Incompany training dagstart Patagonia

Training Dagstart voor realisatie van de productie dagplanning

Klik voor meer informatie

Incompany training Dagstart

Via deze training leren teamleiders en operators een dagstart goed uitvoeren. De deelnemers leren de basisregels van de dagstart en leren samenwerken om de productieplanning te realiseren. Deze training maakt uw productie beter en is de start van continue verbetering. Deze training is toepasbaar in de productie, maar ook bij de afdeling logistiek, engineering of het laboratorium.

De dagstart is een essentieel begin van de dag. Op dat moment wordt de laatste check gedaan, voordat de productie van klantorders start. Het is een laatste reality check, waarbij operators beoordelen of de Gemba in conditie is om de orders van deze dag te realiseren. Zo niet, dan kan dit tijdens de dagstart worden besproken en kunnen vervolgens corrigerende en preventieve acties worden uitgevoerd. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De dagstart verwordt vaak tot een klaagzang of een ophoping van issues, die ontstaan door productie- of organisatieproblemen. Ook duurt de dagstart vaak te lang en verdwijnen genoemde productieafwijkingen langzaam in de documentatie van de dagstart. De kwaliteit van de dagstart is afhankelijk van de organisatie in de productie. Tijdens deze training wordt de dagstart opgezet, inclusief de productieorganisatie er omheen.

Inhoud van de training Dagstart

De incompany training Dagstart bestaat uit 5 dagdelen, die bij u op locatie worden uitgevoerd. Een team van collega’s doet mee, zodat zij na de training de dagstart op de juiste manier uitvoeren. Meestal bestaat het team uit de voorman of teamleider met zijn of haar medewerkers. Het team volgt deze opleiding met elkaar, waarna iedere deelnemer aan het einde zijn of haar rol kent en deze ook kan uitvoeren. De opleiding bestaat voor meer dan 50% uit praktijkoefeningen. De oefeningen worden eerst met elkaar besproken en daarna samen in de praktijk gebracht.

Het programma van de opleiding Dagstart per dagdeel:

Dagdeel 1: Agenda van de dagstart

 • Nulmeting uitvoeren op de bestaande dagstart
 • Documentatie beoordelen en effectiviteit toetsen
 • De agenda van de dagstart behandelen
 • De agenda voor uw organisatie samenstellen
 • Randvoorwaarden voor succes bepalen
 • Huiswerk opgeven

Tijdens deze eerste dag onderzoeken de deelnemers of de huidige manier van werken effectief is. De bestaande dagstart wordt onderzocht op effectiviteit, efficiëntie en documentatie. Daarna wordt de nieuwe agenda van de dagstart geleerd, beoordeeld en geoptimaliseerd voor uw organisatie. Deze agenda is de basis voor de rest van de training en implementatie.

Dagdeel 2: Gemba walk

 • Huiswerk bespreken
 • Leren wat de Gemba is
 • Onderzoeken wat de kaders op de Gemba zijn
 • Gemba walk: Observeren van en rapporteren over de conditie van de Gemba
 • Functie van 5S, verbeterkata en registratie van afwijkingen leren
 • Rapporteren over de Gemba in de dagstart
 • Huiswerk opgeven

Operators rapporteren tijdens de dagstart over de conditie van de Gemba. Operators leren daarom tijdens deze dag de conditie van de Gemba beoordelen, waardoor ze kunnen inschatten of de productieplanning kan worden gerealiseerd. Operators zijn namelijk verantwoordelijk voor een inhoudelijke beoordeling van de maakbaarheid en tijdigheid van de producten.

Dagdeel 3: Documentatie

 • Huiswerk bespreken
 • Productieplanning lezen en beoordelen
 • Afwijkingen registreren
 • Takenlijst maken en opvolgen
 • Verbeteracties registreren
 • Bord voor de dagstart ontwerpen
 • Huiswerk opgeven

De dagstart wordt ondersteund met documentatie. Deze documentatie moet juist zijn, beschikbaar zijn voor iedereen en logisch zijn opgebouwd, zodat informatie terugvindbaar is. De deelnemers leren afwijkingen juist, volledig en begrijpelijk te registreren. De registers moeten logisch zijn opgebouwd en takenlijsten moeten duidelijk zijn.

Dagdeel 4: Leiderschap en eigenaarschap

 • Huiswerk bespreken
 • Coachend leiderschap uitleggen en oefenen (ARP model)
 • Eigenaarschap bij operators ontwikkelen (ARP model)
 • Samenwerking en communicatie tijdens de dagstart
 • Geschreven communicatie
 • Lerende organisatie vanuit de dagstart
 • Huiswerk opgeven

Het is essentieel dat zowel de teamleider/voorman als de operators op een positieve manier met elkaar samenwerken tijdens de dagstart. Dat betekent dat de teamleider coachend leiderschap dient toe te passen en dat operators eigenaarschap nemen. Dit komt samen in modellen voor leiderschap en samenwerking, die de deelnemers in een dag leren en begrijpen. 

Dagdeel 5: Verbeterprocessen

 • Huiswerk bespreken
 • Methode 5S en maintenance uitvoeren
 • Verbeterkata en coachingkata toepassen
 • First tier en second tier inrichten
 • Procedure van afwijkingen en klachten uitvoeren
 • De context van ISO 9001 en VCA
 • Huiswerk opgeven

Voor het succes van de dagstart is het nodig dat ook andere managementinstrumenten functioneren, zoals 5S, de verbeterkata, TPM en de procedure voor klachten en afwijkingen. Een valkuil is dat alles samenkomt in de dagstart en dat is niet de bedoeling. De dagstart is een check van de Gemba om de productieplanning van de dag te realiseren. Andere verbeterprocessen functioneren onafhankelijk van de dagstart. De deelnemers leren welke processen dat zijn en hoe ze voor hen functioneren.

Resultaat van de training Dagstart

Na het volgen van deze training Dagstart heeft u het volgende bereikt:

 • Vaardig in de uitvoering van de dagstart
 • Eigen procedure en agenda voor de productie
 • Kennis van procesbeheersing en procesverbetering
 • Vaardig in de registratie en opvolging van afwijkingen
 • Vaardig in het observeren van de Gemba
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
 • Kennis van de methode 5S met orde en netheid op de werkvloer
 • Competenties voor communicatie en leiderschap ontwikkeld

Voor wie is de training Dagstart?

Deze dagstart training is voor iedere teamleider of voorman met zijn of haar team. Vaak komt de dagstart voor in de productie, maar dat kan ook op andere afdelingen, zoals de afdeling logistiek, engineering of in het laboratorium. De omgeving kan verschillen, maar de functie van de dagstart is telkens dezelfde. De training is geschikt voor:

 • Voormannen en teamleiders met hun team
 • Shiftleaders, ploegleiders en afdelingshoofden met hun team
 • In Productie, Engineering, Logistiek, Laboratorium en andere operationele afdelingen voor klantorders

Prijzen en voorwaarden incompany training Dagstart

De prijs is € 3.750,- per team dat wordt opgeleid. Alle documentatie en tools zijn hierbij inbegrepen. Het team bestaat uit maximaal 10 medewerkers. Voor grotere groepen (bijvoorbeeld 20) worden 2 trainers ingezet of kan de groep gesplitst worden. De 5 opleidingsdagdelen duren een halve dag (4 uur) en kunnen naar eigen inzicht worden gepland. Ze kunnen bijvoorbeeld direct achter elkaar worden gepland, in 2 delen of een andere manier die past bij uw organisatie en planning.

Wilt u meer weten over deze incompany training Dagstart? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Incompany training Dagstart:

 • Opleiden in de praktijk van uw organisatie
 • Werken met eigen teams
 • Productieplanning realiseren
 • Teamleiders en operators samen
 • Belang van de Gemba begrijpen
 • Communicatie verbeteren
 • Leiderschap ontwikkelen
 • Samenwerking in ploegen