Opleiding Productiemanager patagonia
16-11-2021
09:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Productiemanager

Productiesysteem maken en beleidsplan uitvoeren

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Met deze opleiding leert u hoe u de afdeling productie efficiënter en effectiever laat functioneren. De order intake varieert natuurlijk per week of per maand. Hoe is het dan mogelijk de planning te halen en de kosten te verlagen? Daar is beleid voor nodig en een doordacht productiesysteem. Het productiesysteem zorgt ervoor dat aan de klanteisen wordt voldaan, verspillingen worden vermeden en de planning wordt gehaald.

We leiden u stap voor stap door de methode om tot een productiesysteem te komen. Daarnaast helpen wij u een beleid te maken dat leidend wordt voor de voormannen en operators. Deze opleiding geeft de productiemanager handvatten en oplossingen voor operationele vraagstukken. Denk hierbij aan zaken als kostenbeheersing, klanttevredenheid en productiviteit. Het is bovendien interessant om met medecursisten naar andere productiesystemen te kijken. U leert, ontwikkelt zich en leidt daarna uw eigen productieafdeling naar een verbeterd prestatieniveau.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Productiemanager

De opleiding Productiemanager bestaat uit 5 dagdelen. We beginnen op de eerste dag met de analyse van de order intake. U leert de klantvraag analyseren, data-analyses maken, productfamilies identificeren en de takttijd bepalen. Daarna volgt het ontwerpen van de productieprocessen. De werkstations en processtappen worden uitgewerkt en het beleidskader wordt bepaald.

Vervolgens worden de borgingssystemen opgezet. Methoden als 5S, Lean Manufacturing, opleidingen en standaardisatie zijn nodig. Er moeten echter wel richtlijnen worden opgesteld voordat methoden als 5S, Poka Yoke of trainingen voor medewerkers goed kunnen werken.

Deze methoden moeten namelijk heel gericht worden ingezet en niet zomaar algemeen worden toegepast, zoals helaas te vaak gebeurt. Dat leidt tot mislukkingen. Met deze opleiding leert u richting geven. Er zal bijvoorbeeld moeten worden bepaald of werkplekken universeel moeten worden ingericht of juist specifiek per processtap. Zo zijn er allerlei keuzes te maken, die volgen uit het ontwerp van het productiesysteem. We helpen u die keuzes te maken.

Het programma van de opleiding Productiemanager per dagdeel:

Dagdeel 1: Productiesysteem ontwerpen

 • Klanteisen en order intake analyseren
 • Productiesysteem ontwerpen in 10 stappen
 • Productieproces en werkplekken ontwerpen
 • Risicoanalyse
 • Operationeel plan vormgeven

Op deze eerste dag wordt de structuur van het productiesysteem vormgegeven. Met behulp van de data, die u zelf kunt meenemen naar de opleiding, maakt u samen met de trainer een algemene uitwerking van het productiesysteem. U past de theorie toe op uw eigen situatie. Dat is een voordeel van praktijkgericht opleiden.

Dagdeel 2: Continuous Flow met Lean en 5S

 • Lean Manufacturing
 • Gemba Kaizen: 5S en standaardisatie
 • Kanban en Two Bin
 • Pull systeem
 • Continuous Flow realiseren

Nu volgen de beheersingsmethoden. Systemen als 5S en Lean Manufacturing zijn meestal wel bekend, maar worden vaak te algemeen toegepast. Het maakt veel uit wat voor producten uw organisatie maakt en wat de karakteristieken van de productieprocessen zijn. U leert 5S en Lean correct toepassen, passend bij uw organisatie.

Dagdeel 3: Logistiek en ondersteuning

 • Planning en ERP
 • Veiligheidsvoorraden en bestelprocessen
 • Voorraadsystemen en omloopsnelheid
 • Managementinformatie
 • Operationeel plan en productiesysteem vervolmaken

Het productiesysteem is afhankelijk van goede logistieke systemen. Inkoop, voorraadbeheersing en het ERP-systeem moeten allemaal goed functioneren en samenwerken. U leert in deze stap de logistieke kaders bepalen, die passen bij de productieprocesstappen.

Dagdeel 4: Procesbeheersing

 • Lerende organisatie
 • Verbeter Kata
 • Oorzaakanalyse
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Six Sigma en verbeterteams

Zonder opgeleide operationele medewerkers functioneert het productiesysteem niet. Er is een lerende organisatie nodig. Afwijkingen in het productieproces gebeuren, maar mogen niet blijven bestaan. Operators leren afwijkingen observeren, registreren en oorzaakanalyses maken, zodat verbeterde prestaties ontstaan. U leert hoe zich zo'n lerende organisatie ontwikkelt.

Dagdeel 5: Theory of Constraints

 • Theory of Constraints (TOC)
 • Productiesysteem met processen uitwerken
 • Ondersteunende data-analyses
 • Veranderingen en weerstanden beschrijven
 • Operationeel plan maken

Deze laatste dag is bedoeld om de theorie en praktijk van de afgelopen dagdelen uit te werken. Het doel is een operationeel plan te maken, dat u in uw organisatie kunt toepassen. U krijgt daarvoor nog de Theory of Constraints van Goldratt en de analyse van culturele weerstand. Daarna gaat u met de trainer het plan uitwerken.

Operationeel management invullen door de productiemanager

De productiemanager creëert het productiesysteem. Dat systeem zorgt ervoor dat operators de klantorders correct verwerken en dat voormannen op de Gemba de juiste omstandigheden creëren. Vanaf de klanteisen tot aan de procesuitwerkingen helpen we u met het operationele plan en de inrichting van het operationeel management.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Productiemanager?

Deze opleiding is voor productiemanagers, productieleiders en operationeel managers, die leidinggeven aan de productieafdeling. Soms vallen daar ook de afdelingen Logistiek en Engineering onder. U geeft leiding aan een team leiders of voormannen, die vervolgens weer leidinggeven aan operators. Deze mensen werken in het systeem dat meestal het productiesysteem wordt genoemd.

Het is van het grootste belang dat alle processen, technieken, instellingen en medewerkers als één geheel functioneren. Alleen zo kunnen klantorders foutloos worden verwerkt en bereikt u: Operational Excellence. Geeft u leiding aan het middenkader, zoals de voormannen? Dan is deze opleiding geschikt voor u. U groeit verder in uw rol als productiemanager en werkt aan Professional Excellence. Voorbeelden van deelnemers van deze opleiding zijn:

 • Productiemanager
 • Productieleider
 • Operationeel manager
 • Afdelingsmanager Productie
 • Manager Productie en Logistiek
 • Operational manager

Resultaat

Resultaat van de opleiding Productiemanager

Na het volgen van deze opleiding Productiemanager heeft u het volgende bereikt:

 • Ontwerp van het productiesysteem
 • Uitgewerkt plan van aanpak voor implementatie
 • Kaders voor voormannen en operators
 • Kennis van Lean Manufacturing en 5S
 • Kennis van orderstroom en ERP
 • Klantgericht produceren
 • Theory of Constraints
 • Technieken voor procesbeheersing inzetten
 • Planning en orderstroombeheersing
 • Logistiek en voorraadmanagement
 • Toepassing procesmanagement

Productiemanagement volgens een doordacht productiesysteem

Het productiesysteem is de manier waarop de klantorders van uw organisatie systematisch worden verwerkt. Op tijd, volgens de juiste specificaties en tegen lage kosten. U ontwerpt de productie-inrichting samen met de trainer en gaat naar huis met een operationeel plan. U geeft met vertrouwen leiding aan het productieproces.

Startdata

Startdata van de opleiding Productiemanager

Wilt u de opleiding Productiemanager volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 16 november 2021, 9:00 – 12:30
  • 30 november, 9:00 – 12:30
  • 14 december, 9:00 – 12:30
  • 18 januari 2022, 9:00 – 12:30
  • 1 februari 2022, 9:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany, online oplossingen of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Productiemanager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding Productiemanager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

  • Analyses van uw eigen orderstroom
  • Werken vanuit de praktijk van uw organisatie
  • Lean en 5S correct toepassen
  • Voorraden en logistiek optimaliseren
  • Samenwerking, analyses en antwoorden krijgen
  • Kleine groepen
  • Eigen voorbeelden meenemen en bespreken
  • Plan voor implementatie maken
  • Documentatie: gratis
  • Toekomstige updates: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Leiderschap middenkader

Training Leiderschap middenkader

Leer leiding geven in uw functie. We geven u de hulpmiddelen voor leiderschap, u doet oefeningen in leidinggeven en u werkt samen met de trainer vanuit uw eigen praktijk. Zet de volgende stap in uw loopbaan met deze training leiderschap. 

Training Procesbeheersing

Training Procesbeheersing

Procesbeheersing is het vakgebied voor de realisatie van foutloze producten. Of mooier gezegd: reductie in de variatie in de output. De grondlegger hiervan is W.E. Deming. We kijken naar zijn lessen en geven aanwijzingen voor de beheersing van uw eigen operationele processen.

Interessant

Coaching On the Job

Met coaching on the job krijgt u direct ondersteuning bij de uitvoering van uw functie. U leert vanuit uw eigen, dagelijkse praktijk met een coach aan uw zijde. Deze opleidingsvorm is effectief en niet duur. Met slechts een halve dag per maand of per 2 weken bereikt u al veel. U leert de theorie en past die direct toe in de praktijk.

Productiemanagers

Het netwerk bestaat uit productiemanagers, operational managers, supply chain managers en bedrijfsleiders. Deze deelnemers volgden de opleiding Productiemanager en vormen nu een netwerk dat deelneemt aan het programma Permanente Educatie.