Opleiding Kwaliteitscoördinator patagonia
19-03-2020
13:00u - 16:30u
Hendrik-Ido-Ambacht
MBO
€ 950,00
Certificaat

Opleiding Kwaliteitscoördinator

Uitvoering van ISO 9001 en certificatie van de organisatie

U ontwikkelt zich tot kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker. Daarmee bent u in staat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie volgens de regels van ISO 9001 te onderhouden. U leert de spelregels en bent in staat de ISO 9001 procedures uit te voeren.

Het doel van de opleiding is dat u de ISO 9001 procedures voor bijvoorbeeld klanttevredenheid, interne audits, leveranciersbeoordeling en klachtenafhandeling kunt uitvoeren. Uiteraard is dat niet het enige. U leert ook het kwaliteitshandboek onderhouden, processen beschrijven, procesanalyses maken, klachten afhandelen en oorzaakanalyses maken. U komt als kwaliteitscoördinator in de rol van ondersteuner voor uw collega’s in de organisatie. U helpt leidinggevenden, ondersteunt de directie met informatie en begeleidt het ISO 9001 certificatieproces. Dit is een leuke rol, die u na deze opleiding met plezier invult.

opleiding kwaliteitscoördinator

Inhoud

Inhoud van de opleiding Kwaliteitscoördinator

De opleiding Kwaliteitscoördinator bestaat uit 5 dagdelen. Gedurende deze dagdelen leert u de praktische uitvoering van ISO 9001. Dat zijn onder andere de procedures voor de afhandeling van klachten, het schrijven van een management review, deelname aan procesbeheersing en de uitvoering van interne audits. Verder moet de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem worden onderhouden.

De documentatie bestaat voor een deel uit datgene wat in het kwaliteitshandboek staat. U leert het kwaliteitshandboek bij te werken en natuurlijk hoe bureaucratie wordt voorkomen. Het is namelijk niet de bedoeling bij het schrijven van een kwaliteitshandboek om veel documenten te creëren. De documentatie die wel relevant is, komt aan de orde en u ontvangt tips en aanwijzingen voor verbeteringen in uw organisatie. Zo ontwikkelt u zich tot een expert op het gebied van kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Het programma van de opleiding Kwaliteitscoördinator per dagdeel:

Dagdeel 1: Klantgerichte organisatie

 • Klantspecificaties
 • Stakeholderanalyse en risicoanalyse
 • Primaire en secundaire processen
 • Procesbeheersing en PDCA cirkel
 • Managementsysteem

Als kwaliteitscoördinator is het belangrijk kennis te hebben van de klanteisen. Processen zijn namelijk ontworpen vanuit die klanteisen. Zelfs de secundaire of ondersteunende processen zijn gebaseerd op de klanteisen. Daarom leert u eerst wat een klantgerichte organisatie is. Daarna leert u hoe het hele managementsysteem er voor zorgt dat de organisatie klantgericht werkt.

Dagdeel 2: Kwaliteitshandboek

 • Format kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kwaliteitshandboek met ISO 9001
 • Waardetoevoegingen en verspillingen in processen
 • Procesbeschrijvingen
 • Procedures en richtlijnen ISO 9001

U leert hoe het managementsysteem van uw organisatie is opgebouwd en hoe dit is verwoord in het kwaliteitshandboek. Tegelijkertijd voldoen het managementsysteem en het kwaliteitshandboek ook aan de kwaliteitsnorm ISO 9001. Verder leert u processen beschrijven met behulp van waarde toevoegende stappen en het weglaten van verspillingen.

Dagdeel 3: Procedures ISO 9001

 • Procedure voor klachten en afwijkingen en Root Cause Analyses
 • Procedure voor meten klanttevredenheid
 • Leveranciersbeoordeling en Supply Chain Management
 • Procedure voor interne audits en interne audit planning
 • Beheer van informatie en documentatie

Het is uw rol om de ondersteunende procedures voor ISO 9001 uit te voeren. Denk aan de klachtenopvolging, klanttevredenheidsmeting of de interne audit. Tijdens deze dag leert u deze procedures uitvoeren.

Dagdeel 4: Implementatie ISO 9001

 • Plan van aanpak voor implementatie
 • Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC)
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Beleidscommunicatie en leiderschap
 • Lerende organisatie, competentieontwikkeling

U leert een plan van aanpak te maken voor de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op ISO 9001, plus de daarbij behorende procedures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de directie die het beleid dient te maken, of de organisatie die moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat beleid en die regelgeving moeten bekend zijn in de organisatie en worden toegepast. Andere voorbeelden zijn hoe u het management ondersteunt met communicatie of hoe de organisatie voldoet aan de richtlijnen van ISO 9001.

Dagdeel 5: Certificatie ISO 9001

 • Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsjaarplanning en Planning & Control
 • Kwaliteitsdoelen en klanttevredenheid
 • Management review (directiebeoordeling)
 • Externe audit en voorbereiding certificatie

Tot slot leert u de organisatie voorbereiden op de certificatie volgens ISO 9001. We leren u de juiste procedures uit te voeren, zoals het maken van een management review en het meten van de kwaliteitsdoelen. Daarna kunt u de organisatie voorbereiden op de certificatie volgens ISO 9001.

De procedures van ISO 9001 in de praktijk toepassen

De norm wordt u geleerd, maar nog belangrijker is dat u de procedures goed leert uitvoeren. We leiden u op tot kwaliteitscoördinator en geven u de procedures en documenten mee. Verder helpen we u de valkuilen voorkomen en efficiënt te werken. Zo leert u de praktische uitvoering en wordt u een waardevolle gesprekspartner voor het management van uw organisatie.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Kwaliteitscoördinator?

Deze opleiding is geschikt voor wie de functie kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker vervult. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie kan dat ook de kwaliteitsmanager zijn. Uiteraard bent u ook welkom als u een andere rol vervult en geïnteresseerd bent in kwaliteitsmanagement en ISO 9001.

Teamleiders en andere leidinggevenden uit het lijnmanagement zijn ook van harte welkom om hun kennis van kwaliteitsmanagement te ontwikkelen en de processen waaraan zij leidinggeven te beheersen. Veel van wat in ISO 9001 staat, komt voor rekening van het operationele lijnmanagement, daarom is gedegen kennis van de norm wenselijk.

 • Kwaliteitscoördinator
 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Kwaliteitscoördinator

Na het volgen van deze opleiding heeft u het volgende bereikt:

 • Inzicht in kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kennis van procesbeheersing en de PDCA cirkel, Deming cirkel
 • Lezen en begrijpen van de norm ISO 9001
 • Uitvoering van de procedures ISO 9001
 • Toepassing procesmanagement
 • Opstellen en onderhouden kwaliteitshandboek
 • Voorbereiding certificatie ISO 9001
 • Begeleiding certificatie-audit

Inzicht in procesbeheersing en kwaliteitsmanagement

Zodra de organisatie op de juiste manier werkt aan kwaliteitsmanagement en de spelregels en procedures toepast, volgt de certificatie van de organisatie voor ISO 9001. U bent na afloop van deze opleiding kwaliteitscoördinator in staat het proces van implementatie en certificatie te begeleiden. U legt de organisatie uit wat procesbeheersing is en hoe de Plan-Do-Check-Act cirkel (Deming cirkel) wordt toegepast op operationele processen, zodat continue verbetering ontstaat. De essentie van kwaliteitsmanagement is de klantgerichtheid van de organisatie. U bent in staat uw collega’s uit te leggen wat klantgerichtheid volgens ISO 9001 inhoudt en op welke manier zij de spelregels toepassen op hun processen. Daarna volgt de certificatie.

Certificatie ISO 9001 van uw organisatie

Nadat alle procedures van ISO 9001 op de juiste manier in de organisatie zijn toegepast, kan de certificatie-audit plaatsvinden. Deze wordt door een certificerende instantie uitgevoerd, 3 maanden nadat alle procedures operationeel zijn gemaakt. Via deze opleiding weet u hoe die certificatie-audit verloopt en hoe u uw organisatie hierbij op de juiste manier begeleidt. Daarna ontvangt uw organisatie het certificaat ISO 9001 en heeft u uw functie als kwaliteitscoördinator goed uitgevoerd.

Startdata

Startdata van de opleiding Kwaliteitscoördinator

Wilt u de opleiding Kwaliteitscoördinator of Kwaliteitsmedewerker volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 19 maart 2020, 13:00 – 16:30
 • 20 oktober 2020, 13:00 – 16:30

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Kwaliteitscoördinator

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Kwaliteitscoördinator of Kwaliteitsmedewerker? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kennis van de norm ISO 9001
 • Kennis van kwaliteitsmanagement
 • Kennis van procesbeheersing
 • Kennis van klantgerichtheid
 • Maken van kwaliteitshandboek
 • Plan voor implementatie
 • Begeleiding van certificatie ISO 9001
 • Begeleiding van leidinggevenden
 • Maken van analyses
 • Wegnemen van weerstanden
 • Voorkomen van bureaucratie
 • Deskundig in kwaliteitsmanagementsystemen
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Kwaliteitshandboek maken

Training Kwaliteitshandboek maken

Met deze training bent u in staat snel en eenvoudig een kwaliteitshandboek voor uw organisatie op te zetten. U krijgt van ons eerst een uitgewerkt format van zo’n kwaliteitshandboek, dat voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna ontwikkelt u het handboek voor uw eigen organisatie.

Training Procedures ISO 9001

Training Procedures ISO 9001

De kwaliteitsnorm ISO 9001 schrijft een aantal procedures voor. Tijdens deze training leert u die procedures en leert u ze uitvoeren. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem en zijn essentieel om de organisatie te laten certificeren. 

Training Certificatie ISO 9001

Training Certificatie ISO 9001

Is uw organisatie klaar voor de certificatie-audit? Kunt u met een gerust hart de certificerende instantie ontvangen? Doe de check op deze vragen via de training Certificatie ISO 9001. Neem uw materialen mee en we beoordelen samen met u of uw organisatie klaar is voor certificatie voor ISO 9001.

Training Klantgerichte organisatie

Training Klantgerichte organisatie

Een klantgerichte organisatie heeft de klanten en daarmee de klanteisen centraal staan. Iedere medewerker kent die eisen en handelt ernaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de transformatie naar een klantgerichte organisatie is een lange weg. Met deze training krijgt u een overzicht van de wendingen, valkuilen en successen.

Interessant

Gratis hulpmiddelen

Bij al onze trainingen en opleidingen bieden wij gratis services en hulpmiddelen aan. Denk hierbij aan syllabi, opleidingsvideo’s, tutorials en meer. Dit stelt cursisten in staat hun eigen manier van leren te kiezen. Lees direct meer over deze extra services!

Professional Excellence

Onze opleidingsformule heet Professional Excellence. We begeleiden u daarmee naar de excellente uitvoering van uw functie. De opleidingen, trainingen en coachingsvormen zijn afgestemd op uw behoefte om steeds beter te functioneren.