Training Norm ISO 9001:2015 patagonia
28-09-2021
13:00u - 16:30u
€ 695,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Training Norm ISO 9001:2015

Certificatie van uw organisatie voor ISO 9001

Met behulp van deze training ISO 9001 kunt u uw organisatie (her)certificeren voor ISO 9001. De inhoud van de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 wordt behandeld en uitgelegd. Vervolgens werkt u tijdens de training het kwaliteitshandboek uit voor uw eigen organisatie en een plan van aanpak voor de implementatie. We sluiten af met de voorbereiding op de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001.

Via deze training ISO 9001:2015 leert u de norm ISO 9001 lezen en toepassen. Tijdens de training zetten we de richtlijnen van de norm ISO 9001 om naar het kwaliteitsmanagementsysteem met een kwaliteitshandboek voor uw eigen organisatie.  De norm is ingewikkeld opgesteld en daarom is een training als deze nodig om de richtlijnen van de norm te begrijpen en ze om te zetten naar praktische en nuttige processen voor uw organisatie. De training is inspirerend, omdat u de teksten van ISO 9001 gaat begrijpen, specialist wordt in kwaliteitsmanagement en u praktische aanwijzingen krijgt. Daarna kunt u uw organisatie makkelijk certificeren. Met onze aanpak wordt bureaucratie bovendien voorkomen. Het is de bedoeling een efficiënt systeem voor kwaliteitsmanagement te implementeren, waar uw organisatie voordeel van heeft. Aan het einde van de training bereiden we u ook nog voor op de certificatie audit. 

Referentie: Ik heb de training als positief en heel leerzaam ervaren en heb er veel aan gehad. Er was voldoende aandacht voor het hetgeen waar ik meer over wilde weten. De training werd ook in duidelijke taal uitgelegd. Ook vind ik de aangeboden documentatie heel fijn. Diana Silva - Export coördinator

Het is een valkuil om de complexe teksten van de norm ISO 9001 ook complex uit te voeren of om uitgebreide teksten te schrijven. Dat is niet zinvol. Daar wordt de productkwaliteit niet beter van en er ontstaat bovendien ongewenste bureaucratie. Maak kwaliteitsmanagement daarom eenvoudig en praktisch. Dat maakt deze training ook onderscheidend. Eenvoud is een vereiste voor succes. Hoewel de norm ingewikkeld is opgeschreven, is het vakgebied kwaliteitsmanagement gelukkig prima te begrijpen. Het is zelfs leuk. Klanten verwachten dat uw organisatie kwaliteit levert en u kunt via deze training bijdragen aan de klanttevredenheid en procesbeheersing.

Referentie: Namens het middle management team en het RITTAL quality team wil ik je nogmaals hartelijk danken voor jouw ISO 9001 training van hedenochtend in Arnhem. Ik heb louter enthousiaste reacties gehoord en de mensen hebben een goede energie gekregen om de audit van eind oktober in te gaan! - Rogier van Lieshout, directeur Rittal.

Inhoud

Inhoud van de training Norm ISO 9001:2015

Deze training Norm ISO 9001 is uitstekend geschikt als start van een certificatietraject of als u het kwaliteitsmanagementsysteem wilt verbeteren. Via deze training ISO 9001 kunt u uw organisatie laten voldoen aan de ISO 9001 en als u wilt ook certificeren voor ISO 9001. Het eerste dagdeel gaat over de inhoud van de norm ISO 9001, het tweede dagdeel over de omzetting naar het kwaliteitsmanagementsysteem met kwaliteitshandboek voor uw organisatie en het derde dagdeel gaat over de voorbereidingen op de certificatie van uw organisatie voor de norm ISO 9001.

Het programma van deze training Norm ISO 9001 in 3 dagdelen ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1: Norm ISO 9001 interpreteren

 1. Overzicht en betekenis van de norm ISO 9001
 2. Introductie kwaliteitsmanagement
 3. Kwaliteitsmanagementprincipes volgens ISO 9001
 4. Uitleg van paragraaf 0, de inleiding van ISO 9001
 5. Uitleg PDCA cirkel en continue verbetering
 6. Uitleg risicomanagement en stakeholdermanagement
 7. Hoe klantgerichtheid, efficiëntie en kwaliteit zich tot elkaar verhouden
 8. Uitleg paragrafen van de norm, de 10 hoofdstukken

We leggen eerst de opbouw van de norm uit en de zogenaamde High Level Structure. Dat is belangrijk voor het overzicht en voor het inzicht wat u wel, maar vooral ook wat u niet moet doen. Met een goede uitleg van paragraaf 0 (inleiding van de norm) bent u al prima op weg en kunt u de norm al goed lezen. Daarna leert u de paragrafen van de norm lezen en begrijpen en krijgt u van ons de voorbeelden.

Dagdeel 2: Norm ISO 9001 omzetten naar kwaliteitsmanagementsysteem

 1. Kwaliteitshandboek en ontwerp kwaliteitsmanagementsysteem
 2. Procesbeschrijvingen
 3. Key Performance Indicators per proces
 4. Procesbeheersing
 5. Procesverbetering
 6. Leiderschap en verantwoordelijkheid
 7. Klantgerichtheid
 8. Interne audits en management review

Dit dagdeel gaat over de omzetting van de richtlijnen van de norm naar praktische toepassingen. Hoe vertaalt u de richtlijnen naar processen en procedures voor uw organisatie. U krijgt van ons een compleet uitgewerkt voorbeeld, dat u kunt gebruiken als basis. Vervolgens ontwikkelt u uw eigen kwaliteitshandboek, waarin het ontwerp staat van het kwaliteitsmanagementsysteem en dat voldoet aan de richtlijnen van de Norm ISO 9001. Bijkomend voordeel voor organisaties die aan meer kwaliteitsnormen moeten voldoen, ook die uitwerkingen krijgt u er van ons kosteloos bij.

Dagdeel 3: Voorbereiding Certificatie ISO 9001:2015

 1. Selectie van het Certificatie Instituut
 2. Agenda van het Certificatie Instituut
 3. Samenwerking met het Certificatie Instituut
 4. Toetsingskader en spelregels
 5. Uitvoering van de auditsgesprekken
 6. Verslaglegging en eventuele non-conformities
 7. Leiderschap van directie en management
 8. Certificatie Norm ISO 9001:2015

U begrijpt na de eerste twee dagdelen hoe de norm ISO 9001 werkt en wat u moet doen. Het is verstandig nog een extra dagdeel te besteden aan de rol van de Certificerende Instelling, de rol van uw management en de manier waarop de certificatie audit wordt uitgevoerd. We oefenen met u en bereiden u voor, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hierna kunt u de certificatie audit ISO 9001 met een gerust hart tegemoet zien.

Voor wie

Voor wie is de training Norm ISO 9001:2015?

Deze training Norm ISO 9001:2015 is geschikt voor wie betrokken is bij een traject voor implementatie of (her)certificatie van de Norm ISO 9001, of wie meer wil weten over de inhoud van deze norm, of wie denkt dat het kwaliteitssysteem kan worden verbeterd. Uiteraard geldt dat voor de kwaliteitsmanager, maar ook voor andere professionals die betrokken zijn in de uitvoering en de PDCA cirkel moeten laten draaien, zoals leidinggevenden. Dat zijn dan onder andere:

 • Kwaliteitscoördinator, kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitsmanager, QHSE manager
 • Teamleider, voorman, shiftleader
 • Afdelingshoofd
 • Manager
 • Process owner, proceseigenaar

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er in de norm ISO 9001:2015 staat, maar ook wat er niet in staat. Verkeerde interpretaties leiden tot onnodig veel acties of bureaucratie. Dat dient te worden voorkomen. Begrip voor de inhoud van de norm ISO 9001 leidt tot beter en effectiever handelen en aandacht voor de juiste procedures of processen. Uw organisatie is gebaat bij een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem.

Referentie: Namens het middle management team en het RITTAL quality team wil ik je nogmaals hartelijk danken voor jouw ISO 9001 training van hedenochtend in Arnhem. Ik heb louter enthousiaste reacties gehoord en de mensen hebben een goede energie gekregen om de audit van eind oktober in te gaan! Belangrijker nog is dat wij de input van de training vooral praktisch gaan toepassen om zelf onze kwaliteit en processen verder te verbeteren en als team een verdere stap voorwaarts te maken in onze professionaliseringslag. Nogmaals dank en wij houden contact! - Rogier van Lieshout, directeur Rittal.

De incompany en online mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern of online worden verzorgd. De trainer verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany en online mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training Norm ISO 9001:2015

Deze training Norm ISO 9001:2015 biedt u alle inzichten van de norm ISO 9001, het kwaliteitshandboek, het kwaliteitsmanagementsysteem, de procesbeschrijvingen en de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001. U bent in staat zelf uw kwaliteitshandboek en procesbeschrijvingen te maken en kunt daarbij altijd onze voorbeelden gebruiken, die u overigens kosteloos meekrijgt. Ook bent u in staat de externe audit of certificatieaudit te begeleiden. Na afloop van deze training Norm ISO 9001:2015 heeft u het volgende bereikt:

 • U kent de richtlijnen van de norm ISO 9001:2015
 • U kent de principes van kwaliteitsmanagement
 • U begrijpt de PDCA cirkel
 • U heeft het kwaliteitshandboek gemaakt
 • U kunt procesbeschrijvingen maken
 • U voorkomt valkuilen zoals bureaucratie en indirecte uren
 • U kunt zelfstandig uitleg geven aan uw collega’s
 • U kunt zelfstandig een groep collega’s begeleiden
 • U kunt meewerken aan de implementatie ISO 9001 en certificatie van uw organisatie
 • U bent een goede gesprekspartner van het management
 • U kunt de certificatie ISO 9001 begeleiden

Recensies voor de training ISO 9001:2015

 • 'Ik heb nog nooit zo'n goede cursus gehad! Het ging niet over documenten. Dit was anders en logischer', Jeroen Briaire, LUMC
 • 'FMEA is erg handig. Leuke en volledige workshop.', Monique Verhoeven, Bos Medical
 • 'Veel informatie in hoog tempo.', Ben Mennings, WDH
 • 'Mooi dat we aan de auditor kunnen laten zien, dat we er al mee bezig zijn.', Claudia Affonoso, de Parel
 • 'Goede verdieping op wat ik al had gehoord.', Henk Hofstede, Sick
 • 'Heel interessant!', Michel van der Zalm, PH&C
 • 'Veel praktische tips!', Peter de Paepe, Cofely

Startdata

Startdata van de training Norm ISO 9001:2015

Wilt u de training Norm ISO 9001:2015 volgen? Dit zijn de beschikbare startdata:

 • 28 september 2021, 5 oktober, 12 oktober 13:00 – 16:30
 • 12 november 2021, 19 november, 26 november 13:00 – 16:30

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Norm ISO 9001:2015

Wilt u zich inschrijven voor de training Norm ISO 9001:2015? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • ISO 9001 begrijpen
 • Kwaliteitshandboek maken met voorbeeld
 • Kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen
 • Aanwijzingen voor implementatie
 • Bureaucratie voorkomen
 • Inzicht in kwaliteitsmanagement
 • Voldoen aan ISO 9001
 • Certificatieproof
 • Documentatie en voorbeelden: gratis
 • Certificatie begeleiden

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde trainingen

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Met dit webinar zet u snel en eenvoudig een nieuw kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Opleiding Kwaliteitsmanager

Opleiding Kwaliteitsmanager

Met deze opleiding kwaliteitsmanager ontwikkelt u zich tot de expert in kwaliteitsmanagement. U neemt de regie over de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificatie van de organisatie volgens ISO 9001. Via deze opleiding kwaliteitsmanagement groeit u als kwaliteitsmanager en wordt u specialist in kwaliteitsmanagementsystemen en procesverbetering.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator. Het is zowel een Quality Insurance opleiding als een Quality Control opleiding (QA/QC). Na het volgen van deze opleiding bent u in staat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie volgens de regels van ISO 9001 te onderhouden en uit te voeren. U groeit door tot volwaardig kwaliteitsmedewerker.

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Met deze opleiding leren operators de spelregels van kwaliteitsmanagement en procesmanagement in de uitvoering van het werk. Dit is de basistraining zoals W.E. Deming die ooit heeft bedoeld om eigenaarschap te ontwikkelen bij operators en andere operationele professionals. Ook is deze opleiding nodig voor de certificatie van ISO 9001. Operators leren kwaliteitsmanagement toepassen in de praktijk en denken vanuit klanteisen.

Interessant

Online meedoen

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.

Netwerk

Het netwerk bestaat uit groepen managers, die met elkaar werken aan onderwerpen, die voor hun functie relevant zijn. De deelnemers komen iedere 2 maanden bij elkaar, delen hun ervaringen en krijgen tips, theorie en aanwijzingen van de trainer. Dit is Permanente Educatie in de praktijk.