Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ patagonia
04-10-2024
13:00u - 16:30u
9 dagdelen
€ 1.450,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Kwaliteitsmanagement toepassen en certificeren als kwaliteitsmanager
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Via deze opleiding Kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement, het kwaliteitsmanagementsysteem, uw rol als kwaliteitsmanager en de strategische functie van kwaliteitsmanagement in een organisatie. De theorie en de praktijk  van kwaliteitsmanagement worden uitgelegd en uitgewerkt. U werkt het kwaliteitssysteem en het kwaliteitshandboek uit evenals het plan voor kwaliteitsmanagement, de inrichting van de kwaliteitsafdeling, kwaliteitsfunctie en procesanalyses. Tegelijkertijd krijgt u de theorie, achtergronden en voorbeelden. We werken met cases, workshops en games, waardoor de theorie van kwaliteitsmanagement tot leven komt en u de toepassingen makkelijk begrijpt. Tot slot heeft u de keuze om het examen in kwaliteitsmanagement te doen bij ASQ. Dit is optioneel. Dat examen leidt tot het internationaal erkende diploma Certified Manager of Quality

Referentie: De opleiding heeft mij heel veel gebracht. Ik ben nog onervaren in de wereld van kwaliteit en ik heb bijzonder veel inzicht, ideeën, mogelijkheden en handvaten gekregen in deze opleiding. De sfeer was prettig, de verzorging uitstekend, veel ruimte voor eigen inbreng, leuke discussies en veel praktische toepassingen die ik meteen kan gaan gebruiken. Het werken met de casus was heel leerzaam en maakte diverse onderwerpen zeer sprekend. Het overleg met de andere cursisten was fijn en leuk om ervaringen te delen. Ik ben zeer tevreden! - PureWaterGroup, Saskia Blokland, kwaliteitsmanager

Referentie: Prima cursus kwaliteitsmanagement met duidelijke uitleg. Opleiding was goed voorbereid met veel praktijk voorbeelden en een heldere presentatie. Uitleg werd veelal gegeven aan de hand van vraagstukken uit de praktijk situatie van de cursist. - United Offshore Services, Rob van Duijn, operations manager

Kwaliteitsmanagement opleiding met praktijk en theorie

Deze Kwaliteitsmanagement opleiding leidt tot professionele uitvoering van kwaliteitsmanagement en de functie kwaliteitsmanager tegelijkertijd. De onderwerpen van kwaliteitsmanagement worden stap voor stap behandeld en geoefend in praktijkopdrachten en workshops. Per oefening volgt een evaluatie van de oefening en de omzetting van de uitkomsten naar uw eigen organisatie en uw rol als kwaliteitsmanager. Als u de theorie heeft begrepen, maakt u per onderwerp een nulmeting van uw eigen organisatie. Daarna werkt u het plan voor kwaliteitsmanagement uit.

De functie als kwaliteitsmanager professioneel uitvoeren

U leert niet alleen kwaliteitsmanagement toepassen, maar ook uw eigen agenda als kwaliteitsmanager ontwikkelen en de juiste keuzes maken. Het resultaat van deze cursus kwaliteitsmanagement is een uitgewerkt stappenplan, een eigen agenda en een plan voor implementatie van kwaliteitsmanagement. U bent na deze cursus kwaliteitsmanagement in staat organisaties zowel op praktisch als op strategisch niveau te begeleiden in de toepassing van kwaliteitsmanagement. U kunt managementteams tactisch en strategisch begeleiden, teamleiders ondersteunen met kwaliteitsmethoden en operators helpen met de kwaliteitsborging en procesverbetering. Ook het voldoen aan bijvoorbeeld  de richtlijnen van een norm als ISO 9001 is na deze opleiding eenvoudig georganiseerd.

Opleiding Kwaliteitsmanager en Certified Manager of Quality - ASQ 

Deze opleiding Kwaliteitsmanager volgt de richtlijnen van de American Society of Quality (ASQ). Die richtlijnen kunt u bij ons opvragen. Patagonia is partner van ASQ. U kunt bij ASQ examen doen in onder andere Kwaliteitsmanagement, Lean Six Sigma Green Belt en Interne Auditor. Dat is niet verplicht. Het is een extra optie, die we u graag aanbieden. U kunt natuurlijk ook de opleiding Kwaliteitsmanager volgen zonder examen te doen. Dat is geen probleem. Dan krijgt u dezelfde kwaliteit van de opleiding en hetzelfde programma. U ontvangt dan het certificaat van deelname Opleiding Kwaliteitsmanager. 

Referentie Phoenix Contact

"Prima dienstverlening en goede faciliteiten. De daarnaast beschikbare lesstof omgeving werkt naar behoren. Tot slot heeft Sjoerd veel kennis van zaken en kon dit goed overdragen. Erg tevreden." - Phoenix Contact, de heer Noah Cornielje, Kwaliteitsmanager

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng." - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager QSHE

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanager

De opleiding Kwaliteitsmanager bestaat uit 9 dagdelen over kwaliteitsmanagement en werken aan het kwaliteitssysteem van uw organisatie. Met deze opleiding Kwaliteitsmanagement krijgt u de inhoud over kwaliteitssystemen in de volle breedte. Dat maakt deze opleiding Kwaliteitsmanager uniek, leerzaam en effectief. U kunt precies die onderwerpen selecteren en uitwerken die voor uw organisatie van toepassing zijn. Aan het einde van deze kwaliteitsmanagement cursus gaat u naar huis met kennis over kwaliteitsmanagement, een uitgewerkt plan voor kwaliteitsmanagement met een kwaliteitshandboek en een dagindeling voor uzelf als kwaliteitsmanager. Ook heeft u na deze Kwaliteitsmanagement opleiding alle kennis over ISO 9001. Bekijk de inhoud van de opleiding na de referenties.

Referentie: Fijn dat de opleiding niet alleen theoretisch was, maar vooral ook erg praktijkgericht. Er was tijdens de bijeenkomsten ruimte voor persoonlijke input, zakelijke voorbeelden, die dan meteen besproken en toegelicht konden worden. Ook vanuit de docent zijn er veel praktijkvoorbeelden besproken, die een goed beeld geven van hoe het er in diverse bedrijven aan toe gaat. Ook al zat er qua ervaring veel verschil onder de deelnemers, het lukte de docent prima om iedereen betrokken te houden. EBC Golfkarton, Rebekka van Laar-Schenkeveld, Kwaliteitsmanager

Referentie: I can say that, at least for me (but from what I gathered during the course, I might as well speak for everyone) this course has helped me have a clear understanding of what the function of a quality manager entails, it has provided me with the tools to bring my own performance as a quality assurance officer, to a next level. I feel that my n+1 and myself have gained more confidence in what I do. The course has created a broader insight into leadership and strategic planning of an organization and basically does what it says. Therefor I also want to give a huge thanks to Jeroen and Patagonia for providing this opportunity and helping me achieve my professional goals. Jonas Speeckaert, Quality Manager - ProDigest B.V. Belgium

Programma Opleiding Kwaliteitsmanagement:

Dag 1. Leiderschap en kwaliteitsmanagement

Inzicht creëren in het feit dat alle ontwikkeling begint bij leiderschap. Leiderschap ontstaat niet toevallig, maar moet worden georganiseerd om een doel te realiseren. Eén van de belangrijkste onderdelen van leiderschap is de realisatie van samenwerking tussen collega’s en afdelingen in de uitvoering van het werk om de productkwaliteit te borgen. De onderwerpen zijn:

 • Organisatiestructuren
 • Hiërarchie versus procesflow en het primaire proces
 • Functieomschrijvingen van managers en de kwaliteitsmanager
 • Verantwoordelijkheid managers en kwaliteitsmanager
 • Samenwerking en teamwork voor kwaliteitsmanagement

Dag 2. Kwaliteitsmanagement in de organisatiestrategie

Ontdekken dat kwaliteitsmanagement geen doel op zich is, maar een onderdeel van de organisatiestrategie. Kwaliteitsmanagement moet richting krijgen door een heldere strategie met doelen en een plan voor kwaliteitsmanagement. De kwaliteitsmanager helpt mee met de directie om deze strategische ontwikkeling te ontdekken en te kiezen om de concurrentie voor te blijven en een hoge klanttevredenheid te realiseren. De onderwerpen zijn:

 • Strategische planning en jaarplanning voor kwaliteitsmanagement
 • Strategische modellen
 • Strategische analyses
 • Dashboards en KPI's
 • Beleidsvorming en implementatie kwaliteitsmanagement

Dag 3. Managementstructuur en kwaliteitssysteem

Ontwikkeling van kwaliteitsbeleid of een kwaliteitsplan met de onderdelen die nodig zijn om kwaliteitsmanagement in te richten. De kern hiervan is het kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook onderdelen als projectmanagement, financieel management en human resource management zijn hiervan onderdeel en moeten samenwerken. De onderwerpen zijn:

 • Missie van kwaliteitsmanagement
 • Managementtheorieën
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Modellen voor kwaliteitsmanagement, zoals ISO 9001
 • Projectmanagement

Dag 4. Kwaliteitsmanagement technieken

Praktische technieken leren die breed in de organisatie moeten worden toegepast, niet alleen door de kwaliteitsmanager. Deze technieken zijn bedoeld voor de procesbeheersing en procesverbetering. Zowel Quality Assurance als Quality Control (QA/QC) komen aan bod. De onderwerpen zijn:

 • Problem Solving
 • Proces management
 • Lean Manufacturing en de samenwerking met kwaliteitsmanagement
 • Processen meten en analyseren: quality assurance en quality control (QA/QC)
 • Statistical process control (SPC)

Dag 5. Klantgerichte organisatie en CRM

Leren dat kwaliteitsmanagement is gebaseerd op de wensen van de klanten. De overeenkomsten met de klanten en hun behoeften zijn leidend in de uitvoering van het werk. De onderwerpen zijn:

 • Customer requirements
 • External Critical-to-Quality
 • Klantsegmentatie
 • CRM systemen en kwaliteitsregistraties
 • Klanttevredenheid

Dag 6. Supply chain management

Inzicht in ketenmanagement ontwikkelen en de manier waarop met leveranciers wordt omgegaan. Management van leveranciers voor toename van de eigen leverbetrouwbaarheid en het rendement van de organisatie. De onderwerpen zijn:

 • Leveranciersselectie
 • Risicomanagement
 • Meten leveranciersprestaties
 • Certificatie en samenwerking
 • Ingangscontrole

Dag 7. Talent management voor kwaliteitsborging

Ervaring opdoen met de ontwikkeling van een talent management programma. Leren en trainen zijn essentiële aspecten van het vermogen van een organisatie om elke dag te presteren én om elke dag een klein beetje aan te passen aan de veranderende wereld om ons heen. De onderwerpen zijn:

 • Trainingsplan
 • Organisatie van training en opleiding
 • Trainingsproces
 • Effectiviteit van trainingen en opleidingen
 • Leermethoden

Dag 8. Certificatie ISO 9001 en het kwaliteitshandboek

Met de kennis van voorgaande dagen bent u in staat uw organisatie te begeleiden in het voldoen aan compliance regels en certificatie voor ISO 9001 en andere normen. De onderwerpen zijn:

 • Inhoud ISO 9001
 • Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en andere normen
 • Kwaliteitshandboek volgens ISO 9001
 • Compliance management en procedures
 • Certificatie ISO 9001

Dag 9. Voorbereiding Certified Manager of Quality

Voorbereiding op het examen voor Certified Manager of Quality. Doornemen van de criteria en de examenstof. Oefententamens en het leerprogramma maken. De onderwerpen zijn:

 • Body of Knowledge, examenstof bespreken
 • Uitwerking leerplan voor certificatie
 • Oefen examens maken
 • Literatuur doornemen
 • Plan voor certificatie maken

Referentie: Toen ik me vooraf inschreef was ik toch even benieuwd of er niet teveel herhaald werd tijdens de opleiding [..] Gelukkig ging het in de praktijk anders, er vond maatwerk plaats. Dus er werden zaken besproken waar de groep behoefte aan had. Dat was heel prettig! Ook dat het elke keer een ochtenddeel was, is heel prettig. Zowel voor de aandacht als het kunnen combineren met de prive-situatie. - Jovanka Olie, Programma Coördinator IA - Oost West Wonen

Voorbereidingen opleiding kwaliteitsmanagement

Bent u geïnteresseerd in dit programma voor Kwaliteitsmanagement en wilt u de opleiding volgen? Neem ter voorbereiding  op deze opleiding kwaliteitsmanagement het volgende mee (niet verplicht):

 • Een laptop met Word, Excel en PowerPoint
 • Documentatie van uw eigen organisatie, zoals het kwaliteitshandboek, procesbeschrijvingen en metingen.

We gebruiken deze informatie tijdens de opleiding, zodat u met uw eigen materiaal kunt werken en u uw eigen kwaliteitssysteem kunt verbeteren. Onze leermiddelen zoals documentatie, syllabus, procesbeschrijvingen en hulpsheets krijgt u er van ons kosteloos bij. Materiaal voor het ASQ examen is niet kosteloos. De prijzen hiervoor kunt u bij ons aanvragen.

Opleiding voor Quality Assurance en Quality Control - QA/QC

Het programma van deze opleiding Kwaliteitsmanagement bevat zowel de onderwerpen voor Quality Assurance als Quality Control. De inhoud is gericht op de praktijk van uw organisatie en de uitvoering door uzelf als kwaliteitsmanager of QA/QC manager. Eerst worden de achtergronden en theorieën van Quality Assurance en Quality Control behandeld en daarna  wordt deze inhoud toegepast op uw eigen functie en organisatie. U maakt tijdens deze QA/QC opleiding een analyse van uw organisatie en kwaliteitssysteem, u ontwerpt het kwaliteitsmanagementsysteem en u ontwikkelt het kwaliteitsbeleid voor de toekomst. Vervolgens leert u uw organisatie  begeleiden in haar ontwikkeling. Dat begint bijvoorbeeld met de certificatie voor ISO 9001 en daarna op weg naar Continuous Improvement. Zo werkt u in uw eigen tempo aan de eigen praktijk van uw functie, uw competenties, de organisatieontwikkeling en een goed systeem voor Quality Assurance en Quality Control.

Ervaren trainers in kwaliteitsmanagement

We werken tijdens deze kwaliteitsmanagement opleiding in kleine groepen. Met ervaren trainers uit de praktijk gaat u aan de slag om uw eigen kwaliteitsmanagementbeleid te ontwikkelen. De trainers zitten al meer dan 20 jaar in het vak en hebben talloze organisaties begeleid. Zij helpen u graag verder in het vak kwaliteitsmanagement en de uitvoering van uw functie als kwaliteitsmanager. We helpen u natuurlijk ook de valkuilen te vermijden. Bureaucratie en indirecte uren moeten worden voorkomen. Het doel is een modern en snel verbetersysteem te ontwikkelen voor uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanager?

Kwaliteitsmanagers, QHSE en voor geïnteresseerden in kwaliteitsmanagement

Deze kwaliteitsmanagement cursus is geschikt voor wie de functie kwaliteitsmanager vervult of gaat vervullen en voor wie geïnteresseerd is in de theorieën en toepassingen van kwaliteitsmanagement. De theorie en praktijk van kwaliteitsmanagement gaan in deze opleiding Kwaliteitsmanager hand in hand met de invulling van de functie Kwaliteitsmanager en de organisatie van het kwaliteitssysteem van uw organisatie.

Referentie: Prima training, voldeed aan mijn verwachtingen, was goed georganiseerd en regelmatig getoetst bij deelnemers naar hun behoefte. Top! - Ronald Velt, NV PWN, Kwaliteitsmanager

Branches voor deze opleiding Kwaliteitsmanager

Deze opleiding is geschikt voor kwaliteitsmanagers, die werken in een branche, waar de externe klanten hoge eisen stellen aan de productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kostenreductie. De opleiding sluit goed aan bij organisaties met de kenmerken productie, logistiek en service, zoals bijvoorbeeld de branches voor de productie van machines, halffabrikaten, instrumenten, semi-conductor industrie, automobielindustrie, research, IT, maakindustrie, distributie en handel. Dit zijn organisaties die direct of indirect leveren aan OEM organisaties. We trainen mensen, die werken in commerciële organisaties, waar de concurrentie heftig is en de klantgerichtheid centraal staat om te kunnen voldoen aan de klanteisen.

De functie Kwaliteitsmanager of QA/QC manager uitvoeren

De deelnemers aan deze cursus zijn of worden Kwaliteitsmanager, dan wel QA/QC manager. U kunt uzelf met deze opleiding ontwikkelen en verbeteren in de toepassing van kwaliteitsmanagement en desgewenst ook certificeren: Certified Manager of Quality. De deelnemers vervullen meestal één van de volgende functies:

 • Kwaliteitsmanager, Manager of Quality, Quality Manager
 • Kwaliteitsfunctionaris, Manager Kwaliteit, Manager QA
 • QHSE manager, SHEQ manager, KAM manager
 • QA/QC manager

Wilt u een meer operationele opleiding in kwaliteitsmanagement volgen? Kijk dan eens naar de Opleiding Kwaliteitsmedewerker.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanager

De functie kwaliteitsmanager uitvoeren in de praktijk van uw organisatie

Na deze opleiding kwaliteitsmanagement kunt u kwaliteitsmanagement toepassen in uw eigen organisatie en kent u uw rol als kwaliteitsmanager. Bovendien heeft u het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie ontwikkeld. U heeft een goede inhoud van het kwaliteitsbeleid ontwikkeld en u weet wat u als kwaliteitsmanager moet doen vanuit uw functie om de organisatie verder te helpen. U kent natuurlijk de theorieën van kwaliteitsmanagement, procesverbetering en u heeft ook het kwaliteitshandboek gereed. U bent onder andere in staat het MT te begeleiden, procesmanagement in de praktijk toe te passen, ISO 9001 certificatie te begeleiden en te voldoen aan de richtlijnen van de suppliers manuals van uw klanten. Vervolgens kunt u ook nog examen doen voor het diploma Certified Manager of Quality van ASQ.

Referentie: Complimenten voor de cursus, zowel de organisatie als de inhoud ervan waren top! - Leonard van Iwaarden, Covra N.V., Kwaliteitsmanager

Samengevat is het resultaat van deze opleiding kwaliteitsmanagement:

 • Kennis van het vakgebied kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitsmanagementsysteem uitgewerkt
 • Kwaliteitshandboek met alle inhoud gedefinieerd
 • Uitvoering functie kwaliteitsmanager en kwaliteitsmanagement toepassen
 • Methoden voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverbetering
 • Kennis van de theorieën voor kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitsbeleid en plan van aanpak opgesteld
 • Inzicht in kwaliteitsmanagementsysteem en Total Quality Management
 • Toepassing Quality Assurance en Quality Control (QA/QC)
 • Uitvoering en borging van procedures en processen: QA en QC
 • Toepassing PDCA cirkel en Deming's spelregels
 • Leiderschap in kwaliteitsmanagement

De rol van Kwaliteitsmanager in het Management Team

De kwaliteitsmanager maakt analyses van de operationele processen en begeleidt het proces van continue verbetering. Dat gaat uiteraard in samenwerking met de lijnmanagers, die de orders van klanten produceren. TQM en TPS zijn complementair aan elkaar. Via deze opleiding Kwaliteitsmanager weet u wat uw rol is in het managementteam en op welke wijze u uw collega's van dienst bent. U adviseert over de operationele procesbeheersing, de organisatieontwikkeling, de te volgen route voor kwaliteitsmanagement en u bent in staat de eisen van de klanten in iedere discussie centraal te stellen. U begeleidt het MT in het proces van beheersing en continue verbetering via scherpe analyses en te nemen stappen voorwaarts.

Referentie: Ik heb veel bijgeleerd over het de betekenis en de verwachtingen van de rol van een kwaliteitsmanager. De openheid van de lessen lieten ook toe dat de manier van kennis vergaren verliep op het tempo van de studenten, zonder dat er het gevoel was dat we dingen moesten missen. - Jonas Speeckaert, ProDigest (België), Kwaliteitsmanager

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u deze praktijkopleiding Kwaliteitsmanager volgen? Het is een kwaliteitsmanagement opleiding met veel inhoud, voorbeelden en praktijkcases. Uw rol als kwaliteitsmanager staat centraal. Hieronder staan de startdata met de daarop volgende cursusdagen.

Referentie: De opleiding heeft me heel veel bijgebracht, zodat ik nu precies weet waar ik sta en hoe ik moet handelen.
Ondanks dat ik de opleiding via Teams heb gevolgd, had ik toch het gevoel lijfelijk aanwezig te zijn bij de klassikale behandeling, het gaf echt een prettig gevoel. En uiteraard alle eer aan Jeroen voor de goede begeleiding en zeer heldere uitleg! Kortom deze opleiding is een echte aanrader! - Zilt Bikes, Gebert van Vrouwerff, Kwaliteitsmanager

Datum Tijd
23 januari 2024 13:00 – 16:30
30 januari 2024 13:00 – 16:30
13 februari 2024 13:00 – 16:30
27 februari 2024 13:00 – 16:30
5 maart 2024 13:00 – 16:30
19 maart 2024 13:00 – 16:30
26 maart 2024 13:00 – 16:30
9 april 2024 13:00 – 16:30
16 april 2024 13:00 – 16:30
Datum Tijd
4 oktober 2024 13:00 – 16:30
11 oktober 2024 13:00 – 16:30
25 oktober 2024 13:00 – 16:30
1 november 2024 13:00 – 16:30
15 november 2024 13:00 – 16:30
22 november 2024 13:00 – 16:30
6 december 2024 13:00 – 16:30
13 december 2024 13:00 – 16:30
20 december 2024 13:00 – 16:30

Referentie: De cursus vond ik heel goed, om een waaier van redenen.
1) Er wordt gedaan wat er is beloofd, en meer.
2) Cursusleider Jeroen is zeer ervaren, ook in de praktijk.
Jeroen:
3) Richt zich daadwerkelijk op de cursisten en hun situatie en verbindt dit soepel en leerzaam met de stof. Hij doet dit knap als geen ander en daardoor krijg je het gevoel: dit gaat over mij! En dat gevoel heeft iedereen volgens mij.
4) Vraagt bij aanvang van elke cursusochtend uitgebreid naar vragen, ervaringen enz. en dat levert waardevolle uitwisselingen op.
5) Geeft uiterst vaardig gelijktijdig aandacht aan mensen in de zaal en on line.
6) Brengt vragen altijd weer terug naar de basis: "Wiens verantwoordelijkheid is dit" enz enz.
7) Zet het besprokene altijd weer in het perspecctief en de juiste terminologie.
- Bevolkingsonderzoek Nederland, Frank Evelein, Kwaliteitsmanager

Investering

Investering opleiding kwaliteitsmanagement

Prijzen

De prijs van deze opleiding in kwaliteitsmanagement met open inschrijving is € 1450 per persoon exclusief BTW voor 9 dagdelen. Dit is inclusief de workshops, de materialen en eindeloos veel informatie via de opleidingsportal.

Indien u deze opleiding kwaliteitsmanagement incompany wilt organiseren voor uw managers, teamleiders en kwaliteitsmanager, dan geldt:

 • De prijs is € 6900 voor het hele team voor 9 dagdelen.
 • Optioneel: coaching on the job is € 700 per dagdeel.
 • De reiskosten zijn € 0,95 exclusief BTW per kilometer.
 • Exclusief verblijfskosten.

All inclusive prijzen

De prijzen zijn all inclusive. Wij rekenen geen bijkomende kosten of extra fees voor opties. De prijzen zijn daarom inclusief:

 • Inschrijving en administratie
 • Documentatie, zoals syllabi, PowerPointPresentaties en sjablonen
 • Certificaat van deelname
 • Onbeperkt toegang tot het opleidingsportaal
 • Ervaren, gecertificeerde trainers

De materialen die u van ons krijgt, kunt u gebruiken om het trainingsmateriaal voor uw eigen organisatie te maken. Dit biedt veel voordelen en helpt uw organisatie intern te ontwikkelen. Bel ons voor informatie en een toelichting hierover, zodat u een intern leerprogramma kunt ontwikkelen.

Voorwaarden

 • U kunt gebruik maken van overheidssubsidies voor opleiding en innovatie.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.
 • De algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing. Deze vindt u op de website.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding Kwaliteitsmanager met de mogelijkheid tot certificatie voor Manager of Quality? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie en voorwaarden voor het examen, als u dat wenst. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Referentie: Heb de gehele training als erg leerzaam en prettig ervaren. Er was ruimte voor persoonlijke situaties en ervaringen en daar werd ook tijd voor genomen en erg goed op ingespeeld. Er was een goede mix van cursisten uit verschillende organisaties in verschillende ontwikkelingsfases. - Wemo Nederland, Mario de Corte, Business Process Engineer

Referentie: Goede opzet van de opleiding. Veel input mogelijk, snelle reactie bij vragen via mail. Veel geleerd! - Quintes Underwriting, Willeke van Zoest, Kwaliteitsmanager

 • Opleiding in kleine groepen
 • Trainers met 20 jaar ervaring
 • Cursusprijs: € 1450 + € 150 leerboek
 • Gratis documentatie en templates
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek maken
 • Optie: examen Certified Manager of Quality
NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen   

Gerelateerde opleidingen

8D Training verbetermethode

8D Training verbetermethode

Tijdens deze 8D training leert u de verbetermethode 8D gebruiken en implementeren. De 8 Dimensions van de 8D methode worden doorlopen en dat doet u met uw eigen procesafwijkingen. Hierdoor ervaart u de werking van 8D en is er direct resultaat. Na deze training 8D kunt u de methode 8D toepassen en via het 8D formulier ook een 8D rapportage maken voor het management en de klanten (OEM's) die hierom vragen.

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Six Sigma Green Belt leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen én kunt u het Lean Six Sigma Green Belt examen halen. Na deze Six Sigma training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Lean Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een professionele kwaliteitscoördinator. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering van kwaliteitsmanagement. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en begrijpt u de procedures van ISO 9001.

Interessant

Quality Circle 2024

The Quality Circle is an executive course for managers of the managementteam and quality managers. The participants lead the transformation of their organization through this management program. The Quality Circle is an executive course to transform your organisation from the present culture to a market leading example in customer orientation.

Productiemanagers

Wil je een studiereis naar Japan maken en Lean in de praktijk zien werken? Dat kan via onze partner Makoto Flow. Makoto Flow organiseert studiereizen die je brengen naar de Japanse industrie om Lean Management in de praktijk te ervaren. Ga met ons mee voor een bijzondere ervaring!