Opleiding tot Lean Green Belt met ASQ certificaat

De methoden Lean Manufacturing en Six Sigma zijn twee aparte krachtige methoden voor de continue verbetering van processen. Lean richt zich op de realisatie van continuous flow, terwijl Six Sigma zich richt op het wegnemen van kwaliteitsproblemen in producten. Commercieel gezien zijn deze twee methoden de afgelopen jaren samengevloeid tot Lean Six Sigma. De opleidingen worden in de markt dan ook vaak aangeboden als Lean Six Sigma Green Belt.

Wij doen dat anders. Omdat de methoden erg van elkaar verschillen is het voor het leerproces van cursisten belangrijk beide methoden te onderscheiden. Het maakt de opleidingen makkelijker en overzichtelijker, evenals het examen. Het opleidingsprogramma is zo samengesteld, dat het aantal dagdelen gelijk is aan opleidingen Lean Six Sigma, maar bij ons worden beide methoden dus apart behandeld. We doen dat via games en praktijkopdrachten, waarbij de theorie ondersteunend wordt meegegeven. Dat maakt het leerproces eenvoudiger. Tot slot kunt u desgewenst het Green Belt examen halen bij American Society for Quality Management (ASQ). Dit is het hoogst aangeschreven niveau in opleidingen en staat sterk op uw curriculum vitae.

Een opleidingsprogramma met 3 Green Belt opleidingen

Het LSS Green Belt programma bestaat uit de volgende opleidingen:

  1. Lean Manufacturing Green Belt
  2. Six Sigma Green Belt
  3. Optioneel: Continuous Improvement Manager

Deze opleidingen kan je na elkaar volgen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen 1 of 2 van deze opleidingen te volgen als je niet de ambitie hebt om het Green Belt certificaat te behalen. Ook zonder het Green Belt examen zijn het krachtige en interessante opleidingen, die je als professional brengen waar je wil zijn en die je helpen je rol als professional in je organisatie te ontwikkelen. Een examen is geen verplichting. 

1. Opleiding Lean Green Belt voor professionals in een leidinggevende functie

De opleiding Lean Green Belt is met name bedoeld voor wie de methode Lean Manufacturing wil doorgronden en deze methode wil leren toepassen in de praktijk. De doelgroep bestaat uit teamleiders, productieleiders, lijnmanagers en kwaliteitsmanagers of continuous improvement managers. Natuurlijk wordt de methode Lean Manufacturing tijdens deze opleiding uitgelegd, maar nog veel interessanter is de manier waarop de methode praktisch wordt gemaakt. Via games en workshops leer je alle aspecten en technieken van Lean begrijpen en toepassen. Gamification is een belangrijk onderdeel van leren en is onderscheidend in de markt van opleidingsaanbieders.

2.  Opleiding Six Sigma Green Belt voor professionals in ondersteunende functies

De opleiding Six Sigma Green Belt is bedoeld voor wie geïnteresseerd is in continue verbetering, dan wel de kwaliteitsverbetering van producten en processen. Dit is net anders dan de opleiding Lean, waar het gaat om verkorting van de doorlooptijd en het creëren van een flexibel productiesysteem. Six Sigma is een methode voor onderzoek naar afwijkingen, waarbij vaak statistiek wordt toegepast om kwaliteitsproblemen te doorgronden. We laten je zien hoe dat werkt  aan de hand van een case, die door het hele programma loopt. Statistiek is daarbij geen doel op zich, maar een middel om met metingen om te gaan. Deze methode is voor verbeterteams en de leiders van die verbeterteams. De doelgroep voor deze opleiding bestaat uit kwaliteitsmanagers, continuous improvement managers, maar natuurlijk ook uit productiemanagers en lijnmanagers. Tijdens de training wordt letterlijk een verbeterteam van cursisten samengesteld, waarna het team met elkaar het hele Six Sigma stappenplan doorloopt om een kwaliteitsprobleem op te lossen.

3. Opleiding Continuous Improvement Manager voor leiderschap en beïnvloeding

De derde opleiding van deze serie is de opleiding Continuous Improvement Manager. Deze opleiding kan je volgen in aansluiting op de opleidingen Lean en Six Sigma, maar het is ook mogelijk deze opleiding apart te volgen. Waar de opleidingen Lean en Six Sigma zijn bedoeld om die beide methoden te leren, gaat het bij deze opleiding om leiderschap. Een verbeterteam voorzitten is iets anders dan alleen de methoden kennen. Daarom is deze opleiding speciaal toegevoegd om je als professional alle competenties mee te geven voor de uitvoering van je rol als procesverbeteraar of verbetermanager. Deze opleiding is geen onderdeel van het ASQ Green Belt examen of het LSS certificaat, maar het helpt wel om jezelf professioneel te ontwikkelen.

Lean Six Sigma Green Belt examen bij ASQ

Bij ons wordt het Green Belt examen gedaan bij ASQ. Dit is het meest vooraanstaande examen, zodat het betekenis heeft als je op je cv zet dat je het ASQ Green Belt examen heeft gedaan. Je ontvangt de hulpmiddelen en het studieboek. Doordat je onze praktijkopleidingen hebt gevolgd, zal je merken dat de theorie van Lean en Six Sigma tot leven is gekomen. Abstracte begrippen en statistiek, die onderdeel zijn van de beide methoden, worden nu door je begrepen. Laten we vooral niet vergeten dat je ook zonder Green Belt examen uitstekend in staat bent de beide methoden toe te passen in je organisatie. Dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Mocht je meer informatie wensen over het examen, de kosten en de voorwaarden, neem dan even contact met ons op.

Wil je de brochure Green Belt met deze 3 opleidingen ontvangen? Vul hieronder je gegevens in, of bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training spc

Lean Green Belt

Bekijk de opleiding

Lees meer

training six sigma

Six Sigma Green Belt

Bekijk de opleiding

Lees meer

training procedures iso 9001

Six Sigma Orange Belt

Bekijk de opleiding

Lees meer

training vca

Incompany Lean

Bekijk de opleiding

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in

  • Praktijkopleidingen
  • Games
  • Workshops
  • Werken in teams
  • Leren door samenwerken
  • ASQ Examen
  • Green Belt niveau