Incompany opleiding voorman Patagonia

Praktijkopleiding Voorman met leiderschap en procesverbetering

Klik voor meer informatie

Incompany opleiding Voorman

Via deze opleiding Voorman leren de operationeel leidinggevenden in uw organisatie leiding geven aan hun afdelingen en samenwerken als team. De voormannen leren technieken en methoden op de juiste manier uitvoeren en op een moderne manier leidinggeven. De opleiding wordt incompany verzorgd, zodat we de werkvloer op kunnen en praktijkvoorbeelden uit uw eigen organisatie kunnen gebruiken. Dat maakt het leerproces praktisch, het leidt tot resultaten en het is goed voor de samenwerking in het team. Lees meer over de inhoud en de praktijk.

Procesverbeteringen leiden

Tijdens deze opleiding Voorman leren de deelnemers managementtechnieken voor de beheersing en verbetering van de operationele processen. Denk aan het maken van oorzaakanalyses, de toepassing van de verbeterkata en het leiden van de dagstart. De operators zijn de vakspecialisten, die het werk uitvoeren, maar procesproblemen ervaren. Denk aan materialen die niet passen of machines die in storing gaan. Wat doet de voorman op dat moment? De voormannen voeren tijdens de opleiding oefeningen als team uit, zodat ze met elkaar leren en verbeteren.

Operationeel leiding geven

De opleiding Voorman is natuurlijk ook bedoeld voor Shiftleaders en Teamleiders. Dat zijn ook operationeel leidinggevende functies. Het doel van deze opleiding Voorman is leren leidinggeven aan een team van operationele medewerkers en de operationele processen beheersen. Ook de meewerkend voorman en first operator zijn welkom. Wilt u af van de ineffectieve, directieve leiderschapsstijl, altijd maar druk zijn en gebrek aan handhaving? Tijdens deze opleiding Voorman leren de deelnemers andere leiderschapsstijlen toepassen met nieuwe technieken en methoden.

Leiderschap voor de voorman

Met deze cursus Voorman leren de deelnemers de standaard technieken voor operationeel leiderschap volgens Kaizen en Lean Management. Denk aan technieken zoals de verbeterkata, 5S, het wegnemen van verspillingen en de dagstart. De deelnemers leren ook delegeren, omgaan met weerstand en het observeren van de werkplek. Leiderschap en communicatieve vaardigheden worden voorgedaan, geoefend en als team direct toegepast in de praktijk. We gebruiken daarvoor modellen die iedereen op MBO niveau begrijpt en direct kan toepassen.

Prijzen opleiding Voorman

Deze incompany opleiding Voorman wordt al jaren met veel succes gegeven. Vaak als onderdeel van een intern, continu educatieprogramma. De competenties worden steeds verder ontwikkeld en verfijnd, zodat voormannen effectief worden in de aansturing van hun team en de beheersing van processen. De kosten zijn € 3.750,- per team voormannen voor 5 dagdelen, exclusief een dagdeel voorbereiding voor maatwerk. Een voorbeeld van een referentie: De opleiding werd zeer gewaardeerd door de collega's. De opleiding was praktisch en inspirerend. Diffutherm - Rob van Trier, Operations Manager

Inhoud opleiding Voorman

Deze Voorman opleiding bestaat uit 5 dagdelen waarin het team Standard Work leert toepassen. Dit is de set basistechnieken voor de Gemba. De theorie, oefeningen, games en workshops worden doorlopen, waarbij geleerd wordt te denken vanuit de klant en procesefficiëntie.

Dagdeel 1: Leiderschapsstijl ontwikkelen

 • Leiderschapsstijlen en communicatie
 • Reflectie op de eigen leiderschapsstijl
 • Besluitvaardigheid, samenwerking en communicatie
 • Delegeren en omgaan met weerstand
 • Weekagenda voor de Voorman maken

Doel: Reflectie op eigen leiderschapsstijl

De deelnemers leren verschillende leiderschapsstijlen en reflecteren op hun eigen stijl. Vervolgens wordt situationeel leiderschap geoefend. De stijlen worden direct in de praktijk gebracht. De voormannen leren op zichzelf reflecteren via voorbeelden en observaties uit de eigen praktijk. 

Dagdeel 2: Dagstart uitvoeren

 • Gebruik van het dagstartbord
 • Dagstartbord en verbeterbord
 • Dagstart voorbereiden
 • Dagstart leiden
 • Resultaten verwerken

Doel: De Gemba voorbereiden

De dagstart is een korte evaluatie om te bepalen of de orders van die dag zonder problemen op de Gemba kunnen worden geproduceerd. De operators geven daarbij uitleg en benoemen de obstakels en voorbereidingen. De dagstart leiden is een praktijkoefening in leiderschap, zoals op dag 1 is geleerd. 

Dagdeel 3: Procesbeheersing

 • Klantgerichtheid en voldoen aan specificaties
 • Standaardisatie doorvoeren
 • Procedures handhaven
 • Borging van processen: Quality Assurance
 • Output meten: Quality Control

Doel: Standaardisatie en handhaving

Voor procesbeheersing is kennis nodig van de klanteisen en processpecificaties. De borging van processtandaarden is een vakgebied op zichzelf: Quality Assurance. Daarna volgt het meten van de output van processen via Quality Control. De deelnemers leren de regels van Dr. W.E. Deming.

Dagdeel 4: Procesverbetering

 • Klachten en afwijkingen oplossen
 • Verbeterkata uitvoeren
 • Observeren als leider
 • Methode 8D uitvoeren
 • Methode 5S

Doel: PDCA cirkel realiseren

De methoden zijn het gereedschap van de voorman voor de uitvoering van de PDCA cirkel. De deelnemers krijgen een overzicht van de meest voorkomende verbetertechnieken. Voor de toepassing van de technieken is de leiderschapsstijl van dagdeel 1 nodig. Zo blijft leiderschap als rode draad doorlopen.

Dagdeel 5: Veiligheid

 • Procedures voor veiligheid
 • Veiligheidsregels handhaven
 • Visual Management toepassen
 • Gedrag op de werkplek: observeren
 • Incidenten melden

Doel: Veiligheidsregels opstellen en handhaven

Met de geleerde leiderschapsstijlen worden de veiligheidsregels gehandhaafd en verbeterd. De deelnemers leren als voorman optreden. Bijvoorbeeld bij overtredingen of bij het melden van veiligheidsincidenten. Ook leren ze met operators verbeteringen doorvoeren. Veiligheid staat centraal.

Optioneel: Functioneringsgesprekken voeren

 • Functieomschrijvingen voorman en operator
 • Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Verslaglegging functioneringsgesprekken
 • Ontwikkeling kennis, vaardigheden en competenties
 • Rapportage aan het management over competenties

Doel: Ontwikkeling competenties

De processen en functieomschrijvingen vormen het referentiekader. Het is de kunst operators te ondersteunen in hun ontwikkeling. De voormannen leren coachen en beoordelen. Ook leren ze op treden op het moment dat regels worden overtreden of functies niet goed worden uitgevoerd.

Trainingen voor verbetertechnieken

Na deze basistraining voor Standard Work voor voormannen kan worden vervolgd met specifieke, incompany praktijktrainingen voor de juiste toepassing van verbetertechnieken. Bijvoorbeeld voor de Gemba standaardisatiemethode 5S, verbetermethode 8D, de Dagstart en Value Stream Mapping. Ook hebben we specifieke trainingen voor operators, zoals de training Kwaliteitsmanagement voor Operators met de 10 spelregels van kwaliteitsmanagement. Voor meer informatie en uitleg, kunt u vrijblijvend contact opnemen. We helpen u graag verder in de organisatieontwikkeling.

Resultaat van de opleiding Voorman

 • Leidinggeven via verschillende stijlen
 • Effectief communiceren
 • Technieken voor procesverbetering
 • Quality Assurance en Quality Control
 • PDCA cirkel toepassen
 • Ontwikkeling als team
coaching on the job

Leiderschap in de praktijk

Met deze korte opleiding leiderschap wordt de rol als teamleider verbeterd. Met de aanwijzingen van de trainer en de praktijkoefeningen krijgen de deelnemers zekerheid en vertrouwen. Oude vertrouwde werkwijzen worden verlaten en vervangen voor nieuwe, moderne manieren, die worden getraind tijdens de opleiding. Het team zal de functie voorman beter uitvoeren en op de toekomst zijn voorbereid.

incompany

Operationeel leidinggeven aan een team van operators

Orders worden dagelijks uitgevoerd door de vakspecialisten, terwijl de voorman de omstandigheden creëert om de productie mogelijk te maken. De voorman zorgt voor de omstandigheden, de beheersing en de verbetering van de processen. Daar wordt leiding aan gegeven. Deze opleiding is de basis voor iedere voorman of teamleider. Wilt u meer weten over deze incompany opleiding Voorman? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany opleiding Voorman:

 • Opleiden in de praktijk van uw organisatie
 • Werken met eigen teams
 • Belang van de Gemba begrijpen
 • Standard Work leren
 • Communicatie verbeteren
 • Leiderschap ontwikkelen