Opleiding Quality Control Engineer patagonia
07-10-2024
09:00u - 13:00u
5 dagdelen
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Opleiding Quality Control Engineer

Quality Control toepassen in de praktijk
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Tijdens deze opleiding leert u alle aspecten van Quality Control en Measurement System Analysis (MSA). U leert processen meten, de betrouwbaarheid van de metingen beoordelen en de data analyseren met de 7 tools. Daarnaast is een inleiding tot Statistical Process Control (SPC) ook onderdeel van deze training. U leert procesmetingen uitvoeren, variatie analyseren en Quality Control organiseren in deze opleiding voor quality control engineer.

Quality Control of kwaliteitscontrole is het vakgebied dat zich bezighoudt met de uitvoering van procescontrole. Kenmerken van producten worden gemeten om te onderzoeken of ze voldoen aan de klanteisen. Met het systeem Measurement System Analysis (MSA) wordt vervolgens een uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid van de kwaliteitscontroles. Na de uitvoering van de procescontrole volgt de vraag hoe een proces beter kan worden beheerst? Quality Control en Quality Assurance werken op deze manier samen. In deze opleiding leert u Quality Control toepassen en de functie Quality Control Engineer uitvoeren.

Kwaliteitscontrole opleiding met procesanalyse en SPC

Met behulp van kwaliteitscontroles worden de kenmerken van producten gemeten. Dit is de Check-fase van de PDCA cirkel. De ervaring leert dat deze Check-fase vaak moeilijk is om te implementeren. Meettechnieken toepassen, SPC gebruiken of de uitvoering van een Control Plan worden in de drukte van het werk vaak overgeslagen. Dat geldt ook voor de analysetechnieken met de 7 tools, terwijl die juist zo krachtig zijn. Denk aan het maken van regelkaarten, grafieken en Pareto diagrammen. Het gevolg is dat essentiële informatie verloren gaat. Dat voorkomt u met deze kwaliteitscontrole opleiding. In 5 dagdelen worden alle aspecten van Quality Control behandeld, waardoor u processen beter gaat beheersen. De kosten zullen dalen en de kwaliteit van de producten verbetert. Na deze QC opleiding bent u in staat Quality Control te implementeren in uw organisatie en te functioneren als kwaliteitsengineer of kwaliteitscontroleur.

Measurement System Analysis - MSA

Measurement System Analysis is het analyseren en valideren van de metingen. Een organisatie heeft eerst een meetsysteem nodig, het Measurement System. Op allerlei manieren worden processen gemeten. Denk aan temperatuurmetingen, lengtematen, druk of beweging. Kunnen de metingen worden vertrouwd? De meetwaarden bevatten per definitie variatie. Enerzijds als gevolg van het operationele proces, anderzijds als gevolg van de meting zelf. Wat veroorzaakt de variatie in de uitkomsten en kan de data worden gevalideerd? Welke handeling, meting, werkwijze of machine draagt bij aan de variatie. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan zowel het opzetten van het meetsysteem, als ook aan de analyse van de uitkomsten. 

Inhoud

Inhoud van de Quality Control training

De inhoud van deze Quality Control training is gericht op de toepassing van meet- en analysetechnieken voor uw eigen organisatie. De methoden en technieken worden behandeld, waarna u tijdens deze QC training uw eigen uitwerkingen maakt. Aan het einde van de QC training heeft u een complete aanpak om procescontrole uit te voeren en heeft u de bouwstenen voor een systeem voor Quality Control. 

Programma voor de training Quality Control

Dagdeel 1: Procesbeheersing

Het eerste deel van de training bestaat uit het ontwikkelen van inzicht in procesbeheersing, dan wel procesmanagement. De modellen voor SIPOC en PDCA worden uitgelegd, waarna de deelnemers oefeningen doen en reflecteren op de eigen praktijk.

 • SIPOC model en PDCA cirkel
 • Outputsturing van processen
 • Borging van processen
 • Standaardisatie van processen
 • Rol van de teamleider en QC Engineer

Dagdeel 2: Procescontrole en MSA

De tweede dag staat in het teken van technieken voor meten en analyseren, inclusief de werking van Measurement System Analysis (MSA). De organisatie heeft een meetsysteem nodig en moet kunnen vertrouwen op de uitkomsten van de metingen. Met behulp van MSA wordt onderzocht of de metingen valide zijn en wat de oorzaken zijn van de variatie in de output. 

 • Measurement System Analysis - MSA
 • Meettechnieken en de betrouwbaarheid van metingen
 • Repeatability en reproducibility
 • Statistische uitgangspunten
 • Analysetechnieken: de 7 tools

Dagdeel 3: Statistical Process Control (SPC)

Het principe achter Dr. Deming's PDCA cirkel is Statistical Process Control (SPC). Door meetwaarden in een regelkaart, of control chart, te zetten zien operators of het proces in control is of niet. Tijdens dit dagdeel leert u regelkaarten gebruiken en omgaan met variatie.

 • Upper en lower control limits - UCL en LCL
 • Natuurlijke en bijzondere oorzaken van variatie
 • Uitschieters en andere bijzondere oorzaken van variatie
 • Het gebruik van regelkaarten en process capability index
 • Rol van de operator, de manager en de QC engineer

Dagdeel 4: Control plan

Het control plan is bedoeld om regelmatig, met steekproeven, processen te meten en valideren. Daarmee wordt beoordeeld of de processen functioneren in de gewenste procesdoeltoestand. De meetwaarden worden beoordeeld, door bijvoorbeeld regelkaarten te gebruiken. 

 • Control plan opzetten
 • Data verwerken en analyseren
 • Methoden voor metingen vaststellen
 • Informatie beoordelen en delen
 • Control plan uitvoeren

Dagdeel 5: Procesafwijkingen en klachten

Ongetwijfeld vertoont de output wel eens een afwijking. Bijvoorbeeld in de vorm van een uitschieter. Ook is het mogelijk dat een klant een klacht heeft of een operator neemt een fout waar. Dit soort afwijkingen wordt geregistreerd in een systeem voor klachten en afwijkingen. 

 • Klachten en afwijkingen systeem opzetten
 • Klachten en afwijkingen registreren
 • Omschrijving van de afwijking of klacht
 • Analyse van de afwijkingen of klachten
 • Rol van de operator, de teamleider en QC engineer

Quality Control in de praktijk toepassen

Voor de theorie en oefeningen van Quality Control krijgt u tijdens de training data, registratiemiddelen en oefeningen in Excel of Minitab. Voor uw leerproces is het interessant om zelf eigen data mee te nemen. U bent daarom uitgenodigd om een laptop mee te nemen met Excel en de data of de dataregistratiesystemen. We zullen uw informatie en hulpmiddelen tijdens de training gebruiken en waar nodig verbeteren. Tevens helpen we u met de uitvoering van MSA op uw eigen gegevens en de invulling van uw functie als Manager Quality Control.

Voor wie

Voor wie is de Quality Control training?

Ontwikkel uzelf tot Quality Control manager

Quality Control is typisch een onderwerp dat wordt toegepast in productieprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan machinefabrieken, de chemische industrie, voedselindustrie en de semi-conductorindustrie. Het gaat om organisaties met meerdere productiestappen én waarbij strenge kwaliteitseisen gelden of hygiëne richtlijnen. Werkt u in een branche waar dit soort richtlijnen of kenmerken gelden? Dan bent u van harte welkom bij deze QC opleiding. 

Functies voor Quality Control manager

De deelnemers aan deze QC opleiding voeren diverse functies uit. Logischerwijze kunt u denken aan quality control engineers, quality control managers, quality control medewerkers of kwaliteitsmanagers, maar denk ook aan product engineers, operators en teamleiders. Mensen die deze training voor procescontrol volgens zijn typisch:

 • Procesengineer, quality engineer, quality control engineer
 • Quality control manager, kwaliteitsmedewerker, kwaliteitsmanager
 • Teamleider, voorman, shiftleader, proceseigenaar
 • Medewerker Quality Control, kwaliteitscontroleur

Resultaat

Het resultaat van de training Quality Control

Door de praktijkgerichte manier van training geven, bent u aan het einde van deze training in staat quality control toe te passen in uw eigen organisatie. U krijgt tijdens de QC training het hele spectrum van proces control, waardoor u precies datgene eruit kunt halen wat u nodig heeft. Tevens leert u vanuit Quality Control de brug te slaan naar Quality Assurance.

Wat heeft u na deze training Quality Control Engineer bereikt?

 • Relatie tussen Quality Control en de organisatie begrijpen
 • Meten en meetwaarden interpreteren
 • Steekproeven bepalen en metingen uitvoeren
 • Variatieanalyses maken
 • SPC gebruiken met regelkaarten
 • Quality control plan opzetten
 • Systeem voor klachten en afwijkingen opzetten

Afdeling kwaliteitscontrole opzetten

Sommige organisaties hebben de afdeling kwaliteitscontrole apart van de afdeling kwaliteitsmanagement opgezet. Als dat zo is, leert u via deze training ook gelijk hoe de afdeling Quality Control functioneert en hoe de verbinding met kwaliteitsmanagement wordt gemaakt. Dat is een extra voordeel. U leert hoe de verantwoordelijkheden tussen Quality Control en de organisatie worden vormgegeven. 

Startdata

Startdata van de opleiding Quality Control

Wilt u deze praktijkopleiding Quality Control volgen? Het is een opleiding voor kwaliteitscontrole met veel inhoud, voorbeelden en praktijkcases. Uw rol als (kwaliteits)medewerker of engineer in Quality Control processen staat centraal. Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Training startdatum september:

Datum Tijd
7 oktober 2024 9:00 – 13:00
21 oktober 2024 9:00 – 13:00
4 november 2024 9:00 – 13:00
18 november 2024 9:00 – 13:00
2 december 2024 9:00 – 13:00

 

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de Quality Control opleiding

Wilt u zich inschrijven voor deze Quality Control opleiding? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie en voorwaarden. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Opleiding in kleine groepen
 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Quality Engineer of Quality Control Manager
 • Gratis documentatie en templates
 • Praktijkvoorbeelden en workshops
 • Control Plan maken

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde trainingen

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Via deze opleiding Teamleider ontwikkelt u uzelf verder als leider van een team of afdeling. In 5 dagdelen groeit u in uw functie als Team Manager. U leert het team aansturen, leiding geven aan beleid en doelen realiseren. Ontwikkel u via deze training teamleider tot de leider van de toekomst.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een professionele kwaliteitscoördinator. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering van kwaliteitsmanagement. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en begrijpt u de procedures van ISO 9001.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Kwaliteitsmanagement voor medewerkers

Deze training kwaliteitsmanagement is specifiek voor een team van operationele medewerkers. Ze worden getraind in de 10 basisbeginselen van kwaliteitsmanagement, die nodig is tijdens de uitvoering van het werk. Het gaat om bewustwording in kwaliteitsmanagement en samenwerking in de uitvoering van het werk. De deelnemers leren bijvoorbeeld klanteisen herkennen, afwijkingen melden en oorzaakanalyses maken. Ze leren dat hun werk geschikt moet zijn voor de collega's aan wie hun werk wordt overgedragen. 

Training 5S

Met deze incompany training 5S leren operators en teamleiders de 5S methode toepassen. De werkplekken van de medewerkers worden tijdens de training met de methode 5S verbeterd en nieuwe werkstandaarden worden ontwikkeld. Verspillingen worden weggenomen, zodat de veiligheid, ergonomie en efficiëntie verbeteren. We leren uw medewerkers de methode 5S toepassen op de werkvloer.