Opleiding Continuous Improvement Manager patagonia
10-10-2024
13:00u - 16:30u
5 dagdelen
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Opleiding Continuous Improvement Manager

Leer continuous improvement management in de praktijk toepassen
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u de methoden en technieken voor continuous improvement toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt met deze training in continuous improvement de professionele coach, die de organisatie begeleidt in de toepassing van continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren, zodat process improvement ontstaat en continuous improvement operationeel wordt gemaakt.

Tijdens deze opleiding tot Manager Continuous Improvement leert u process improvement organiseren als continu mechanisme; als managementmethode. Het gaat niet om eenmalige acties of ad hoc reacties op afwijkingen, maar om de houding en deskundigheid van alle managers om processen continu en preventief te verbeteren. Daarvoor zijn continuous improvement technieken nodig, maar ook leiderschap.

Manager continuous improvement leidt verbeterprocessen

Een process improvement manager is hard nodig in een organisatie, die complexe producten maakt. Procesverbetering is namelijk niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Continuous improvement moet worden georganiseerd, technieken moeten correct worden toegepast en er is leiderschap nodig. Managers en teamleider zoeken regelmatig dezelfde valkuilen op, zoals een mailtje rondsturen met de oproep om beter op te letten, of in een vergadering uitleggen wat verkeerd is gegaan.  dit is het tegenovergesteld van continuous improvement management en leidt juist tot meer fouten en afwijkingen. Tijdens de opleiding leert u hoe dat komt: fouten worden persoonlijk gemaakt, oorzaakanalyses worden overgeslagen en de weerstand wordt vergroot. Tijdens deze opleiding tot continuous improvement manager wordt u de process improvement manager, die de organisatie leidt in de transformatie tot een zichzelf continu verbeterende organisatie. De CI manager is de coach en de leider tegelijkertijd, die continuous improvement realiseert.

CI manager organiseert verbeterteams

De CI manager leert in deze training verbeterteams coachen en proces improvement leiden. Voor continuous improvement van een proces moet telkens een nieuw niveau van denken worden bereikt, waardoor nieuwe inzichten over een proces ontstaan. De reeds bekende inzichten en ervaringen leiden tot herhaling van fouten en daarom zijn nieuwe inzichten nodig. Die nieuwe inzichten ontstaan alleen als medewerkers samenwerken, metingen verrichten en afwijkingen observeren en registreren. Vervolgens leidt de CI manager de samenwerken in bijvoorbeeld de toepassing van 5S, Lean en Six Sigma. Process improvement  wordt toegepast in kleine teams, die met de verkregen observaties aan het werk gaan. De CI manager geeft hieraan de leiding en coacht de lijnmanagers en teamleiders. In hoog tempo worden verspillingen weggenomen, waardoor continuous improvement management in de volle breedte van de organisatie gaat functioneren. Oude gewoonten worden losgelaten en er ontstaat ruimte voor nieuwe, verbeterde werkwijzen. Dit gebeurt niet slechts één keer of af en toe, maar continu, onophoudelijk en met snelle, kleine stappen, waarbij het belang van de klant leidend is.

De Continuous Improvement Manager werkt in teams

De Continuous Improvement Manager betrekt teamleden, operators en managers om proces improvement te organiseren. De CI Manager implementeert methoden als Lean Six Sigma, 8D, 5S, Kaizen ronden en benut de competenties van zowel de operators als de leidinggevenden en leden van een verbeterteam. Deze opleiding CI Manager gaat niet over de inhoud van Lean Manufacturing of Six Sigma, maar over de wijze van organiseren, de samenwerking en het leiderschap. In welke situatie zet u deze methoden in en op welke manier? De Continuous Improvement Manager is specialist in de organisatie en implementatie van proces improvement.

Leiderschap is de sleutel tot improvement management

Methoden als 8D of Lean Six Sigma maken onderdeel uit van continuous improvement management, maar functioneren vaak onvoldoende. Dat heeft niet te maken met deze methoden, die zijn prima, maar met de wijze van organiseren, de kennis en vaardigheden, of de interne organisatie. In deze CI Management opleiding behandelen we juist de organisatie, de teams, de vormgeving, het leiderschap en de communicatie. Een verbeterteam doorbreekt gewoonten en oude afspraken. Er zijn echte verbeteringen nodig (paradigma shift; nieuwe manier van kijken). Daarom is deze opleiding CI Management een perfecte en noodzakelijke aanvulling op trainingen als kwaliteitsmanagement of Lean Six Sigma. De Continuous Improvement Manager staat aan de basis van de verbeterprocessen en is de architect van continuous improvement management.

Referenties Opleiding Continuous Improvement Manager

Referentie: "Een hele goed cursus. Want de theorie is direct toegepast in de praktijk. Tevens, de tools die voortkomen uit de theorie zijn toegepast als middel en niet als doel." - Guido van Tiggele, Continuous Improvement Coördinator - Kelvion

Referentie: "Prima! Goede docent en alles top geregeld." - Jeroen van de Haar, Improvement Manager - Wooncompas

Inhoud

Inhoud opleiding Continuous Improvement Management

Met deze opleiding tot Continuous Improvement Management leert u process improvement leiden, organiseren en implementeren. Continuous Improvement Management is een manier van samenwerken en organiseren van verbeterprocessen. De Continuous Improvement Manager ondersteunt en wijst de weg in leiderschap, samenwerking en communicatie. Deze opleiding is dan ook een noodzakelijke aanvulling op de trainingen Six Sigma en Lean Manufacturing om er voor te zorgen dat deze methoden effectief functioneren.

Programma opleiding Continuous Improvement Management:

Hieronder staan per dagdeel de onderdelen van het programma. Ieder dagdeel bevat oefeningen wordt afgesloten met een workshop over de eigen organisatie van de deelnemers. Deze workshop is in blauw weergegeven en vormt ook het huiswerk. 

Dagdeel 1: Lerende organisatie start van CI Management

 • Uitgangspunten voor continuous improvement
 • Strategie en policy deployment
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprocessen
 • Kaizen management
 • Workshop: De organisatiebouwstenen van continuous improvement

De Continuous Improvement Manager begint bij het management met de vraag wat de ambities en klanteisen zijn? Deze zijn leidend, samen met de organisatiedoelen en het strategisch beleid. Een verbeterteam of teamleider moet hiervan op de hoogte zijn. Het bepaalt bijvoorbeeld welke toleranties gelden in een markt, hoe 5S wordt uitgevoerd of waarin medewerkers worden opgeleid.

Dagdeel 2: Verbeterteams en CI Management

 • De opdracht van een verbeterteam
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Communicatie en competenties
 • Mandaat van het verbeterteam
 • Workshop: Analyse van operationele verbeterteams

De Continuous Improvement Manager organiseert verbeterprocessen met verbeterteams en kan deze teams ook leiden. Het team wordt samengesteld en de business case wordt opgesteld. Nu volgt de ideale teamsamenstelling voor de business case. U leert sterke teams samenstellen, die excelleren in samenwerking en die nieuwe inzichten ontwikkelen.

Dagdeel 3: Leiderschap basis voor continuous improvement

 • Coachend leiderschap met ARP model
 • Leiderschap van de teamvoorzitter
 • Leiderschap van het lijnmanagement
 • Lerend team ontwikkelen
 • Workshop: Onderzoek naar leiderschap en leerprocessen

De Continuous Improvement Manager heeft geen formeel hiërarchische bevoegdheid, maar leidt wel verbeterprocessen, zoals met een Six Sigma team. Daarom zijn gedeelde waarden en ambities nodig. Daarna kan samenwerking ontstaan en worden leerprocessen georganiseerd. Leiderschap is voor zowel de CI Manager als de lijnmanagers essentieel. Aan het einde van de dag wordt onderzocht of teams inderdaad in staat zijn nieuwe inzichten te ontwikkelen.

Dagdeel 4: Verbeterprocessen organiseren voor CI Management

 • Lean Six Sigma organiseren
 • Voorwaarden voor klachten en afwijkingen
 • Voorwaarden voor de 8D procedure 
 • Methode 5S organiseren
 • Workshop: Organisatie van verbetermethoden

De Continuous Improvement Manager beschikt over een uitgebreid assortiment van methoden en technieken. Hoe kunnen deze optimaal functioneren? U leert de voorwaarden voor succes en de  manier waarop de omstandigheden worden gecreëerd. U kent mogelijk de voorbeelden van organisaties waar 8D procedures, LSS of 5S methoden niet van de grond komen. Dat ligt niet aan die methoden, maar aan de organisatie en het gebruik. CI Management gaat over het juist gebruik van methoden en de omstandigheden in de organisatie.

Dagdeel 5: Change management

 • Protocol voor change management
 • Change management versus control management
 • Veranderingen realiseren
 • Veranderingen borgen
 • Rol van de Continuous Improvement Manager, met functieomschrijving

Last but not least behandelen we in deze training ook nog de spelregels voor change management. Ook hieraan geeft de Continuous Improvement Manager vaak leiding. Uiteraard in samenwerking met het lijnmanagement. U leert het protocol voor Change Management en de verschillen met Management Control voor de borging van veranderingen. 

Continuous Improvement Manager in de praktijk van uw organisatie

De theorie van CI Management lijkt zo vanzelfsprekend en wordt in allerlei boeken beschreven, maar de praktijk is weerbarstig. Veel organisaties zijn nauwelijks in staat een status van continue verbetering (Kaizen management) te realiseren. Met deze opleiding Continuous Improvement Manager krijgt u de praktische aanwijzingen en methoden in handen, zodat u uw functie succesvol kunt uitvoeren en de valkuilen ontwijkt.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Continuous Improvement Management?

Deze opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen in de rol van Continuous Improvement Management, zoals Process Improvement Manager, CI engineer of Kwaliteitsmanager. Verder is deze opleiding natuurlijk belangrijk voor functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor processen en dus voor de procesverbetering vanuit hun rol als leidinggevende. Denk aan proceseigenaren, teamleiders en afdelingshoofden.

Continuous Improvement Managers zijn vernieuwende leiders

Continuous improvement managers zijn open minded, analytisch en gericht op samenwerking. Dat ervaar je ook tijdens deze opleiding in CI. Het is een HBO-niveau opleiding, die competenties vraagt voor organisatieanalyses, communicatie, leiderschap en samenwerking. In deze opleiding leert u op een nieuwe manier waarnemen en organisatieparameters goed zetten. Alleen dan worden teams succesvol en ontstaat Continuous Improvement.

Deelnemers aan de opleiding worden CI manager

De deelnemers aan deze opleiding hebben vaak een staffunctie of een operationele lijnmanagement functie van waaruit ze CI specialist worden en continuous improvement toepassen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Continuous Improvement Manager
 • Lean deployment manager
 • Six Sigma Green Belt, Black Belt of Champion Belt
 • Process Improvement Manager
 • Kwaliteitsmanager, QHSE manager
 • CI engineer
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd, afdelingshoofd
 • Manager

Het aantal functienamen voor de CI specialist is groot. Mocht uw functienaam er niet bij staan, stel uzelf dan de vraag of u te maken heeft met continuous improvement van processen en of u CI specialist wil worden? Als dat zo is, is deze opleiding geschikt voor u.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Continuous Improvement Management

Na het volgen van deze opleiding Continuous Improvement Management heeft u bereikt dat u uw rol als CI manager kunt uitvoeren en u weet wat nodig is om Continuous Improvement in de organisatie te realiseren. De resultaten zijn:

 • Functie inhoud Continuous Improvement Manager
 • Antwoorden: Wat doet een continuous improvement manager?
 • Kaizen: Continuous Improvement realiseren
 • Continuous Improvement Management vormgeven
 • Verbeterteams leiden als CI Manager
 • Weerstanden wegnemen
 • Randvoorwaarden voor het succes van teams
 • Vaardig in de samenstelling van teams

Inzicht in processen en methoden voor Continuous Improvement Management

Verbeterprocessen of Kaizen management worden gesymboliseerd met de Plan-Do-Check-Act cirkel of Deming cycle. De PDCA cycle is het symbool van continuous improvement. Een cirkel die nooit stopt. Maar weinig organisaties zijn in staat deze dynamiek te realiseren met als gevolg dat fouten zich herhalen en een brandbluscultuur ontstaat: hard werken, snel fouten herstellen en weer hard werken totdat de fouten zich herhalen. U bent na deze opleiding in staat op een succesvolle manier deze situatie te transformeren naar een nieuwe managementstijl. U leert welke weerstanden - cultureel en structureel - bestaan en hoe u ermee omgaat.

Startdata

Startdata opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u de opleiding Continuous Improvement Manager volgen? De volgende startdatum is 19 oktober met om de 2 weken een dagdeel training (on site of online):

Datum Tijd
10 oktober 2024 13:00 – 16:30
24 oktober 2024 13:00 – 16:30
7 november 2024 13:00 – 16:30
21 november 2024 13:00 – 16:30
5 december 2024 13:00 – 16:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Investering

Investering

Prijzen

De prijs van deze opleiding Continuous Improvement met open inschrijving is € 1250 per persoon exclusief BTW voor 5 dagdelen. Dit is inclusief de workshops, de materialen en eindeloos veel informatie via de opleidingsportal.

Indien u deze training Continuous Improvement Management incompany wilt organiseren voor uw managers, teamleiders en kwaliteitsmanager, dan geldt:

 • De prijs is € 3900 voor het hele team voor 5 dagdelen.
 • Optioneel: coaching verbeterteams € 700 per dagdeel.
 • De reiskosten zijn € 0,95 exclusief BTW per kilometer.

All inclusive prijzen

De prijzen zijn all inclusive. Wij rekenen geen bijkomende kosten of extra fees voor opties. De prijzen zijn daarom inclusief:

 • Inschrijving en administratie
 • Documentatie, zoals syllabi, PowerPointPresentaties en sjablonen
 • Certificaat van deelname
 • Onbeperkt toegang tot het opleidingsportaal
 • Ervaren, gecertificeerde trainers

De materialen die u van ons krijgt, kunt u gebruiken om het trainingsmateriaal voor uw eigen organisatie te maken. Dit biedt veel voordelen en helpt uw organisatie intern te ontwikkelen. Bel ons voor informatie en een toelichting hierover, zodat u een intern leerprogramma kunt ontwikkelen.

Voorwaarden

 • U kunt gebruik maken van overheidssubsidies voor opleiding en innovatie.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.
 • De algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing. Deze vindt u op de website.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Continuous Improvement Manager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Continuous Improvement organiseren
 • Kaizen Management en leiderschap
 • Kennis van verbeterprocessen
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Weerstanden wegnemen
 • Organisatiedynamiek en voorwaarden

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Training Leiderschap

Training Leiderschap

In 6 weken de leider worden die je wil zijn. Volg deze Training Leiderschap. Tijdens de training worden de dagelijkse situaties nagedaan en geoefend. U krijgt daarbij de juiste hulpmiddelen, doet workshops in leiderschap en werkt samen met de andere deelnemers. Aan het einde van deze Training Leiderschap weet u in elke situatie op de juiste manier te acteren als leider. Zo kunt u uw leiderschapsstijl via deze Training Leiderschap in 6 weken effectief verbeteren.

Training Six Sigma Green Belt

Training Six Sigma Green Belt

Met deze training Six Sigma Green Belt leer je de inhoud van de verbetermethode Six Sigma in 2 maanden. Wil je verder? Dan kan je jezelf bij ons ontwikkelen tot Continuous Improvement Manager of LSS Consultant. Lees hier over de diverse mogelijkheden en het programma.

Training Lean Manufacturing Green Belt

Training Lean Manufacturing Green Belt

Met deze training Lean Manufacturing Green Belt (LSSGB) leer je de inhoud van de managementmethode Lean Manufacturing in 2 maanden. Wil je verder? Dan kan je jezelf bij ons ontwikkelen tot Continuous Improvement Manager en zelfs tot Lean Consultant. Lees hier over de mogelijkheden en het programma.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Coaching managementteam

De coach begeleidt het managementteam in haar functioneren in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt het functioneren van het team verbeterd via de evaluatie van de besluitvorming, de samenwerking, de doelstellingen en het planmatig werken. 

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.