Incompany training interne auditor Patagonia

Opleiding Interne Auditor met ISO 9001, auditgesprekken en verslaglegging

Klik voor meer informatie

Incompany opleiding: Interne Auditor

Via deze incompany opleiding ontwikkelt u zich tot interne auditor. Samen met een groep collega’s leert u interne audits uitvoeren, zodat uw organisatie beschikt over een team van interne auditoren. Daarmee kunt u processen onderzoeken en voldoen aan de eisen van de norm ISO 9001.

Met deze opleiding wordt een team van interne auditoren opgeleid. Dat team ondersteunt uw organisatie in het onderzoek naar de werking van processen. U voldoet daarmee tegelijkertijd aan de eisen van ISO 9001. We leren u in deze opleiding normvrij audits uitvoeren. Normvrij heeft hier twee betekenissen. De eerste betekenis is dat u leert objectief waarnemen: waarnemen zonder aannames te doen en vooringenomen meningen te hebben. Een auditor neemt neutraal waar, zodat het auditrapport correcte en waardevolle informatie bevat. De tweede betekenis is dat we u leren zowel met de norm ISO 9001 te werken, maar ook zonder die kwaliteitsnorm. Deze opleiding biedt u voordelen en helpt competenties ontwikkelen, die u de rest van uw carrière kunt inzetten op allerlei manieren en in iedere functie.

Inhoud van de opleiding Interne Auditor met ISO 9001

De opleiding tot Interne Auditor bestaat uit 5 dagdelen, die bij u, incompany, worden uitgevoerd. Een team van collega’s doet mee, zodat uw organisatie beschikt over een pool van interne auditoren. Het team volgt deze opleiding met elkaar, waarna iedere deelnemer aan het einde interne auditor is en in staat is interne audits uit te voeren.

De opleiding bestaat voor meer dan 50% uit praktijkoefeningen. Deze oefeningen worden eerst met elkaar uitgevoerd en vervolgens met collega’s in uw eigen organisatie. Voor het opdoen van praktijkervaring worden al tijdens de opleiding echte interne audits uitgevoerd. Deze audits tellen ook mee voor de certificatie van ISO 9001. De opleiding begint met theorie over kwaliteitsmanagement. Daarna volgen de gesprekstechnieken en verslaglegging. Gedurende de opleiding leert u ook ISO 9001 lezen en de inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.

Het programma van de opleiding tot Interne Auditor per dagdeel:

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement

 • Kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 9001
 • Procesmanagement en PDCA cirkel
 • Klanteisen en klantgerichtheid
 • Procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboek
 • Audits uitvoeren en auditverslag

We starten de opleiding met de theorie van kwaliteitsmanagement. Deze theorie legt de basis voor de uitvoering van de audits. U zult ontdekken dat kwaliteitsmanagement en ISO 9001 prima te begrijpen zijn en dat het interessante onderwerpen zijn. Verder gaat u het kwaliteitsmanagementsysteem van uw eigen organisatie onderzoeken.

Dagdeel 2: Observeren en verslaglegging

 • Processen analyseren
 • Observeren van de werkomgeving
 • Interne klant-leverancier relaties
 • Verslaglegging van observaties
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Op deze dag gaat het team dieper in op de processen van de organisatie en de manier waarop auditoren deze processen observeren. De methoden van procesbeheersing worden onderzocht, waarna de waarnemingen worden opgeschreven. U wordt al vaardiger in observeren en rapporteren.

Dagdeel 3: Gesprekstechnieken voor de audit

 • Voorbereiding van het auditinterview
 • Inleiding van het auditgesprek
 • Opbouw van het auditgesprek
 • Doorvragen en bewijsmateriaal registreren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Auditing is een interviewmethode. De geleerde theorie over kwaliteitsmanagement wordt nu gebruikt om het auditgesprek te voeren. U leert het gesprek opbouwen en sturen. U krijgt informatie over het functioneren van het proces door de auditee vragen te stellen, documentatie te bestuderen en de werkplek te observeren.

Dagdeel 4: Communicatie en verslaglegging

 • Communicatieprocessen tijdens het interview
 • Interviewsituaties en bezoek aan de werkplek
 • Verslaglegging van de observaties
 • Normvrij rapporteren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

In dit stadium van de opleiding voert u praktisch continu audits uit. Korte stukjes theorie worden direct in de praktijk geoefend. Auditing is een vaardigheid. Daarom is veel oefening nodig. Vervolgens is oefening nodig om de juiste informatie te rapporteren. Een auditverslag is geen samenvatting, maar foto van de processituatie.

Dagdeel 5: Audits uitvoeren in de praktijk

 • Audits uitvoeren in uw eigen organisatie
 • Samenwerking in teams
 • Interne audits volgens ISO 9001
 • Auditplanning maken
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Op deze laatste dag worden continu interne audits uitgevoerd, auditverslagen gemaakt en worden de prestaties geëvalueerd. Leerzaam en inspirerend. Al het geleerde en geoefende wordt op deze laatste dag in de praktijk gebracht. In koppels voert u audits uit in de praktijk van uw organisatie.

Vaardig in de uitvoering van interne audits

Enerzijds bent u nu vaardig, anderzijds kunt u nog jaren oefenen en verbeteren. Auditing is een vaardigheid, waarvoor u nooit bent uitgeleerd. Iedere keer is het weer anders, iedere keer weer leerzaam. Zelfs de meest ervaren auditors leren nog met iedere nieuwe interne audit. Dat geldt ook voor u. Auditing is interessant en u bent nooit uitgeleerd.

Resultaat van de opleiding Interne Auditor met ISO 9001

Na het volgen van deze opleiding tot Interne Auditor heeft u het volgende bereikt:

 • Vaardig in de uitvoering van auditgesprekken
 • Vaardig in het schrijven van auditverslagen
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkeld
 • Normvrij luisteren
 • Normvrij vragen stellen
 • Observeren verbeterd
 • Kennis van kwaliteitsmanagement
 • Kennis van procesmanagement
 • Kennis van ISO 9001
 • Kennis van de PDCA cirkel
 • Kennis van eigen kwaliteitsmanagementsysteem

De interne audit uitvoeren conform ISO 9001

De interne audit is een algemene techniek binnen de bedrijfskunde om organisaties te meten waar dat niet lukt met andere meetmiddelen, zoals met financiële of operationele rapportages. Omdat de interne audit is opgenomen in kwaliteitsnormen als ISO 9001, bestaat vaak de gedachte dat interne audits alleen bestaan binnen de context van ISO 9001. Dat is niet juist. Ook zonder ISO 9001 is het verstandig interne audits uit te voeren en de organisatie door te lichten. Een goede reden om collega’s op te leiden tot interne auditor. Dat kan met deze zelfde training. We laten dan ISO 9001 achterwege.

Voor wie is de opleiding Interne Auditor?

Eigenlijk kan iedereen interne auditor worden. Wat nodig is, is een gezonde dosis nieuwsgierigheid, interesse in kwaliteitsmanagement en goed kunnen luisteren (audire = horen). Verder is het noodzakelijk dat u bereid bent om deze rol als auditor op u te nemen naast de uitvoering van uw eigen functie. Meestal is de rol van auditor een parttime rol, die een paar keer per jaar wordt uitgevoerd. Het leuke en interessante van de rol is, dat u op andere afdelingen komt en veel leert over uw organisatie en de operationele processen. U treedt op als waarnemer van de processen en schrijft uw observaties op in het auditverslag. Meestal worden teams van interne auditoren gevormd, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en ook samen audits kan uitvoeren. Tegelijkertijd leert u alles over ISO 9001 en kwaliteitsmanagement. De opleiding is geschikt voor:

 • Iedere medewerker
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitscoördinator
 • Teamleider
 • Voorman
 • Afdelingshoofd
 • Manager
 • Office manager

Prijzen en voorwaarden incompany opleiding tot Interne Auditor

De prijs is € 2.950,- per team dat wordt opgeleid. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Het team bestaat uit maximaal 10 medewerkers. Voor grotere groepen (bijvoorbeeld 20) worden 2 trainers ingezet of kan de groep gesplitst worden. De 5 opleidingsdagdelen duren een halve dag (4 uur) en kunnen naar eigen inzicht worden gepland. Ze kunnen bijvoorbeeld direct achter elkaar worden gepland, in 2 delen of een andere manier die past bij uw organisatie en planning.

Wilt u meer weten over deze incompany opleiding Interne Auditor? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany opleiding Interne Auditor met of zonder ISO 9001:

 • Werken met collega's
 • Oefenen in de praktijk
 • Interne audits uitvoeren
 • Samenwerking in een team
 • Kennis kwaliteitsmanagement
 • Nieuwe competenties ontwikkelen
 • Direct resultaat
 • Certificatie ISO 9001