Opleiding Kwaliteitsmanager patagonia
22-09-2022
09:00u - 12:30u
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanager

Alles over kwaliteitsmanagement, een kwaliteitsplan en de rol van kwaliteitsmanager

Met deze kwaliteitsmanagement opleiding leert u alles over het vakgebied kwaliteitsmanagement en ontwikkelt u bovendien het kwaliteitssysteem van uw organisatie. U wordt expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna uw functie kwaliteitsmanager uitstekend uitvoeren.  

U leert in deze opleiding Kwaliteitsmanagement niet alleen alles over het vakgebied kwaliteitsmanagement, maar ontwikkelt gelijk ook het kwaliteitsmanagementsysteem voor uw eigen organisatie. We brengen de theorie namelijk direct tot leven in de praktijk van uw organisatie. U werkt het kwaliteitssysteem voor uw organisatie uit, evenals een plan voor de implementatie en de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement. Vervolgens gaat u naar huis met een uitgewerkt kwaliteitshandboek, een plan voor de implementatie en de functieomschrijving voor Kwaliteitsmanager. 

Praktijkopleiding kwaliteitsmanagement

U krijgt van ons de procesbeschrijvingen, sjablonen, technieken en modellen, die we tijdens deze praktijkopleiding kwaliteitsmanagement voor uw organisatie uitwerken. Samen met de trainer ontwikkelt u gedurende deze praktijkopleiding kwaliteitsmanagement het kwaliteitsbeleid van uw eigen organisatie voor procesverbetering, standaardisatie, procesmanagement, Quality Assurance en Quality Control. We leren u de theorieën, methoden en technieken voor kwaliteitsmanagement en passen ze ook gelijk toe op uw organisatie tijdens deze opleiding voor kwaliteitsmanagers. Dat is het voordeel van een praktijkopleiding kwaliteitsmanagement. Met onze hulp werkt u uw eigen processen uit, maakt het kwaliteitshandboek voor uw organisatie en leert wat een kwaliteitsmanagementsysteem is. 

Trainers zijn ervaren in kwaliteitsmanagement

We werken tijdens deze kwaliteitsmanagement opleiding in kleine groepen. Met ervaren trainers uit de praktijk gaat u aan de slag om uw eigen kwaliteitsmanagementbeleid te ontwikkelen. De trainers zitten al meer dan 20 jaar in het vak en hebben honderden organisaties gezien en begeleid. Zij helpen u graag verder in het vak kwaliteitsmanagement en de uitvoering van uw functie als kwaliteitsmanager. We helpen u natuurlijk ook de valkuilen te vermijden. Bureaucratie en indirecte uren moeten worden voorkomen. Het doel is een modern en snel verbetersysteem te ontwikkelen voor uw organisatie.

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng." - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager QSHE

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanager

De opleiding Kwaliteitsmanager bestaat uit 6 dagdelen en is bedoeld voor kwaliteitsmanagers en QHSE managers. Het doel is leiding te geven aan het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. U leert de theorie van kwaliteitsmanagement en past deze toe op uw eigen kwaliteitssysteem. De toepassing van kwaliteitsmanagement en de uitvoering van uw functie kwaliteitsmanager staan centraal. Aan het einde van deze kwaliteitsmanagement cursus gaat u naar huis met kennis over kwaliteitsmanagement, een uitgewerkt plan voor kwaliteitsmanagement (kwaliteitsbeleid) met een kwaliteitshandboek en een dagindeling voor uzelf als kwaliteitsmanager.

Voorbereidingen voor deze opleiding kwaliteitsmanagement

Neem mee naar deze opleiding uw laptop met documentatie, zoals het kwaliteitshandboek, operationele plannen, procesbeschrijvingen, metingen en registraties van klachten en andere afwijkingen. Als u die heeft natuurlijk, het is optioneel. We gebruiken deze informatie tijdens de opleiding, zodat u met uw eigen materiaal kunt werken en u uw eigen kwaliteitssysteem kunt verbeteren. We helpen u met de toepassing van kwaliteitsmanagement in uw organisatie. Onze leermiddelen zoals documentatie, syllabus, procesbeschrijvingen en hulpsheets krijgt u er van ons kosteloos bij.

Programma Kwaliteitsmanagement opleiding:

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement in de praktijk

 • Klantgerichte organisatie met klanteisen en waardestroom
 • PDCA cycle, Deming's continuous improvement concept
 • Kwaliteitsmanagement als onderdeel van de organisatiestrategie
 • Functie van de operator
 • Quality Assurance en Quality Control
 • Kaizen Management, lerende organisatie en adaptief vermogen
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

Op deze eerste dag leert u de belangrijkste kwaliteitsmanagementtheorieën en hoe die zijn ontstaan door de klant centraal te stellen. Processen worden gedefinieerd vanuit de klantcriteria. Vervolgens is het de kunst om de PDCA cycle te laten draaien. U leert hoe dat werkt, wat de resultaten zijn en hoe continuous improvement ontstaat. Tot slot is er aandacht voor de eerste uitwerkingen van uw eigen kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.

Dagdeel 2: Kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek

 • Kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek ontwerpen
 • Voldoen aan de richtlijnen van ISO 9001
 • De rol van operators, lijnmanagers en de directie
 • Quality Assurance en de functie van de teamleiders
 • Quality Control en de functie van de kwaliteitsmanager
 • Strategie kwaliteitsmanagement en de rol van het management (MT)
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

Met behulp van de theorie van dag 1 wordt tijdens deze dag gewerkt aan het kwaliteitssysteem van uw organisatie, inclusief  het kwaliteitshandboek en de procesbeschrijvingen. Na deze dag kunt u de teamleiders, managers en operators hun rollen uitleggen. Tegelijkertijd wordt hierdoor duidelijk welke rol u zelf heeft als kwaliteitsmanager. We maken samen uw agenda en jaarplanning en voegen die toe aan het kwaliteitsplan.

Dagdeel 3: Procesbeschrijvingen, waarde creatie en output

 • Procesbeschrijvingen en output gestuurde processen ontwerpen
 • Waardecreatie versus verspillingen, de waarde van kwaliteit
 • Output van processen meten met een inleiding tot SPC
 • Ingangscontrole en PPAP toepassen
 • APQP en procedures voor ontwerp en ontwikkeling
 • Ishikawa diagram en risicoanalyse
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement is gericht op het voorkomen van fouten. Voorkomen van fouten is veel goedkoper dan fouten maken en deze herstellen. Daarom hebben normen als ISO 9001 zoveel aandacht voor preventieve maatregelen. Deze dag staat in het teken van het nemen van preventieve maatregelen en de creatie van waarde via procesmanagement. 

Dagdeel 4: Methoden voor procesverbetering

 • Managerial Breakthrough, Juran's Pareto princple
 • Root cause analysis uitvoeren en procedure voor afwijkingen en klachten
 • Verbeterkata en coaching kata
 • DMAIC en Six Sigma
 • Methode 8D voor problem solving
 • Methode 5S voor standaardisatie en verbetering van standaarden
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

U leert op deze dag processen verbeteren. Daarvoor zijn allerlei technieken beschikbaar, die gemeenschappelijk hebben dat een oorzaakanalyse of root cause analysis wordt uitgevoerd. Sommige technieken zijn bedoeld voor teams, andere voor teamleiders of operators. De oorzaakanalyse is een onderwerp dat in de praktijk vaak fout gaat. Wij leren u hier de juiste werkwijze. Daarna werken we weer aan uw kwaliteitsbeleidsplan, waarin we deze technieken opnemen evenals de manier van implementeren.

Dagdeel 5: Inrichting functie kwaliteitsmanagement

 • Relatie tussen kwaliteitsmanager en lijnmanager
 • Zero Defects, Crosby's kwaliteitsdoelstelling voor het management
 • Kwaliteitsjaarplanning, Planning & Control en budgetcyclus
 • Kwaliteitsdoelen, klanttevredenheid en management review (directiebeoordeling)
 • Train the trainer programma en interne opleidingen voor uw organisatie
 • Documentatie voor training en opleiding
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

De relatie tussen de stafafdelingen en lijnafdelingen is altijd een beetje spannend. Welke verantwoordelijkheden liggen waar en wie doet wat? Het programma van deze dag geeft antwoord op die vragen. Maar het gaat verder. We diepen voor u uit hoe u de kwaliteitsmanagementfunctie kunt vormgeven, samenwerkt met het lijnmanagement en welke werkzaamheden daarbij horen. Na deze dag heeft u overigens alle ingrediënten gehad om certificatie van uw organisatie voor ISO 9001 mogelijk te maken.

Dagdeel 6: Continuous Improvement en leiderschap

 • Total Production System of Toyota Production System (TPS)
 • Continuous flow, Taiichi Ohno's wastes en Lean Manufacturing
 • Total Quality Management (TQM) en verhouding tot TPS
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Talent Management System
 • Uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO10005 en kwaliteitsmanagementsysteem

Tot slot werkt u toe naar Continuous Improvement als status van uw organisatie, waarbij afwijkingen continu worden weggenomen en de efficiëntie verbetert. Uiteindelijk bereikt u met uw organisatie Operational Excellence. Concepten als TQM, empowerment van operators en leiderschap zijn daarvoor essentieel. Er is nauwe samenwerking met HRM en het lijnmanagement nodig.

Toepassing kwaliteitsmanagement met Quality Assurance en Quality Control

Het programma van deze opleiding Kwaliteitsmanagement is gericht op de praktijk van uw organisatie en de uitvoering door uzelf als kwaliteitsmanager. We beginnen met de achtergronden en theorieën van kwaliteitsmanagement, Quality Assurance en Quality Control. Daarna passen we deze inhoud direct toe op uw organisatie. U maakt tijdens deze kwaliteitsmanagement opleiding een analyse van uw organisatie en kwaliteitssysteem, u ontwerpt het kwaliteitsmanagementsysteem en u ontwikkelt het kwaliteitsbeleid voor de toekomst. Vervolgens leert u uw organisatie  begeleiden in haar ontwikkeling. Dat begint bijvoorbeeld met de certificatie voor ISO 9001 en daarna op weg naar Continuous Improvement. Zo werkt u in uw eigen tempo aan de eigen praktijk van uw functie, uw competenties, de organisatieontwikkeling en een goed systeem voor Quality Assurance en Quality Control.

Referentie: Toen ik me vooraf inschreef was ik toch even benieuwd of er niet teveel herhaald werd tijdens de opleiding [..] Gelukkig ging het in de praktijk anders, er vond maatwerk plaats. Dus er werden zaken besproken waar de groep behoefte aan had. Dat was heel prettig! Ook dat het elke keer een ochtenddeel was, is heel prettig. Zowel voor de aandacht als het kunnen combineren met de prive-situatie. - Jovanka Olie, Programma Coördinator IA - Oost West Wonen

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanager?

Kwaliteitsmanagers, SHEQ en voor geïnteresseerden in kwaliteitsmanagement

Deze kwaliteitsmanagement cursus is geschikt voor wie de functie kwaliteitsmanager vervult of gaat vervullen en voor wie geïnteresseerd is in de theorieën en toepassingen van kwaliteitsmanagement. De theorie en praktijk van kwaliteitsmanagement gaan in deze opleiding Kwaliteitsmanager hand in hand met de invulling van de functie Kwaliteitsmanager en de organisatie van het kwaliteitssysteem van uw organisatie.

Productiemanagers en Teamleiders die meer over kwaliteitsmanagement willen weten

Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult dan die van kwaliteitsmanager en u geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen. Het grootste deel van het vakgebied kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd door het lijnmanagement met het middenkader en de operators. Sommige organisaties hebben geen kwaliteitsmanager, omdat alle kwaliteitsmanagementverantwoordelijkheden in de lijn van de organisatie is geborgd. Via deze opleiding Kwaliteitsmanagement leert u de essentie van het kwaliteitsmanagementsysteem (TQM) en de toepassing ervan in de praktijk. Lijnmanagers hebben diepgaande kennis nodig van kwaliteitsmanagementprincipes en de processen voor continue verbetering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de lijn van de hiërarchie. Voelt u zich daarom van harte uitgenodigd bij deze opleiding kwaliteitsmanagement.

Branches voor deze opleiding Kwaliteitsmanager

Deze opleiding is geschikt voor kwaliteitsmanagers, die werken in een branche, waar de externe klanten hoge eisen stellen aan de productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kostenreductie. De opleiding sluit goed aan bij organisaties met de kenmerken productie, logistiek en service, zoals bijvoorbeeld de branches voor de productie van machines, onderdelen, instrumenten, semi-conductor industrie, automobielindustrie, research, IT, maakindustrie, distributie en handel. We trainen mensen, die werken in commerciële organisaties, waar klantgerichtheid centraal staat om te kunnen voldoen aan de klanteisen.

De functie Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris en lijnmanagers

De deelnemers aan deze cursus Kwaliteitsmanager vervullen vaak de volgende functies:

 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsfunctionaris, kwaliteitscoördinator, manager kwaliteit
 • QHSE manager, SHEQ manager, KAM coördinator
 • Manager productie, productiemanager, procesmanager
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd en process owner
 • Afdelingshoofd en productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanager

De functie kwaliteitsmanager uitvoeren in de praktijk van uw organisatie

Na deze opleiding kwaliteitsmanagement kunt u kwaliteitsmanagement toepassen in uw eigen organisatie en kent u uw rol als kwaliteitsmanager. Bovendien heeft u het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is ontwikkeld. U heeft een goede inhoud van het kwaliteitsbeleid ontwikkeld en u weet wat u als kwaliteitsmanager moet doen vanuit uw functie om de organisatie verder te helpen. U kent natuurlijk de theorieën van kwaliteitsmanagement en u heeft ook het kwaliteitshandboek gereed. U bent in staat procesmanagement toe te passen, ISO 9001 certificatie te begeleiden en te voldoen aan de richtlijnen van de suppliers manuals van uw klanten. 

Samengevat is het resultaat van deze opleiding kwaliteitsmanagement:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt
 • Kwaliteitshandboek met alle inhoud
 • Uitvoering functie kwaliteitsmanager en kwaliteitsmanagement toepassen
 • Kennis van de theorieën voor kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitsbeleid en plan van aanpak opgesteld
 • Inzicht in kwaliteitsmanagementsysteem en Total Quality Management
 • Structuur van het kwaliteitshandboek en de processen
 • Toepassing Quality Assurance en Quality Control (QA/QC)
 • Werken met suppliers manuals van klanten
 • Kennis van ISO 9001, TQM en TPS
 • Uitvoering en borging van procedures en processen: QA en QC
 • Toepassing procesmanagement, procesbeheersing, PDCA cirkel

De rol van Kwaliteitsmanager in het Management Team

De kwaliteitsmanager maakt analyses van de operationele processen en begeleidt het proces van continue verbetering. Dat gaat uiteraard in samenwerking met de lijnmanagers, die de orders van klanten produceren. TQM en TPS zijn complementair aan elkaar. Ze dansen een tango: ze helpen elkaar, maar soms wringt het ook, terwijl de belangen feitelijk identiek zijn. Via deze opleiding Kwaliteitsmanager weet u wat uw rol is in het managementteam en op welke wijze u uw collega's van dienst bent. U adviseert over de organisatieontwikkeling, de te volgen route voor kwaliteitsmanagement en u bent in staat de eisen van de klanten in iedere discussie centraal te stellen. U begeleidt het MT in het proces van beheersing en continue verbetering via scherpe analyses en te nemen stappen voorwaarts.

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng. De opgedane kennis kon in praktijk omgezet worden, waarbij tijdens de opleiding aandacht was voor zaken waar men eventueel tegen aan liep. Het is mij dankzij de opleiding gelukt om mijn plannen in praktijk om te zetten. Ik heb, zoals hij (de trainer) aangaf, gekeken naar waar mijn organisatie aan toe is en toen kleine stapjes genomen. Eerst een collega meegenomen naar een bedrijf dat, hetgeen ik voor ogen heb, al jaren uitvoert en daarna klein begonnen binnen ons eigen bedrijf. We zijn nu langzaam aan het opschalen. De organisatie is in ontwikkeling!" - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Jammer dat het maar 8 dagen duurde! Inzicht in de inhoud van kwaliteitsmanagement en de manier waarop acties kunnen worden ingezet in het eigen bedrijf. De audits verliepen onder andere uitstekend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager HR & QSHE

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u deze praktijkopleiding Kwaliteitsmanager volgen? Het is een kwaliteitsmanagement opleiding met uw rol als kwaliteitsmanager centraal. Dit zijn de beschikbare startdata (zwarte bullets) met de daarop volgende cursusdagen (open bullets):

 • 22 september 2022, 9:00 – 12:30
  • 6 oktober 2022, 9:00 – 12:30
  • 20 oktober 2022, 9:00 – 12:30
  • 3 november 2022, 9:00 – 12:30
  • 17 november 2022, 9:00 – 12:30
  • 1 december 2022, 9:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding Kwaliteitsmanager met kwaliteitsmanagement en het kwaliteitssysteem? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Opleiding in kleine groepen
 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Werken als kwaliteitsmanager
 • Gratis documentatie en templates
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek maken
 • Kwaliteitssysteem uitgewerkt

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u uw organisatie naar een staat van continue verbetering te leiden. U leert op een praktische en doelgerichte manier verbeterprocessen leiden en organiseren. Denk hierbij aan het samenstellen van teams, met weerstand omgaan en het management informeren. In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen organiseren en veranderingen realiseren, samen met het management van uw organisatie. 

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Deze opleiding is voor operators en voormannen om 10 spelregels van kwaliteitsmanagement te leren toepassen in de praktijk van het werk. Tijdens de uitvoering van het werk geldt een aantal spelregels. Operationele professionals moeten die regels kennen en kunnen toepassen, zodat ze bijdragen aan de beheersing van processen, efficiëntie en productkwaliteit.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een goede kwaliteitsmedewerker. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en ontwikkelt zich in de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en kent u de procedures van ISO 9001.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Kwaliteitsmanagers

Het netwerk bestaat uit kwaliteitsmanagers, die lid zijn van het MT, kwaliteitsmanager zijn of een kwaliteitsafdeling leiden. Deze deelnemers volgden de opleiding Kwaliteitsmanager en vormen nu het Netwerk voor Kwaliteitsmanagers en doen aan Permanente Educatie.