Training Leiderschap patagonia
11-09-2024
13:00u - 16:30u
6 dagdelen
€ 1.690,00
MBO/HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Training Leiderschap

Succesvol teams leiden in de praktijk
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

In 6 weken de leider worden die je wil zijn. Volg deze Training Leiderschap. Tijdens de training worden de dagelijkse situaties nagedaan en geoefend. U krijgt daarbij de juiste hulpmiddelen, doet workshops in leiderschap en werkt samen met de andere deelnemers. Aan het einde van deze Training Leiderschap weet u in elke situatie op de juiste manier te acteren als leider. Zo kunt u uw leiderschapsstijl via deze Training Leiderschap in 6 weken effectief verbeteren.

Met deze training Leiderschap leert u leiding geven in iedere situatie. We bereiden u voor op de vele verschillende, dagelijkse situaties. Denk aan gebeurtenissen op de werkvloer, discussies tijdens meetings en de uitvoering van 5S. In iedere situatie bent u in staat als leider op te treden. Dat is situationeel leiderschap: je als leider aanpassen aan de situatie, die zich voordoet, terwijl je toch consistent bent over de richting waarheen je wilt gaan en de acties die je kiest. Zo transformeert u uw leiderschapsstijl naar een proactieve, effectieve stijl en voorkomt u ad hoc reageren op situaties. Via workshops en games komt u tijdens deze training Leiderschap in die verschillende situaties terecht, waarbij we u helpen op de juiste manier te acteren. Dat maakt u competent als leider en geeft u zekerheid. Tussen de sessies kunt u het geleerde in uw eigen praktijk toepassen, zodat u na 6 weken leiderschap onder de knie heeft en weet hoe u teams kunt vormen en leiden.

Situationeel leiderschap en richting geven als leider

Situationeel leiderschap betekent in alle situaties het juiste doen als leider. U herkent waarschijnlijk allerlei situaties, die zich voordoen tijdens vergaderingen, 5S sessies, de dagstart of een functioneringsgesprek. Collega's zitten soms in de weerstand, willen niet meewerken, of zeggen van wel, maar doen het niet. Ook doen zich situaties voor waarbij collega's enthousiast zijn, of zelfs overenthousiast, waardoor ze te snel acties uitvoeren of besluiten nemen zonder de uitvoering van zorgvuldige verbeterstappen. Duizend en één situaties doen zich voor tijdens een werkweek. Via deze training Leiderschap leert u omgaan met al die verschillende situaties. U krijgt praktische tools en methoden van ons, waarmee u in elke situatie overeind blijft staan. Sterker, waarbij u in iedere situatie in staat bent richting te geven als leider en u uw team continu ontwikkelt. Maak van ieder moment en van iedere gelegenheid gebruik om een stap voorwaarts te zetten. Nooit blijven hangen in de situatie van vandaag. Dat is situationeel leiderschap in de praktijk. 

Solide basis voor leiderschap en directe toepassingen

Deze training leiderschap onderscheidt zich doordat de deelnemers na de training zorgeloos en proactief aan de slag kunnen. U werkt aan het op de juiste manier leiden in verschillende situaties en krijgt beheersing over uw agenda. Met behulp van enkele eenvoudige leiderschapsmodellen, zoals Leary, Covey en ARP gaat u de juiste houding aannemen en vlot handelen. Dankzij deze training Leiderschap kunt u als leider in iedere situatie effectief de juiste positie innemen en richting geven voor de medewerkers aan wie u leiding geeft. U hoeft niet meer bezorgd te zijn of overal achteraan lopen. Het doel is te sturen en met het team stappen vooruit te zetten. U wordt effectief in de uitvoering van uw werk als leider en transformeert tijdens deze training uw agenda.

Leiderschap oefenen in games en workshops

Leiderschap is een vaardigheid. Kennis hebben van modellen of methoden voor leiderschap is één stap, maar toepassing in de praktijk is de belangrijke tweede stap. Als op uw werk zich een situatie voordoet, of u wilt een verandering doorvoeren, dan is het belangrijk dat u weet wat u moet doen en ook wat u niet moet doen. Daarom is deze training een praktijktraining waarin wordt geoefend en wordt samengewerkt in workshops en games.

Inhoud

Inhoud van de training Leiderschap

De inhoud van deze training Leiderschap bestaat uit het simuleren van praktijksituaties en daarmee omgaan, zodat u uw leiderschapsstijl verbetert. Denk aan het leiden van vergaderingen, een medewerker corrigeren of een team motiveren. Allemaal dagelijkse situaties waar leiders van teams mee te maken krijgen. Per dagdeel wordt een onderwerp behandeld, waarna u de praktijk oefent via workshops en games. Dat is de basis van het programma in deze training leiding geven in de praktijk van een organisatie.

Het programma van deze training Leiderschap

Dagdeel 1: Situationeel leiderschap

 1. Coachend leiderschap
 2. Directief leiderschap
 3. Communicatie van de leider
 4. Rose van Leary en ARP als hulpmiddelen
 5. Workshops in Leadership

Dit eerste dagdeel wordt gebruikt om de geheimen van leiderschap te ontrafelen. Met oefeningen leert iedere deelnemer snel hoe leiderschap functioneert en hoe u leiderschap zelf kunt toepassen en een leider kunt zijn. Ook leert u wat de negatieve effecten zijn als u de verkeerde leiderschapsstijl toepast en hoe uw collega's dan op u reageren.

Dagdeel 2: Richting geven als leider

 1. Richting geven en doelen stellen
 2. Persoonlijke effectiviteit ontwikkelen
 3. De 7 gewoonten van Covey voor effectieve leiders
 4. Van reactief naar proactief transformeren
 5. Workshops in Leadership

Leiders hebben een doel nodig. Of omgekeerd, door een doel te stellen, krijgt leiderschap betekenis. U leert op een positieve manier richting te geven om doelen te realiseren. Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen of 5S sessies. De inhoud en doelen worden bekend gemaakt en medewerkers worden uitgenodigd om mee te doen en mee te denken. U leert een uitnodigende houding aan te nemen als basis, gekoppeld aan de gestelde doelen en collega's mee te nemen in de gemeenschappelijke uitdaging om de doelen te halen. Dit is de transformatie van reactief werken naar proactief werken.  

Dagdeel 3: Delegeren en teams ontwikkelen

 1. Kaders stellen
 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepalen
 3. Opleiding en competentie ontwikkeling; trainingsschema
 4. Eigenaarschap en teams ontwikkelen
 5. Workshops in leadership

Als er een woord vaak in één zin met het woord leiderschap wordt gecombineerd, dan is het wel het woord delegeren. We leren u hoe delegeren wordt gedaan. Het is niet perse moeilijk, maar de juiste stappen zijn nodig. Aan iemand vragen iets voor je te doen, is geen delegeren. Opdragen iets te doen, is ook geen delegeren. Hoe dan wel? Volg deze training Leiderschap en leer delegeren en teams ontwikkelen.

Dagdeel 4: Omgaan met weerstand

 1. Verschillende vormen van weerstand en weerstand herkennen
 2. Aanspreken en corrigeren van medewerkers: handhaven
 3. Feedback geven op individueel gedrag
 4. Omgaan met weerstand tijdens een vergadering
 5. Workshops in Leadership

Weerstand is niets anders dan niet kunnen of niet willen meewerken aan de gestelde doelen. Er is gebrek aan eigenaarschap en wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Dit betreft altijd individuen. De training vervolgt nu met de voorbereiding op weerstand en er mee omgaan. Momenten van weerstand worden omgezet naar stappen voorwaarts en een verbeterde performance van het team.

Dagdeel 5: Verbeterprocessen leiden

 1. Leiders observeren op de werkvloer
 2. Coachend leiderschap tijdens verbeterprocessen
 3. Vragen stellen voor oorzaakanalyse
 4. De samenwerking met operators
 5. Workshops in Leadership

Voor het leiden van verbeterprocessen is de inhoud van voorgaande dagdelen nodig. Er geldt een intensieve samenwerking tussen leiders en uitvoerders met specifieke spelregels. De samenwerking leidt tot nieuwe inzichten. Dat is het doel. Nieuwe inzichten ontstaan niet als een ervaren operator de minder ervaren operator vertelt wat er moet gebeuren. Dan blijft alles bij het oude en worden doelen niet gerealiseerd. Hoe wel? Ervaar de verschillende rollen tijdens deze trainingsdag.

Dagdeel 6: Functioneringsgesprekken gesprekken leiden

 1. Functioneringsgesprekken en coachgesprekken
 2. Competentieontwikkeling en training medewerkers
 3. Verslaglegging gesprekken en arbeidsrecht
 4. Leren sturen op prestaties en ontwikkelingen
 5. Workshops in Leadership

U voelt wel dat commanderen en instrueren niet de juiste leiderschapsstijlen zijn. Die zijn vermoeiend en bovendien maken ze de medewerkers niet zelfstandig. Het ontbreekt dan aan eigenaarschap en prestatiegerichtheid bij medewerkers. Individuele gesprekken zijn korte meetings waar een transformatie kan plaatsvinden op individueel niveau. De leider leidt het gesprek op een bijzondere manier, waardoor de medewerker zijn of haar eigenaarschap gaat ontwikkelen. De techniek die we u leren, kunt u altijd en overal toepassen en het effect is direct merkbaar.

Voor wie

Voor wie is de training Leiderschap?

De training Leiderschap is uiteraard voor leidinggevenden. Teamleiders en afdelingshoofden zijn van harte welkom, maar ook andere functionarissen, zoals kwaliteitsmanagers of medewerkers die hoofd van een afdeling worden. Met deze training Leiderschap bent u in staat uw rol vorm te geven en uw medewerkers individueel en als team te leiden. Deelnemers zijn:

 • Teamleiders, coördinatoren, shiftleaders
 • Afdelingshoofden, groepsleiders
 • Middenkader, middenmanagement

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma Leiderschap ook bij u intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar uw organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training Leiderschap

Na het volgen van deze training Leiderschap beschikt u over de hulpmiddelen en vaardigheden om leiderschap in verschillende situaties op de juiste manier toe te passen. U leert onder andere coachen, corrigeren en verbeteren in dagelijkse situaties. Daar blijft het niet bij. Een leider heeft ook een doel en begeleidt een team om dat doel te realiseren. U leert doelen stellen en uw team ontwikkelen. Dat gaat vaak goed, maar er kan ook weerstand ontstaan. Uiteraard komt omgaan met weerstand, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of een training, ook uitgebreid aan de orde. Na deze training Leiderschap bent u altijd voorbereid en zeker van uw zaak.

De effecten van deze training Leiderschap op uw functioneren

Na deze training leiderschap heeft u uw competenties als leider ontwikkeld en uw agenda getransformeerd. De training heeft effect op uw eigen functioneren en dagindeling, waardoor u uw medewerkers beter kunt leiden en het team kunt ontwikkelen. U heeft uw competenties als leider na deze training ontwikkeld:

 • Bewust een leiderschapsstijl kiezen
 • In iedere situatie als leider functioneren
 • Effectief het team leiden en ontwikkelen
 • Persoonlijke effectiviteit verbeteren
 • Weerstand wegnemen

Startdata

Startdata van de training Leiderschap

Wilt u de training Leiderschap volgen? Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen:

Datum Tijd
11 september 2024 13:00 - 16:30
25 september 2024 13:00 - 16:30
9 oktober 2024 13:00 - 16:30
23 oktober 2024 13:00 - 16:30
6 november 2024 13:00 - 16:30
20 november 2024 13:00 - 16:30

Wilt u meer weten over incompany oplossingen, online trainingen of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Leiderschap

Wilt u zich inschrijven voor de training Leiderschap? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Leiding geven in de praktijk
 • Samenwerken in teams
 • Weerstand omzetten
 • Van reactief naar proactief
 • Oefenen in games en workshops

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde trainingen

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u de methoden en technieken voor continuous improvement toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt met deze training in continuous improvement de professionele coach, die de organisatie begeleidt in de toepassing van continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren, zodat process improvement ontstaat en continuous improvement operationeel wordt gemaakt.

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Heb je de foto boven deze pagina gezien? Bij dit bedrijf in Japan verklaren medewerkers individueel hoe belangrijk veiligheid  is. Deze verklaring wordt opgeschreven en publiek gemaakt. Dankzij deze transparantie kan iedereen elkaar helpen herinneren aan de eigen uitspraken om ongelukken te voorkomen. Volg deze opleiding leiderschap en ontwikkel je tot de leider die we tegenwoordig nodig hebben in onze economie.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Interessant

Dagstart

De dagstart is cruciaal om de productieplanning van de dag te realiseren. Dit is het laatste moment, waarop nog obstakels of problemen kunnen worden weggenomen, zodat een foutloze dagproductie is gegarandeerd. Leer via deze training de dagstart inrichten, uitvoeren en borgen in het productieproces. 

Training 5S

Met deze incompany training 5S leren operators en teamleiders de 5S methode toepassen. De werkplekken van de medewerkers worden tijdens de training met de methode 5S verbeterd en nieuwe werkstandaarden worden ontwikkeld. Verspillingen worden weggenomen, zodat de veiligheid, ergonomie en efficiëntie verbeteren. We leren uw medewerkers de methode 5S toepassen op de werkvloer.