Opleiding Continuous Improvement Manager patagonia
09-11-2021
09:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Continuous Improvement Manager

Succesvol processen verbeteren met verbeterteams

Tijdens deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen leiden en organiseren. De techniek van verbeteren leert u bij de trainingen Lean Manufacturing en Six Sigma. In deze opleiding Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen organiseren en veranderingen realiseren.

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot Continuous Improvement Manager. De Continuous Improvement Manager organiseert de verbeterprocessen, zodat verbeterteams en het lijnmanagement succesvol worden in de realisatie van procesverbeteringen. Daartoe moet een nieuw niveau van denken worden bereikt, zodat nieuwe inzichten ontstaan. Dat lukt alleen als verbeterteams op de juiste manier worden samengesteld en het lijnmanagement op de juiste manier leiding geeft. Het resultaat is dat oude gewoonten worden losgelaten en dat deze plaats maken voor nieuwe, verbeterde werkwijzen. Zowel de structuur als de cultuur transformeren naar een nieuw niveau. De Continuous Improvement Manager betrekt daartoe de teamleden, implementeert methoden als Lean Manufacturing of Six Sigma en benut de competenties van zowel de operators als de leidinggevenden en leden van een verbeterteam.

Dit type opleiding kenmerkt zich vaak door de aandacht voor technische analyses en methoden, maar in deze opleiding behandelen we juist de methoden voor leiderschap, communicatie en de organisatie van verbeterteams. Een verbeterteam moet voorkomen dat oude valkuilen worden opgezocht en juist echte verbeteringen realiseren. Daarom is deze opleiding een perfecte aanvulling op de trainingen Six Sigma Green Belt en Lean Manufacturing Green Belt. De Continuous Improvement Manager staat aan de basis van de verbeterprocessen.

Inhoud

Inhoud opleiding Continuous Improvement Manager

Met deze opleiding tot Continuous Improvement Manager leert u verbeterprocessen leiden, organiseren en implementeren. Verbetermethoden, zoals Six Sigma en Lean Manufacturing, bevatten wel de inhoudelijke content en bijbehorende verbetertechnieken, maar het ontbreekt vaak aan leiderschap, communicatie en organisatie. De Continuous Improvement Manager zorgt daarvoor. Deze opleiding is daarom een uitstekende aanvulling op de trainingen Six Sigma en Lean Manufacturing. De Continuous Improvement Manager zorgt er voor dat deze managementmethoden en verbetertechnieken goed werken. Het gaat dan om de juiste samenstelling van de verbeterteams, leiderschap en effectieve communicatie binnen de teams.

Het programma van de opleiding Continuous Improvement Manager per dagdeel:

Dagdeel 1: Lerende organisatie

 • Visie en missie van de organisatie
 • Strategie en policy deployment
 • Kwaliteitsmanagementsysteem en kaders
 • Kaizen management
 • Borging van processen en informatie genereren

De Continuous Improvement Manager begint bij het management met de vraag wat de visie en missie zijn. Deze zijn leidend, samen met de doelen en het strategisch beleid. Het verbeterteam moet hiervan op de hoogte zijn, om de juiste analyses te maken en de juiste oplossingsrichting te kiezen, die vervolgens worden geborgd in het managementsysteem.

Dagdeel 2: Verbeterteams

 • De opdracht van het verbeterteam
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Communicatie in het team met Belbin
 • Competenties van het verbeterteam
 • Mandaat van het verbeterteam

De Continuous Improvement Manager organiseert verbeterprocessen, verbeterteams en kan ze ook leiden. Het team wordt samengesteld en de business case wordt opgesteld. Wat is nu de ideale teamsamenstelling voor de business case? Hoe ontstaat een 'wow'-team, dat excellent samenwerkt en nieuwe inzichten ontwikkeld? U leert de methode Belbin toepassen.

Dagdeel 3: Leiderschap

 • Coachend leiderschap met ARP model
 • Leiderschap van de teamvoorzitter
 • Leiderschap van het lijnmanagement
 • Transparantie en documentatie
 • Lerend team ontwikkelen

De Continuous Improvement Manager heeft geen formeel hiërarchische bevoegdheid, maar leidt wel de verbeterprocessen. Vanuit gedeelde waarden en de ambitie om te verbeteren zoekt de manager samenwerking binnen en buiten het team. Samen leren en een gemeenschappelijk doel zijn essentieel. Dat vraagt specifieke eisen van de competentie leiderschap. 

Dagdeel 4: Verbeterprocessen

 • Werken in verbeterteams voor Lean Manufacturing of Six Sigma
 • Procedure voor klachten en afwijkingen
 • 8D procedure
 • Verbeterkata en coachingkata toepassen
 • Methode 5S toepassen

Wat is de toolkit waarover de Continuous Improvement Manager beschikt en wat zijn de randvoorwaarden waarbinnen de tools functioneren. Hier wordt meestal te weinig bij stilgestaan. Kent u de voorbeelden van organisaties waar 8D procedures of 5S methoden die niet van de grond komen. Dat ligt niet aan de methoden, maar de organisatie, rondom deze methoden.

Dagdeel 5: Change management

 • Protocol voor change management
 • Change management versus control management
 • Veranderingen realiseren
 • Veranderingen borgen
 • Rol van de Continuous Improvement Manager, met functieomschrijving

Last but not least behandelen we in deze training ook nog de spelregels voor change management. Ook hieraan geeft de Continuous Improvement Manager vaak leiding. Uiteraard in samenwerking met het lijnmanagement. U leert het protocol voor Change Management en de verschillen met Management Control voor de borging van veranderingen. 

Continuous improvement in de praktijk van uw organisatie

De theorie lijkt zo vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig. Veel organisaties zijn toch maar moeizaam in staat een status van continue verbetering (Kaizen) te realiseren. Met deze opleiding krijgt u de praktische aanwijzingen en methoden in handen, zodat u uw functie succesvol kunt uitvoeren en de valkuilen ontwijkt. Deze opleiding is een aanvulling op de trainingen Six Sigma Green Belt en Lean Manufacturing Green Belt, waarin de inhoudelijke procesanalyses en onderzoekstechnieken worden behandeld. 

Voor wie

Voor wie is de opleiding Continuous Improvement Manager?

Deze opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen in de rol van Continuous Improvement Manager, Process Improvement Manager of Kwaliteitsmanager. Verder is deze opleiding natuurlijk belangrijk voor functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor processen en dus voor procesverbetering vanuit hun rol als leidinggevende. Denk aan proceseigenaren, teamleiders en afdelingshoofden. Het is een HBO-niveau opleiding, die competenties vraagt voor het maken van organisatieanalyses, communicatie in teams, leiderschap en samenwerking in teams. Continuous improvement organiseren is heel wat anders dan een technische methode zoals Six Sigma of Lean uitvoeren. In deze opleiding leert u vooruit denken en de organisatieparameters goed zetten. Alleen dan worden teams succesvol. Deze opleiding is voor:

 • Continuous Improvement Manager
 • Process Improvement Manager
 • Kwaliteitsmanager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider, manager

Resultaat

Resultaat van de opleiding Continuous Improvement Manager

Na het volgen van deze opleiding heeft u het volgende bereikt:

 • Werken vanuit de visie en missie van de organisatie
 • Inzicht in verbeterprocessen en verbetermethoden
 • Proces voor change management
 • Randvoorwaarden voor het succes van teams
 • Kennis van verbetermethoden voor teams
 • Vaardig in de samenstelling van teams
 • Gebruik maken van beleid en doelen
 • Toepassing van coachend leiderschap

Inzicht in verbeterprocessen en verbetermethoden

Verbeterprocessen worden gesymboliseerd met de Plan-Do-Check-Act cirkel. De PDCA cirkel is bekend als concept en wetmatigheid, maar weinig organisaties kunnen de dynamiek van procesverbetering goed toepassen. U bent na deze opleiding in staat op een succesvolle manier procesverbetering toe te passen. U leert welke weerstanden - cultureel en structureel - een team tegenkomt en hoe u ermee omgaat. Verder blijkt het dat een verbeterteam of een verbeterproces een systematische methode nodig heeft. Verbeteren verloopt via een methodische weg. Six Sigma is zo’n bekende methode, maar dan moet de teamsamenstelling wel kloppen. We leren u de logica van verbetermethoden en de organisatorische randvoorwaarden, zodat u in iedere situatie succesvol bent. 

Vaardig in de samenstelling en het leiden van teams

Binnen het verbeterteam zet u de kwaliteiten van de deelnemers optimaal in. Daartoe leert u de methode Belbin toepassen om de teamrollen te bepalen. Als leider van een verbeterteam past u vervolgens coachend leiderschap toe. U leert in deze opleiding hoe dat moet. Deze leiderschapsstijl past u ook buiten het team in de organisatie toe. Als Continuous Improvement Manager werkt u namelijk altijd samen met andere afdelingen in de organisatie en moet u kunnen leiden zonder directief te worden. U kent het beleid en geeft richting aan het team en het verbeterproces of veranderprocessen.

Startdata

Startdata opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u de opleiding Continuous Improvement Manager volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 9 november, 09:00 – 12:30
  • 16 november, 09:00 – 12:30
  • 30 november 09:00 – 12:30
  • 7 december, 09:00 – 12:30
  • 14 december, 09:00 – 12:30

 

 • 10 maart 2022, 09:00 – 12:30
  • 17 maart 2022, 09:00 – 12:30
  • 24 maart 2022, 09:00 – 12:30
  • 7 april 2022, 09:00 – 12:30
  • 14 april 2022, 09:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Continuous Improvement Manager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kennis van verbeterprocessen
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Organisatie en weerstanden
 • Belbin teamrollen
 • Coachend leiderschap toepassen
 • Verbetermethoden als Lean Six Sigma
 • Organisatiedynamiek en change management
 • Weerstanden wegnemen
 • Competenties benutten
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Training Six Sigma Green Belt - ASQ certified

Via deze training Green Belt Six Sigma leert u de verbetermethode Six Sigma toepassen. Het doel van Six Sigma is het verbeteren van processen met een verbeterteam via het stappenplan DMAIC. Na deze training en de training Lean Manufacturing kunt u het examen ASQ Six Sigma Green Belt doen en het certificaat Lean Six Sigma verkrijgen.

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Training Lean Manufacturing Green Belt - ASQ certified

Via deze training Lean Manufacturing Green Belt leert u opnieuw naar de operationele processen te kijken. U gaat werken aan een productieproces, dat werkt op basis van de marktvraag. U leert processen afstemmen op de marktvraag en verspillingen wegnemen, zodat continuous flow ontstaat.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Opleiding Kwaliteitsmanager

Opleiding Kwaliteitsmanager

Met deze opleiding Kwaliteitsmanager ontwikkelt u zich tot expert in kwaliteitsmanagement en kunt u functioneren als lid van het Management Team. U bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de ontwikkeling van de organisatie. Het doel is de organisatie te begeleiden naar een status van continuous improvement en een verbeterde concurrentiepositie. 

Interessant

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.