Incompany training interne auditor Patagonia

Opleiding Interne Auditor met ISO 9001, auditgesprekken en verslaglegging

Klik voor meer informatie

Incompany opleiding: Interne Auditor

Via deze incompany opleiding tot Interne Auditor ontwikkelt u zich snel en bent u in staat zelfstandig interne audits uit te voeren. Samen met uw collega’s doorloopt u het programma van 5 dagdelen. Het resultaat is dat u in staat bent interne audits uit te voeren en dat uw organisatie beschikt over een team van intern auditoren. Daarmee kan uw organisatie voldoen aan de eisen van normen zoals ISO 9001 en processen onderzoeken via auditing. Zoekt u niet een training voor een team, maar voor uzelf? Kijk dan bij training on the job voor interne auditor.

Normvrij interne audits uitvoeren en auditrapportages maken

Met deze opleiding tot interne auditor wordt een team van collega's opgeleid in audits uit te voeren. We leren u audits normvrij uit te voeren. Normvrij auditing heeft twee betekenissen. U leert:

 1. Objectief waarnemen, vragen stellen, luisteren en rapporteren over de procesprestaties.
 2. Werken met de norm ISO 9001, maar na deze training kunt u voor iedere kwaliteitsnorm interne audits uitvoeren.

De competenties die u tijdens deze incompany training Interne Audting leert, kunt u uw leven lang in allerlei omstandigheden gebruiken. We leren u als auditor neutraal waarnemen, zodat het auditrapport correcte en waardevolle informatie bevat. De tweede betekenis is dat we u leren met de norm ISO 9001 te werken, maar u kunt deze training ook volgen als ISO 9001 niet van toepassing is. 

Inhoud van de opleiding Interne Auditor met ISO 9001

De opleiding Interne Auditor bestaat uit 5 dagdelen, die bij u incompany worden uitgevoerd. De uitvoering van de training gebeurt in de praktijk, waarbij u 50% van de tijd bezig bent met de uitvoering van interne audits. Deze interne audits tellen ook gelijk mee als officiële interne audits voor ISO 9001. Het trainingsmodel is leren door doen.

Dagdeel 1: Kwaliteitsmanagement begrijpen

 • Kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 9001
 • Procesmanagement en PDCA cirkel
 • Klanteisen en klantgerichtheid
 • Procesbeschrijvingen en kwaliteitshandboek
 • Audits uitvoeren en auditverslag

We starten de opleiding met de theorie van kwaliteitsmanagement. Deze theorie legt de basis voor de uitvoering van de audits. U zult ontdekken dat kwaliteitsmanagement en ISO 9001 prima te begrijpen zijn en dat het interessante onderwerpen zijn. Verder gaat u het kwaliteitsmanagementsysteem van uw eigen organisatie onderzoeken.

Dagdeel 2: Observeren en verslaglegging

 • Processen analyseren
 • Observeren van de werkomgeving
 • Interne klant-leverancier relaties
 • Verslaglegging van observaties
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Op deze dag gaat het team dieper in op het waarnemen van de processen van de organisatie en de manier waarop auditoren deze processen observeren. De methoden van procesbeheersing worden onderzocht, waarna de waarnemingen worden opgeschreven. U wordt al vaardiger in observeren, rapporteren en de opbouw van ISO 9001.

Dagdeel 3: Gesprekstechnieken voor de audit

 • Voorbereiding van het audit interview
 • Inleiding van het auditgesprek
 • Opbouw van het auditgesprek
 • Doorvragen en bewijsmateriaal registreren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Auditing is een interview methode. De geleerde theorie over kwaliteitsmanagement en uw waarnemingsvermogen worden gebruikt om het auditgesprek te voeren. U leert het gesprek opbouwen en sturen. U krijgt informatie over het functioneren van het proces door de auditee vragen te stellen, documentatie te bestuderen en de werkplek te observeren.

Dagdeel 4: Communicatie en verslaglegging

 • Communicatieprocessen tijdens het interview
 • Interview situaties en bezoek aan de werkplek
 • Verslaglegging van de observaties
 • Normvrij rapporteren
 • Audits uitvoeren en auditverslag

In dit stadium van de opleiding voert u praktisch continu audits uit. Korte stukjes theorie worden direct in de praktijk geoefend. Auditing is een vaardigheid. Daarom is veel oefening nodig. Vervolgens is oefening nodig om de juiste informatie te rapporteren. Een auditverslag is geen samenvatting, maar foto van de processituatie.

Dagdeel 5: Audits uitvoeren in de praktijk

 • Audits uitvoeren in uw eigen organisatie
 • Samenwerking in teams
 • Interne audits volgens ISO 9001
 • Auditplanning maken
 • Audits uitvoeren en auditverslag

Op deze laatste dag worden continu interne audits uitgevoerd, auditverslagen gemaakt en worden de prestaties geëvalueerd. Leerzaam en inspirerend. Al het geleerde en geoefende wordt op deze laatste dag in de praktijk gebracht. In koppels voert u audits uit in de praktijk van uw organisatie.

Resultaat van de opleiding Interne Auditor met ISO 9001

Na het volgen van deze opleiding tot Interne Auditor heeft u het volgende bereikt:

 • Vaardig in de uitvoering van auditgesprekken
 • Vaardig in het schrijven van auditverslagen
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkeld
 • Normvrij luisteren
 • Normvrij vragen stellen
 • Observeren verbeterd
 • Kennis van kwaliteitsmanagement
 • Kennis van procesmanagement
 • Kennis van ISO 9001
 • Kennis van de PDCA cirkel
 • Kennis van eigen kwaliteitsmanagementsysteem

De interne audit uitvoeren conform ISO 9001

De interne audit is een algemene meettechniek om organisaties te meten waar dat niet lukt met andere meetmiddelen, zoals met financiële of operationele rapportages. Omdat de interne audit is opgenomen in kwaliteitsnormen als ISO 9001, bestaat vaak de gedachte dat interne audits alleen bestaan binnen de context van ISO 9001. Dat is niet juist. Ook zonder ISO 9001 is het verstandig interne audits uit te voeren om processen en procesprestaties te onderzoeken: meten is weten.

Voor wie is de opleiding Interne Auditor?

Eigenlijk kan iedereen interne auditor worden. Wat nodig is, is een gezonde dosis nieuwsgierigheid en interesse in kwaliteitsmanagement. Verder is het noodzakelijk dat u bereid bent om deze rol als auditor op u te nemen naast de uitvoering van uw eigen functie. Meestal is de rol van interne auditor een parttime rol, die een paar keer per jaar wordt uitgevoerd. Het leuke is, dat u op andere afdelingen komt en veel leert over uw organisatie en de operationele processen. U treedt op als waarnemer van de processen en schrijft uw observaties op in het auditverslag. Meestal worden teams van interne auditoren gevormd, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en ook samen audits kunt uitvoeren. Tegelijkertijd leert u alles over ISO 9001 en kwaliteitsmanagement. De opleiding is geschikt voor:

 • Iedere medewerker
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Kwaliteitscoördinator
 • Teamleider
 • Voorman
 • Afdelingshoofd
 • Manager
 • Office manager

Prijzen en voorwaarden incompany opleiding tot Interne Auditor

De prijs is € 2.950,- per team voor 5 dagdelen. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Het team bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Voor grotere groepen, bijvoorbeeld 20 deelnemers, worden 2 trainers ingezet of kan de groep gesplitst worden. De 5 opleidingsdagdelen duren een halve dag (4 uur) en kunnen naar eigen inzicht worden gepland. Bijvoorbeeld een complete dag die een week later wordt gevolgd door 1,5 dag. We passen ons aan aan de planning van uw organisatie.

Wilt u meer weten over deze incompany opleiding Interne Auditor? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany opleiding Interne Auditor met of zonder ISO 9001:

 • Interne Auditor worden
 • Werken met collega's
 • Oefenen in de praktijk
 • Interne audits uitvoeren
 • Samenwerking in een team
 • Kennis kwaliteitsmanagement
 • Nieuwe competenties ontwikkelen
 • Direct resultaat
 • Certificatie ISO 9001