Het Netwerk C-suite voor de leiders van organisaties

Het Netwerk C-suite bestaat uit directieleden. Dit zijn de leiders van een organisatie in de rol van bijvoorbeeld ceo, coo, cfo, managing director of algemeen directeur. Via onze consultancy werkzaamheden ondersteunen we ze in de inrichting en continue verbetering van hun organisatie, zodat een verbeterde concurrentiepositie ontstaat. Via dit netwerk geven we graag iets terug: een platform om met andere directeuren van gedachten te wisselen. 

Reflectie en inspiratie voor leiders

De leden van dit netwerk zijn algemeen directeur, ceo of hebben een vergelijkbare directiefunctie. Deze doelgroep staat er vaak alleen voor in de besluitvorming. Wellicht herkent u dat. Het doel van dit netwerk is van gedachte te wisselen over uiteenlopende onderwerpen zoals de bedrijfsvoering, marktontwikkelingen of development. Daarnaast wordt in vertrouwelijkheid gesproken over cases, het wegnemen van blokkades en het zien van kansen. De vertrouwelijkheid en de goede sfeer zorgen voor reflectie en inspiratie. Een mooi moment om de gedachten te verzetten en keuzes voor te bereiden. Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht.

Organisaties ontwikkelen zich continu

Organisaties staan nooit stil, omdat de omgeving verandert en telkens nieuwe eisen gelden. Dat betekent dat ook de leider van een organisatie zich continu ontwikkeld. Reflectie op de eigen leiderschapsstijl, effectief met tijd omgaan en de verwerking van informatie zijn typische eigenschappen van een leider. Tijdens dit netwerk krijgt u de tijd en de gelegenheid om uzelf te ontwikkelen en om inspiratie op te doen. Ontwikkel jezelf, dan ontwikkelt de organisatie zich. 

Programma van het Netwerk C-Suite

De inhoud van het programma wordt bepaald door de deelnemers. Zij kiezen de onderwerpen, die ze met elkaar willen bespreken. Dat kan gaan over de economie, leiderschap, praktijk cases, arbeidsmarkt of technologische ontwikkelingen. Wij (Patagonia) zorgen voor de inhoud via onze consultants, externe sprekers of documentatie en de deelnemers nemen hun ervaringen mee. Uiteraard speelt het netwerken met elkaar een belangrijke rol.

Uitvoering van het Netwerk C-Suite

We organiseren 3 bijeenkomsten per jaar. Iedere bijeenkomst duurt 4 uur en de aanwezigheid is vrijblijvend. Vooraf tekenen de deelnemers een Non Disclosure Agreement (NDA), zodat informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De deelnemers gaan na een netwerkbijeenkomst naar huis met antwoorden, inspiratie en oplossingen.

Kosten Netwerk C-Suite voor directieleden

De kosten voor dit programma bedragen € 195 per jaar. Bij de prijs zijn inbegrepen:

  1. Deelname aan de bijeenkomsten
  2. Toegang tot de leden van het Netwerk C-Suite
  3. Organisatie door Patagonia
  4. Inschrijving en administratie
  5. Documentatie en presentaties

Er zijn geen bijkomende kosten, tenzij er speciale verzoeken ontstaan voor bijvoorbeeld boeken, gastsprekers of applicaties.

Wilt u meer informatie over dit Netwerk C-Suite of wilt u deelnemen? Laat het ons weten en vul onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Netwerk C-Suite

  • Kosten € 195 per jaar
  • Bijeenkomsten 3x per jaar
  • 1 dagdeel per keer
  • Cases delen en bespreken
  • Informatie en inspiratie