen Statistical Process Control (SPC)
 • Business case verder uitwerken

Tijdens deze stap van het programma leert u de procesdata analyseren en een oorzaakanalyse maken. U krijgt daarvoor verschillende technieken en achtergronden uit de statistiek. Statistiek bedrijven is geen doel op zichzelf, integendeel, het is maar een middel om tot inzichten te komen. Door in het team samen te werken gaat u de statistiek begrijpen en de technieken toepassen op de gemeten data en de uitvoering van het proces.

Dagdeel 4: Procesverbetering met Six Sigma: Improve - DMAIC

 • Verbetertechnieken toepassen, zoals Pareto, Ishikawa en FMEA
 • Verbeteringen ontwikkelen met het team
 • Organisatorische en technische oplossingen
 • Return on Investment (ROI) bepalen
 • Business case verder uitwerken

Nu volgt de leuke stap waar iedereen naar uitkijkt. Het proces moet worden verbeterd. U gaat ervaren dat de verbetervoorstellen nu heel anders zijn, dan de ideeën, die u bij de start van de training over het proces had. De metingen en analyses geven u nieuwe inzichten, waardoor de oorzaken van het probleem nu duidelijk zijn. Dit leidt tot nieuwe inzichten  en nieuwe voorstellen tot verbetering van het proces.

Dagdeel 5: Redesign process en testen in Control fase - DMAIC

 • Proces herontwerpen op basis van de verbeteringen
 • Verbeterd product testen, nieuwe metingen uitvoeren
 • Procesprestaties meten
 • Control plan opstellen
 • Afsluiting van het Six Sigma verbeterproject

De verbeteringen worden in het product doorgevoerd en getest. Het team werkt een nieuwe testopstelling uit en voert de testen uit. De data worden verzameld en geanalyseerd. U ervaart dat het product is verbeterd. U heeft nu ervaren dat samenwerking in teams leidt tot betere inzichten, volledige oorzaakanalyses en creativiteit voor verbeterde ontwerpen.

Lean Six Sigma vervolgstap: Lean Manufacturing Green Belt training

U heeft nu de methode Six Sigma onder controle. Dankzij de case en de samenwerking bent u vaardig geworden in de uitvoering van Six Sigma. De theorie kent u nu ook. U heeft voor Six Sigma het niveau Green Belt gehaald. De vervolgstap is het volgen van de training Lean Manufacturing Green Belt. Daar leert u Lean toepassen. Lean is veel meer een nieuwe managementfilosofie, die effect heeft op de operationele kant van de organisatie en de manier van leiding geven.

Voor wie

Voor wie is de training ASQ Six Sigma Green Belt?

Deze ASQ Six Sigma Green Belt training is voor iedereen die het certificaat Six Sigma Green Belt wil verkrijgen, die Six Sigma in de praktijk wil toepassen of die gewoon wil begrijpen hoe Six Sigma functioneert. Deze training Six Sigma Green Belt is opgebouwd vanuit de praktijk. Het gaat in de eerste plaats om de toepassing van het stappenplan DMAIC. Dat is een van de voordelen van werken met een opleidingsbureau, dat tegelijkertijd ook een organisatieadviesbureau naast zich heeft. Six Sigma is niet alleen techniek en statistiek. Integendeel, het is een verbetermethode voor teams om procesvraagstukken op te lossen.

Functies van de deelnemers in deze ASQ Six Sigma training

Vaak vervullen de deelnemers aan deze Six Sigma training één van de volgende functies:

 • Teamleider, afdelingshoofd
 • Kwaliteitsmanager, kwaliteitsmedewerker
 • Continuous Improvement Manager
 • Operational manager, productiemanager
 • Manager
 • Process engineer

Het Six Sigma certificaat wordt vervolgens een aanvulling op uw c.v.. Het geeft u meer mogelijkheden en de kans u verder door te ontwikkelen. De competenties die u leert, zijn belangrijk voor de huidige of nieuwe rol, die u gaat vervullen.

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's: Six Sigma Green Belt in teams

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar uw organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training ASQ Six Sigma Green Belt

Na het volgen van deze training bent u Six Sigma Green Belt met een ASQ certificaat voor Six Sigma. U weet precies hoe u Six Sigma toepast in een verbeterteam en hoe dit onderdeel is van kwaliteitsmanagement. Deze Six Sigma training is onderdeel van ons programma voor Continuous Improvement, waarmee we organisaties helpen te ontwikkelen naar de status van continue verbetering van processen. In deze transformatie kunt u na deze Six Sigma training een belangrijke rol spelen. Zorg er voor dat u zich continu ontwikkelt in methoden en technieken voor continuous improvement, zoals Six Sigma. Verbetering van uw competenties is essentieel voor uw functieontwikkeling en presteren in uw rol. Na deze training kunt u ook de training Six Sigma Green Belt Praktijk volgen voor het praktijkcertificaat. De resultaten zijn:

 • Certificaat ASQ Six Sigma Green Belt
 • Vaardig in de Six Sigma verbetermethode
 • Niveau Green Belt bereikt
 • DMAIC toepassen
 • Verbeterteams leiden
 • Six Sigma organiseren
 • Six Sigma teams samenstellen
 • Six Sigma business case opstellen

Startdata

Startdata van de training ASQ Six Sigma Green Belt

Wilt u de training ASQ Six Sigma Green Belt volgen? Dit zijn de beschikbare startdata:

 • 18 januari 2022, 13:00 – 17:00
  • 1 februari 2022, 13:00 – 17:00
  • 15 februari 2022, 13:00 – 17:00
  • 1 maart 2022, 13:00 – 17:00
  • 15 maart 2022, 13:00 – 17:00

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Six Sigma Green Belt

Wilt u zich inschrijven voor de training Six Sigma Green Belt? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Leren door doen
 • Cases, games en theorie
 • Cursisten vormen verbeterteam
 • Six Sigma samenwerking ervaren
 • Case oplossen
 • Examen doen is een keuze
 • Certificatie Lean Six Sigma Green Belt

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde trainingen

Training Lean Lego Line

Training Lean Lego Line

Lean Manufacturing kan heel makkelijk worden geleerd via een leuke training met collega’s: de Lean Lego Line. Wellicht kent u deze Lean Lego Game van het internet of van Lean Serious Play. Wij hebben een uitgebreide versie van het spel ontwikkeld, waarbij ook leiderschap en kwaliteitsmanagement zijn toegevoegd.

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen leiden en organiseren. De techniek van verbeteren leert u bij de trainingen Lean Manufacturing en Six Sigma. In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen organiseren en veranderingen realiseren.

Training Six Sigma Orange Belt

Training Six Sigma Orange Belt

Deze training Six Sigma Orange Belt is bedoeld voor iedereen, die wil kunnen meewerken in een Six Sigma verbeterteam. De methode Six Sigma wordt uitgelegd via oefeningen en workshops, zodat u een goed beeld krijgt van de werking van de methode en direct kunt meedoen in een Six Sigma verbeterteam.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u opnieuw naar de operationele processen te kijken. U gaat werken aan een productieproces, dat werkt op basis van de marktvraag. U leert processen afstemmen op de marktvraag en verspillingen wegnemen, zodat continuous flow ontstaat.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Opleidingsportal

De opleidingsportal is een speciale website voor u als deelnemer aan onze opleidingen of trainingen. U logt in en vindt daar alle trainingsmateriaal voor het programma dat u volgt. Daarmee bent u altijd up to date, heeft u de laatste versies en bent u op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen.