Incompany training interne auditor Patagonia

Opleiding Interne Auditor met ISO 9001, auditgesprekken en verslaglegging

Klik voor meer informatie

Opleiding interne auditor: Incompany en in de praktijk

Via deze incompany opleiding Interne Auditor ontwikkelt u zich tot allround Interne Auditor. Na deze auditopleiding bent u in staat zelfstandig en in teamverband interne audits uit te voeren. Deze cursus Interne Auditor leidt op tot het normvrij uitvoeren van interne audits. Dat betekent dat u na deze opleiding bijvoorbeeld audits kunt uitvoeren voor ISO 9001, maar ook voor andere normen en richtlijnen. U leert objectief en onafhankelijk processen onderzoeken, met en ook zonder ISO 9001. Meer weten? Lees verder over de aanpak, de inhoud en de eindresultaten.

 

Opzet van de opleiding Interne Auditor

Samen met uw collega’s doorloopt u incompany het programma van 5 dagdelen. Het resultaat is dat u in staat bent interne audits uit te voeren en hiervan uitstekende auditverslagen te schrijven. Dat doet u niet alleen, maar met uw team van collega's. Na deze opleiding Interne Auditor beschikt uw organisatie over een team van intern auditoren. Daarmee kan uw organisatie voldoen aan de eisen van normen zoals ISO 9001 en processen onderzoeken via auditing. 

Normvrij Auditor en ISO 9001

De uitvoering van de training gebeurt in de praktijk van uw organisatie, waarbij u 75% van de tijd oefent in de uitvoering van interne audits. U oefent met games, workshops en oefenaudits in de praktijk van uw organisatie. Deze interne audits tellen ook gelijk mee als officiële interne audits voor ISO 9001. Tegelijkertijd leert u ook audits uitvoeren zonder ISO 9001. Het trainingsmodel van deze auditcursus is leren door doen en reflecteren op de uitvoering.

Resultaat van de opleiding Interne Auditor

 • Vaardig in de uitvoering van auditgesprekken
 • Vaardig in het schrijven van auditverslagen
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkeld
 • Normvrij vragen stellen, luisteren en waarnemen
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en procesmanagement
 • Kennis van ISO 9001
 • Certificaat Interne Auditor

Prijs opleiding tot Interne Auditor

De prijs is € 3.750,- per team voor 5 dagdelen. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Er zijn geen extra kosten. Het team bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Voor grotere groepen, bijvoorbeeld 20 deelnemers, worden 2 trainers ingezet of kan de groep gesplitst worden. De 5 opleidingsdagdelen duren een halve dag (4 uur) en kunnen naar eigen inzicht worden gepland. We passen ons aan aan de planning van uw organisatie.

Inhoud opleiding Interne Auditor met ISO 9001

De opleiding Interne Auditor bestaat uit 5 dagdelen, die bij u incompany worden uitgevoerd. De uitvoering van de training gebeurt in de praktijk, waarbij u 75% van de tijd oefent in de uitvoering van interne audits. Deze interne audits tellen ook gelijk mee als officiële interne audits voor ISO 9001. Het trainingsmodel is leren door doen en reflecteren op de uitvoering.

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement voor de interne auditor

 • Kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 9001
 • Procesmanagement en PDCA cirkel
 • Klanteisen en klantgerichtheid
 • Procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboek
 • Audits uitvoeren en auditverslag

We starten de opleiding met een praktische inleiding in kwaliteitsmanagement. U leert wat procesmanagement inhoudt, wat een kwaliteitshandboek is en hoe de norm ISO 9001 is opgebouwd. Deze informatie leidt tot inzicht in de PDCA cirkel, die de rest van de opleiding de basis vormt van uw auditvaardigheden.

Dagdeel 2: Observeren en audit verslaglegging

 • Gemba observeren
 • Processen en PDCA cirkel analyseren
 • Output en input onderzoeken
 • Games en oefeningen voor interne auditing uitvoeren
 • Verslaglegging van observaties

Op deze dag gaat het team dieper in op het waarnemen van de processen van de organisatie en de manier waarop auditoren deze processen observeren. De waarnemingen worden verwoord in het auditverslag. U wordt al vaardiger in observeren, rapporteren en de opbouw van ISO 9001.

Dagdeel 3: Gesprekstechnieken voor de audit

 • Voorbereiding van het audit interview
 • Inleiding van het auditgesprek
 • Opbouw van het auditgesprek
 • Doorvragen en bewijsmateriaal registreren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Auditing is een meetmethode in de vorm van een interview. De geleerde theorie over kwaliteitsmanagement en uw waarnemingsvermogen worden gebruikt om het auditgesprek te voeren. U leert het gesprek opbouwen en sturen. U krijgt informatie over het functioneren van het proces door de auditee vragen te stellen, documentatie te bestuderen en de werkplek te observeren.

Dagdeel 4: Communicatie en verslaglegging

 • Communicatieprocessen tijdens het interview
 • Interview situaties en bezoek aan de werkplek
 • Verslaglegging van de observaties
 • Normvrij rapporteren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

In dit stadium van de opleiding voert u praktisch continu audits uit. Korte stukjes theorie worden direct in de praktijk geoefend. Auditing is een vaardigheid. Daarom is veel oefening nodig. Vervolgens is oefening nodig om de juiste informatie te rapporteren. Een auditverslag is geen samenvatting, maar een foto van de processituatie.

Dagdeel 5: Audits uitvoeren in de praktijk

 • Audits uitvoeren in uw eigen organisatie
 • Samenwerking in teams
 • Interne audits volgens ISO 9001
 • Auditplanning maken
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Op deze laatste dag worden continu interne audits uitgevoerd, auditverslagen gemaakt en worden de prestaties geëvalueerd. Leerzaam en inspirerend. Al het geleerde en geoefende wordt op deze laatste dag in de praktijk gebracht. In koppels voert u audits uit in de praktijk van uw organisatie.

Wilt u meer weten over deze incompany opleiding Interne Auditor? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Normvrij interne audits uitvoeren

U leer met deze opleiding Interne Auditor audits normvrij uit te voeren. Normvrij auditing heeft twee betekenissen. U leert: (1) Objectief waarnemen, vragen stellen, luisteren en rapporteren over de processen en (2) Werken met de norm ISO 9001, maar na deze training kunt u voor iedere kwaliteitsnorm interne audits uitvoeren. U leert als auditor neutraal waarnemen, zodat het auditrapport correcte en waardevolle informatie bevat voor het management. De tweede betekenis is dat u leert werken met de norm ISO 9001, maar u kunt deze training ook volgen als ISO 9001 niet van toepassing is. U wordt via deze auditcursus opgeleid tot Operational Internal Auditor en kunt daardoor in alle omstandigheden interne audits uitvoeren.

Voor wie is de opleiding Interne Auditor?

Eigenlijk kan iedereen interne auditor worden. Wat nodig is, is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en interesse in kwaliteitsmanagement. Verder is het noodzakelijk dat u bereid bent om deze rol als auditor op u te nemen naast de uitvoering van uw eigen functie. Meestal is de rol van interne auditor een parttime rol, die een paar keer per jaar wordt uitgevoerd. Het is leuk en interessant om naar andere afdelingen te gaan en veel te leren over uw eigen organisatie en de operationele processen. U treedt op als waarnemer van de processen en schrijft uw observaties op in het auditverslag. Meestal worden teams van interne auditoren gevormd, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en ook samen audits kunt uitvoeren. Tegelijkertijd leert u alles over ISO 9001 en kwaliteitsmanagement.

Interne audit uitvoeren met ISO 9001

De interne audit is een techniek om organisaties te onderzoeken waar dat niet lukt met andere meetmiddelen, zoals met financiële of operationele rapportages. Omdat de interne audit is opgenomen in kwaliteitsnormen als ISO 9001, bestaat vaak de gedachte dat interne audits alleen bestaan binnen de context van ISO 9001. Dat is niet juist. Ook zonder ISO 9001 is het verstandig interne audits uit te voeren om processen en procesprestaties te onderzoeken: meten is weten. Daarom is de opbouw van deze audittraining zo ontworpen, dat u hierna zowel met als zonder ISO 9001 interne audits kunt uitvoeren.

Auditverslagen maken voor manager

De uitkomsten van een interne audit worden verwoord in het auditrapport of auditverslag. De informatie in dit auditrapport moet kort, bondig en specifiek zijn. Het doel is dat de lezer de informatie begrijpt en daarmee aan de slag kan om processen te verbeteren. De lezer is meestal de manager van een afdeling, een teamleider of een directeur. Zij gaan met de verkregen informatie procesverbeteringen doorvoeren. Het is de kunst voor de interne auditor om de informatie nauwkeurig en begrijpelijk te verwoorden. Dat is niet hetzelfde als een samenvatting maken of zoveel mogelijk proza creëren. Wat wel nodig is? Volg deze opleiding tot Interne Auditor. 

Informatie aanvragen

Incompany opleiding Interne Auditor:

 • Interne Audits uitvoeren
 • Auditverslag schrijven
 • Oefenen in de praktijk
 • Kennis kwaliteitsmanagement
 • Nieuwe competenties ontwikkelen
 • Certificatie ISO 9001