Opleiding Teamleider patagonia
19-05-2022
13:00u - 16:30u
€ 950,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Teamleider

Operationeel leiding geven aan een team

Via deze opleiding Teamleider ontwikkelt u uzelf verder als leider van een team of afdeling. In 5 dagdelen groeit u in uw functie als Team Manager. U leert het team aansturen, leiding geven aan beleid en doelen realiseren. Ontwikkel u via deze training teamleider tot de leider van de toekomst.

Teamleiders nemen afscheid van het vakinhoudelijke werk zoals operators dat uitvoeren. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het management van de afdeling, de beheersing van processen en de realisatie van de uitvoering. Wat dat precies inhoudt, leert u tijdens deze opleiding Teamleider. De onderwerpen die worden behandeld, zijn leiderschap, communicatie, procesmanagement, Lean Manufacturing en kwaliteitsmanagement. Deze onderwerpen worden op praktische manier  behandeld, passend bij de functie Teamleider, zodat u er direct mee aan de slag kunt. Aan het einde van de opleiding heeft u uw eigen weekagenda, een plan van aanpak en u heeft uzelf een effectieve manier van leiding geven aangeleerd.

Operationeel leidinggeven in de praktijk als teamleider 

Deze opleiding Teamleider wordt gegeven vanuit de praktijk aan mensen die een eerste lijn leidinggevende functie vervullen. Denk aan teamleiders, shiftleaders en andere operationeel leidinggevende functionarissen. De theorieën worden behandeld en direct toegepast op uw eigen situatie. De dagelijkse praktijksituaties van een Team Manager worden gesimuleerd, behandeld en geoefend. Daarbij maakt u ook een zelfanalyse en krijgt u eenvoudige, effectieve hulpmiddelen om uzelf te verbeteren. Aan het einde van deze opleiding geeft u op een verbeterde manier leiding aan uw team. U bent succesvol en effectief als manager.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Teamleider

De inhoud van deze opleiding Teamleider bestaat uit leiderschap, samenwerking en de toepassing van procestechnieken uit Lean en kwaliteitsmanagement. Ze worden op maat gegeven voor de uitvoering van uw functie. Iedere dag wordt een onderwerp behandeld en getraind. Van elk onderwerp wordt eerst de theorie behandeld. Daarna volgen de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en leert u de toepassing in uw eigen organisatie. U traint uzelf met de andere deelnemers via games en workshops en evalueert vervolgens de effecten. U presteert na deze opleiding beter als Team Manager in leiderschap, communicatie en procesbeheersing.

Programma van de opleiding Teamleider

Dagdeel 1: Leiderschap in de praktijk

 • Theorie met leiderschapsmodel
 • Keuzes in leiderschapsrollen
 • De praktijk van leiding geven in vergaderingen
 • De praktijk van leiding geven in gesprekken en e-mails
 • Agenda voor de Teamleider uitwerken

Tijdens de eerste dag wordt de basis van leiderschap gelegd. Met behulp van praktische leiderschapsmodellen krijgt u inzicht in de manier waarop u als leider kunt optreden. Denk aan coachend, directief of aanpassend leiderschap. U krijgt inzicht in de positieve effecten van uw houding op de groep, maar ook de negatieve effecten worden getoond. Een verkeerde leiderschapsrol is behoorlijk schadelijk en leidt tot verlies van productiviteit en tot weerstand in een team. Dat moet worden voorkomen.

Dagdeel 2: De 16 pijlers van leiderschap toepassen

 • Teamleiders zijn verantwoordelijk voor 16 onderwerpen
 • Maturity Index met 16 onderwerpen toepassen
 • Behandeling inhoud van de 16 managementonderwerpen
 • Zelfanalyse maken met de Maturity index
 • Agenda voor de Teamleider uitwerken

Teamleiders houden zich als leider met 16 onderwerpen bezig. Daaronder valt niet het maken van producten. Dat doen immers de operators of uitvoerende professionals. Leiders en teamleiders houden zich met andere onderwerpen bezig. Deze onderwerpen zijn samengevat in de Maturity Index en worden per onderdeel uitgelegd voor uw eigen functie. 

Dagdeel 3: Standard Work ontwikkelen

 • Standaardisatie van de werkplek
 • Lean Manufacturing praktisch toepassen
 • Basisregels kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Procesverbetering toepassen en continuous learning
 • Agenda voor de Teamleider uitwerken

Standaardisatie is voor teamleiders het belangrijkste leiderschapsonderwerp. De enige manier om te verbeteren is het creëren van standaarden, die continu worden aangepast naar nieuwe, verbeterde standaarden. Dit heet Standard Work, waar methoden als Lean en Kwaliteitsmanagement onderdeel van zijn.

Dagdeel 4: Functioneringsgesprekken voor teamleiders

 • Functieomschrijvingen van teamleiders en medewerkers
 • Functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Verslaglegging functioneringsgesprekken
 • Ontwikkeling kennis, vaardigheden en competenties
 • Agenda voor de Teamleider uitwerken

Het functioneringsgesprek vraagt wat meer aandacht en speciale gesprekstechnieken. Ook de rapportage van het functioneringsgesprek is belangrijk en vraagt kennis van communicatie, coaching en zelfs een beetje arbeidsrecht. U leert deze gesprekken voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in samenwerking met een manager.

Dagdeel 5: Weekplanning voor teamleiders

 • Plan maken voor het team of de afdeling
 • Uitwerking 16 leiderschapsonderwerpen
 • Doelen opstellen en KPI's bepalen
 • Weekplanning maken
 • Agenda voor de Teamleider uitwerken

U leert tijdens deze dag uw agenda, plan en planning uit werken. Uw mensen hebben richting nodig en die richting is gedurende de eerste 4 dagdelen bepaald. Nu volgt het bepalen van doelstellingen, de inrichting van de week en de manier van leidinggeven per dag en per onderwerp. U bent een complete en vaardige leider als teamleider. Uw mensen waarderen u manier van leidinggeven en gaan met u en met elkaar samenwerken. 

Verbeteren in leiderschap en de uitvoering van de functie Teamleider

Deze opleiding Teamleider begint met leiderschap en de onderdelen van leiderschap. Daarna worden deze leiderschapsonderwerpen stap voor stap voor u en met u uitgewerkt gedurende de opleiding. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn Standard Work en gesprekken met medewerkers. Zo is er een rode draad, die u makkelijk kunt volgen en waarbij u de onderwerpen stap voor stap kunt uitwerken. Het resultaat is een weekagenda voor uw functie en afdeling. De volgorde van de trainingsonderwerpen Teamleider zijn:

 1. Leiderschap en de leiderschapsonderwerpen voor de teamleider
 2. Uitwerking leiderschap voor uw eigen functie als teamleider
 3. Standard Work met Lean en Kwaliteitsmanagement
 4. De rol van de teamleider in de dagelijkse praktijk
 5. Een weekagenda en plan voor uw eigen situatie maken

Zo passeren alle aspecten van leiderschap en operations en weet u hoe u zich als teamleider kunt inzetten. Via deze stappen ontwikkelt u zich in uw rol als teamleider en weet u hoe u uw weekprogramma uitvoert.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Teamleider?

Deze cursus Teamleider is geschikt voor iedereen die leiding geeft aan een operationeel team. Ook wel de eerste lijn leidinggevende genoemd. De teamleider is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, de procesbeheersing en de procesverbeteringen. Vaak worden teamleiders vooraf onvoldoende opgeleid. Dat probleem wordt met deze korte managementopleiding opgelost. Het is een korte cursus voor teamleiders, die u in staat stelt, direct goed leiding te geven aan uw team. 

De functie van de Teamleider 

De naam Teamleider kan variëren van organisatie tot organisatie, zoals team manager, teamlead, shiftleader, afdelingshoofd of coördinator. Deze rollen komen ook vaak voor als meewerkend Teamleider. Ook dan is het zeer verstandig deze opleiding Teamleider te volgen, zodat het verschil tussen de functie teamleider en de functie operationeel medewerker duidelijk wordt. Deelnemers zijn:

 • Teamleider, Teamlead of Team Manager
 • Afdelingshoofd of coördinator
 • Groepsleider of Shiftleader
 • Proceseigenaar, process owner

De incompany en online mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern of online worden verzorgd. De trainer verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany en online mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Teamleider

Na het volgen van deze opleiding heeft u het volgende bereikt:

 • Nieuwe en verbeterde leiderschapsstijl ontwikkeld 
 • Operationeel leiderschap toepassen
 • De 16 pijlers van leiderschap toepassen
 • Standard Work en continue verbetering
 • Lean en Kwaliteitsmanagement
 • Functioneringsgesprekken kunnen voeren
 • Weekplanning en plan voor de afdeling

Leiderschap in de praktijk voor operationele teamleiders

Met deze korte managementopleiding groeit u in uw rol als teamleider. Door de workshops en games met de andere deelnemers ervaart u de verschillende leiderschapsrollen en de effecten. Met de aanwijzingen van de trainer en de onderbouwing vanuit theorieën over leiderschap, krijgt u zekerheid en groeit u in uw rol. U leert vertrouwen op de juistheid van uw handelen, omdat u de theoretische en praktische achtergrond heeft geleerd en geoefend.

Startdata

Startdata van de opleiding Teamleider

Wilt u de cursus Teamleider volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 19 mei 2022, 13:00 – 16:30
  • 2 juni 2022, 13:00 – 16:30
  • 16 juni 2022, 13:00 – 16:30
  • 23 juni 2022, 13:00 – 16:30
  • 7 juli 2022, 13:00 – 16:30

 

 • 20 oktober 2022, 13:00 – 16:30
  • 3 november 2022, 13:00 – 16:30
  • 17 november 2022, 13:00 – 16:30
  • 1 december 2022, 13:00 – 16:30
  • 15 december 2022, 13:00 – 16:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Teamleider

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Teamleider met alles wat u moet weten over leiderschap, communicatie en planmatig werken? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Leiderschap voor uw functie
 • Leren via Workshops en Games
 • Kleine groepen
 • Oefenen met eigen praktijkvoorbeelden
 • Weekplanning maken en plan uitvoeren

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Leiderschap middenkader

Training Leiderschap middenkader

Leer leiding geven in uw functie. We geven u de hulpmiddelen voor leiderschap, u doet oefeningen in leidinggeven en u werkt samen met de trainer vanuit uw eigen praktijk. Zet de volgende stap in uw loopbaan met deze training leiderschap. 

Training Verbeter Kata

Training Verbeter Kata

Een probleem in veel organisaties is de reactiesnelheid én de juiste reactie van teamleiders als een proces afwijkingen vertoont. Tijdens deze training leren teamleiders de Improvement Kata of Verbeter Kata (Kata = routine, procedure) voor procesbeheersing.

Opleiding Voorman

Opleiding Voorman

Deze opleiding Voorman is voor leiders van operationele teams. Als vakspecialist groeit u door naar een leidinggevende functie, waarvoor u allerlei nieuwe competenties nodig heeft. U leert in deze opleiding Voorman leidinggeven, processen beheersen en communiceren met de operators.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

Online training

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.