Incompany training procesbeschrijving

Incompany procesbeschrijvingen maken en samen implementeren

Klik voor meer informatie

Incompany training procesbeschrijving met voorbeelden

Deze incompany training Procesbeschrijving wordt bij u in de organisatie gegeven. De deelnemers zijn meestal managers, kwaliteitsmanagers en teamleiders. Via het maken van procesbeschrijvingen worden discussies gevoerd over waarde creatie, efficiëntie en verspillingen. Ook worden met procesbeschrijvingen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaten gedefinieerd, als ook een structuur voor werkinstructies, dan wel procedures, en een aanpak voor procesverbetering. Deze training is daarmee een typische basistraining voor iedere proceseigenaar. 

De training Procesbeschrijving voor praktijksituaties en procesbeheersing

Procesbeschrijvingen vormen de basis van procesmanagement. Ze beschrijven de flow, de waarde creatie of de uitvoering van het operationele werk. Leer tijdens deze praktische training Procesbeschrijving in 3 dagdelen de spelregels voor het maken van procesbeschrijvingen en pas de regels ook direct toe op uw eigen processen. We vergelijken de spelregels met uw eigen procesbeschrijvingen of maken nieuwe procesdefinities. U leert op de juiste manier processen beschrijven en de procesbeschrijvingen onderdeel maken van het kwaliteitshandboek, dan wel de werkinstructies en de beleidsplannen. De procesbeschrijvingen voldoen aan internationale standaarden en normen zoals ISO 9001.

Dag 1: Processen en spelregels

 1. Functie van de procesbeschrijving
 2. Soorten procesbeschrijvingen met voorbeelden
 3. Spelregels voor procesbeschrijvingen
 4. SIPOC en Deming's PDCA cycle
 5. Procesmanagement in de praktijk
 6. Rol van de proceseigenaar
 7. Procesindicatoren kiezen
 8. Gebruik van risicoanalyses
 9. Procesbeheersing en procesverbetering
 10. Workshops: Oefening in processen beschrijven
incompany training ink

Toelichting: Procesbeschrijvingen leren maken

Het eerste deel van de training is bedoeld om de spelregels voor het maken van procesbeschrijvingen te leren. Daarbij hoort de vraag wat de toepassing is van een procesbeschrijving en welke vorm het beste kan worden gekozen bij die toepassing. Daarom leert u diverse procesmodellen. Standaardisatie en het voorkomen van bureaucratie zijn belangrijk en verder krijgt u een compleet kwaliteitshandboek mee als voorbeeld.

Dag 2: Procesbeschrijvingen uitwerken 

 1. Waarde stroom van uw organisatie uitwerken
 2. Processtappen uitwerken in procesbeschrijvingen
 3. Werkinstructie voor uw organisatie schrijven
 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden definiëren
 5. Proceseigenaar definiëren
 6. Kwaliteitsprocedures uitwerken
 7. Voldoen aan de richtlijnen van ISO 9001
 8. Resultaatgericht denken
 9. Efficiëntie en kwaliteit verbeteren
 10. Workshops: Oefening in processen beschrijven
incompany training lean manufacturing

Toelichting: Procesbeschrijvingen uitwerken voor het kwaliteitshandboek

Het tweede deel van de training Procesbeschrijving is bedoeld om te oefenen in het maken van procesbeschrijvingen. U bestudeert de voorbeelden procesbeschrijvingen die we u geven en werkt met elkaar procesbeschrijvingen uit voor uw eigen organisatie. Het resultaat is een overzicht van het uit te voeren werk, verbeterde efficiëntie en de manier waarop u de procesbeschrijvingen organiseert in het kwaliteitshandboek.

Dag 3: Implementatie processen

 1. IST en SOLL situatie
 2. IST situatie meten: tijd, kwaliteit en verspillingen meten
 3. SOLL situatie testen
 4. Vernieuwd proces invoeren, proces implementeren
 5. Verandermanagement toepassen
 6. Resultaat van de procesverbeteringen bespreken
 7. Kwaliteitshandboek aanpassen
 8. Procesverbetering trainen
 9. Resultaten procesverbetering meten
 10. Workshops: Oefening in processen beschrijven
incompany training 5s

Toelichting: Implementatie en procesverbetering

De dagelijkse praktijk, de werkelijkheid, verschilt vaak van de ontworpen procesbeschrijving die de voorkeur heeft. Dat betekent dat de nieuwe procesdefinitie moet worden omgezet naar een nieuwe, verbeterde situatie in de praktijk. Dit is de implementatie van de verbetering: van IST naar SOLL. Samen met uw collega's werkt u aan de voorbereidingen om de nieuwe processituatie te implementeren.

Certificatie ISO 9001

Met behulp van deze training Procesbeschrijving maakt u procesbeschrijvingen conform ISO 9001. De procesbeschrijvingen voldoen aan alle eisen voor certificatie van ISO 9001 en andere normen. 

Resultaat van deze training

U bent in staat zelf procesbeschrijvingen te maken of gesprekken hierover te leiden met collega's:

 • U kunt processen beschrijven
 • U kent de spelregels voor procesbeschrijvingen
 • De voor- en nadelen van verschillende methoden
 • Herkennen van waste en creatie
 • Voorkomen van valkuilen
 • Certificatie en kostenreductie

Voor wie is de training Procesbeschrijving?

Dit is een korte training Procesbeschrijving voor managers, teamleiders en kwaliteitsmanagers. Praktisch iedere leidinggevende is betrokken bij de beheersing of verbetering van processen. Dat geldt voor zowel managers als voor het middenkader en ondersteunende professionals in een staffunctie. Procesbeschrijvingen zijn voor veel doeleinden nuttig, maar niet ter vervanging van leiderschap. Daarom komt ook leiderschap tijdens deze training aan de orde en wordt de verbinding gemaakt met het definiëren en beschrijven van processen en de verantwoordelijkheden.

SIPOC en andere modellen

Het SIPOC procesmodel wordt uitgebreid behandeld, inclusief de regels, tijdens deze training Procesbeschrijving. SIPOC wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld kwaliteitshandboeken, Six Sigma verbeterteams en redesign of reorganisaties. Naast SIPOC krijgt u ook andere modellen, zoals voor werkinstructies, waarde stromen en managementstructuren. Value Stream Mapping is geen onderdeel van deze training. Daarvoor verwijzen we graag naar de training voor Lean VSM.

Prijs incompany training

De prijs voor deze incompany training Procesbeschrijving is € 2250 per team voor 3 dagdelen. Dus geen kosten per persoon. De 3 dagdelen van 4 uur worden naar uw eigen inzicht en mogelijkheden gepland. De doelen zijn procesbeheersing, klantgerichtheid, kwaliteitsmanagement en kostenreductie realiseren. De investering verdient zich daarom meervoudig terug. Stel uzelf als doel om bijvoorbeeld 50% faalkosten per proces te reduceren.

Wilt u meer weten over deze incompany training Procesbeschrijving? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ook met ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en we helpen u graag verder

Procesbeschrijvingen maken:

 • Praktijktraining met uitwerkingen
 • Samenwerking met collega's
 • Processen verbeteren
 • Kwaliteitshandboek maken
 • € 2250 per team voor 3 dagdelen