Incompany training kwaliteitsmanagement voor operators Patagonia

Training kwaliteitsmanagement voor operators op de Gemba

Klik voor meer informatie

Incompany training kwaliteitsmanagement voor operationele medewerkers

Via deze interne training kwaliteitsmanagement wordt een team van medewerkers bewust gemaakt van  het belang van kwaliteitsmanagement. Deze operationele medewerkers leren de basisregels van kwaliteitsmanagement, kwaliteitscontrole en klantgerichtheid en passen de regels ook gelijk toe op de eigen werkvloer. De training wordt incompany, op de werkvloer uitgevoerd, zodat alle theorie direct tot leven komt en kan worden toegepast.

Beheersing van processen via kwaliteitsmanagement voor operationele medewerkers

Deze training bewustwordingstraining kwaliteitsmanagement is specifiek voor praktische mensen, zoals medewerkers in de productie, logistiek en werkvoorbereiding. De trainer gaat samen met de deelnemers op de werkvloer klanteisen onderzoeken, procesinstellingen bepalen en kwaliteitscontroles uitvoeren. Medewerkers leren dat kwaliteitsmanagement gaat over denken vanuit de klant. Wat verwacht de klant en waaraan moeten producten voldoen? Deze praktijktraining kwaliteitsmanagement zit vol oefeningen, die de deelnemers met elkaar uitvoeren. 

Inhoud van de training kwaliteitsmanagement voor medewerkers

De incompany training kwaliteitsmanagement bestaat uit 5 dagdelen, die bij u op locatie wordt uitgevoerd. Een team van  operators, logistiek medewerkers en andere uitvoerende collega’s werkt samen aan kwaliteitsmanagement. Hiermee wordt kwaliteitsmanagement in de praktijk gebracht. Het gaat niet om kwaliteitshandboeken en voorschriften, maar om standaardisatie, procesverbetering, samenwerking en klantgerichtheid. De training bestaat voor meer dan 75% uit praktijkoefeningen, zoals producten onderzoeken, procedures standaardiseren, kwaliteitscontroles uitvoeren en afwijkingen leren registreren. Dat doen de deelnemers allemaal op de eigen werkvloer, zoals in de productie, het magazijn of de werkvoorbereiding.

Programma training kwaliteitsmanagement bewustwording voor operators

Dagdeel 1: Klanteisen herkennen

 • Basisbegrippen van kwaliteitsmanagement
 • De klanteisen leren van uw eigen klanten
 • De kenmerken van producten bepalen en vastleggen
 • Processpecificaties en machine instellingen definiëren
 • Standaardisatie toepassen

Tijdens deze eerste dag leren de deelnemers de basis van kwaliteitsmanagement en eisen van klanten herkennen. Ze leren dat het werk een gestandaardiseerd proces is, waarvan het resultaat moet voldoen aan klanteisen. Ze leren klanteisen en productspecificaties herkennen. 

Dagdeel 2: Kwaliteitscontroles uitvoeren

 • Producten controleren
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Meten en analyseren
 • Voorkomen dat fouten worden doorgegeven
 • Melden en registreren van afwijkingen op dagstart board en registratieformulier

Nadat op dag één duidelijk is geworden dat producten altijd aan de klanteisen moeten voldoen, volgt nu de logische stap om de productenkenmerken te meten en te vergelijken met die klanteisen: kwaliteitscontroles uitvoeren. Fouten mogen niet worden doorgegeven aan collega's.

Dagdeel 3: Oorzaakanalyses maken

 • Geregistreerde afwijkingen onderzoeken
 • Oorzaakanalyses uitvoeren met de teamleider
 • 5 times why oefenen
 • Verbeterkata uitvoeren
 • Samenwerken in het wegnemen van oorzaken

Deze oefeningen worden op de werkvloer uitgevoerd, zodat direct ook actie volgt. Als een oorzaak is gevonden, wordt ook gelijk de oplossing ontwikkeld. Zo wordt de verbeterkata in de praktijk gebracht. Het is belangrijk dat snelheid wordt ontwikkeld in het wegnemen van problemen, maar wel via een oorzaakanalyse. 

Dagdeel 4: Procesverbetering

 • Samen oplossingen ontwikkelen
 • Oorzaken wegnemen als team
 • Processen testen en verbeterde output controleren
 • Klanteisen van de klant toetsen
 • Kwaliteitsprobleem afmelden via de dagstart

In deze fase van de training zijn alle medewerkers samen aan het werk. Procesproblemen worden opgelost. De deelnemers zijn op de werkplek bezig met aanpassingen en de borging van nieuwe standaarden. Processen worden daadwerkelijk verbeterd.

Dagdeel 5: Verbeterde standaarden borgen

 • Op basis van de nieuw standaarden de documentatie aanpassen
 • Werkinstructies schrijven
 • Belijning verbeteren of Gemba aanpassen
 • Signalering verbeteren
 • Files en mappen ordenen of digitaliseren

De verbeterde werkwijzen worden geborgd op diverse manieren. Soms moet documentatie worden aangepast, maar het is ook mogelijk dat de Gemba wordt aangepast of nieuwe tools worden gebruikt. 

Praktische training kwaliteitsmanagement op de Gemba uitvoeren

Deze training kwaliteitsmanagement voor medewerkers is uniek en onderdeel van onze serie praktijktrainingen. Net als bijvoorbeeld ook de trainingen 5S en Lean Manufacturing voeren we de training uit op de werkvloer. Hierdoor leren de medewerkers vanuit de praktijk. Die leermethode is namelijk de voorkeursmethode van de meeste operationele medewerkers. Bovendien ontstaan ook belangrijke neveneffecten, zoals aandacht voor veiligheid, onderhoud en samenwerking. Het is een bewustwordingstrainingen kwaliteitsmanagement met grote impact op de medewerkers, die de producten voor uw klanten maken. 

Resultaat van de incompany training kwaliteitsmanagement voor operators

Na het volgen van deze training kwaliteitsmanagement voor operators heeft u het volgende bereikt:

 • Kennis van de klanteisen
 • Vaardig in de uitvoering van kwaliteitsmanagement
 • In staat kwaliteitscontroles uit te voeren
 • Kennis van procesbeheersing en standaardisatie
 • Vaardig in de registratie van afwijkingen en klachten
 • Vaardig in de uitvoering van oorzaakanalyses
 • Samen procedures verbeteren en borgen

Voor wie is deze training kwaliteitsmanagement?

Deze training kwaliteitsmanagement is voor teams van operators of productiemedewerkers van bijvoorbeeld de afdelingen productie, logistiek en werkvoorbereiding. Voorkennis is niet nodig. Deze training is er juist voor bedoeld om bewustzijn te ontwikkelen en de principes te leren. De training leidt tot professionalisering en samenwerking. Met elkaar wordt gewerkt aan de beheersing en verbetering van processen in het belang van de klanten. De opleiding is geschikt voor:

 • Productiemedewerkers, operators
 • Logistiek medewerkers
 • Medewerkers van de werkvoorbereiding
 • Teamleiders of voormannen, shiftleaders

Prijzen en voorwaarden incompany training kwaliteitsmanagement voor operators

De prijs is € 3.750,- per team dat wordt opgeleid. Het maximaal aantal deelnemers per team is 12. Minder is natuurlijk mogelijk. Voor grotere groepen worden 2 trainers ingezet. De 5 trainingsdagdelen duren telkens 4 uur en kunnen naar eigen inzicht worden gepland. Het is ook mogelijk blokken van 2 x 2 uur te organiseren.

Maak aanvullend gebruik van het Operator Career Program

De hierboven beschreven training gaat over de toepassing van kwaliteitsmanagement. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat operators een goede onboarding training krijgen voor de uitvoering van werkinstructies. Daarvoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld, dat heet het Operator Career Program. Dit programma begeleidt operators in de uitvoering van hun werk en de vervolgstappen die ze kunnen maken in de jaren dat ze voor uw organisatie werken. Deze training is belangrijk voor het behouden van medewerkers en het bieden van een perspectief voor de komende jaren. 

Wilt u meer weten over deze incompany training kwaliteitsmanagement voor operationele medewerkers? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in en stel uw vragen. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany training kwaliteitsmanagement:

 • Voor operators en medewerkers
 • Klantgericht denken
 • Gebruik van uw eigen procedures
 • Samenwerking in teams
 • Bewustwordingstraining met resultaat
 • 100% praktijk opdrachten