Opleiding Kwaliteitsmanager patagonia
24-01-2023
09:00u - 12:30u
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanager

Alles over kwaliteitsmanagement, een kwaliteitsplan en de rol van kwaliteitsmanager

Met deze kwaliteitsmanagement opleiding leert u alles over kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen. U ontwikkelt  of verbetert bovendien het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie tijdens de opleiding. U wordt expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager professioneel uitvoeren.  

U leert in deze opleiding Kwaliteitsmanagement alles over de praktijk van kwaliteitsmanagement, het kwaliteitsmanagementsysteem, uw rol als kwaliteitsmanager en de strategische functie van kwaliteitsmanagement in uw eigen organisatie. Vervolgens brengen we de theorie van kwaliteitsmanagement direct tot leven in de praktijk van uw organisatie. U werkt het kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek uit evenals het plan voor kwaliteitsmanagement, de inrichting van de kwaliteitsafdeling, kwaliteitsfunctie en allerlei procesanalyses. Indien gewenst kunt u voldoen aan certificeringen zoals voor ISO 9001.

Opleiding voor Total Quality Management

De rechter pijler van het Lean House staat voor Jidoka, of reageren op afwijkingen in processen en producten. Kwaliteitsmanagement of Total Quality Management (TQM) is de praktische vertaling daarvan. Er is een systeem nodig dat voor borging van processen zorgt én voor de snelle reactie op afwijkingen, ook genoemd: Quality Assurance en Quality Control. Het doel is klanten foutloze producten leveren en zelf als organisatie geen onnodige kosten maken voor herstelwerk of andere verspillingen. Daarom moeten alle processen individueel volledig beheerst worden en perfect samenwerken: Total Quality Management. Als één proces niet wordt beheerst, zal het hele samenspel van processen tot afwijkende producten leiden. Deze opleiding Kwaliteitsmanager stelt u in staat Total Quality Management in de praktijk van uw organisatie te realiseren. U leert als kwaliteitsmanager Jidoka in de praktijk brengen met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem en u leert optreden als leider in kwaliteitsmanagement. 

Referentie Phoenix Contact

"Prima dienstverlening en goede faciliteiten. De daarnaast beschikbare lesstof omgeving werkt naar behoren. Tot slot heeft Sjoerd veel kennis van zaken en kon dit goed overdragen. Erg tevreden." - Phoenix Contact, mevrouw Noah Cornielje, Kwaliteitsmanager

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng." - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager QSHE

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanager

De opleiding Kwaliteitsmanager bestaat uit 6 dagdelen. Kwaliteitsmanagement is een breed vakgebied, maar met deze opleiding krijgt u gedoseerd de volle breedte van het vakgebied, waarmee u zelf in staat bent de uitwerkingen voor uw eigen  organisatie te realiseren. Dat maakt deze opleiding uniek en effectief. U kunt precies die onderwerpen selecteren en uitwerken die voor uw organisatie van toepassing zijn. Wij werken vanuit de fundamenten. U gaat ervaren dat als u de bases van kwaliteitsmanagement begrijpt, u ook automatisch kwaliteitsmanagementmodellen en methoden als ISO 9001 begrijpt. Aan het einde van deze kwaliteitsmanagement cursus gaat u naar huis met kennis over kwaliteitsmanagement, een uitgewerkt plan voor kwaliteitsmanagement (kwaliteitsbeleid) met een kwaliteitshandboek en een dagindeling voor uzelf als kwaliteitsmanager.

Programma Kwaliteitsmanagement opleiding:

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement op basis van indicatoren

 • Kwaliteitsmanagement als onderdeel van de organisatiestrategie
 • De klantgerichte organisatie en klanteisen leidend maken
 • Het primair proces en ondersteunende processen
 • Total Quality Management, Kaizen management en continuous improvement
 • De PDCA cirkel en Deming's spelregels voor procesbeheersing
 • Relatie tussen Quality Assurance en Quality Control
 • Huiswerk: Start uitwerking kwaliteitsplan volgens ISO 10005

De fundamenten van kwaliteitsmanagement zijn grotendeels vastgelegd door Dr. W.E. Deming en Masaaki Imai. Hun boeken, Out of the crisis en Gemba Kaizen zijn klassiekers voor iedere kwaliteitsmanager en lijnmanager. U leert op deze eerste dag de achtergronden kwaliteitsmanagement en de manier waarop de klant centraal wordt gesteld in uw organisatie.

Dagdeel 2: Kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek

 • Kwaliteitsmanagementsysteem ontwerpen
 • Structuur van het kwaliteitshandboek opstellen
 • Primaire processtappen en waarde creatie definiëren
 • Operationele werkinstructies, Standard Operating Procedures
 • Voorkomen van bureaucratie, gebruik van applicaties
 • Voldoen aan de richtlijnen van ISO 9001
 • Huiswerk: Uitwerking kwaliteitsmanagementsysteem

De structuur van het kwaliteitssysteem van uw organisatie wordt uitgewerkt. Dat gebeurt in het kwaliteitshandboek. Deze exercitie leidt vaak tot bureaucratie met veel beschrijvingen en administratie. U leert dat voorkomen. Kwaliteitsmanagement gaat niet over het maken van procesbeschrijvingen, maar om de borging en verbetering van processen in de praktijk. Het is de kunst spectaculaire snelheid te ontwikkelen in continuous improvement. Hoe? Dat leert u hier.

Dagdeel 3: Kwaliteitsbeheersing en procesbeschrijvingen

 • Procesbeschrijvingen maken vanuit de klanteisen
 • Procesbeheersing op basis van output sturing en werken met indicatoren
 • Inleiding tot SPC en de betekenis van variatie in de output van processen
 • Preventieve en correctieve maatregelen, waarde creatie versus verspillingen
 • Uitvoering van leveranciersmanagement en het belang voor kwaliteitsbeheersing
 • Procedures voor ontwerp en ontwikkeling
 • Huiswerk: Uitwerking procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboek

Kwaliteitsmanagement is gericht op het voorkomen van fouten. Fouten voorkomen is namelijk veel goedkoper dan fouten maken en deze daarna weer herstellen. Daarom hebben normen als ISO 9001 zoveel aandacht voor de preventieve maatregelen en het meten van de output van processen. U leert kwaliteitsbeheersing toepassen (Quality Assurance). 

Dagdeel 4: Kwaliteitsverbetering

 • Managerial Breakthrough, Juran's Pareto princple
 • Uitvoering van oorzaakanalyses, root cause analysis
 • Procedure voor afwijkingen en klachten
 • Verbeterkata uitvoeren door teamleiders
 • Methode 8D en problem solving toepassen
 • Werken met verbeterteams
 • Huiswerk: Uitwerking methoden voor kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering is een apart onderdeel van kwaliteitsmanagement. Daarvoor zijn diverse technieken beschikbaar, die gemeenschappelijk hebben dat een oorzaakanalyse of root cause analysis wordt uitgevoerd. Sommige technieken zijn bedoeld voor teams, andere voor teamleiders of kwaliteitsmanagers. De oorzaakanalyse wordt in de praktijk vaak verkeerd uitgevoerd. Wij leren u de juiste werkwijze en de manier om kwaliteitsverbetering te organiseren.

Dagdeel 5: Kwaliteitsmanagement organiseren

 • Functie kwaliteitsmanager inrichten
 • Kwaliteitsjaarplanning maken en de regie nemen
 • Planning & Control uitvoeren en de budgetcyclus organiseren
 • Kwaliteitsdoelen en management review (directiebeoordeling) uitvoeren
 • Klanttevredenheid meten
 • Interne opleidingen voor operators: operator carreer program
 • Huiswerk: Uitwerking functie kwaliteitsmanager

U gaat deze dag de kwaliteitsmanagementfunctie vormgeven. De samenwerking met het lijnmanagement en het middenkader worden uitgewerkt. Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe wordt gehandeld? Na deze dag heeft u overigens alle ingrediënten van kwaliteitsmanagement gehad om certificatie van uw organisatie voor ISO 9001 mogelijk te maken.

Dagdeel 6: Leiding geven aan kwaliteitsmanagement

 • De 16 leiderschapsonderwerpen voor de kwaliteitsmanager
 • Leiding geven aan kwaliteitsmanagement als kwaliteitsmanager
 • Leiderschap uitwerken met de Maturity Matrix
 • Praktisch maken van continuous improvement met weekagenda voor de kwaliteitsmanager
 • Leidende rol van het management en de Zero Defects mentaliteit ontwikkelen
 • Leidende rol van teamleiders en voormannen, het middenkader, 
 • Resultaat: Compleet kwaliteitsplan volgens ISO 10005

Alle kwaliteitsmanagementmodellen laten zien hoe belangrijk leiderschap is. Leiderschap zorgt er voor dat kwaliteitsmanagement gaat functioneren, of niet. Leiderschap is de motor achter de continue verbetering van processen tot Total Quality Management of Operational Excellence. U leert deze dag uw rol als leider ontwikkelen en een weekagenda maken. 

Referentie: Toen ik me vooraf inschreef was ik toch even benieuwd of er niet teveel herhaald werd tijdens de opleiding [..] Gelukkig ging het in de praktijk anders, er vond maatwerk plaats. Dus er werden zaken besproken waar de groep behoefte aan had. Dat was heel prettig! Ook dat het elke keer een ochtenddeel was, is heel prettig. Zowel voor de aandacht als het kunnen combineren met de prive-situatie. - Jovanka Olie, Programma Coördinator IA - Oost West Wonen

Voorbereidingen opleiding kwaliteitsmanagement

Neem mee naar deze opleiding uw laptop met documentatie, zoals het kwaliteitshandboek, operationele plannen, procesbeschrijvingen, metingen en registraties van klachten en andere afwijkingen. Als u die heeft natuurlijk, het is optioneel. We gebruiken deze informatie tijdens de opleiding, zodat u met uw eigen materiaal kunt werken en u uw eigen kwaliteitssysteem kunt verbeteren. Onze leermiddelen zoals documentatie, syllabus, procesbeschrijvingen en hulpsheets krijgt u er van ons kosteloos bij.

Toepassing kwaliteitsmanagement met Quality Assurance en Quality Control

Het programma van deze opleiding Kwaliteitsmanagement is gericht op de praktijk van uw organisatie en de uitvoering door uzelf als kwaliteitsmanager. We beginnen met de achtergronden en theorieën van kwaliteitsmanagement, Quality Assurance en Quality Control. Daarna passen we deze inhoud direct toe op uw organisatie. U maakt tijdens deze kwaliteitsmanagement opleiding een analyse van uw organisatie en kwaliteitssysteem, u ontwerpt het kwaliteitsmanagementsysteem en u ontwikkelt het kwaliteitsbeleid voor de toekomst. Vervolgens leert u uw organisatie  begeleiden in haar ontwikkeling. Dat begint bijvoorbeeld met de certificatie voor ISO 9001 en daarna op weg naar Continuous Improvement. Zo werkt u in uw eigen tempo aan de eigen praktijk van uw functie, uw competenties, de organisatieontwikkeling en een goed systeem voor Quality Assurance en Quality Control.

Ervaren trainers in kwaliteitsmanagement

We werken tijdens deze kwaliteitsmanagement opleiding in kleine groepen. Met ervaren trainers uit de praktijk gaat u aan de slag om uw eigen kwaliteitsmanagementbeleid te ontwikkelen. De trainers zitten al meer dan 20 jaar in het vak en hebben honderden organisaties gezien en begeleid. Zij helpen u graag verder in het vak kwaliteitsmanagement en de uitvoering van uw functie als kwaliteitsmanager. We helpen u natuurlijk ook de valkuilen te vermijden. Bureaucratie en indirecte uren moeten worden voorkomen. Het doel is een modern en snel verbetersysteem te ontwikkelen voor uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanager?

Kwaliteitsmanagers, SHEQ en voor geïnteresseerden in kwaliteitsmanagement

Deze kwaliteitsmanagement cursus is geschikt voor wie de functie kwaliteitsmanager vervult of gaat vervullen en voor wie geïnteresseerd is in de theorieën en toepassingen van kwaliteitsmanagement. De theorie en praktijk van kwaliteitsmanagement gaan in deze opleiding Kwaliteitsmanager hand in hand met de invulling van de functie Kwaliteitsmanager en de organisatie van het kwaliteitssysteem van uw organisatie.

Productiemanagers en Teamleiders die meer over kwaliteitsmanagement willen weten

Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult dan die van kwaliteitsmanager en u geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen. Het grootste deel van het vakgebied kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd door het lijnmanagement met het middenkader en de operators. Sommige organisaties hebben geen kwaliteitsmanager, omdat alle kwaliteitsmanagementverantwoordelijkheden in de lijn van de organisatie is geborgd. Via deze opleiding Kwaliteitsmanagement leert u de essentie van het kwaliteitsmanagementsysteem (TQM) en de toepassing ervan in de praktijk. Lijnmanagers hebben diepgaande kennis nodig van kwaliteitsmanagementprincipes en de processen voor continue verbetering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de lijn van de hiërarchie. Voelt u zich daarom van harte uitgenodigd bij deze opleiding kwaliteitsmanagement.

Branches voor deze opleiding Kwaliteitsmanager

Deze opleiding is geschikt voor kwaliteitsmanagers, die werken in een branche, waar de externe klanten hoge eisen stellen aan de productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kostenreductie. De opleiding sluit goed aan bij organisaties met de kenmerken productie, logistiek en service, zoals bijvoorbeeld de branches voor de productie van machines, onderdelen, instrumenten, semi-conductor industrie, automobielindustrie, research, IT, maakindustrie, distributie en handel. We trainen mensen, die werken in commerciële organisaties, waar klantgerichtheid centraal staat om te kunnen voldoen aan de klanteisen.

De functie Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris en lijnmanagers

De deelnemers aan deze cursus Kwaliteitsmanager vervullen vaak de volgende functies:

 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsfunctionaris, kwaliteitscoördinator, manager kwaliteit
 • QHSE manager, SHEQ manager, KAM coördinator
 • Manager productie, productiemanager, procesmanager
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd en process owner
 • Afdelingshoofd en productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanager

De functie kwaliteitsmanager uitvoeren in de praktijk van uw organisatie

Na deze opleiding kwaliteitsmanagement kunt u kwaliteitsmanagement toepassen in uw eigen organisatie en kent u uw rol als kwaliteitsmanager. Bovendien heeft u het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is ontwikkeld. U heeft een goede inhoud van het kwaliteitsbeleid ontwikkeld en u weet wat u als kwaliteitsmanager moet doen vanuit uw functie om de organisatie verder te helpen. U kent natuurlijk de theorieën van kwaliteitsmanagement en u heeft ook het kwaliteitshandboek gereed. U bent in staat procesmanagement toe te passen, ISO 9001 certificatie te begeleiden en te voldoen aan de richtlijnen van de suppliers manuals van uw klanten. 

Samengevat is het resultaat van deze opleiding kwaliteitsmanagement:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt
 • Kwaliteitshandboek met alle inhoud gedefinieerd
 • Uitvoering functie kwaliteitsmanager en kwaliteitsmanagement toepassen
 • Methoden voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverbetering
 • Kennis van de theorieën voor kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitsbeleid en plan van aanpak opgesteld
 • Inzicht in kwaliteitsmanagementsysteem en Total Quality Management
 • Toepassing Quality Assurance en Quality Control (QA/QC)
 • Uitvoering en borging van procedures en processen: QA en QC
 • Toepassing PDCA cirkel en Deming's spelregels
 • Leiderschap in kwaliteitsmanagement

De rol van Kwaliteitsmanager in het Management Team

De kwaliteitsmanager maakt analyses van de operationele processen en begeleidt het proces van continue verbetering. Dat gaat uiteraard in samenwerking met de lijnmanagers, die de orders van klanten produceren. TQM en TPS zijn complementair aan elkaar. Via deze opleiding Kwaliteitsmanager weet u wat uw rol is in het managementteam en op welke wijze u uw collega's van dienst bent. U adviseert over de operationele procesbeheersing, de organisatieontwikkeling, de te volgen route voor kwaliteitsmanagement en u bent in staat de eisen van de klanten in iedere discussie centraal te stellen. U begeleidt het MT in het proces van beheersing en continue verbetering via scherpe analyses en te nemen stappen voorwaarts.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u deze praktijkopleiding Kwaliteitsmanager volgen? Het is een kwaliteitsmanagement opleiding met uw rol als kwaliteitsmanager centraal. Dit zijn de beschikbare startdata (zwarte bullets) met de daarop volgende cursusdagen (open bullets):

 • 24 januari 2023, 9:00 – 12:30
  • 7 februari 2023, 9:00 – 12:30
  • 21 februari 2023, 9:00 – 12:30
  • 7 maart 2023, 9:00 – 12:30
  • 21 maart 2023, 9:00 – 12:30
  • 4 april 2023, 9:00 – 12:30

 

 • 9 maart 2023, 9:00 – 12:30
  • 23 maart 2023, 9:00 – 12:30
  • 6 april 2023, 9:00 – 12:30
  • 20 april 2023, 9:00 – 12:30
  • 4 mei 2023, 9:00 – 12:30
  • 18 mei 2023, 9:00 – 12:30

 

 • 18 april 2023, 9:00 – 12:30
  • 2 mei 2023, 9:00 – 12:30
  • 16 mei 2023, 9:00 – 12:30
  • 30 mei 2023, 9:00 – 12:30
  • 13 juni 2023, 9:00 – 12:30
  • 27 juni 2023, 9:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding Kwaliteitsmanager met kwaliteitsmanagement en het kwaliteitssysteem? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Opleiding in kleine groepen
 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Werken als kwaliteitsmanager
 • Gratis documentatie en templates
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek maken
 • Kwaliteitssysteem uitgewerkt

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u verbetertechnieken toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt de interne coach, die de organisatie begeleidt naar continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren. U leert verbeterteams samenstellen, process improvement toepassen en met het lijnmanagement samenwerken aan de realisatie van continuous improvement.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een professionele kwaliteitscoördinator. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering van kwaliteitsmanagement. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en begrijpt u de procedures van ISO 9001.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Kwaliteitsmanagers

Het netwerk bestaat uit kwaliteitsmanagers, die lid zijn van het MT, kwaliteitsmanager zijn of een kwaliteitsafdeling leiden. Deze deelnemers volgden de opleiding Kwaliteitsmanager en vormen nu het Netwerk voor Kwaliteitsmanagers en doen aan Permanente Educatie.