Incompany training Six Sigma Patagonia

Six Sigma Green Belt Praktijk diploma

Klik voor meer informatie

Incompany training Six Sigma Green Belt Praktijk

Deze training Six Sigma Green Belt Praktijk kan worden gevolgd na de training Six Sigma Green Belt Theorie, maar het is ook mogelijk deze praktijktraining Six Sigma apart te volgen om de kracht van Six Sigma te ervaren. Met deze training Six Sigma Green Belt Praktijk gaat een Six Sigma verbeterteam in de praktijk van uw organisatie aan de slag om een productieprobleem op te lossen. Dat verbeterteam werkt volgens de verbetermethode Six Sigma. Het is belangrijk dat de deelnemers in het team aan een echt kwaliteitsprobleem werken. Zo komt Six Sigma tot leven.

Six Sigma ervaren in de praktijk en Six Sigma Green Belt Praktijk diploma

Onder leiding van onze trainer of onder leiding van de Six Sigma Green Belt opgeleide medewerker leren de deelnemers eerst een business case opstellen. Daarna volgt de uitvoering via het bekende DMAIC stappenplan Six Sigma. Daarbij is de combinatie van methodisch denken en een goede samenwerking essentieel. Verder zijn creativiteit, experimenteren, analytisch vermogen en besluitvaardigheid belangrijke competenties, die tijdens de training worden ervaren. De training wordt voor de Six Sigma Green Belt afgesloten met het Six Sigma Green Belt Praktijk diploma.

Schema van de Six Sigma Green Belt Praktijk training

De training duurt 5 dagdelen van 4 uur die om de andere week worden gegeven. De totale doorlooptijd is daarmee 10 weken. Let op, het is een toepassingstraining. U leert Six Sigma in de praktijk gebruiken voor verbeterteams. Six Sigma staat bekend om de uitgebreide toepassing van statistiek met regelkaarten (Shewhart charts). In werkelijkheid heeft u daar maar een klein deel van nodig en het meeste hiervan is vrij eenvoudig. De training bevat daarom niet alle mogelijke statistische achtergronden. Dat is ook niet nodig. Mocht er wel incidenteel ingewikkelder statistiek nodig zijn, dan krijgt u die ondersteuning van de trainer.

De inhoud van de incompany Six Sigma Green Belt Praktijk training voor verbeterteams:

Dagdeel 1: Business case opstellen

 • Selectie van het procesprobleem, kwaliteitsprobleem
 • Selectie van het Six Sigma Team
 • Six Sigma als methode
 • Opstellen van de business case
 • Opzet DMAIC-pad
 • Huiswerk voorbereiden

De eerste dag bestaat uit het leren van de DMAIC cyclus van Six Sigma en het opstellen van een onderzoeksvraag of business case. Deze case is de leidraad voor het verbetertraject.

Dagdeel 2: Klantgerichtheid

 • Bespreking huiswerk
 • Klanteisen, intern en extern
 • Procesdoelen en procescriteria (quality, cost and delivery)
 • Selectie van de External Critical to Quality en de Internal Critical to Quality
 • Operationaliseer de CtQ en valideer de meetprocedure
 • Huiswerk voorbereiden

Six Sigma begint altijd bij de vraag wat de klant eist. Welke kwaliteitseisen worden aan een product gesteld. Vervolgens is het de vraag waar in het primaire proces aan die eisen wordt voldaan. Dat gaat u onderzoeken.

Dagdeel 3: Procesanalyse

 • Bespreking huiswerk
 • Bepaal de procesprestatie, stem van het proces
 • Identificeer de invloedsfactoren
 • Variatie in processen; Excel en Minitab
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Huiswerk voorbereiden

Met behulp van data wordt het kwaliteitsvraagstuk onderzocht. Hoe vaak komt het voor? Zijn er trends? Welke variabelen spelen een rol? In deze fase wordt Statistical Process Control (SPC) toegepast en andere analysetechnieken. 

Dagdeel 4: Improve process

 • Bespreking huiswerk
 • Relatie invloedsfactor versus CtQ
 • Databases en data verzamelen
 • Informatie uit data
 • Ontwerp verbeteracties
 • Huiswerk voorbereiden

Dit is een leuke en creatieve fase. De gegenereerde informatie van de vorige dag heeft het team wijzer gemaakt. Ze hebben nu nieuwe inzichten op basis waarvan ze nieuwe, creatieve oplossingen gaan ontwikkelen. Dit is een teamprestatie en heel inspirerend.

Dagdeel 5: Implementatie

 • Bespreking huiswerk
 • Standaardisatie van processen
 • Pas het kwaliteitssysteem aan
 • Borg de verandering
 • Bepaal de nieuwe procesprestatie
 • Sluit het Six Sigma project af

Een idee of oplossing genereren is een mooie stap, maar nog niet het eindstation. Het kwaliteitsprobleem waarmee in de business case werd begonnen, moet daadwerkelijk worden opgelost. Daarom gaat het Six Sigma team aan de slag met de implementatie van de oplossing, zodat het proces op een nieuw, verbeterd niveau presteert en het kwaliteitsprobleem is verdwenen of met 80% is gereduceerd.

Six Sigma in de praktijk trainen en direct een kwaliteitsprobleem oplossen

De incompany training Six Sigma Green Belt Praktijk is bijzonder krachtig en laat de werking van Six Sigma in de praktijk zien. De deelnemers zullen letterlijk ervaren hoe effectief een team is bij de oplossing van moeilijke kwaliteitsvraagstukken. De deelnemers leren veel over procesbeheersing, verbetertechnieken, samenwerking en doorzettingsvermogen. Werken in een verbeterteam is een buitengewoon krachtige leermethode.

De resultaten na deze incompany training Six Sigma Green Belt Praktijk

Na het volgen van deze incompany training Six Sigma Green Belt Praktijk heeft u bereikt dat u weet hoe Six Sigma werkt in de uitvoering van uw organisatie. Niet uit een boek, maar uit de praktijk. Hierna weet u op welke manier u Six Sigma kunt inzetten als methode voor verbeterteams. U heeft na deze training het volgende bereikt:

 • Diploma Six Sigma Green Belt Praktijk
 • Kennis van Six Sigma en DMAIC
 • Ervaring met Six Sigma in verbeterteams
 • Ervaring met Six Sigma in de praktijk
 • Ervaring met het overwinnen van problemen en obstakels
 • Ervaring met de creativiteit van een team voor oplossingen
 • Inzicht in de diepte (niet makkelijk oplosbaar) van een kwaliteitsprobleem 
 • U heeft een proces verbeterd

Prijzen en voorwaarden incompany training Six Sigma Green Belt Praktijk

De prijs voor deze incompany Six Sigma Green Belt Praktijk training is € 3.750,- per team. Aan een team kunnen tot 10 medewerkers deelnemen. De trainingen worden per dagdeel gegeven, waarbij de 5 dagdelen om de andere week plaatsvinden. Dit geeft de deelnemers de gelegenheid in de andere weken zelf de voorbereidingen en de uitvoering van de oefeningen te doen. De doorlooptijd is daarmee 10 weken, waarna het kwaliteitsprobleem werkelijk is opgelost. Mocht u een andere planning wensen, dan is dat uiteraard mogelijk. Dat is het voordeel van een incompany training Six Sigma. U kunt zelf de planning bepalen.

Wilt u meer informatie of het diploma Six Sigma Green Belt Praktijk halen? Vul uw vragen onder in het formulier in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Training Six Sigma Green Belt Praktijk:

 • Diploma Six Sigma Green Belt Praktijk
 • Uitvoering in de productie
 • Kwaliteitsprobleem opgelost
 • Samenwerking met Six Sigma team
 • Direct resultaat met procesverbetering
 • Six Sigma invoeren
 • Kwaliteitsverbetering in teams
 • Competentieontwikkeling gerealiseerd