Opleiding Kwaliteitsmanager patagonia
07-10-2021
09:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanager

Kwaliteitsmanagement met ISO 9001 en organisatieontwikkeling opleiding

Met deze opleiding kwaliteitsmanager ontwikkelt u zich tot de expert in kwaliteitsmanagement. U neemt de regie over de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificatie van de organisatie volgens ISO 9001. Via deze opleiding kwaliteitsmanagement groeit u als kwaliteitsmanager en wordt u specialist in kwaliteitsmanagementsystemen en procesverbetering.

Met deze opleiding Kwaliteitsmanagement leert u op de juiste manier uw functie in te vullen en tegelijkertijd het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie te ontwikkelen. U ontwikkelt het kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek die beide voldoen aan de eisen voor Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). Vervolgens leidt u uw organisatie naar de certificatie voor 9001 en vervolgens ver daar voorbij. Daaronder vallen taken zoals de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, de directie ondersteunen in de realisatie van de doelen en analyses maken van processen en procesmanagement. We gebruiken ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA als modellen voor het QHSE managementsysteem, zodat u deze modellen ook gelijk leert. Aan het einde van deze opleiding kwaliteitsmanagement kunt u uw organisatie begeleiden naar certificatie ISO 9001 of naar hogere doelen in de supply chain van uw branche, waar uw organisatie onderdeel van uitmaakt.

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng." - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager HR & QSHE

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanager

De opleiding Kwaliteitsmanager bestaat uit 5 dagdelen en is bedoeld voor kwaliteitsmanagers of QHSE managers, die werken in een omgeving, waar de externe klanten hoge eisen stellen aan de productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kostenreductie. Daartoe is een goed kwaliteitsmanagementsysteem nodig, dat functioneert als een meet- en regelsysteem voor Quality Assurance en Quality Control. U leert tijdens deze opleiding kwaliteitsmanagement de organisatie begeleiden in procesbeheersing, procesverbetering en organisatieontwikkeling, zodat wordt voldaan aan de eisen van uw klanten en het traject voor certificatie voor ISO 9001 goed wordt doorlopen.

U maakt tijdens deze QHSE opleiding een analyse van de huidige situatie van uw organisatie en ontwerpt het managementsysteem en het kwaliteitshandboek. Vervolgens begeleidt u uw organisatie naar de certificatie voor ISO 9001 en nog veel verder: tot een betrouwbare leverancier van uw klanten. Neem uw kwaliteitshandboek, business plan, procedures, cijfers, auditrapporten en andere documenten mee, zodat we die kunnen gebruiken om de theorie en de richtlijnen van ISO 9001 op toe te passen. Zo werkt u aan de eigen praktijk van uw functie, de organisatieontwikkeling en een goed systeem voor Quality Assurance en Quality Control.

Het programma van deze Kwaliteitsmanagement opleiding per dagdeel:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie en organisatieontwikkeling

 • Klantspecificaties, stakeholders en waardestroom, verdienmodel
 • Primaire en ondersteunende processen
 • Kwaliteitsmanagementsysteem, procesmanagement en organisatieontwikkeling
 • Total Quality Management, procesbeheersing en PDCA cirkel
 • Managementsysteem en het adaptief of lerend vermogen van een organisatie

Op deze eerste dag wordt geleerd vanuit de klant te denken. Processen worden gedefinieerd vanuit de klantcriteria. Ze worden daarmee van achter naar voren opgesteld en niet omgekeerd. Vervolgens is er aandacht voor het totale systeem van processen, ook wel Total Quality Management genoemd. Alle processen samen leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de klanteisen.

Dagdeel 2: Procesbeheersing

 • Proces doeltoestand, procesbeschrijvingen
 • Rol van de manager en de rol van de kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitskosten, faalkosten of verspillingen
 • Verbeter Kata en oorzaakanalyse
 • Auditing en management review

Nadat de processen zijn gedefinieerd (dag 1), leert u ze beheersen. We leren u wat de procesdoeltoestand van een proces is en welke rol de manager, operator en kwaliteitsmanager hebben in de methoden voor beheersing. Processen dienen bij herhaling dezelfde output te genereren. Na deze dag kunt u de proceseigenaren in uw organisatie uitleggen hoe ze processen beheersen. Verder wordt u duidelijk welke rol u zelf heeft als kwaliteitsmanager om processen te beheersen.

Dagdeel 3: Procesverbetering

 • Problem Solving en verbetertechnieken
 • Lean Manufacturing en Six Sigma
 • Kaizen management en continu leren met kleine stapjes
 • 5S en standaardisatie
 • Change management, Managerial Breakthrough

Het doel is processen te verbeteren via de PDCA cyclus. Een proces moet dan naar een nieuw niveau van presteren worden gebracht. Hierin werken de kwaliteitsmanager en productiemanager samen, ieder vanuit een eigen rol. U leert teams leiden, analyses maken en veranderingen doorvoeren. Die veranderingen leert u ook weer te borgen. De PDCA cyclus draait rond.

Dagdeel 4: Risicomanagement

 • Risicoanalyse uitvoeren in teams
 • Design FMEA en proces FMEA
 • Vrijgave met APQP en PPAP
 • Scope, tools en technieken
 • Planning en implementatie

U leert op deze dag risicomanagement toepassen. Dit is een moeilijk vakgebied, waar veel organisaties in valkuilen stappen. Na deze trainingsdag weet u hoe de valkuilen kunnen worden vermeden. U leert de PFMEA en DFMEA toepassen, maar ook de stappen voor vrijgave van nieuwe ontwerpen met APQP en PPAP. Daarmee voldoet u, als dat wenselijk is, ook gelijk aan de norm IATF16949 in de automobielindustrie en vergelijkbare normen in andere hightech branches.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsjaarplanning, Planning & Control en budgetcyclus
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid
 • Management review (directiebeoordeling) en organisatieontwikkeling
 • Externe audit en voorbereiding certificatie

Tot slot is er in deze cursus kwaliteitsmanagement aandacht voor het proces van certificatie van uw organisatie volgens ISO 9001. Tijdens de voorgaande QHSE cursusdagen zijn alle handvatten besproken voor de optimale procesbeheersing. Als die zijn toegepast, kan de organisatie in aanmerking komen voor certificatie voor ISO 9001. U maakt op deze laatste dag de analyse van uw eigen organisaties af en creëert een plan van aanpak voor certificatie. Het proces van certificatie wordt uitgelegd, waarna u zich ook voorbereid op de certificatie ISO 9001 van uw eigen organisatie. 

Kwaliteitsmanagement en certificatie in de praktijk brengen

U neemt de materialen, die u heeft, mee naar deze opleiding, zoals het kwaliteitshandboek, en samen werken we aan het plan voor verbetering van het kwaliteitshandboek, het kwaliteitsmanagementsysteem en de organisatieontwikkeling. U krijgt van ons de theorie en die passen we direct toe op uw materiaal, op uw cases en de dagelijkse praktijk. Aan het einde gaat u naar huis met een uitgewerkt plan van aanpak, een kwaliteitshandboek en een compleet kwaliteitsmanagementsysteem om de organisatie mee te certificeren.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanager?

Deze opleiding kwaliteitsmanager is geschikt voor wie de functie kwaliteitsmanager vervult en voor wie geïnteresseerd is in kwaliteitsmanagement, procesbeheersing en procesverbetering. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult dan die van kwaliteitsmanager en u geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen. Bijvoorbeeld als u een afdeling leidt of teamleider bent. In dat geval bent u manager in de lijn van de organisatie en verantwoordelijk voor de operators die de producten voor de klanten maken en werken binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Uw operators moeten de klanteisen realiseren en dat is de essentie van het kwaliteitssysteem en van normen als ISO 9001. Om die reden moeten ook lijnmanagers kennis hebben van kwaliteitsmanagement, procesbeheersing, verbetertechnieken en andere kwaliteitsmanagementonderwerpen. Voelt u zich daarom van harte uitgenodigd bij deze opleiding kwaliteitsmanagement.

 • Kwaliteitsmanager, kwaliteitsfunctionaris, kwaliteitscoördinator
 • QHSE manager, SHEQ manager
 • Manager productie, productiemanager, procesmanager
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanager

Na het volgen van deze opleiding Kwaliteitsmanagement heeft u bereikt dat het kwaliteitsmanagementsysteem is ontwikkeld, het kwaliteitshandboek een goede structuur heeft en weet u wat u als kwaliteitsmanager moet doen voor de verdere procesbeheersing en organisatieontwikkeling. Het resultaat van deze opleiding kwaliteitsmanagement is:

 • Inzicht in kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Structuur van het kwaliteitshandboek en de processen
 • Kennis van ISO 9001, INK en Total Quality Management
 • Kennis van procesbeheersing en procesverbetering, PDCA cirkel
 • Plan van aanpak voor implementatie kwaliteitsmanagementsysteem
 • Inzicht in risicomanagement en stakeholdermanagement
 • Basiskennis van faalkosten, verspillingen en waarde toevoeging
 • Lezen en begrijpen van de norm ISO 9001
 • Uitvoering van de procedures ISO 9001
 • Toepassing procesmanagement
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Voorbereiding certificatie ISO 9001
 • Begeleiding certificatie-audit

De organisatie certificeren voor ISO 9001

U leert tijdens deze opleiding alle spelregels van ISO 9001 en kwaliteitsmanagement, zodat u in staat bent uw organisatie te begeleiden in het traject van certificatie. U leert het kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en implementeren. Daarna leert u dit kwaliteitsmanagementsysteem verfijnen, zodat uw organisatie niet alleen voldoet aan de richtlijnen van ISO 9001, maar ook voldoet aan de richtlijnen in de markt. In uw functie als kwaliteitsmanager leert u in deze opleiding kwaliteitsmanagement de concurrentiepositie van uw organisatie te versterken. U begeleidt uw managementteam en het proces van continue verbetering.

Referentie ThyssenKrupp Materials

“Tijdens mijn opleiding tot kwaliteitsmanager bij Patagonia werd de theorie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Door het kleine aantal deelnemers en de opzet van de opleiding was er veel aandacht voor de cursisten en veel ruimte voor eigen inbreng. De opgedane kennis kon in praktijk omgezet worden, waarbij tijdens de opleiding aandacht was voor zaken waar men eventueel tegen aan liep. Het is mij dankzij de opleiding gelukt om mijn plannen in praktijk om te zetten. Ik heb, zoals hij (de trainer) aangaf, gekeken naar waar mijn organisatie aan toe is en toen kleine stapjes genomen. Eerst een collega meegenomen naar een bedrijf dat, hetgeen ik voor ogen heb, al jaren uitvoert en daarna klein begonnen binnen ons eigen bedrijf. We zijn nu langzaam aan het opschalen. De organisatie is in ontwikkeling!" - ThyssenKrupp Materials, de heer A. Enzerink, Kwaliteitsmanager

Referentie Packaging West Brabant

“Een gedegen opleiding gegeven door professionals. De setting in een kleine groep zorgt voor veel aandacht en leermomenten. Met name de discussies waarin eigen organisatorische uitdagingen worden besproken heb ik ervaren als verfrissend. Jammer dat het maar 8 dagen duurde! Inzicht in de inhoud van kwaliteitsmanagement en de manier waarop acties kunnen worden ingezet in het eigen bedrijf. De audits verliepen onder andere uitstekend. Heel praktisch." - Nampak, de heer J.J. van Ingen. Manager HR & QSHE

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u deze bijzondere opleiding Kwaliteitsmanager volgen, die zich onderscheidt in een opleiding kwaliteitsmanagement en uw rol in de organisatieontwikkeling als kwaliteitsmanager voor het midden- en grootbedrijf? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 7 oktober 2021, 9:00 – 12:30
  • 21 oktober 2021, 9:00 – 12:30
  • 4 november 2021, 9:00 – 12:30
  • 18 november 2021, 9:00 – 12:30
  • 2 december 2021, 9:00 – 12:30
 • 18 januari 2022, 9:00 – 12:30
  • 1 februari 2022, 9:00 – 12:30
  • 15 februari 2022, 9:00 – 12:30
  • 1 maart 2022, 9:00 – 12:30
  • 15 maart 2022, 9:00 – 12:30
 • 8 april 2022, 9:00 – 12:30
  • 22 april 2022, 9:00 – 12:30
  • 13 mei 2022, 9:00 – 12:30
  • 3 juni 2022, 9:00 – 12:30
  • 17 juni 2022, 9:00 – 12:30
 • 22 september 2022, 9:00 – 12:30
  • 6 oktober 2022, 9:00 – 12:30
  • 20 oktober 2022, 9:00 – 12:30
  • 3 november 2022, 9:00 – 12:30
  • 17 november 2022, 9:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanager

Wilt u zich inschrijven voor deze onderscheidende opleiding Kwaliteitsmanager met ISO 9001, kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kwaliteitsmanagement opzetten
 • Kwaliteitshandboek maken
 • Procesbeheersing en procesverbetering
 • Uw klanten als uitgangspunt
 • Kwaliteitsmanagement als concurrentiemodel
 • De praktijk van kwaliteitsmanagement en QHSE
 • De agenda van de kwaliteitsmanager maken
 • Plan voor implementatie ontwikkelen
 • Begeleiding van lijnmanagement
 • Maken van organisatieanalyses
 • Voorkomen van bureaucratie
 • Trainers uit de praktijk van implementatie
 • Documentatie: gratis
 • Certificeren voor ISO 9001

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Webinar Kwaliteitshandboek maken

Met dit webinar zet u snel en eenvoudig een nieuw kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Training Managementsysteem Ontwerpen

Training Managementsysteem Ontwerpen

Tijdens deze training leert u het managementsysteem van de organisatie ontwerpen. Dat gebeurt op basis van de strategie van de organisatie. Die strategie helpt u het managementsysteem vorm te geven en te implementeren. In deze training wordt dat managementsysteem uitgewerkt. 

Training Norm ISO 9001:2015

Training Norm ISO 9001:2015

Met behulp van deze training ISO 9001 kunt u uw organisatie (her)certificeren voor ISO 9001. De inhoud van de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 wordt behandeld en uitgelegd. Vervolgens werkt u tijdens de training het kwaliteitshandboek uit voor uw eigen organisatie en een plan van aanpak voor de implementatie. We sluiten af met de voorbereiding op de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001.

Opleiding Continuous Improvement Manager

Opleiding Continuous Improvement Manager

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen leiden en organiseren. De techniek van verbeteren leert u bij de trainingen Lean Manufacturing en Six Sigma. In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen organiseren en veranderingen realiseren.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Kwaliteitsmanagers

Het netwerk bestaat uit kwaliteitsmanagers, die lid zijn van het MT, zelfstandig werken of een kwaliteitsafdeling leiden. Deze deelnemers volgden de opleiding Kwaliteitsmanager en vormen nu een netwerk dat deelneemt aan het programma Permanente Educatie.