Incompany training Lean Manufacturing Patagonia

Lean Manufacturing met een team toepassen op het productieproces

Klik voor meer informatie

Incompany training: Lean Manufacturing

Met deze incompany training Lean Manufacturing gaat u de methode Lean leren toepassen op uw eigen productieproces. De training is een combinatie van theorie over de methode Lean, die vervolgens direct toe te passen is op een aantal productiestappen. Hiermee komt de methode tot leven en gaat u de werking begrijpen. Heeft u dat inzicht eenmaal, dan kunt u deze techniek voor de verkorting van de doorlooptijd overal toepassen.

Het doel van Lean Manufacturing is de verkorting van de doorlooptijd, de leadtime. Dit is de tijd vanaf de plaatsing van een order door de klant tot aan de uitlevering van het product. De scope van de methode Lean Manufacturing is dan ook eigenlijk het hele primaire proces, maar het is bekend geworden met de toepassing op de productieprocessen. Dat is ook het toepassingsgebied van deze training: de productie. Het is ook mogelijk andere afdelingen aan te laten sluiten. In dat geval passen we de training voor u aan. Hieronder vindt u de training met een opbouw van 5 dagdelen, die om de andere week worden gegeven. 

De inhoud van de incompany training Lean Manufacturing is als volgt:

Dagdeel 1: De methode Lean Manufacturing

 • Uitleg Lean Manufacturing
 • Voorbeelden en oefeningen om een pull productiesysteem te ervaren
 • Rol van het management en van het middenkader: Lean Management
 • Push versus pull productie
 • Stappen van de methode
 • Huiswerk voorbereiden

De eerste dag bestaat uit de kennismaking met Lean en uitleg van de achtergronden. We doorlopen de methode en laten zien wat het verschil is tussen push productie en pull productie.

Dagdeel 2: Leadtime

 • Huiswerk bespreken
 • Klanteisen bepalen ten aanzien van leverbetrouwbaarheid en levertijd
 • Bepalen takttijd en cyclustijden
 • Vastlegging klantspecificaties in de waardestroom
 • Verspillingen (8 Wastes) definiëren en leren zien
 • Huiswerk voorbereiden

De kracht van Lean is dat vanuit de klant wordt gedacht. Dat is anders dan denken vanuit de afschrijvingstermijn van een machine of maximalisatie van één productiestap. U leert de kortste doorlooptijd te realiseren door de hele productieketen te optimaliseren. 

Dagdeel 3: Productielijnen

 • Huiswerk bespreken
 • Data-analyse uitvoeren op doorlooptijd, omsteltijden en voorraden
 • Productstromen definiëren en productfamilies
 • Pull productie versus push productie
 • Value Stream Mapping en Continuous Flow
 • Huiswerk voorbereiden

Vanuit het denken om de kortst mogelijke doorlooptijd te creëren worden nu de productiestromen gedefinieerd. De deelnemers leren daartoe een Value Stream Map maken en verspillingen wegnemen.

Dagdeel 4: Lean technieken

 • Huiswerk bespreken
 • Toepassen van technieken om verspillingen te voorkomen
 • Kanban, Two-Bin op 2 werkstations toepassen
 • Standaardisatie en 5S
 • Heijunka en Just-in-Time delivery
 • Huiswerk voorbereiden

Nadat de Value Stream Map is gemaakt, worden de Lean technieken toegepast om verspillingen weg te nemen en de planning te vereenvoudigen met Kanban systemen.

Dagdeel 5: Borging van verbetering

 • Huiswerk bespreken
 • Implementatie Lean Manufacturing in de productie
 • Uitgangspunten en aanpassingen in het managementsysteem
 • Managementinformatie en gebruik ERP
 • Aanpassingen aan de voorraadsystemen en bestelprocedures
 • Nieuwe financiële parameters voor productiemanagement

Tot slot moeten de systemen en technieken worden geborgd. Verder dient het ERP-systeem de juiste instellingen te bevatten, waardoor geen voorraden ontstaan. Lean staat niet op zichzelf, maar wordt gekoppeld aan het managementsysteem van de organisatie.

Incompany training met 50% van de tijd in de productie

De deelnemers aan deze training zijn meer dan 50% van de tijd met de uitvoering bezig. Dat maakt een incompany training leerzaam. Voor het leerproces is het namelijk belangrijk om te doen en te ervaren in de praktijk. De theorie van Lean is mooi en geduldig, maar de kunst zit in de toepassing. Het gaat in deze training om de ervaring dat bestaande regels, procedures, gedrag of waarden moeten worden getransformeerd. U wilt immers echt de doorlooptijd verkorten, in het belang van uw klanten.

De resultaten van deze incompany Lean Manufacturing training

Na het volgen van deze training heeft u uitgebreide ervaring opgedaan met de technieken van Lean. U heeft als team samengewerkt in de productie en de technieken toegepast. Met deze ervaring kunt u Lean verder uitrollen in uw organisatie. Na deze training Lean heeft u bereikt:

 • Kennis van Lean Manufacturing
 • Kennis van de Lean technieken
 • Ervaring met de toepassing van Lean technieken
 • Kanban en Two-Bin geoefend en geïntroduceerd
 • Pull productie gecreëerd op een aantal productiestappen
 • Rol van het management geleerd
 • Voorraadmanagement aangepast in het ERP-systeem

Prijzen en voorwaarden incompany training Lean Manufacturing

De prijs voor deze incompany Lean training is € 3.750,- per team. Er kunnen 10 deelnemers per team tegelijkertijd meedoen. De trainingen worden per dagdeel gegeven, waarbij de 5 dagdelen om de andere week plaatsvinden. Dit geeft de deelnemers de gelegenheid in de andere weken zelf de voorbereidingen en de uitvoering van de oefeningen te doen. De doorlooptijd is daarmee 10 weken, waarna de productiedoorlooptijd ook werkelijk is verkort. Mocht u een andere planning wensen, dan is dat uiteraard mogelijk. Dat is het voordeel van een incompany training. U kunt zelf de planning bepalen.

Wil u meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt ook met ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany training Lean Manufacturing:

 • Uitvoering op de productiewerkvloer
 • Meer dan 50% in de uitvoering
 • Samenwerking met collega's
 • Direct resultaat met het Lean team
 • Doorlooptijd is verkort
 • Lean Manufacturing invoeren
 • Verbetering werkprocessen
 • Nieuwe productierichtlijnen