Opleiding Continuous Improvement Manager patagonia
06-10-2022
09:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Continuous Improvement Manager

Continuous Improvement Management organiseren

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u uw organisatie naar een staat van continue verbetering te leiden. U leert op een praktische en doelgerichte manier verbeterprocessen leiden en organiseren. Denk hierbij aan het samenstellen van teams, met weerstand omgaan en het management informeren. In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen organiseren en veranderingen realiseren, samen met het management van uw organisatie. 

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot Continuous Improvement Manager of CI Manager. De CI Manager organiseert de verbeterprocessen, zodat verbeterteams en het lijnmanagement succesvol worden in de realisatie van procesverbeteringen.  Het gaat daarbij niet om de verbetertechnieken zelf. Die leert u bij de trainingen Lean Manufacturing en Six Sigma. Deze opleiding gaat om de invulling van de rol als Continuous Improvement Manager en de manier waarop u de organisatie begeleidt naar continu leren en verbeteren.

Teams samenstellen en verbeteringen organiseren

Voor de continuous improvement van een proces moet telkens een nieuw niveau van denken worden bereikt, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. De reeds bekende inzichten en ervaringen van processen leiden tot herhaling van fouten. Er zijn juist nieuwe inzichten nodig. Die nieuwe inzichten ontstaan alleen als verbeterteams op de juiste manier worden samengesteld, de CI manager op de juiste manier leiding geeft, terwijl tegelijkertijd obstakels en weerstanden worden weggenomen door het lijnmanagement. Oude gewoonten worden dan losgelaten en er ontstaat ruimte voor nieuwe, verbeterde werkwijzen. Zowel de structuur als de cultuur transformeren dan naar een nieuw niveau. Die vernieuwende houding en dat vermogen om nieuwe inzichten te genereren gebeurt niet slechts één keer of af en toe, maar continu en onophoudelijk. Dat is het doel van continuous improvement management: Processen worden continu onderzocht en verbeterd en de manier om dat te organiseren leert u in deze opleiding tot Continuous Improvement Manager.

De Continuous Improvement Manager werkt samen

De Continuous Improvement Manager betrekt teamleden, operators en managers om de nieuwe status te organiseren. De CI Manager implementeert methoden als Lean Six Sigma, 8D, 5S, Kaizen en benut de competenties van zowel de operators als de leidinggevenden en leden van een verbeterteam.

Aandacht voor leiderschap en samenwerking

Dit type opleiding kenmerkt zich vaak door de aandacht voor technische analyses en methoden. Die vormen echter meestal niet het probleem en kunnen worden geleerd tijdens een training zoals LSS. In deze opleiding behandelen we juist de methoden voor leiderschap, communicatie en de organisatie van verbeterteams. Die vormen de basis voor samenwerking, nieuwe energie en interessante inzichten. Een verbeterteam moet juist voorkomen dat oude valkuilen worden opgezocht en patronen zich blijven herhalen. Er zijn echte verbeteringen nodig (paradigma shift; nieuwe manier van kijken). Daarom is deze opleiding CI Management een perfecte en noodzakelijke aanvulling op de training Lean Six Sigma. De Continuous Improvement Manager staat aan de basis van de verbeterprocessen en is de architect van continuous improvement management.

Inhoud

Inhoud opleiding Continuous Improvement Manager

Met deze opleiding tot Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen leiden, organiseren en implementeren. Verbetermethoden, zoals Lean Six Sigma, 5S, 8D of Kaizen, bevatten wel de inhoudelijke content en bijbehorende verbetertechnieken, maar het ontbreekt aan de onderwerpen leiderschap, communicatie, samenwerking en organisatie. De Continuous Improvement Manager zorgt daarvoor. Deze opleiding is daarom een noodzakelijke aanvulling, die op zichzelf staat en los van de trainingen Six Sigma en Lean Manufacturing wordt gevolgd. De Continuous Improvement Manager zorgt er voor dat deze managementmethoden en verbetertechnieken goed werken. Het gaat dan om de juiste samenstelling van de verbeterteams, leiderschap en effectieve communicatie binnen de teams.

Programma opleiding Continuous Improvement Manager:

Dagdeel 1: Lerende organisatie start van CI Management

 • Visie en missie van de organisatie
 • Strategie en policy deployment
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en kaders
 • Kaizen management
 • Informatie over processen genereren

De Continuous Improvement Manager begint bij het management met de vraag wat de visie en missie zijn? Deze zijn leidend, samen met de doelen en het strategisch beleid. Een verbeterteam moet hiervan op de hoogte zijn, om de juiste oplossingsrichting te kiezen. Voorafgaand aan het kiezen van oplossingen is het verkrijgen van informatie essentieel. Hoe presteert een proces? Is er data beschikbaar of kan die data worden gegenereerd voor CI management?

Dagdeel 2: Verbeterteams en CI Management

 • De opdracht van het verbeterteam
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Communicatie tussen teamleden
 • Competenties van het verbeterteam
 • Mandaat van het verbeterteam

De Continuous Improvement Manager organiseert verbeterprocessen, verbeterteams en kan ze ook leiden. Het team wordt samengesteld en de business case wordt opgesteld. Nu volgt de ideale teamsamenstelling voor de business case. U leert sterke teams samenstellen, die excelleren in samenwerking en die nieuwe inzichten ontwikkelen.

Dagdeel 3: Leiderschap basis voor continuous improvement

 • Coachend leiderschap met ARP model
 • Leiderschap van de teamvoorzitter
 • Leiderschap van het lijnmanagement
 • Transparantie en documentatie
 • Lerend team ontwikkelen

De Continuous Improvement Manager heeft geen formeel hiërarchische bevoegdheid, maar leidt wel de verbeterprocessen. Vanuit gedeelde waarden en de ambitie om te verbeteren zoekt de CI Manager samenwerking binnen en buiten het team. Samen leren en een gemeenschappelijk doel zijn essentieel. Dat vraagt specifieke eisen van de competentie leiderschap van zowel de CI Manager als de lijnmanagers. 

Dagdeel 4: Verbeterprocessen organiseren voor CI Management

 • Werken in verbeterteams voor Lean Manufacturing of Six Sigma
 • Procedure voor klachten en afwijkingen
 • 8D procedure
 • Verbeterkata en coachingkata toepassen
 • Methode 5S toepassen

De Continuous Improvement Manager beschikt over een uitgebreid assortiment van methoden en technieken. De opleiding gaat over de vraag hoe deze methoden en technieken optimaal functioneren? U leert de voorwaarden voor succes en de  manier waarop de omstandigheden worden gecreëerd. U kent mogelijk de voorbeelden van organisaties waar 8D procedures, LSS of 5S methoden niet van de grond komen. Dat ligt niet aan die methoden, maar aan de organisatie en het gebruik. CI Management gaat over het juist gebruik van methoden en de omstandigheden in de organisatie.

Dagdeel 5: Change management

 • Protocol voor change management
 • Change management versus control management
 • Veranderingen realiseren
 • Veranderingen borgen
 • Rol van de Continuous Improvement Manager, met functieomschrijving

Last but not least behandelen we in deze training ook nog de spelregels voor change management. Ook hieraan geeft de Continuous Improvement Manager vaak leiding. Uiteraard in samenwerking met het lijnmanagement. U leert het protocol voor Change Management en de verschillen met Management Control voor de borging van veranderingen. 

Continuous Improvement Manager in de praktijk van uw organisatie

De theorie van CI Management lijkt zo vanzelfsprekend en wordt in allerlei boeken beschreven, maar de praktijk is weerbarstig. Veel organisaties zijn nauwelijks in staat een status van continue verbetering (Kaizen management) te realiseren. Met deze opleiding Continuous Improvement Manager krijgt u de praktische aanwijzingen en methoden in handen, zodat u uw functie succesvol kunt uitvoeren en de valkuilen ontwijkt.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Continuous Improvement Manager?

Deze opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen in de rol van Continuous Improvement Manager, Process Improvement Manager of Kwaliteitsmanager. Verder is deze opleiding natuurlijk belangrijk voor functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor processen en dus voor de procesverbetering vanuit hun rol als leidinggevende. Denk aan proceseigenaren, teamleiders en afdelingshoofden. Het is een HBO-niveau opleiding, die competenties vraagt voor het maken van organisatieanalyses, communicatie in teams, leiderschap en samenwerking in teams. Continuous improvement organiseren is heel wat anders dan een technische methode zoals Lean Six Sigma uitvoeren. In deze opleiding leert u vooruit denken en de organisatieparameters goed zetten. Alleen dan worden teams succesvol en ontstaat Continuous Improvement.

Deelnemers aan de opleiding voor Continuous Improvement

De deelnemers aan deze opleiding hebben vaak een staffunctie of een operationele lijnmanagement functie. Zoals bijvoorbeeld:

 • Continuous Improvement Manager
 • Lean deployment manager
 • Six Sigma Green Belt, Black Belt of Champion Belt
 • Process Improvement Manager
 • Kwaliteitsmanager, QHSE manager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd, afdelingshoofd
 • Productieleider, manager

Het aantal functienamen is groot. Mocht uw functienaam er niet bij staan, stel uzelf dan de vraag of u te maken heeft met continuous improvement van processen? Als dat zo is, is deze opleiding geschikt voor u.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Continuous Improvement Manager

Na het volgen van deze opleiding Continuous Improvement Manager heeft u bereikt dat u uw rol als CI Manager kunt uitvoeren en u weet wat nodig is om Continuous Improvement in de organisatie te realiseren. De resultaten zijn:

 • Functie inhoud Continuous Improvement Manager
 • Status Continuous Improvement realiseren
 • Continuous Improvement vormgeven met procedures en methoden
 • Leiden als CI Manager
 • Inzicht in verbeterprocessen en verbetermethoden
 • Weerstanden wegnemen
 • Randvoorwaarden voor het succes van teams
 • Kennis van verbetermethoden
 • Vaardig in de samenstelling van teams
 • Gebruik maken van beleid en doelen

Inzicht in processen en methoden voor Continuous Improvement Management

Verbeterprocessen of Kaizen management worden gesymboliseerd met de Plan-Do-Check-Act cirkel of Deming cycle. De PDCA cycle is het symbool van continuous improvement. Een cirkel die nooit stopt. Maar weinig organisaties zijn instaat deze dynamiek te realiseren, met als gevolg dat fouten zich herhalen en een brandbluscultuur ontstaat: hard werken, snel fouten herstellen en weer hard werken, totdat de fouten zich herhalen. U bent na deze opleiding in staat op een succesvolle manier deze situatie te doorbreken. U leert welke weerstanden - cultureel en structureel - bestaan en hoe u ermee omgaat.

Startdata

Startdata opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u de opleiding Continuous Improvement Manager volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 6 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 20 oktober 2022, 09:00 – 12:30
  • 3 november 2022, 09:00 – 12:30
  • 17 november 2022, 09:00 – 12:30
  • 1 december 2022, 09:00 – 12:30

 

 • 2 februari 2023, 09:00 – 12:30
  • 16 februari 2023, 09:00 – 12:30
  • 2 maart 2023, 09:00 – 12:30
  • 16 maart 2023, 09:00 – 12:30
  • 6 april 2023, 09:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Continuous Improvement Manager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Continuous Improvement organiseren
 • Kaizen Management en PDCA cycle
 • Kennis van verbeterprocessen
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Weerstanden wegnemen
 • Leiderschap en samenwerking organiseren
 • Organisatiedynamiek en change management
 • Competenties Continuous Improvement Manager

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Green Belt Six Sigma leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen. Het doel van Six Sigma is het verbeteren van processen met een verbeterteam via het stappenplan DMAIC. Na deze training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Opleiding Kwaliteitsmanager

Opleiding Kwaliteitsmanager

Met deze kwaliteitsmanagement opleiding leert u alles over kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen. U ontwikkelt  of verbetert bovendien het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie tijdens de opleiding. U wordt expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager professioneel uitvoeren.  

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Online training

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.