Incompany training kwaliteitsmanagement Patagonia

Samenwerking in het managementteam aan de besturing van de organisatie

Klik voor meer informatie

Incompany training: Kwaliteitsmanagement voor het managementteam

Het managementteam werkt in deze incompany managementtraining als team aan de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. De meeste processen, die worden voorgeschreven in normen als ISO 9001, worden in de lijn van de organisatie geborgd. Dus bij de sales manager, de operations manager en de logistiek manager. Uiteraard ook bij de directie, die de input geeft in de vorm van de strategie en de organisatiedoelen. Ook doen de HR manager, financieel manager en de kwaliteitsmanager mee. Met deze training ontwikkelt dit team zich in de uitvoering van kwaliteitsmanagement en wordt het kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. Daarna volgt desgewenst certificatie voor ISO 9001.

Referentie (English): “The training sessions that we had with Patagonia, helped us to create alignment in our leadership team, initiated lively discussions about our current management system plans and showed us a clear path to improve it.” - Alper Er, Site Manager - Organik Kimya

Referentie (Dutch): “De trainingssessies die we met Patagonia hebben gehad, hebben ons geholpen om afstemming in ons leiderschapsteam te creëren, hebben levendige discussies op gang gebracht over onze huidige managementsysteemplannen en hebben ons een duidelijk pad getoond om het te verbeteren.” Alper Er, Site Manager - Organik Kimya

Deze incompany kwaliteitsmanagementtraining is een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van de norm ISO 9001 - of een andere gewenste norm of managementmodel - wordt het managementsysteem van de organisatie ontwikkeld. Iedere manager heeft daarin zijn of haar eigen rol als het gaat om bijvoorbeeld procesbeheersing, risicoanalyse en leiderschap. De trainer leidt het team door de norm, waarna het huiswerk kan worden uitgewerkt. In 10 weken is het managementsysteem ontworpen en geïmplementeerd. 

De inhoud van de incompany training Kwaliteitsmanagement voor het managementteam is als volgt:

Dagdeel 1: De klantgerichte organisatie

 • Strategie en organisatiedoelen als uitgangspunt nemen
 • Stakeholderanalyses en klantgerichtheid uitwerken
 • Waardestroom, het primaire proces, met elkaar vaststellen
 • Procesmanagement en outputsturing leren toepassen met KPI's
 • Systeem kiezen, zoals TQM, Kaizen, Zero Defect of ISO 9001
 • Huiswerk voorbereiden

Op deze eerste dag wordt de achtergrond bij kwaliteitsmanagement en ISO 9001 uitgelegd. Het praktische resultaat is een goede definitie van het primaire proces, dat de leidraad is in het kwaliteitshandboek en kwaliteitsmanagementsysteem.

Dagdeel 2: Design managementsysteem

 • Bespreken huiswerk
 • Structuur van het managementsysteem vaststellen (format wordt aangeleverd)
 • Jaarplanning, Planning & Control, risicoanalyse opstellen
 • Leiderschap en communicatie vormgeven en plannen
 • Competentiemanagement ontwikkelen
 • Huiswerk voorbereiden

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt ontworpen. U krijgt van ons een voorbeeld, zodat u een goede houvast heeft. De eerste onderdelen van het managementsysteem worden vervolgens uitgewerkt voor uw eigen organisatie.

Dagdeel 3: Procesanalyse

 • Bespreken huiswerk
 • Meettechnieken en Business Intelligence toepassen om informatie te verkrijgen
 • Klachtenprocedure, faalkostenanalyses en Root Cause Analyse leren toepassen
 • Klanttevredenheid meten bij eigen klanten
 • Auditing en rapportage bespreken en implementeren
 • Huiswerk voorbereiden

Een belangrijk deel van het managementsysteem en de kwaliteitsnorm ISO 9001 gaat over procedures voor het meten en analyseren van processen. Dat onderwerp staat centraal op deze trainingsdag.

Dagdeel 4: Procesbeheersing

 • Bespreken huiswerk
 • Borging van processen, bril van de teamleider
 • Risicoanalyse, tools en technieken (Poka Yoke) toepassen
 • Supply chain management en leveranciersevaluatie via QLTC leren gebruiken
 • Verbeter Kata, Coaching Kata bespreken en oefenen
 • Huiswerk voorbereiden

Na het meten van processen volgt logischerwijze de borging. Dit is de weg naar Operational Excellence. U leert technieken om processen te borgen bij operators en teamleiders.

Dagdeel 5: Managementsysteem en certificatie ISO 9001

 • Bespreken huiswerk
 • Kwaliteitshandboek opstellen en uitwerken
 • Budgetcyclus en beleidsontwikkeling, beleidsplannen
 • Rol van de kwaliteitsmanager, HR manager en lijnmanager bespreken en vaststellen
 • Doelen stellen, management dashboard maken
 • Continue verbetering en management review realiseren

Op deze dag is de structuur van het managementsysteem gereed, evenals het kwaliteitshandboek. Ook de rolverdeling tussen de verschillende managers is vastgesteld. Dit moet leiden tot verbeterde efficiëntie en kwaliteit van producten. Dat is een taakstellende doel. Uw organisatie is nu bovendien gereed voor certificatie voor ISO 9001.

Resultaten na deze incompany training Kwaliteitsmanagement

Na 5 dagdelen heeft het team alle inzichten in kwaliteitsmanagement. Een deel van de acties is uitgevoerd en de rest staat in een plan van aanpak. De concurrentiepositie van de organisatie is verbeterd en de organisatie is klantgerichter geworden. Allemaal het resultaat van 5 dagdelen samenwerken in een team. U heeft het volgende bereikt:

 • Kwaliteitshandboek gereed
 • Kwaliteitsissues en verspillingen geïdentificeerd
 • Kennis van de PDCA cyclus en ISO 9001
 • U bent verbeterd in de rol als manager
 • Actielijst en actieplan per manager
 • Heldere rolverdeling tussen de managers
 • KPI's voor de processen opgesteld
 • Dashboard gecreëerd voor het managementteam
 • Middenkader betrokken bij de implementatie
 • Minimaal 10 verbeteringen in processen doorgevoerd
 • Gereed voor certificatie

Prijzen en voorwaarden incompany training Kwaliteitsmanagement

De prijs is € 3.750,- voor het team voor 5 dagdelen. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Het team bestaat meestal uit 3 tot 10 managers, die om de andere week bijeen komen voor de trainingen. De doorlooptijd is daarmee 10 weken. De trainingsdagdelen duren een halve dag (4 uur). Een andere frequentie is bespreekbaar. Vraag naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze incompany training Kwaliteitsmanagement voor het managementteam? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany training Kwaliteitsmanagement:

 • Uitvoering in de praktijk van het managementteam
 • Theorie direct toepassen in de praktijk
 • Werken vanuit de functies van de managers
 • Geen extra huiswerk, anders dan het normale werk
 • Rol van de manager transformeren
 • Samenwerking met collega's
 • Direct resultaat met kwaliteitsverbetering
 • Gereed voor certificatie ISO 9001