Incompany training INK Patagonia

Managementteam versterken en plannen maken met INK Managementmodel

Klik voor meer informatie

Incompany training INK voor het managementteam

Het maken van beleid op basis van de organisatiestrategie en organisatiedoelen is hele een uitdaging. Het management staat voor vragen over de organisatie, wat beter moet en welke besluiten de komende 5 jaar worden genomen. Dit zijn voorbeelden van vragen, die moeten worden beantwoord om de organisatie verder te ontwikkelen en de concurrentiepositie in de markt te versterken. Met behulp van deze incompany INK training voor het management worden analyses gemaakt en per vakgebied plannen ontwikkeld. Bovendien werkt het managementteam samen aan de organisatiedoelen.

Als de directie de organisatiedoelen heeft vastgesteld, volgt het werk voor de managers. De productiemanager richt de productie in, de sales manager organiseert de verkoop en de HR manager maakt personeelsbeleid. Dit zijn moeilijke opdrachten, maar deze training biedt u hulp. Eerst maakt u met deze incompany INK training een analyse van de organisatie. Dit is een nulmeting, die binnen het INK een positiebepaling wordt genoemd. Na deze nulmeting zijn de sterke en zwakke kanten van de organisatie duidelijk. Nu volgt het maken van keuzes. Iedere manager werkt aan een plan voor zijn of haar afdeling voor de komende jaren. Omdat ze deze training gezamenlijk volgen worden de plannen op elkaar afgestemd. Het management heeft nu één gedachte en één masterplan voor de komende jaren. 

Programma incompany INK training voor beleidsontwikkeling

Het programma van deze INK training voor organisatieanalyse, teamontwikkeling en beleidsvorming leidt het team in 5 dagdelen naar een plan voor de komende jaren. De dagdelen worden om de andere week gegeven, waarmee de doorlooptijd 10 weken is. De deelnemers leren methodisch denken, systemen ontwikkelen en leiderschap ontwikkelen.

Dagdeel 1: INK managementmodel

 • INK managementmodel uiteenzetten
 • Missie, visie en doelstellingen omzetten naar het proces/de afdeling
 • Stakeholders bepalen
 • Eisen van stakeholders bepalen
 • Analyse van de processen of afdelingen
 • Huiswerk voorbereiden

Dit eerste dagdeel is bedoeld om u het INK managementmodel te leren, zodat u ermee kunt werken. In één dagdeel bent u bekend met het model en begrijpt u de bedoelingen. Het is een hulpmiddel om uw eigen organisatie mee te vergelijken.

Dagdeel 2: INK positiebepaling

 • Huiswerk bespreken
 • INK positiebepaling voorbereiden
 • INK positiebepaling uitvoeren - deel 1
 • Uitkomsten positiebepaling delen
 • Beleidscriteria bepalen
 • Huiswerk voorbereiden

Nu gaat u aan de slag met de nulmeting, die in dit model positiebepaling wordt genoemd. Het is een analyse van uw organisatie: wat gaat goed? Wat is voor verbetering vatbaar? Deze vragen worden natuurlijk gesteld in relatie tot de strategie en de organisatiedoelen. U zult ervaren dat uit deze analyse al gelijk beleidsonderwerpen naar voren komen. 

Dagdeel 3: Beleid ontwikkelen

 • Huiswerk bespreken
 • INK positiebepaling uitvoeren - deel 2
 • Uitkomsten positiebepaling delen
 • Beleid ontwikkelen - business planning en afdelingsplannen
 • Begroting en budget maken
 • Huiswerk voorbereiden

De positiebepaling wordt afgerond, waarna u de plannen gaat ontwikkelen. Dat lukt natuurlijk niet in één dagdeel, maar is huiswerk voor u en de andere deelnemers. U krijgt van ons een sjabloon van een plan en de manier waarop u een plan maakt. We helpen u met de opzet en invulling.

Dagdeel 4: Managementsysteem ontwerpen

 • Huiswerk bespreken
 • Managementsysteem ontwerpen
 • Implementatie voorbereiden
 • Communicatie met medewerkers
 • Processen uitwerken
 • Huiswerk voorbereiden

Op basis van de gemaakte plannen wordt het managementsysteem ontwikkeld. Dat is de praktische invulling van procedures, werkinstructies en andere richtlijnen op basis van het gemaakte beleid. Er worden ook allerlei kaders uitgewerkt over onderwerpen als leiderschap, onderhoud aan machines, samenwerking en gedrag.

Dagdeel 5: Dagelijkse leiding

 • Huiswerk bespreken
 • Jaarplanning maken
 • Planning & Control ontwerpen
 • Leiderschapsstijl bepalen
 • Risicoanalyse maken
 • Continue verbetering implementeren

Tot slot wordt één dagdeel besteed aan leiderschap, samenwerking en risicoanalyses. Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het management is de organisatie te behoeden voor risico's, zodat de plannen zonder problemen worden uitgevoerd en de doelen worden gerealiseerd. U leert daarmee leidinggeven en voorkomen dat u in de operationele, dagelijkse vraagstukken terecht komt.

Voorbereiding op deze incompany training INK

Voorafgaand aan deze training zijn idealiter de visie, missie, strategie en organisatiedoelstellingen scherp gedefinieerd en bekend bij de deelnemers. Dat is nodig om ermee te kunnen werken. Is dat nog niet het geval, dan kunnen deze voorafgaand aan de training in een aantal dagdelen worden ontwikkeld.

Resultaat na de incompany INK training voor managementteams

Tijdens deze training leert u denken in strategische, tactische en operationele doelen en daarbij plannen maken. Het team maakt de verbinding tussen de hoogste organisatiewaarden en de praktische uitvoering op de werkvloer. Vaak ontbreekt die verbinding in organisaties en dan ontstaat bureaucratie. Er worden wel plannen geschreven, maar die hebben geen uitwerking op operationeel niveau, waar operators het werk uitvoeren. Met deze training voorkomt u dat probleem of u lost het op. U heeft na het volgen van deze training het inzicht dat plannen en managementsystemen geen doel zijn, maar hulpmiddelen om doelen te realiseren. De training leert de deelnemers analyses maken, methodisch denken en leiden. De resultaten zijn:

 • Plannen met gezamenlijke doelen opstellen
 • Duidelijk beleid, richtlijnen en kaders voor het personeel
 • Analyse van resultaten, stuurinformatie
 • Motivatie, zingeving en bijpassend leiderschap
 • Richting, rust en duidelijkheid; eenduidige besluitvorming
 • Een eenvoudig managementsysteem
 • Verbeterde samenwerking tussen afdelingen en managers
 • Above all: de strategische doelen realiseren

Prijzen en voorwaarden incompany INK training voor het managementeam

De prijs is € 3.750,- voor het team met alle deelnemers. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Het team bestaat uit het managementteam, aangevuld met belangrijke stakeholders. Dat zijn meestal 3 tot 10 medewerkers. De trainingsdagen duren een halve dag (4 uur) en worden om de andere week gegeven. Een andere frequentie is bespreekbaar, als dit voor u beter uitkomt.

Wilt u meer weten over deze incompany training INK voor het managementteam? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany training INK voor het managementteam:

 • Uitvoering in de praktijk van het managementteam
 • Theorie direct toepassen in de praktijk
 • Werken vanuit de functies van de managers
 • Geen extra huiswerk, anders dan het normale werk
 • Rol van de manager transformeren
 • Samenwerking met collega's
 • Direct resultaat in de uitvoering
 • Beleidsplannen maken