Opleiding Kwaliteitsmanager patagonia
11-02-2020
09:00u - 12:30u
Hendrik-Ido-Ambacht
HBO
‚ā¨ 1.250,00
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanager

Kwaliteitsmanagement met ISO 9001 en organisatieontwikkeling

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot de specialistische kwaliteitsmanager, die regie neemt over de organisatieontwikkeling en de certificatie van de organisatie volgens ISO 9001. De kwaliteitsmanager is de expert in organisatieontwikkeling en procesverbetering.

U leert het kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen en implementeren en leidt de organisatie naar certificatie 9001 en vervolgens ver daar voorbij. U leert met deze opleiding Kwaliteitsmanager op de juiste manier uw functie in te vullen. Daaronder vallen taken zoals de implementatie plannen van het kwaliteitsmanagementsysteem, de directie ondersteunen in de realisatie van de doelen en analyses maken van processen. We gebruiken ISO 9001 en INK als modellen voor kwaliteitsmanagementsystemen, zodat u deze modellen ook gelijk leert. Aan het einde kunt u uw organisatie begeleiden naar certificatie ISO 9001 of naar hogere doelen in de supply chain van uw branche, waar uw organisatie onderdeel van uitmaakt.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanager

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen en is bedoeld voor kwaliteitsmanagers, die werken in een omgeving, waar de externe klanten hoge eisen stellen aan de productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kostenreductie. U leert de organisatie begeleiden in procesbeheersing en procesverbetering, zodat wordt voldaan aan de eisen van uw klanten en het traject voor certificatie voor ISO 9001 goed wordt doorlopen.

U maakt daarbij tijdens de opleiding een analyse van de huidige situatie van uw organisatie. Vervolgens begeleidt u uw organisatie naar de certificatie voor ISO 9001 en nog veel verder. Neem uw kwaliteitshandboek, business plan, procedures, cijfers, auditrapporten en andere documenten mee, zodat we die kunnen gebruiken om de theorie en de richtlijnen van ISO 9001/INK op toe te passen. Zo werkt u aan de eigen praktijk van uw functie.

Het programma van de opleiding Kwaliteitsmanager per dagdeel:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie

 • Klantspecificaties, stakeholders en waardestroom, verdienmodel
 • Primaire en ondersteunende processen
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en procesmanagement
 • Total Quality Management, procesbeheersing en PDCA cirkel
 • Managementsysteem en het adaptief of lerend vermogen van een organisatie

Op deze eerste dag wordt geleerd vanuit de klant te denken. Processen worden gedefinieerd vanuit de klantcriteria. Ze worden daarmee van achter naar voren opgesteld en niet omgekeerd. Vervolgens is er aandacht voor het totale systeem van processen, ook wel Total Quality Management genoemd. Alle processen samen leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de klanteisen.

Dagdeel 2: Procesbeheersing

 • Proces doeltoestand, procesbeschrijvingen
 • Rol van de manager en de rol van de kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitskosten, faalkosten of verspillingen
 • Verbeter Kata en oorzaakanalyse
 • Auditing en management review

Nadat de processen zijn gedefinieerd (dag 1), leert u ze beheersen. We leren u wat de procesdoeltoestand van een proces is en welke rol de manager, operator en kwaliteitsmanager hebben in de methoden voor beheersing. Processen dienen bij herhaling dezelfde output te genereren. Na deze dag kunt u de proceseigenaren in uw organisatie uitleggen hoe ze processen beheersen. Verder wordt u duidelijk welke rol u zelf heeft als kwaliteitsmanager om processen te beheersen.

Dagdeel 3: Procesverbetering

 • Problem Solving en verbetertechnieken
 • Lean Manufacturing en Six Sigma
 • Kaizen management en continu leren met kleine stapjes
 • 5S en standaardisatie
 • Change management, Managerial Breakthrough

Het doel is processen te verbeteren via de PDCA cyclus. Een proces moet dan naar een nieuw niveau van presteren worden gebracht. Hierin werken de kwaliteitsmanager en productiemanager samen, ieder vanuit een eigen rol. U leert teams leiden, analyses maken en veranderingen doorvoeren. Die veranderingen leert u ook weer te borgen. De PDCA cyclus draait rond.

Dagdeel 4: Risicomanagement

 • Risicoanalyse uitvoeren in teams
 • Design FMEA en proces FMEA
 • Vrijgave met APQP en PPAP
 • Scope, tools en technieken
 • Planning en implementatie

U leert op deze dag risicomanagement toepassen. Dit is een moeilijk vakgebied, waar veel organisaties in valkuilen stappen. Na deze trainingsdag weet u hoe de valkuilen kunnen worden vermeden. U leert de PFMEA en DFMEA toepassen, maar ook de stappen voor vrijgave van nieuwe ontwerpen met APQP en PPAP. Daarmee voldoet u, als dat wenselijk is, ook gelijk aan de norm IATF16949 in de automobielindustrie en vergelijkbare normen in andere hightech branches.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsjaarplanning, Planning & Control en budgetcyclus
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid
 • Management review (directiebeoordeling)
 • Externe audit en voorbereiding certificatie

Tot slot is er aandacht voor het proces van certificatie van uw organisatie volgens ISO 9001. Tijdens de voorgaande cursusdagen zijn alle handvatten besproken voor de optimale procesbeheersing. Als die zijn toegepast, kan de organisatie in aanmerking komen voor certificatie voor ISO 9001. U maakt op deze laatste dag de analyse van uw eigen organisaties af en creëert een plan van aanpak voor certificatie. Het proces van certificatie wordt uitgelegd, waarna u zich ook voorbereid op de certificatie ISO 9001 van uw eigen organisatie. 

Kwaliteitsmanagement en certificatie in de praktijk brengen

U neemt uw materialen mee naar deze opleiding en samen werken we aan het plan voor verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en de organisatieontwikkeling. U krijgt van ons de theorie en die passen we direct toe op uw materiaal, op uw cases en de dagelijkse praktijk. Aan het einde gaat u naar huis met een uitgewerkt plan van aanpak en een compleet kwaliteitsmanagementsysteem om de organisatie mee te certificeren.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanager?

Deze opleiding is geschikt voor wie de functie kwaliteitsmanager vervult en voor wie geïnteresseerd is in kwaliteitsmanagement. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult dan die van kwaliteitsmanager en u geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en ISO 9001. Bijvoorbeeld als u een afdeling leidt of teamleider bent. Dan bent u een manager in de lijn van de organisatie en verantwoordelijk voor de operators die de producten voor de klanten maken. Uw operators moeten de klanteisen realiseren. Dat is de essentie van ISO 9001. Om die reden moeten ook lijnmanagers kennis hebben van procesbeheersing, verbetertechnieken, beleid, competentiemanagement en allerlei andere kwaliteitsmanagementonderwerpen. Voelt u zich daarom van harte uitgenodigd.

 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitscoördinator
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanager

Na het volgen van deze opleiding tot Kwaliteitsmanager heeft u het volgende bereikt:

 • Inzicht in kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kennis van ISO 9001, INK en Total Quality Management
 • Kennis van procesbeheersing en procesverbetering, PDCA cirkel
 • Plan van aanpak voor implementatie kwaliteitsmanagementsysteem
 • Inzicht in risicomanagement en stakeholdermanagement
 • Basiskennis van faalkosten, verspillingen en waardetoevoeging
 • Lezen en begrijpen van de norm ISO 9001
 • Uitvoering van de procedures ISO 9001
 • Toepassing procesmanagement
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Voorbereiding certificatie ISO 9001
 • Begeleiding certificatie-audit

De organisatie certificeren voor ISO 9001

U leert alle spelregels van ISO 9001, zodat u in staat bent uw organisatie te begeleiden in het traject van certificatie. U leert het kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te implementeren. Daarna leert u dit kwaliteitsmanagementsysteem verfijnen, zodat uw organisatie niet alleen voldoet aan de richtlijnen van ISO 9001, maar ook voldoet aan de richtlijnen in de markt. In uw functie als kwaliteitsmanager leert u in deze opleiding de concurrentiepositie van uw organisatie te versterken. U begeleidt uw managementteam.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u de opleiding Kwaliteitsmanager volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 11 februari 2020, 9:00 – 12:30
 • 15 mei 2020, 9:00 – 12:30
 • 16 oktober 2020, 9:00 – 12:30

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Kwaliteitsmanager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Uw klanten als basis
 • Kennis van uw markt en organisatie
 • Kwaliteitsmanagement als concurrentiemodel
 • De praktijk van kwaliteitsmanagement
 • ISO 9001 eenvoudig implementeren
 • Eigen kwaliteitshandboek maken
 • Plan voor implementatie ontwikkelen
 • Begeleiding certificatie ISO 9001 leren
 • Begeleiding leidinggevenden leren
 • Maken van organisatieanalyses
 • Voorkomen van bureaucratie
 • Trainers uit de praktijk van implementatie
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Na deze opleiding bent u in staat operationele processen te verbeteren. Dat doet u zelfstandig, met een afdeling of met een verbeterteam. U krijgt van ons de leermiddelen, de kennis en de hulpmiddelen om verbeterteams te sturen en de juiste verbetertechnieken toe te passen.

Training Kwaliteitshandboek maken

Training Kwaliteitshandboek maken

Met deze training bent u in staat snel en eenvoudig een kwaliteitshandboek voor uw organisatie op te zetten. U krijgt van ons eerst een uitgewerkt format van zo’n kwaliteitshandboek, dat voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna ontwikkelt u het handboek voor uw eigen organisatie.

Training Norm ISO 9001:2015

Training Norm ISO 9001:2015

Tijdens deze training wordt de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 behandeld. We geven niet alleen uitleg over de inhoud, maar vertellen er direct bij op welke manier u uw organisatie laat voldoen aan de criteria van deze kwaliteitsnorm. U krijgt er zelfs een compleet voorbeeld van een kwaliteitshandboek bij.

Training Managementsysteem Ontwerpen

Training Managementsysteem Ontwerpen

Tijdens deze training leert u het managementsysteem van de organisatie ontwerpen. Dat gebeurt op basis van de strategie van de organisatie. Die strategie helpt u het managementsysteem vorm te geven en te implementeren. In deze training wordt dat managementsysteem uitgewerkt. 

Interessant

Coaching On the Job

Met coaching on the job krijgt u direct ondersteuning bij de uitvoering van uw functie. U leert vanuit uw eigen, dagelijkse praktijk met een coach aan uw zijde. Deze opleidingsvorm is effectief en niet duur. Met slechts een halve dag per maand of per 2 weken bereikt u al veel. U leert de theorie en past die direct toe in de praktijk.

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.