Ga direct naar de inhoud.

managementopleidingen
Management en kwaliteitsmanagement opleidingen

Korte managementopleidingen met direct effect in de praktijk

Zoekt u een praktijkopleiding voor management en kwaliteitsmanagement, die aansluit op uw eigen functie en uw eigen behoeften? Zoekt u een opleiding die zelfs over uw eigen functie gaat en waarin u zichzelf kunt ontwikkelen? Bekijk dan ons opleidingsprogramma voor korte management en kwaliteitsmanagementopleidingen. De opleidingen gaan over de uitvoering van uw functie en de verbetering van uw competenties in die functie.

Onze korte kwaliteitsmanagement opleidingen helpen u verder in de uitvoering van uw functie en de beheersing van de processen waar u verantwoordelijk voor bent. Het doel is u persoonlijk te helpen groeien in uw functie - personal excellence - en operational excellence in uw processen te realiseren. Foutloos, efficiënt en effectief!

Overzicht van de individuele vakopleidingen per functie:

 1. Teamleider
 2. Voorman
 3. Kwaliteitscoördinator
 4. Kwaliteitsmanager
 5. Interne Auditor
 6. Proces Engineer
 7. Proceseigenaar
 8. Operationeel manager

Na afloop van de opleiding gaat terug naar uw organisatie met uitgewerkte procesbeschrijvingen, procesanalyses, risicoanalyses, ontwerpen voor kwaliteitsmanagement en andere hulpmiddelen, die gemaakt zijn voor uw eigen afdeling of organisatie. U ontwikkelt uw competenties, vaardigheden en hebt veel meer kennis. Dit zijn de opleidingen:

1. Teamleider: Teams leiden en de operationele processen beheersen

Vaak worden goede operationele professionals na enkele jaren teamleider. Ze krijgen de leiding over een groep collega's. Het is dan noodzakelijk om managementvaardigheden aan te leren. De kennis van het operationele werk is meer dan voldoende, maar leiding geven vraagt heel andere competenties. Deze opleiding leidt operationele professionals op in een leidinggevende functie.

2. Voorman: Ploegen leiden en de productie plannen zonder fouten

De voorman, ploegleider of shiftleader geeft dagelijks leiding aan de productieafdeling voor de uitvoering van orders. De voorman weet meestal voldoende van machines, materialen en werkvoorschriften, maar als leider zijn allerlei andere competenties van belang. Hoe om te gaan met standaardisatie, procesflows, ongemotiveerde medewerkers, fouten en ziekmeldingen? In deze opleiding leert de voorman productieprocessen beheersen.

3. Kwaliteitscoördinator: Certificatie van de organisatie voor kwaliteitsmanagement

De kwaliteitscoördinator heeft een uitvoerende functie binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement. Klachten moeten worden geregistreerd en opgevolgd, metingen worden uitgevoerd en procesbeschrijvingen worden gemaakt. Daar is opleiding voor nodig, omdat procesbeschrijvingen aan regels moeten voldoen. Er is kennis van kwaliteitsmanagement en norminterpretatie nodig. Volg de opleiding Kwaliteitscoördinator als u de organisatie wilt certificeren.

4. Kwaliteitsmanager: Organisatieadviseur en expert in organisatieontwikkeling

De kwaliteitsmanager onderhoudt en ontwikkelt het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit gaat veel verder dan het kwaliteitshandboek. Vaak komt de kwaliteitsmanager in een hoek terecht waar bureaucratie ontstaat. Dat is niet goed. De kwaliteitsmanager is analist, organisatiedeskundige, coach en begeleider van implementatietrajecten. Daartoe is kennis van kwaliteitsmanagement en systemen nodig, maar ook van organisatieontwikkeling.

5. Interne Auditor: Geen bureaucraat maar een procesanalist en uitstekend observator

Interne audits verworden soms tot algemene verslaglegging en routine controles. Dat is niet de bedoeling. Audits leiden tot interessante en nieuwe inzichten, die worden verwoord in het auditverslag en dat de lijnmanagers dient in de uitvoering van hun werk. Deze opleiding leidt op tot interne auditor, waarbij de deelnemers leren met allerlei normen te werk, terwijl zij zelf normvrij observeren en nuttige verslagen maken.

6. Proces Engineer: De analist die big data omzet naar waardevolle informatie

Een organisatie zit vol met data. Die data is afkomstig uit allerlei systemen en het gevolg van het dagelijks werk. Denk aan inkooporders die in ERP systemen worden gezet, urenregistraties in de projectadministratie of facturen uit financiële systemen. De proces engineer onderzoekt één operationeel proces diepgaand en vindt de oorzaak van afwijkingen door analyses te maken en processen te onderzoeken.

7. Proces Eigenaar: Verantwoordelijk voor de beheersing van een proces

De naam zegt het al, iemand is verantwoordelijk voor een proces. Bijvoorbeeld de bestelling van goederen, de bediening van freesmachines of de productie van technische tekeningen. De proces eigenaar zorgt er voor dat een proces gestandaardiseerd wordt uitgevoerd en heeft bij afwijkingen de verantwoordelijkheid in te grijpen. Dat vereist kennis van kwaliteitsmanagement, procesbeheersing en de technieken die daarbij horen.

8. Operationeel manager: Ontwerp het operationeel plan en het productiesysteem

De operationeel manager zorgt er voor dat productieprocessen en logistieke processen (soms ook engineering) foutloos functioneren, ontwikkeld worden en binnen budget blijven. De methoden die hiervoor nodig zijn, zoals Lean, 5S en Kaizen, om de resultaten te realiseren, worden tijdens de opleiding behandeld en direct geschikt gemaakt voor uw organisatie. Er ontstaat een operationeel plan en een eigen productiesysteem.

U bereikt via dit praktijk opleidingsprogramma een nieuw niveau management

Per dagdeel worden de onderwerpen theoretisch behandeld, ondersteund met voorbeelden en dan op uw eigen situatie toegepast. U gaat naar huis met eigen documenten, technieken en voorbeelden. Zo komen managementmethoden en kwaliteitsmanagement technieken tot leven en leert u deze op de juiste wijze toepassen. U wordt:

 • Besluitvaardiger als leidinggevende
 • Doortastender als analist
 • Sterker als manager

De trainer begeleidt u en de oefeningen helpen om nieuwe technieken op de juiste manier toe te passen in uw eigen organisatie. Zo bent u altijd up to date, leert u implementeren en loopt u voorop in uw vakgebied.

managementopleidingen

Ons programma voor management is praktisch en gericht op toepassingen

Door de praktijk gerichtheid gaat u na ieder dagdeel naar huis met voorbeelden en concrete acties voor uw organisatie. De opleiding is de eerste stap, daarna maakt u bovendien onderdeel uit van een netwerk van professionals. U komt in contact met de klanten van onze organisatie, ontvangt regelmatig updates over de nieuwste ontwikkelingen en kunt kijken in organisaties die excelleren. Uw persoonlijke voordelen zijn:

 1. In kleine groepen werken met veel persoonlijke aandacht; maximaal 5 deelnemers.
 2. De trainer is uw persoonlijke begeleider.
 3. De missie en visie van uw eigen organisatie vormen de leidraad.
 4. Werken aan uw eigen managementsysteem en processen.
 5. Nieuwste educatieve technieken voor kwaliteitsmanagement.
 6. Kijken en luisteren naar collega’s van andere organisaties.
 7. Oefeningen die we met uw eigen materiaal doen.
 8. Iedere dag met uitgewerkte documenten en analyses naar huis.

Door de kleine groepsgrootte, is het mogelijk dat u uw eigen manier van leren inzet. Wij passen ons aan u aan. De opleidingen zijn allemaal opgebouwd uit 5 dagdelen met telkens een specifiek thema, dat belangrijk is in uw functie.

Wilt u meer informatie over deze bijzondere praktijkopleidingen management en kwaliteitsmanagement voor leidinggevenden en professionals? Vraag de opleidingsgids aan via onderstaande formulier. Of bel ons via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Korte management opleidingen:

 • Theorie vertalen naar de praktijk
 • Kleine groepen met individuele aandacht
 • Uw eigen leerproces toepassen
 • Uitvoering van de functie verbeteren
 • Nieuw kwaliteitsmanagementsysteem
 • Gratis en moderne hulpmiddelen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?