Opleiding Continuous Improvement Manager patagonia
19-10-2023
09:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat
Incompany

Opleiding Continuous Improvement Manager

Continuous Improvement Management organiseren
Ook online!
Kies zelf voor deelname op locatie of online

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager (CI Manager) leert u verbetertechnieken toepassen en samenwerken met het lijnmanagement. U wordt de interne coach, die de organisatie begeleidt naar continuous improvement van alle processen in de hele organisatie. Op een praktische manier leert u verbeterprocessen leiden en organiseren. U leert verbeterteams samenstellen, process improvement toepassen en met het lijnmanagement samenwerken aan de realisatie van continuous improvement.

In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u proces improvement organiseren als continu mechanisme; als beweging van process improvement voor de hele organisatie, samen met het lijnmanagement en middenkader. Een process improvement manager is hard nodig in een organisatie. Procesverbetering is namelijk niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Managers en teamleider stappen regelmatig in dezelfde valkuilen: Een mailtje rondsturen met de oproep om beter op te letten, of in een vergadering uitleggen wat verkeerd is gegaan. Dergelijke acties leiden niet tot process improvement en al helemaal niet tot continuous improvement. Ook het benadrukken van gemaakte fouten tijdens de dagstart of het schrijven van werkinstructies helpen niet. Dit soort werkwijzen leiden (1) tot het persoonlijk maken van fouten, (2) oorzaakanalyses worden niet uitgevoerd en (3) de weerstand wordt vergroot. Tijdens deze opleiding tot process improvement manager leert u hoe een organisatie wordt getransformeerd tot een op continuous improvement gerichte organisatie, waarin continu wordt samengewerkt aan process improvement. Uw rol als Continuous Improvement Manager is cruciaal om de randvoorwaarden te creëren en de regie te nemen in procesverbetering. De CI manager is coach en leider tegelijkertijd.

CI manager leidt continuous improvement met verbeterteams

De CI manager leert in deze training verbeterteams coachen en proces improvement leiden. Voor de continuous improvement van een proces moet telkens een nieuw niveau van denken worden bereikt, waardoor nieuwe inzichten  over een proces ontstaan. De reeds bekende inzichten en ervaringen leiden tot herhaling van fouten. Er zijn juist nieuwe inzichten nodig. Die nieuwe inzichten ontstaan alleen als medewerkers metingen verrichten en alle afwijkingen observeren en registreren. Vervolgens leidt de CI manager de samenwerken in bijvoorbeeld de toepassing van 5S, Lean en Six Sigma. Process improvement  wordt toegepast in kleine teams, die met de verkregen observaties aan het werk gaan. De CI manager geeft hieraan de leiding en coacht de lijnmanagers en teamleiders. In hoog tempo worden verspillingen weggenomen, waardoor continuous improvement management in de volle breedte van de organisatie gaat functioneren. Oude gewoonten worden losgelaten en er ontstaat ruimte voor nieuwe, verbeterde werkwijzen. Dit gebeurt niet slechts één keer of af en toe, maar continu, onophoudelijk en met snelle, kleine stappen, waarbij het belang van de klant en het creëren van continuous flow leidend zijn. Dat is het doel van continuous improvement management. De manier om dat te organiseren en hieraan leiding te geven leert u in deze opleiding tot Continuous Improvement Manager.

De Continuous Improvement Manager werkt in teams

De Continuous Improvement Manager betrekt teamleden, operators en managers om proces improvement te organiseren. De CI Manager implementeert methoden als Lean Six Sigma, 8D, 5S, Kaizen ronden en benut de competenties van zowel de operators als de leidinggevenden en leden van een verbeterteam. Deze opleiding CI Manager gaat niet over de inhoud van Lean Manufacturing of Six Sigma, maar over de wijze van organiseren, de werking van deze methoden en de effecten. In welke situatie zet u deze methoden in, of 8D of 5S, en op welke manier? De Continuous Improvement Manager is specialist in de organisatie en implementatie van proces improvement.

Leiderschap en samenwerking voor improvement management

Methoden als 8D of Lean Six Sigma maken onderdeel uit van improvement management, maar functioneren vaak onvoldoende. Dat heeft niet te maken met deze methoden, die zijn prima, maar met de wijze van organiseren, de kennis en vaardigheden, of de interne organisatie. In deze CI Management opleiding behandelen we juist de organisatie en vormgeving, inclusief leiderschap, communicatie en de organisatie van verbeterteams. Een verbeterteam doorbreekt gewoonten en oude afspraken. Er zijn echte verbeteringen nodig (paradigma shift; nieuwe manier van kijken). Daarom is deze opleiding CI Management een perfecte en noodzakelijke aanvulling op trainingen als kwaliteitsmanagement of Lean Six Sigma. De Continuous Improvement Manager staat aan de basis van de verbeterprocessen en is de architect van continuous improvement management.

Referenties Opleiding Continuous Improvement Manager

Referentie: "Een hele goed cursus. Want de theorie is direct toegepast in de praktijk. Tevens, de tools die voortkomen uit de theorie zijn toegepast als middel en niet als doel." - Guido van Tiggele, Continuous Improvement Coördinator - Kelvion

Referentie: "Prima! Goede docent en alles top geregeld." - Jeroen van de Haar, Improvement Manager - Wooncompas

Inhoud

Inhoud opleiding Continuous Improvement Management

Met deze opleiding tot Continuous Improvement Management leert u process improvement leiden, organiseren en implementeren. Continuous Improvement Management is een manier van samenwerken en organiseren, waarbij allerlei methoden voor standaardisatie en procesverbetering operationeel zijn gemaakt. De Continuous Improvement Manager ondersteunt hierin en wijst de weg in leiderschap, samenwerking en communicatie. Deze opleiding is daarom een noodzakelijke aanvulling op de trainingen Six Sigma en Lean Manufacturing om er voor te zorgen dat deze methoden effectief functioneren.

Programma opleiding Continuous Improvement Management:

Dagdeel 1: Lerende organisatie start van CI Management

 • Visie en missie van de organisatie
 • Strategie en policy deployment
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en kaders
 • Kaizen management
 • Informatie over processen genereren

De Continuous Improvement Manager begint bij het management met de vraag wat de ambities en klanteisen zijn? Deze zijn leidend, samen met de organisatiedoelen en het strategisch beleid. Een verbeterteam of teamleider moet hiervan op de hoogte zijn. Het bepaalt bijvoorbeeld welke toleranties gelden, hoe 5S wordt uitgevoerd of hoe medewerkers worden opgeleid.

Dagdeel 2: Verbeterteams en CI Management

 • De opdracht van het verbeterteam
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Communicatie tussen teamleden
 • Competenties van het verbeterteam
 • Mandaat van het verbeterteam

De Continuous Improvement Manager organiseert verbeterprocessen met verbeterteams en kan deze teams ook leiden. Het team wordt samengesteld en de business case wordt opgesteld. Nu volgt de ideale teamsamenstelling voor de business case. U leert sterke teams samenstellen, die excelleren in samenwerking en die nieuwe inzichten ontwikkelen.

Dagdeel 3: Leiderschap basis voor continuous improvement

 • Coachend leiderschap met ARP model
 • Leiderschap van de teamvoorzitter
 • Leiderschap van het lijnmanagement
 • Transparantie en documentatie
 • Lerend team ontwikkelen

De Continuous Improvement Manager heeft geen formeel hiërarchische bevoegdheid, maar leidt wel sommige verbeterprocessen, zoals met een Six Sigma team. Vanuit gedeelde waarden en de ambitie om te verbeteren zoekt de CI Manager samenwerking binnen en buiten het team. Samen leren en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben zijn essentieel. Leiderschap voor zowel de CI Manager als de lijnmanagers is essentieel. 

Dagdeel 4: Verbeterprocessen organiseren voor CI Management

 • Werken in verbeterteams voor Lean Manufacturing of Six Sigma
 • Procedure voor klachten en afwijkingen
 • 8D procedure
 • Verbeterkata en coachingkata toepassen
 • Methode 5S toepassen

De Continuous Improvement Manager beschikt over een uitgebreid assortiment van methoden en technieken. Hoe kunnen deze optimaal functioneren? U leert de voorwaarden voor succes en de  manier waarop de omstandigheden worden gecreëerd. U kent mogelijk de voorbeelden van organisaties waar 8D procedures, LSS of 5S methoden niet van de grond komen. Dat ligt niet aan die methoden, maar aan de organisatie en het gebruik. CI Management gaat over het juist gebruik van methoden en de omstandigheden in de organisatie.

Dagdeel 5: Change management

 • Protocol voor change management
 • Change management versus control management
 • Veranderingen realiseren
 • Veranderingen borgen
 • Rol van de Continuous Improvement Manager, met functieomschrijving

Last but not least behandelen we in deze training ook nog de spelregels voor change management. Ook hieraan geeft de Continuous Improvement Manager vaak leiding. Uiteraard in samenwerking met het lijnmanagement. U leert het protocol voor Change Management en de verschillen met Management Control voor de borging van veranderingen. 

Continuous Improvement Manager in de praktijk van uw organisatie

De theorie van CI Management lijkt zo vanzelfsprekend en wordt in allerlei boeken beschreven, maar de praktijk is weerbarstig. Veel organisaties zijn nauwelijks in staat een status van continue verbetering (Kaizen management) te realiseren. Met deze opleiding Continuous Improvement Manager krijgt u de praktische aanwijzingen en methoden in handen, zodat u uw functie succesvol kunt uitvoeren en de valkuilen ontwijkt.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Continuous Improvement Manager?

Deze opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen in de rol van Continuous Improvement Manager, Process Improvement Manager, CI engineer of Kwaliteitsmanager. Verder is deze opleiding natuurlijk belangrijk voor functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor processen en dus voor de procesverbetering vanuit hun rol als leidinggevende. Denk aan proceseigenaren, teamleiders en afdelingshoofden. Het is een HBO-niveau opleiding, die competenties vraagt voor organisatieanalyses, communicatie in teams, leiderschap en samenwerking in teams. Continuous improvement organiseren is wat anders dan een technische methode zoals Lean Six Sigma uitvoeren. In deze opleiding leert u vooruit denken en de organisatieparameters goed zetten. Alleen dan worden teams succesvol en ontstaat Continuous Improvement.

Deelnemers aan de opleiding worden CI specialist

De deelnemers aan deze opleiding hebben vaak een staffunctie of een operationele lijnmanagement functie, van waaruit ze CI specialist worden. Zoals bijvoorbeeld:

 • Continuous Improvement Manager
 • Lean deployment manager
 • Six Sigma Green Belt, Black Belt of Champion Belt
 • Process Improvement Manager
 • Kwaliteitsmanager, QHSE manager
 • CI engineer
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd, afdelingshoofd
 • Productieleider, manager

Het aantal functienamen voor de CI specialist is groot. Mocht uw functienaam er niet bij staan, stel uzelf dan de vraag of u te maken heeft met continuous improvement van processen en of u CI specialist wil worden? Als dat zo is, is deze opleiding geschikt voor u.

Resultaat

Resultaat van de opleiding Continuous Improvement Manager

Na het volgen van deze opleiding Continuous Improvement Manager heeft u bereikt dat u uw rol als CI Specialist kunt uitvoeren en u weet wat nodig is om Continuous Improvement in de organisatie te realiseren. De resultaten zijn:

 • Functie inhoud Continuous Improvement Manager
 • Status Continuous Improvement realiseren
 • Continuous Improvement Management vormgeven
 • Leiden als CI Manager
 • Process improvement toepassen
 • Inzicht in verbeterprocessen en verbetermethoden
 • Weerstanden wegnemen
 • Randvoorwaarden voor het succes van teams
 • Kennis van verbetermethoden
 • Vaardig in de samenstelling van teams

Inzicht in processen en methoden voor Continuous Improvement Management

Verbeterprocessen of Kaizen management worden gesymboliseerd met de Plan-Do-Check-Act cirkel of Deming cycle. De PDCA cycle is het symbool van continuous improvement. Een cirkel die nooit stopt. Maar weinig organisaties zijn in staat deze dynamiek te realiseren, met als gevolg dat fouten zich herhalen en een brandbluscultuur ontstaat: hard werken, snel fouten herstellen en weer hard werken, totdat de fouten zich herhalen. U bent na deze opleiding in staat op een succesvolle manier deze situatie te doorbreken. U leert welke weerstanden - cultureel en structureel - bestaan en hoe u ermee omgaat.

Startdata

Startdata opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u de opleiding Continuous Improvement Manager volgen? Dit zijn de beschikbare data:

Datum Tijd
19 oktober 2023 09:00 – 12:30
2 november2023 09:00 – 12:30
16 november 2023 09:00 – 12:30
23 november 2023 09:00 – 12:30
7 december 2023 09:00 – 12:30

 

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Continuous Improvement Manager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Continuous Improvement organiseren
 • Kaizen Management en PDCA cycle
 • Kennis van verbeterprocessen
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Weerstanden wegnemen
 • Organisatiedynamiek en change management

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Six Sigma Green Belt leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen én kunt u het Lean Six Sigma Green Belt examen halen. Na deze Six Sigma training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Lean Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u de managementmethode Lean Manufacturing toepassen. Met behulp van Lean games, theoretische achtergronden en voorbeelden uit de praktijk krijgt u snel inzicht in Lean Manufacturing en leert u deze managementmethode toepassen in uw eigen organisatie. Desgewenst kunt u afsluiten met het internationaal erkende  examen voor het LSS Green Belt certificaat.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Opleiding Kwaliteitsmanager - Certified ASQ

Met deze opleiding kwaliteitsmanagement leert u alles over kwaliteitsmanagement en het kwaliteitsmanagementsysteem. Na deze opleiding Kwaliteitsmanager kunt u bovendien het ASQ examen maken, waarna u gecertificeerd kwaliteitsmanager bent. U wordt met deze kwaliteitsmanagement opleiding expert in kwaliteitsmanagement en kunt hierna de functie kwaliteitsmanager in iedere organisatie professioneel uitvoeren.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Online training

Bij ons kunt u aan alles online meedoen. De webinars worden uiteraard volledig online verzorgd en alle trainingen, opleidingen en coachtrajecten kunt u ook online volgen. Ideaal als u geen tijd heeft om te reizen of vanuit huis wilt werken.