Opleiding Continuous Improvement Manager patagonia
19-03-2021
9:00u - 12:30u
€ 1.250,00
HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Opleiding Continuous Improvement Manager

Succesvol processen verbeteren met verbeterteams

Na deze opleiding bent u in staat operationele processen te verbeteren. Dat doet u zelfstandig, met een afdeling of met een verbeterteam. U krijgt van ons de leermiddelen, de kennis en de hulpmiddelen om verbeterteams te sturen en de juiste verbetertechnieken toe te passen.

Met deze opleiding ontwikkelt u zich tot Continuous Improvement Manager. De Continuous Improvement Manager zorgt voor samenwerking van de teamleden en leidt hen naar nieuwe inzichten en een nieuw niveau van denken. Het gaat dan om het betrekken van individuele teamleden, het benutten van alle competenties en de invulling van het voorzitterschap van het verbeterteam. Daarna volgen de procesverbeteringen en nieuwe, verbeterde prestaties. Alle technieken en methodes voor de continue verbetering van processen zijn op een unieke manier samengesteld. Meestal is er voor dit type opleiding vooral aandacht voor technische analyses, maar in deze opleiding behandelen we het hele spectrum van procesverbetering met verbeterteams. Daar horen onderwerpen bij zoals leiderschap, coaching, teamsamenstelling, groepsdynamiek en natuurlijk ook procesanalyse en procesverbetering. Deze opleiding is de praktische invulling van het vakgebied procesverbetering.

Inhoud

Inhoud van de opleiding Continuous Improvement Manager

Met deze opleiding tot Continuous Improvement Manager ontvangt u een samenvatting van de essentiële onderwerpen voor procesverbetering in een logische volgorde. Methoden voor procesverbetering, zoals Six Sigma, volgen allemaal een systematische werkwijze om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen voor procesverbetering. We volgen de logische stappen, met als doel om samen nieuwe inzichten te verwerven, waardoor nieuwe, verbeterde procesoplossingen worden ontdekt.

Het programma van de opleiding Continuous Improvement Manager per dagdeel:

Dagdeel 1: Beleid en beleidscommunicatie

De Continuous Improvement Manager begint bij het management met de vraag wat de doelen zijn en het strategisch beleid. Wat moet gerealiseerd worden? Wat verwachten klanten? Het verbeterteam moet hiervan op de hoogte zijn, om de juiste analyses te maken en de juiste oplossingsrichting te kiezen.

 • Policy deployment, het beleid van het management
 • Visie, missie, strategie van de organisatie
 • Kennis van klanteisen en processpecificaties
 • Betrokkenheid en belang van stakeholders
 • Business case opstellen: belang en noodzaak van procesverbetering

Dagdeel 2: Belbin teamrollen

Als de richting bekend is, wordt het team samengesteld. Het team wordt gevormd rond het procesprobleem. De deelnemers moeten namelijk belang hebben bij de oplossing dan wel de verbetering. Verder moet de Continuous Improvement Manager ervoor zorgen dat alle noodzakelijke competenties aanwezig zijn.

 • Samenstelling van een verbeterteam
 • Competenties van het verbeterteam
 • Karakters van de deelnemers
 • Effectiviteit van het verbeterteam
 • Mandaat van het verbeterteam

Dagdeel 3: Coachend leiderschap

Het verbeterteam leiden is de volgende stap. Dat is niet eenvoudig, omdat de Continuous Improvement Manager geen formeel hiërarchische bevoegdheid heeft. De teamleden zitten ook voor het eerst bij elkaar en moeten samen de klus klaren. Het gaat om samenwerken vanuit een gemeenschappelijk doel en samen leren.

 • Rol van de voorzitter: coachend leiderschap
 • Rol ten opzichte van de teamleden
 • Rol ten opzichte van de organisatie
 • Communicatiemethoden (MBTI)
 • Transparantie en documentatie

Dagdeel 4: Procesverbetering

Dan begint het echte werk. De Continuous Improvement Manager leidt het team langs de business case, de analyses en stappen voor oplossingen en planningen. Dit is de stap waar de magie van samenwerken ontstaat. Ieder teamlid geeft input en zo ontstaan nieuw inzichten en creatieve gedachten.

 • Proces verbetermethode met Problem Solving en Lean Six Sigma
 • Procesanalyse en gebruik van data en audits
 • Root Cause Analyse maken, 5 Times Why
 • Prestaties meten, 7 tools
 • Genereren van oplossingen

Dagdeel 5: Implementatie

Na de analyse en de generatie van oplossingen volgt de vraag van implementatie. Hoe wordt de oplossing geïmplementeerd? Welke veranderingen zijn er? Welke weerstanden worden verwacht? Wat wordt de planning? Het team leidt de implementatie en realiseert het succes.

 • Verslaglegging en communicatie van de procesverbetering
 • Implementatie plan en planning
 • Betrokkenheid van de organisatie
 • Toestemming van het management
 • Communicatie en policy deployment

Continuous improvement in de praktijk van uw organisatie

De theorie lijkt zo vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig. Veel organisaties zijn toch maar moeizaam in staat een status van continue verbetering te realiseren. Met deze opleiding krijgt u de praktische aanwijzingen en methoden in handen, zodat u uw functie succesvol kunt uitvoeren en de valkuilen ontwijkt.

Voor wie

Voor wie is de opleiding Continuous Improvement Manager?

Deze opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen in de rol van Continuous Improvement Manager, Process Improvement Manager of Kwaliteitsmanager. Verder is deze opleiding natuurlijk belangrijk voor functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor processen en dus voor procesverbetering vanuit hun rol als leidinggevende. Denk aan proceseigenaren, teamleiders en afdelingshoofden. Het is een HBO-niveau opleiding, die competenties vraagt voor het maken van analyses, communicatie in teams en samenwerking met teamleden en de organisatie. Continuous improvement is een combinatie van het hebben van een plan met een doel enerzijds en de kunst om weerstand weg te nemen anderzijds. Deze opleiding is voor:

 • Continuous Improvement Manager
 • Process Improvement Manager
 • Process engineer
 • Kwaliteitsmanager
 • Proceseigenaar, process owner
 • Teamleider, groepsleider, groepshoofd
 • Afdelingshoofd
 • Productieleider

Resultaat

Resultaat van de opleiding Continuous Improvement Manager

Na het volgen van deze opleiding heeft u het volgende bereikt:

 • Inzicht in verbeterprocessen
 • Kennis van verbetermethoden voor teams
 • Vaardig in de samenstelling van teams
 • Gebruikmaken van beleid en doelen
 • Toepassing van coachend leiderschap

Inzicht in verbeterprocessen en verbetermethoden

Verbeterprocessen worden gesymboliseerd met de Plan-Do-Check-Act cirkel. De PDCA cirkel is bekend als concept en wetmatigheid, maar weinig organisaties kunnen de dynamiek van procesverbetering goed toepassen. U bent in staat procesverbetering toe te passen na deze opleiding. U leert welke weerstanden - cultureel en structureel - een team tegenkomt en hoe u ermee omgaat. Verder blijkt het dat een verbeterteam of een verbeterproces een systematische methode nodig heeft. Verbeteren verloopt via een methodische weg. Six Sigma is zo’n bekende methode, maar er zijn er meer en ze zijn vergelijkbaar. We leren u de logica van verbetermethoden, zodat u in iedere situatie succesvol bent en niet afhankelijk van één formule. We maken u specialist in verbetermethoden.

Vaardig in de samenstelling en het leiden van teams

Binnen het verbeterteam zet u de kwaliteiten van de deelnemers optimaal in. Daartoe leert u de methode Belbin toepassen om de teamrollen te bepalen. Als leider van een verbeterteam past u vervolgens coachend leiderschap toe. U leert in deze opleiding hoe dat moet. Deze leiderschapsstijl past u ook buiten het team in de organisatie toe. Als Continuous Improvement Manager werkt u namelijk altijd samen met andere afdelingen in de organisatie en moet u kunnen leiden zonder directief te worden. U kent het beleid en geeft richting aan het team en het verbeterproces.

Startdata

Startdata opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u de opleiding Continuous Improvement Manager volgen? Dit zijn alle beschikbare startdata:

 • 19 maart 2020, 9:00 – 12:30
  • 2 april, 9:00 – 12:30
  • 16 april, 9:00 – 12:30
  • 30 april, 9:00 – 12:30
  • 21 mei, 9:00 – 12:30

Mochten de data u niet passen, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden, incompany oplossingen, online of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de opleiding Continuous Improvement Manager

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot Continuous Improvement Manager? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

 • Kennis van verbeterprocessen
 • Samenstelling van verbeterteams
 • Belbin teamrollen
 • Coachend leiderschap toepassen
 • Verbetermethoden als Lean Six Sigma
 • Procesanalyse en 7 tools
 • Organisatiedynamiek
 • Weerstanden wegnemen
 • Competenties benutten
 • Documentatie: gratis
 • Toekomstige updates: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding Kwaliteitsmanager

Opleiding Kwaliteitsmanager

Met deze opleiding kwaliteitsmanager ontwikkelt u zich tot de expert in kwaliteitsmanagement. U neemt de regie over de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificatie van de organisatie volgens ISO 9001. Via deze opleiding QHSE manager groeit u als kwaliteitsmanager en wordt u specialist in organisatieontwikkeling en procesverbetering.

Opleiding Productiemanager

Opleiding Productiemanager

Met deze opleiding ontwikkelt u het productiesysteem en leert u leidinggeven aan het operationeel beleid. U krijgt de productiemethoden en procestechnieken voor uw rol als productiemanager. Aan het einde van deze opleiding heeft u een concept beleidsplan en productiesysteem.

Training Procesverbetering

Training Procesverbetering

Tijdens deze training leert u de bekendste verbetertechnieken. Procesverbetering is het brengen van het proces naar een volgend niveau, waardoor afwijkingen niet meer ontstaan. U leert in deze training de structurele, methodische werkwijzen, die leiden naar een verbeterde procesoutput.

Training Six Sigma

Training Six Sigma

De training Six Sigma is er voor iedereen die kennis wil maken met deze verbetermethode voor operationele, repeterende processen. Dit is een introductietraining om Six Sigma goed te begrijpen, voordat u de methode inzet in uw organisatie. We leren u de voordelen, maar ook de valkuilen te herkennen.

Interessant

Coaching voor verbeterteams

Verbeterteams werken met Six Sigma, Problem Solving en andere logische methoden voor verbeterprocessen. Zonder zo'n methode wordt het team niet succesvol. Leer uw organisatie op de juiste manier met verbeterteams werken. Schakel een van onze coaches in, die voordoen hoe een verbeterteam wordt geleid.

Incompany mogelijkheden

Heeft u meer collega's die dezelfde training of opleiding willen volgen? Dan zijn er handige incompany mogelijkheden. Bijvoorbeeld als meerdere voormannen de opleiding voorman willen volgen, of als meerdere collega's de training procesmanagement willen doen. Vraag naar maatwerk.