Training Certificatie ISO 9001 patagonia
01-01-2022
13.00u - 16.30u
€ 295,00
MBO/HBO
Hendrik-Ido-Ambacht
Certificaat

Training Certificatie ISO 9001

Voorbereiding op de Certificatie Audit met GAP-analyse

Is uw organisatie klaar voor de certificatie-audit? Kunt u met een gerust hart de certificerende instantie ontvangen? Doe de check op deze vragen via de training Certificatie ISO 9001. Neem uw materialen mee en we beoordelen samen met u of uw organisatie klaar is voor certificatie voor ISO 9001.

Als u een certificerende instantie verzoekt om uw organisatie te komen toetsen aan de norm ISO 9001, dan ontvangt u voor aanvang van de certificatie-audit een set documenten van deze certificerende instantie. In deze documenten staat de procedure van de certificatie-audit beschreven en er zit een agenda van de dagen bij. Deze agenda volgt de externe auditor. Tijdens deze training Certificatie ISO 9001 doorlopen we met u de certificatieprocedure en de agenda van de externe auditor. Daarmee weet u wat u te wachten staat en wat u moet doen. Verder neemt u (digitaal) uw materialen mee, zoals het kwaliteitshandboek, procesbeschrijvingen, registraties en andere documenten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van die documenten beoordelen we of uw organisatie de certificatie-audit zal kunnen doorstaan. 

Inhoud

GAP-analyse maken voor de certificatie-audit

Deze training is bedoeld als check - GAP-analyse - voordat uw organisatie wordt bezocht door de certificerende instantie. U heeft het kwaliteitshandboek gemaakt of bent dat aan het maken en het kwaliteitsmanagementsysteem is (deels) geïmplementeerd, maar mogelijk heeft u de vraag: is het goed? Wanneer is het goed? Die vragen beantwoorden we gedurende deze training Certificatie ISO 9001. Het is natuurlijk buitengewoon vervelend en kostbaar als de certificatie niet in één keer goed gaat. Niet in de laatste plaats vanwege het verlies aan draagvlak in de organisatie en de bestede uren van collega's. 

Agenda van de certificatie-audit doorlopen

Vervolgens doorlopen we met u de agenda van de certificerende instantie. Deze agenda is erop gebaseerd dat het hele kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie wordt getoetst. Mogelijk heeft u vragen als: wat toetst de auditor? Waar kijkt de auditor naar? Die vragen beantwoorden we. Verder kijken we naar de dagindeling van de audit en naar datgene wat u intern als organisatie moet regelen. 

Het programma van deze training Certificatie ISO 9001 is:

 1. Uitleg van de procedure voor de certificatie-audit
 2. Uitleg van de meegestuurde agenda
 3. Beoordeling van uw documenten en registraties
 4. GAP-analyse van het kwaliteitsmanagementsysteem
 5. Vervolgprocedure na de certificatie-audit
 6. Werking van non-conformities en opvolging

Voor wie

Voor wie is de training Certificatie ISO 9001?

Deze training is bedoeld voor de functionarissen die direct betrokken zijn bij de certificatie-audit en die de organisatie voorbereiden op de certificatie. Vaak zijn dat de kwaliteitsmanager en leden van het managementteam. Deze training is een praktische bijeenkomst die bedoeld is om zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen bij de verantwoordelijke functionarissen. Dat zijn in veel gevallen deelnemers van organisaties, die het certificatietraject voor het eerst doorlopen, maar er zijn ook deelnemers, die zich willen verbeteren. Deelnemers zijn bijvoorbeeld:

 • Kwaliteitsmanager
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitscoördinator
 • QHSE manager
 • Manager uit het managementteam
 • HR manager
 • Afdelingshoofd
 • Teamleider

De incompany mogelijkheden voor meerdere collega's

Indien meerdere collega's in uw organisatie dezelfde opleidingsbehoeften hebben, dan kan dit programma ook bij u intern worden verzorgd. De trainer komt dan naar uw organisatie en verzorgt hetzelfde inhoudelijke programma. Het is dan zelfs ook mogelijk accenten te verleggen of onderwerpen aan te passen op basis van uw behoeften. Heeft u die wens, vraag dan gerust naar de incompany mogelijkheden via het opmerkingenveld in het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen via info@patagonia-opleidingen.com.

Resultaat

Resultaat van de training Certificatie ISO 9001

Het resultaat van deze training is dat u een GAP-analyse heeft gemaakt. U weet wat in uw organisatie goed is geregeld en waar nog huiswerk in te doen is. Verder kent u de procedure van de certificatie en de werkwijze van de certificerende auditor.

We merken dat met deze training niet alleen veel onzekerheden worden weggenomen, maar ook veel misinterpretaties. De norm is (onnodig) moeilijk opgeschreven en dat leidt tot behoorlijk wat misverstanden en verkeerde acties in de praktijk. Met deze training wordt dat voorkomen en certificeren bijna alle organisaties zich met succes.

Samengevat zijn de resultaten:

 • GAP-analyse voor certificatie ISO 9001
 • Voorbereid op de certificatieprocedure
 • Agenda van de audit voorbereid
 • Inhoudelijk normvragen beantwoord
 • Begrip voor de wijze van toetsen van de norm ISO 9001
 • Inzicht in de vraagstelling van de auditor
 • Kennis van de beoordelingscriteria (wanneer is het goed)

Tip: houd voor ogen dat een kwaliteitsmanagementsysteem uw organisatie moet verbeteren. Bijvoorbeeld via dalende operationele kosten, toenemende klanttevredenheid of minder indirecte uren. De opzet en implementatie kosten natuurlijk tijd, maar die tijd moet (taakstellend) ruimschoots worden terugverdiend via verbeterde prestaties. Heeft u niet dat gevoel, dan is deze training zeker zinvol om te volgen.

Startdata

Startdata van de training Certificatie ISO 9001

Wilt u de training Certificatie ISO 9001 volgen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden, we starten deze training op aanvraag.

Wilt u meer weten over incompany oplossingen, online trainingen of maatwerk. Bel 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Schrijf u direct in

Inschrijven voor de training Certificatie ISO 9001

Wilt u zich inschrijven voor de training Certificatie ISO 9001? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen spoedig contact met u op voor alle informatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

  • Praktische ervaring met certificatietrajecten
  • Voorbeelden van andere organisaties
  • Antwoorden op uw vragen
  • Tips en aanwijzingen voor de certificatie
  • GAP-analyse maken
  • Eigen voorbeelden meenemen en bespreken
  • Documentatie: gratis
  • Toekomstige updates: gratis

NRTO keurmerk Patagonia Opleidingen

Opleidingsgids Direct inschrijven

Gerelateerde trainingen

Kwaliteitshandboek maken

Kwaliteitshandboek maken

Met deze training zet u snel en eenvoudig een kwaliteitshandboek op voor uw organisatie. U krijgt van ons een uitgewerkt format van een kwaliteitshandboek. Dat handboek voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Daarna wordt u begeleid in de uitwerking van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.

Training Kwaliteitshandboek en ISO 9001

Training Kwaliteitshandboek en ISO 9001

Bureaucratie en dikke kwaliteitshandboeken dienen te worden voorkomen. We leren u in deze training hoe u het kwaliteitshandboek opzet en voldoet aan de richtlijnen van ISO 9001. Het is de kunst niet veel te schrijven, maar processen te beheersen.

Training Procedures ISO 9001

Training Procedures ISO 9001

De kwaliteitsnorm ISO 9001 schrijft een aantal procedures voor. Tijdens deze training leert u die procedures en leert u ze uitvoeren. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem en zijn essentieel om de organisatie te laten certificeren. 

Training Norm ISO 9001

Training Norm ISO 9001

Via deze training norm ISO 9001 leert u de norm ISO 9001:2015 in 5 dagdelen lezen en toepassen. Tijdens deze training ISO 9001 leert u de inhoud van de norm ISO 9001 en de manier waarop de richtlijnen van deze norm kunnen worden toegepast in uw organisatie. U maakt het kwaliteitshandboek, leidt de implementatie en sluit af met de certificatie van uw organisatie.

Interessant

Coaching managementteam

De coach begeleidt het managementteam in haar functioneren in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt het functioneren van het team verbeterd via de evaluatie van de besluitvorming, de samenwerking, de doelstellingen en het planmatig werken. 

Gratis hulpmiddelen

Bij al onze trainingen en opleidingen bieden wij gratis services en hulpmiddelen aan. Denk hierbij aan syllabi, opleidingsvideo’s, tutorials en meer. Dit stelt cursisten in staat hun eigen manier van leren te kiezen. Lees direct meer over deze extra services!