Training on the job Interne Auditor en Auditgesprek patagonia
16-04-2021
09:00u - 13:00u
€ 1.450,00
MBO/HBO
Online
Certificaat

Training on the job Interne Auditor en Auditgesprek

Leer online interne audits uitvoeren met de verslaglegging

Tijdens deze online training leert u de uitvoering van een interne audit. De trainer leert u het auditgesprek opbouwen en uitvoeren in de praktijk. Daarna volgt de auditrapportage. U voert online de interne audit gesprekken samen met de trainer en uw collega's als auditee. De trainer helpt u en leidt u op tot interne auditor.

Deze training on the job tot interne auditor wordt online met u uitgevoerd. Samen met 1 of 2 collega's worden online interne audits uitgevoerd in uw organisatie. De trainer begeleidt u tijdens de uitvoering van de interne audits en helpt u zich te ontwikkelen in de praktijk. U voert een serie interne auditgesprekken en per audit groeit u in uw rol door de begeleiding van de trainer en de praktijkervaringen die u opdoet tijdens de gesprekken en de rapportages. Hierbij kunnen we werken met kwaliteitsnormen als ISO 9001 of ISO 27001, maar dat hoeft niet. Ook normvrij kunnen audits worden uitgevoerd. Deze manier van trainen en uitvoeren tegelijkertijd past natuurlijk helemaal bij deze online tijd en is zeer effectief.

Bovendien is het leuk om naast uw reguliere werk een paar keer per jaar aan de slag te gaan als interne auditor. U komt dan op andere afdelingen van uw organisatie en leert hoe daar de processen functioneren. Hoewel de interne audit natuurlijk een onderzoeksmethode is, is het tegelijkertijd ook leerzaam voor u. U leert andere afdelingen kennen, begrijpt wat procesmanagement inhoudt en wordt vaardig in de uitvoering van interne auditgesprekken. Vervolgens leert u een specifieke manier van rapporteren in het interne auditverslag. Het is een verrijking in uw eigen functioneren en waardevol voor de rest van uw loopbaan.

Inhoud

Inhoud van de training on the job tot Interne Auditor en Auditgesprek

De inhoud van deze training on the job tot interne auditor is gericht op het voeren van auditgesprekken en daarna het maken van auditverslagen. Het is een online training, waarbij de trainer samen met u de interne auditgesprekken in uw organisatie uitvoert. Allemaal online. De uitgebreide incompany opleiding interne auditor is ook bij ons beschikbaar en is bedoeld voor het opzetten van interne auditteams. Deze online training on the job tot interne auditor is bedoeld voor individuele training met de focus op het auditgesprek en de audit verslaglegging. U kunt natuurlijk ook met 2 of 3 collega's meedoen. De training is een uitgebreide kennismaking met interne auditgesprekken en audit verslaglegging, waarbij de trainer u in de praktijk begeleidt bij de online uitvoering van interne audits. U leert het gesprek opbouwen en via de antwoorden van de auditee en andere informatiebronnen het auditverslag maken. Op deze manier voldoet uw organisatie ook aan de richtlijnen van ISO 9001 en andere kwaliteitsnormen.

De inhoud van de training on the job voor Interne Auditor en het Auditgesprek is:

Dagdeel 1: Opbouw van het interne auditgesprek en verslaglegging

 • Doel van het auditgesprek
 • Onderzoeksvraag voor de audit
 • Opbouw van het auditgesprek
 • Gesprekstechnieken
 • Verslaglegging
 • Uitvoering van online interne audits

Eerst wordt de basis van de interne audits uitgelegd en geoefend. De voorbereidingen, de gespreksopbouw, het luisteren en observeren staan centraal. De audit gesprekken worden online uitgevoerd met een auditee waarna de verslaglegging volgt. De trainer begeleidt u voor, tijdens en na de uitvoering van het auditgesprek. Zo gaat het altijd goed en wordt u beter.

Dagdeel 2: Doorvragen en analyseren

 • Normvrij vragen stellen en luisteren
 • Kwaliteitsnormen als ISO 9001 toepassen
 • Doorvragen en feiten observeren
 • Gesprekstechnieken verbeteren
 • Verbeterde verslaglegging
 • Uitvoering van online interne audits

We merken in de praktijk dat de uitvoering van interne audits online of on site niet zo heel veel verschillen. Het belangrijke aandachtspunt is meestal het doorvragen naar feiten, data of voorbeelden. We trainen u hierin tijdens de uitvoering van het interne auditgesprek. We helpen u met observeren en doorvragen, zodat u zeker weet welke conclusies u in uw auditverslag kunt opnemen.

Dagdeel 3: Observeren continuous improvement - PDCA cirkel

 • Onderzoeken procesbeheersing en procesverbetering
 • Observeren draaiing van de PDCA cirkel
 • Gesprekstechnieken verbeteren
 • Verbeterde verslaglegging met conclusie over procesbeheersing
 • Gesprekken samenvatten en afronden
 • Uitvoering van online interne audits

Tot slot staan we tijdens dit laatste dagdeel van deze online training nog eens extra stil bij de eisen voor continue verbetering. Dit moet voor alle kwaliteitsnormen worden aangetoond. We laten u zien, hoe u dat doet. We helpen u de juiste vragen te stellen en de antwoorden te interpreteren, zodat u kunt doorvragen. Uiteindelijk moet duidelijk worden of de PDCA cycle van het betreffende proces ronddraait. Dat is belangrijk voor de certificatie van uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de training on the job Interne Auditor en Auditgesprek?

De training on the job voor Interne Auditor en het Auditgesprek is voor iedereen die als auditor aan de slag wil gaan en zich wil voorbereiden of verbeteren. De trainer voert de interne audits online samen met u uit. U maakt kennis met internal auditing en leert ook de audit verslaglegging maken. Deze online training concentreert zich op het interne auditgesprek en de audit verslaglegging. De training is voor een breed publiek toegankelijk, namelijk iedereen die interne auditor wil worden of zich wil verbeteren. Deelnemers zijn:

 • Professional
 • Teamleider, Voorman, Shiftleader
 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsmedewerker, Kwaliteitscoördinator
 • Afdelingshoofd
 • Iedereen die wil leren interne audit uitvoeren

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar uw organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training on the job Interne Auditor en Auditgesprek

Na het volgen van deze online training tot Interne Auditor en uitvoering van het Auditgesprek kunt u het auditgesprek zelfstandig voeren en de uitkomsten vastleggen in een auditverslag. Kwaliteitsmanagement en ISO 9001 komen eveneens aan de orde, maar het is geen training kwaliteitsmanagement. U leert hierover wel veel. Het gaat tijdens deze training vooral om de vaardigheid van het auditgesprek en het auditverslag. Na deze online training kunt u:

 • Interne audits uitvoeren
 • Het auditgesprek leiden en richting geven
 • Normvrij observeren
 • Normvrij vragen stellen
 • Doorvragen en feiten verzamelen
 • Concluderende verslaglegging maken
 • Auditrapport opstellen
 • Schrijven voor de interne klant

Startdata

Startdata van de training on the job Interne Auditor en Auditgesprek

Wilt u de training on the job Interne Auditor en Auditgesprek online volgen, of beter gezegd, uitvoeren? Dat kan dat op ieder gewenst moment. U spreekt zelf de tijd en data af met de trainer. De dagdelen worden met u en uw collega's gepland, waarna u de interne auditgesprekken en de audit verslaglegging samen met de trainer uitvoert. Voor aanmelding stuurt u ons een berichtje via de knop direct inschrijven. Wilt u eerst nog wat meer informatie? Neemt u dan graag contact met ons op via 088 33 666 66 of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-opleidingen.com

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training on the job Interne Auditor en Auditgesprek

Wilt u zich inschrijven voor de online training Interne Auditor en Auditgesprek? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • In de praktijk leren
 • Auditgespreken voeren
 • Ondersteuning van de trainer
 • Online werken en gesprekken voeren
 • Normvrij audits uitvoeren
 • Leren observeren
 • Leren concluderen
 • Concluderende verslaglegging maken
 • Universeel toepasbaar audits uitvoeren
 • Documentatie: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde trainingen

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Met dit webinar zet u snel en eenvoudig een nieuw kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Training Norm ISO 9001:2015

Training Norm ISO 9001:2015

Met behulp van deze training ISO 9001 kunt u uw organisatie (her)certificeren voor ISO 9001. De inhoud van de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 wordt behandeld en uitgelegd. Vervolgens werkt u tijdens de training het kwaliteitshandboek uit voor uw eigen organisatie en een plan van aanpak voor de implementatie. We sluiten af met de voorbereiding op de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator. Het is zowel een Quality Insurance opleiding als een Quality Control opleiding (QA/QC). Na het volgen van deze opleiding bent u in staat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie volgens de regels van ISO 9001 te onderhouden en uit te voeren. U groeit door tot volwaardig kwaliteitsmedewerker.

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

Interne Auditor

Met deze incompany praktijkopleiding wordt een team collega's opgeleid tot Interne Auditor met ISO 9001 of een andere norm. Auditing is een krachtig middel om de kwaliteit van een organisatie te bepalen. Daarom wordt de interne audit door veel management, zoals ISO 9001, voorgeschreven. Ontdek de voordelen van deze incompany opleiding en pas internal auditing direct toe in de praktijk!