Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators patagonia
12-10-2021
09:00u - 12:30u
€ 950,00
MBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Kwaliteitsmanagement in de uitvoering van processen

Met deze opleiding leren operators de spelregels van kwaliteitsmanagement en procesmanagement in de uitvoering van het werk. Dit is de basistraining zoals W.E. Deming die ooit heeft bedoeld om eigenaarschap te ontwikkelen bij operators en andere operationele professionals. Ook is deze opleiding nodig voor de certificatie van ISO 9001. Operators leren kwaliteitsmanagement toepassen in de praktijk en denken vanuit klanteisen.

Tijdens deze opleiding leren operators kwaliteitsmanagement toepassen op de eigen werkplek, tijdens de uitvoering van het werk. Ze leren procesbeheersing toepassen, werken vanuit klanteisen, onderhoud uitvoeren op de werkplek en meewerken in de uitvoering van 5S. Natuurlijk is er ook aandacht voor onderwerpen zoals veiligheid en kwaliteitscontrole. Deze basistraining kwaliteitsmanagement voor operators is noodzakelijk voor iedere medewerker en voor iedere organisatie, die zich wil ontwikkelen tot een lerende organisatie. Ook voor de certificatie van ISO 9001 is deze opleiding een noodzakelijke randvoorwaarde. Operators moeten weten wat een organisatie verwacht van de toepassing van kwaliteitsmanagement en de manier waarop werk wordt uitgevoerd.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Deze opleiding is noodzakelijk om operators te leren functioneren in uw organisatie. Ze hebben kennis nodig van kwaliteitsmanagement, procesbeheersing en verbetertechnieken. Deze opleiding gaat over de uitvoering van het werk op de werkplek, waar regels gelden voor kwaliteitscontrole, metingen, veiligheid en samenwerking. Deze training kwaliteitsmanagement is een basistraining voor iedere operator en een voorwaarde om te kunnen functioneren. 

Het programma van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators per dagdeel:

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement in de praktijk

 • Klanteisen zijn leidend, klantgerichtheid
 • Eisen aan producten en processen
 • Procedures en standaarden handhaven
 • Processen stoppen als afwijkingen worden waargenomen
 • Processen beheersen en de PDCA cirkel toepassen

Tijdens deze eerste dag leren de deelnemers de basis van kwaliteitsmanagement en de beheersing van processen. Ze leren dat werk een proces is en dat standaardisatie hierin essentieel is. Bij processen horen processpecificaties, klanteisen en een set spelregels, die iedere medewerker dient toe te passen. 

Dagdeel 2: Procesbeheersing en root cause analysis

 • Procesafwijkingen herkennen, klachten en fouten identificeren
 • Manier waarop afwijkingen worden gemeld en geregistreerd
 • Uitvoering van een oorzaakanalyse
 • Verbeteringen doorvoeren
 • Verschil tussen correctieve en preventieve maatregelen

Afwijkingen in processen kunnen leiden tot product afwijkingen. Deze afwijkingen moeten worden gezien, geregistreerd en geanalyseerd; root cause analysis. Dit is nodig om te voorkomen dat afwijkingen zich herhalen. Het is de kunst oorzaakanalyses uit te voeren, zodat oude afwijkingen verdwijnen en processen op een nieuw niveau van presteren functioneren. Dit is een eis van onder andere ISO 9001 en één van de redenen waarom operators deze training volgen.

Dagdeel 3: Veiligheid en risico's

 • Veiligheid tijdens de uitvoering van het werk
 • Veiligheidsregels handhaven
 • Last Minute Risk Analysis (LMRA)
 • Meten van veiligheidsafwijkingen en registraties
 • Visual management, betekenis van kleuren en symbolen

Werken is veilig werken. Veiligheid is geen apart onderdeel van het werk. Veiligheid is integraal onderdeel van het werk en van de werkplek. Ongelukken en gezondheidsproblemen moeten worden voorkomen. Daarom leren de deelnemers over het belang van veiligheid en het veiligheidssysteem.

Dagdeel 4: Onderhoud machines

 • Geplande en ongeplande stilstanden
 • Preventief en correctief onderhoud
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Omsteltijden reduceren op de werkplek - Single Minutes Exchange of Dies (SMED)
 • Onderhoudsplan voor machines of instrumenten maken

Als naast veiligheid nog een ander onderwerp belangrijk is voor de kwaliteit van het werk en de continuïteit van processen, dan is het wel het voorkomen van machinestoringen. Machines, tools en instrumenten mogen geen afwijkingen of storingen veroorzaken. Ze moeten in goede conditie zijn, zodat het werk altijd in één keer goed gaat.

Dagdeel 5: Methode 5S

 • Continu verbeteren van uw werkplek
 • Stappen van de methode 5S
 • Procedure methode 5S uitvoeren
 • Prestaties op de werkplek meten en verbeteren
 • Rapportage en voortgang

De methode 5S is wereldwijd beroemd. We leren de deelnemers de theorie van 5S en de manier van toepassen in samenwerking met collega's. Operators leren verantwoordelijkheid nemen en doelgericht standaardiseren.

Leer kwaliteitsmanagement toepassen in de uitvoering van het werk

Kwaliteitsmanagement is de basis van alle werk en daarom is deze training essentieel voor alle operationele medewerkers. Deze opleiding Kwaliteitsmanagement voor operators is nodig voor een juiste uitvoering van het werk en correct gedrag op de Gemba. De deelnemers leren processen beheersen, werken volgens klanteisen en afwijkingen melden. 

De incompany en online mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern of online worden verzorgd. De trainer verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany en online mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators?

Deze opleiding is voor productie- en logistiekmedewerkers in de industrie, logistiek, chemie en service verlenende organisaties. Het is een opleiding voor operators in een uitvoerende organisatie. Lees hier (maak)industrie, logistiek of assemblage. Deze training is niet voor organisaties in de zakelijke dienstverlening of overheid. Er wordt samengewerkt met andere productiemedewerkers/medewerkers in de uitvoering en ervaringen worden uitgewisseld. Deelnemers zijn:

 • Operators, operationele medewerkers
 • Productiemedewerkers
 • Procesoperators
 • Logistiek medewerkers
 • Service medewerkers
 • Medewerkers technische dienst

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers het volgende bereikt:

 • Kennis van kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrole
 • Toepassing van procesbeheersing, procesmanagement
 • Registraties van afwijkingen
 • Maken van oorzaakanalyses 
 • Inhoud van de methode 5S
 • Onderhoud ontwikkelen en technieken voor omstellen (SMED)
 • Veiligheidsregels en Arbo richtlijnen toepassen
 • Procesbeheersing, ISO 9001 en de PDCA cirkel begrijpen
 • Communicatie met teamleiders en kwaliteitsmanagers

Kwaliteitsmanagement toepassen in uitvoering van het werk

Met deze korte opleiding kwaliteitsmanagement voor operators leren de deelnemers de spelregels op de Gemba voor de beheersing van processen. De deelnemers leren samenwerken, technieken toepassen en kwaliteitsmanagement begrijpen. Dit neemt onzekerheden weg en geeft vertrouwen in de uitvoering van het werk, omdat de praktische kant van kwaliteitsmanagement bekend is.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Bent u HR manager, Productiemanager of Kwaliteitsmanager en wilt u collega's inschrijven voor deze opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators? Dat kan. Het programma van opleiding is:

 • 12 oktober 2021 09:00 - 12:30
  • 26 oktober 09:00 - 12:30
  • 9 november 09:00 - 12:30
  • 23 november 09:00 - 12:30
  • 7 december 09:00 - 12:30
 • 11 februari 2022 09:00 - 12:30
  • 25 februari 09:00 - 12:30
  • 11 maart 09:00 - 12:30
  • 25 maart 09:00 - 12:30
  • 8 april 09:00 - 12:30
 • 17 mei 2022 09:00 - 12:30
  • 31 mei 09:00 - 12:30
  • 14 juni 09:00 - 12:30
  • 28 juni 09:00 - 12:30
  • 12 juli 09:00 - 12:30
 • 6 september 2022 09:00 - 12:30
  • 20 september 09:00 - 12:30
  • 4 oktober 09:00 - 12:30
  • 18 oktober 09:00 - 12:30
  • 1 november 09:00 - 12:30

 

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators

Wilt uzelf of collega's inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kwaliteitsmanagement toepassen in de praktijk
 • Technieken en eisen ISO 9001
 • Basisopleiding voor operators
 • Groeien naar First Operator
 • Eigen functioneren verbeteren
 • Eigen praktijksituaties meenemen
 • Oefeningen uitvoeren
 • Samenwerken met deelnemers
 • Ervaring in de praktijk van trainer

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Webinar Lean Manufacturing basistraining

Webinar Lean Manufacturing basistraining

Dit webinar is een effectieve online training Lean Manufacturing. U leert de basis van Lean en bent daarna in staat een aantal technieken direct toe te passen om de doorlooptijd te verkorten. De trainer geeft de aanwijzingen en u kunt vervolgens makkelijk aan de slag met de hulpmiddelen die u van ons krijgt.

Training Six Sigma Orange Belt

Training Six Sigma Orange Belt

Deze training Six Sigma Orange Belt is bedoeld voor iedereen, die wil kunnen meewerken in een Six Sigma verbeterteam. De methode Six Sigma wordt uitgelegd via oefeningen en workshops, zodat u een goed beeld krijgt van de werking van de methode en direct kunt meedoen in een Six Sigma verbeterteam.

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Deze opleiding Teamleider is voor wie zich wil ontwikkelen in leiderschap en communicatie. In 5 dagdelen ontwikkelt u zichzelf als Team Manager en groeit u verder in uw functie. U leert het team aansturen en doelen realiseren.

Opleiding Voorman

Opleiding Voorman

Deze opleiding Voorman is voor leiders van operationele teams. Als vakspecialist groeit u door naar een leidinggevende functie, waarvoor u allerlei nieuwe competenties nodig heeft. U leert in deze opleiding Voorman leidinggeven, processen beheersen en communiceren met de operators.

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

First operator

Een team van productiemedewerkers wordt in korte tijd opgeleid tot First Operator. Met deze opleiding voor operators wordt de basis gelegd voor kwaliteitsmanagement bij de productielijn. De deelnemers leren procedures borgen, onderhoud uitvoeren en veiligheidsregels naleven. Vervolgens kan, indien gewenst, worden afgesloten met een examen. Uw operators leren met deze opleiding nieuwe competenties!