Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen patagonia
06-09-2022
09:00u - 12:30u
€ 290,00
MBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Kwaliteitsmanagement in de uitvoering van processen

Deze opleiding is voor operators en voormannen om 10 spelregels van kwaliteitsmanagement te leren toepassen in de praktijk van het werk. Tijdens de uitvoering van het werk geldt een aantal spelregels. Operationele professionals moeten die regels kennen en kunnen toepassen, zodat ze bijdragen aan de beheersing van processen, efficiëntie en productkwaliteit.

Het doel van deze opleiding: De 10 essentiële spelregels van kwaliteitsmanagement leren en deze kunnen toepassen praktijk. Via deze training leren de deelnemers meewerken aan de efficiëntie in processen en ze leren werken vanuit de klanteisen. Deze opleiding is een onboarding course voor iedere medewerker.

Kwaliteitsmanagement in de uitvoering van het werk borgen

De begrippen operator en voorman kunt u ruim interpreteren. Dit zijn alle operationele professionals en hun leidinggevenden. Lees: de mensen die de producten voor uw klanten maken en hun teamleiders. Gedurende deze opleiding leren ze de 10 essentiële spelregels van kwaliteitsmanagement, die zij in de dagelijkse praktijk moeten toepassen. Deze bijdrage is cruciaal voor het in de praktijk brengen van kwaliteitsmanagement in uw organisatie en de ontwikkeling van klantgerichtheid en procesbeheersing. Kwaliteitsmanagement is geen synoniem voor het maken van een kwaliteitshandboek. Kwaliteitsmanagement is het toepassen van spelregels tijdens de uitvoering van het werk om foutloze producten te maken voor de klanten. Met deze unieke opleiding bereikt u dat kwaliteitsmanagement wordt geborgd in de uitvoering van het werk, waar het hoort, over de volledige breedte van uw organisatie. Dit is overigens ook een voorwaarde voor de certificatie van ISO 9001 en leidt tot kostenreductie en klanttevredenheid. Met deze korte, maar krachtige opleiding van slechts 1 dag (in 2 dagdelen) krijgen de deelnemers de instructies voor de uitvoering van kwaliteitsmanagement.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Deze opleiding is noodzakelijk om operators te leren functioneren in uw organisatie en om voormannen de praktijk van kwaliteitsmanagement te leren. Feitelijk is het een onboarding course. Medewerkers zouden de praktijk niet in mogen zonder kennis van de 10 essentiële spelregels van kwaliteitsmanagement. Zonder deze kennis en competenties kunnen ze geen goede producten maken en loopt uw organisatie het risico op klachten, fouten en ongevallen. Deze training kwaliteitsmanagement is een basistraining voor iedere operator en teamleider en is een voorwaarde om te kunnen functioneren. 

Programma opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen:

Dagdeel 1: Beheersing van processen

 1. Klanteisen: producten maken volgens de klanteisen
 2. Procesmodel: efficiëntie in de uitvoering van het werk; output gestuurd werken
 3. Specificaties: procescriteria en productspecificaties
 4. Standaardisatie: het werk in één keer goed uitvoeren volgens SOP's
 5. Controle: meten en analyseren van producten

Tijdens dit eerste dagdeel leren de deelnemers de technieken uitvoeren, waarmee ze bijdragen aan de basis van kwaliteitsmanagement: foutloze producten maken. Ze leren dat werk een proces is en dat standaardisatie hierin essentieel is. Bij processen horen processpecificaties, voorschriften, klanteisen en metingen om te beoordelen of aan de klanteisen is voldaan. Het is essentieel het werk bij herhaling op dezelfde manier uit te voeren en de output te beheersen. 

Dagdeel 2: Verbetering van processen

 1. Afwijkingen: registratie van afwijkingen en meewerken aan de oorzaakanalyse
 2. Interne klanten: rol in de keten van processen
 3. Eigenaarschap: verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een product
 4. Waarden: Voldoen aan de gedragsrichtlijnen van de organisatie
 5. Continue verbetering: meewerken in 5S en problem solving

Tijdens dit tweede dagdeel ontstaat het inzicht, dat ondanks de borgingsmaatregelen er toch wel eens iets afwijkt. Dan komt het aan op direct registreren van de afwijking en meewerken aan de procesverbetering. De deelnemers leren dat ze verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het product en hoe ze die verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Leermethode voor operators en voormannen: leren door doen

De deelnemers leren meestal door doen. Door kwaliteitsmanagement uit te voeren. De 10 spelregels worden dan ook uitgelegd via de praktijk, waarna de deelnemers met elkaar oefeningen uitvoeren. Dat zijn 10 oefeningen in totaal, per spelregel een oefening, waardoor ze de spelregels begrijpen en tegelijkertijd hun competenties ontwikkelen. 

De incompany en online mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern of online worden verzorgd. De trainer verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany en online mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen?

Deze opleiding is voor medewerkers in de productie, logistiek, chemie, maakindustrie en service verlenende organisaties. Het is een opleiding voor operators en voormannen of teamleiders in een uitvoerende organisatie. Lees: de (maak)industrie, logistiek of assemblage. Deze training is niet geschikt voor organisaties in de zakelijke dienstverlening of de overheid. Er wordt samengewerkt met andere productiemedewerkers en voormannen, zodat de competenties worden ontwikkeld en de instructies duidelijk worden.

Onboarding opleiding kwaliteitsmanagement voor medewerkers in de uitvoering

Medewerkers zouden in een fabriek of logistieke omgeving niet aan het werk mogen als niet aan minimale  competenties is voldaan. Denk aan de kennis van  de klanteisen, het belang van SOP's en de omgang met afwijkingen. Zonder kennis en ervaring zullen deze professionals fouten maken en inefficiënt werken. Met deze opleiding wordt dat voorkomen. Een krachtige opleiding van 1 dag en de deelnemers zijn bekend met de kwaliteitsmanagementspelregels.

Deelnemers aan deze opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen zijn:

 • Operator, operationele medewerkers
 • Voorman en meewerkend voorman
 • Productiemedewerker
 • Procesoperator
 • Logistiek medewerker
 • Service medewerker, monteur
 • Medewerker technische dienst

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Na het volgen van deze opleiding kwaliteitsmanagement voor operators en voormannen hebben de deelnemers het volgende bereikt:

 • Basiskennis van kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrole
 • Toepassing van procesbeheersing, procesmanagement
 • Juiste registratie van afwijkingen
 • Meewerken aan het maken van oorzaakanalyses
 • Werken aan procesverbetering 
 • ISO 9001 en de PDCA cirkel begrijpen
 • Uitvoering van SOP's
 • Werken volgens de klanteisen

Kwaliteitsmanagement toepassen in uitvoering van het werk door operators en voormannen

Met deze korte opleiding kwaliteitsmanagement voor operators en voormannen leren de deelnemers de spelregels op de Gemba voor de beheersing en verbetering van processen. De deelnemers leren samenwerken, technieken toepassen en kwaliteitsmanagement begrijpen. Dit neemt onzekerheden weg en geeft vertrouwen in de uitvoering van het werk, omdat de praktische kant van kwaliteitsmanagement bekend is.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Bent u HR manager, Productiemanager of Kwaliteitsmanager en wilt u collega's inschrijven voor deze onboarding opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen? Dat kan via deze site met de knop direct inschrijven. U kunt ons ook bellen (088 33 666 66) of een e-mail sturen natuurlijk naar info@patagonia-opleidingen.com. De data van opleiding in 2 dagdelen zijn:

 

 1. 6 september 2022 09:00 - 12:30
 2. 20 september 09:00 - 12:30

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en Voormannen

Wilt uzelf of collega's inschrijven voor de opleiding Kwaliteitsmanagement voor Operators en voormannen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Onboarding voor operators en voormannen
 • 10 spelregels in de praktijk brengen
 • Oefeningen uitvoeren
 • Kwaliteitsmanagement in de uitvoering
 • Werkinstructies en gedragsregels leren 

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Six Sigma Orange Belt

Training Six Sigma Orange Belt

Deze training Six Sigma Orange Belt is bedoeld voor iedereen, die wil kunnen meewerken in een Six Sigma verbeterteam. De methode Six Sigma wordt uitgelegd via oefeningen en workshops, zodat u een goed beeld krijgt van de werking van de methode en direct kunt meedoen in een Six Sigma verbeterteam.

Opleiding Teamleider

Opleiding Teamleider

Via deze opleiding Teamleider ontwikkelt u uzelf verder als leider van een team of afdeling. In 5 dagdelen groeit u in uw functie als Team Manager. U leert het team aansturen, leiding geven aan beleid en doelen realiseren. Ontwikkel u via deze training teamleider tot de leider van de toekomst.

Opleiding Voorman

Opleiding Voorman

Deze opleiding Voorman is voor leiders van operationele teams. Als vakspecialist groeit u door naar een leidinggevende functie, waarvoor u allerlei nieuwe competenties nodig heeft. U leert in deze opleiding Voorman leidinggeven, processen beheersen en communiceren met de operators.

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Opleiding Kwaliteitsmedewerker

Met deze opleiding Kwaliteitsmedewerker leert u ISO 9001 toepassen en wordt u een goede kwaliteitsmedewerker. Het is een praktijkopleiding voor kwaliteitsmedewerkers, die gericht is op de uitvoering. U leert de functie kwaliteitsmedewerker uitvoeren en ontwikkelt zich in de praktijk van kwaliteitsmanagement. Na deze opleiding Kwaliteitsmedewerker kunt u uw functie uitvoeren en kent u de procedures van ISO 9001.

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

First operator

Een team van productiemedewerkers wordt in korte tijd opgeleid tot First Operator. Met deze opleiding voor operators wordt de basis gelegd voor kwaliteitsmanagement bij de productielijn. De deelnemers leren procedures borgen, onderhoud uitvoeren en veiligheidsregels naleven. Vervolgens kan, indien gewenst, worden afgesloten met een examen. Uw operators leren met deze opleiding nieuwe competenties!