Incompany training 5S Patagonia

Incompany 5S leren en tegelijkertijd samen toepassen op de werkvloer

Klik voor meer informatie

Incompany training: 5S

De incompany training 5S heeft een dubbele functie. Tijdens deze training leren de operators de methode 5S uitvoeren en leren de teamleiders/voormannen tegelijkertijd leiding geven aan die uitvoering. Dit is een training waar de uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden samenwerken en 5S leren toepassen. Ruim 50% van de trainingstijd zijn de deelnemers op de werkplekken (Gemba) om oefeningen uit te voeren.

Omdat het een incompany training is, is het resultaat direct zichtbaar. Al op de eerste dag wordt 5S uitgevoerd. We hebben deze training ontwikkeld vanuit de praktijk met als doel om mensen te laten samenwerken in de uitvoering. Dat is de essentie van 5S, waardoor 5S niet geleerd kan worden zonder gezamenlijke uitvoering in de praktijk. Het resultaat is spectaculair. Al tijdens deze training ontstaat er samenwerking en wordt er veel op de werkplekken aangepast en gestandaardiseerd. Dat gebeurt door iedere trainingsdag de stappen van 5S uit te voeren:

 1. Scheiden
 2. Sorteren
 3. Schoonmaken (en Safety)
 4. Systematiseren
 5. Standaardiseren

Het programma van de incompany training 5S bestaat uit 5 dagdelen, waarbij 5S in ieder dagdeel wordt uitgevoerd:

Dagdeel 1: Verspillingen leren zien

Stap 1: ruimte maken door Scheiden

 • Cyclus van de methode 5S
 • Nulmeting van de werkplekken uitvoeren met checklists en foto's
 • Evaluatie van de nulmeting
 • Normen stellen voor de werkvloer
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De operators leren eerst de 8 verspillingen of Wastes observeren. Dit is een belangrijke stap in het leerproces. Daarna ervaren ze hoe het is om met elkaar normen vast te stellen en regels te volgen, waarbij ze leren luisteren naar elkaar en samenwerken.

Dagdeel 2: Werkplek inrichten vanuit de klanteisen

Stap 2: ordenen door Sorteren

 • Meten van de verspillingen
 • Faalkostenanalyses maken en conclusies trekken
 • Normen/richtlijnen aanvullen en verbeteren
 • Visie op de werkplek ontwikkelen: denken vanuit de klanteisen
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De eerste trainingsdagen leiden ertoe dat het werk kritisch wordt bekeken. Door verspillingen te meten, worden medewerkers zich bewust van tijd die ze besteden aan faalkosten/verspillingen. Als die verspillingen eenmaal worden gezien en ervaren, is dit nieuwe inzicht voor altijd geborgd. Nu kan een visie op de werkplek worden ontwikkeld: hoe zou de klant de werkplek willen zien? Men leert vanuit de klanteisen denken.

Dagdeel 3: Veiligheid en onderhoud

Stap 3: onderhoud uitvoeren door Schoonmaken

 • Kwaliteitsregels verzamelen en procedures nakijken
 • Wetgeving toetsen en veiligheidsregels checken
 • Regulier onderhoudsprogramma controleren
 • Materiaal en middelen onderhouden: onderhoudsprogramma maken
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

Het resultaat van deze dag is dat alle onderhoudsregels en veiligheidsrichtlijnen worden opgezocht en onderzocht. Ze worden getoetst op juistheid en geldigheid, waarna ze worden geborgd. Door zelf onderhoud uit te voeren, ontstaan eigenaarschap en professionele ontwikkeling. Voor de samenwerking is het ook heel goed om met elkaar onderhoud uit te voeren en daarmee te leren over machines, gereedschap of veiligheidsnormen.

Dagdeel 4: Communicatie en rapportage

Stap 5: nieuwe niveaus van werken Standaardiseren

 • Technische, kwantitatieve rapportage in Excel maken
 • Rapportage in PowerPoint voor communicatie met de organisatie
 • Resultaten vergelijken met de nulmeting en de visie op de werkplek
 • Plan van aanpak maken voor de toekomst: doelen stellen
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

Technisch gezien is Standaardiseren de 5e stap van 5S, maar we draaien de stappen 4 en 5 om voor het leerproces van de deelnemers. Inmiddels is er na 6 keer 5S uitvoeren veel bereikt. 3 keer gedurende de training en 3 keer in de tussenliggende weken. De volgende stap is het opstellen van rapportages voor het management. Welke verspillingen zijn weggenomen, welke winst is geboekt en welke standaarden zijn verbeterd? De deelnemers leren rapporteren over de bereikte resultaten. 

Dagdeel 5: Procedure 5S

Stap 4: uitvoering van 5S Systematiseren

 • Procedure 5S opstellen
 • Borging van de procedure 5S organiseren
 • Procedure in kwaliteitshandboek opnemen
 • Resultaten 5S evalueren
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

5S moet worden geborgd. Er is een procedure nodig. Die procedure wordt in deze stap gemaakt, samen met de voorman/teamleider. Dat is een vrij uitgebreide klus. Er moet rekening worden gehouden met ploegen, onderhoudsprogramma's, aanwezigheid van medewerkers en nog meer. Dit verschilt natuurlijk per organisatie. 5S wordt nu specifiek ingericht voor uw organisatie.

5S en continue verbetering stoppen nooit

Door 5S op iedere trainingsdag te herhalen op dezelfde werkplek, ervaren de deelnemers letterlijk dat een werkplek nooit klaar is. Een grote valkuil is dat 5S wordt gezien als een opruimactie. Dat is het duidelijk niet. Het is een methode om het proces van continue verbetering op de werkplek op gang te houden. Vergelijkbaar met de PDCA cyclus. Daarom is 5S ook een cyclus, in dit geval van 5 stappen: Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Systematiseren en Standaardiseren.

Coachend leiderschap voor de teamleider of voorman

Als rode draad door dit programma loopt de rol van de voorman of teamleider. 5S vereist specifiek de toepassing van coachend leiderschap. Operationeel leidinggevenden moeten dus leren kaders te stellen en de standaarden te bewaken, terwijl de operators nadenken over een verbeterde uitvoering van het werk. Zij zijn immers de specialisten en zo niet, dan moeten ze het worden. Terwijl de trainer de training leidt, observeert de teamleider het groepsproces en voert hij/zij eigen opdrachten uit. De teamleider leert leidinggeven door kaders te stellen, die te bewaken en medewerkers te observeren in hun gedrag: medewerking, groei, samenwerking en andere competenties. Deze observaties worden meegenomen in de functioneringsgesprekken.

Methode 5S in een administratieve omgeving toepassen

Hoewel de methode 5S oorspronkelijk is ontwikkeld voor de productie, blijkt de methode ook uitstekend toepasbaar in een dienstverlenende of administratieve omgeving, zoals verkoop, engineering en R&D. Sterker, juist in dit soort omgevingen wordt enorm gezocht naar files, naar data en worden handelingen opnieuw uitgevoerd. Het blijkt ook uit onze metingen, dat in dergelijke omgevingen tot wel 50% van de arbeidstijd verloren gaat aan verspillingen. Alle reden dus om 5S integraal in uw hele organisatie toe te passen. Nog los van de signaalwerking, want productiemedewerkers vragen bijna altijd wanneer deze methode ook op de andere afdelingen gaat worden toegepast.

Prijzen en voorwaarden incompany 5S training

De prijs voor deze incompany 5S training is € 2.950,- per team van 4 tot 14 medewerkers. De trainingen worden per dagdeel van 4 uur gegeven, waarbij de 5 dagdelen om de andere week plaatsvinden (een andere frequentie is bespreekbaar). Dit geeft de teamleider de gelegenheid om in de andere weken zelf de uitvoering van 5S te doen. De doorlooptijd is daarmee 10 weken, waardoor de borging al een eind op weg is. Dat is het voordeel van een incompany training. U kunt zelf de planning bepalen.

Wilt u meer weten over deze incompany training 5S? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ook met ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

5S incompany training:

 • Uitvoering op de werkvloer, de Gemba
 • Meer dan 50% in de uitvoering
 • Samenwerking met collega's
 • Werkplekken verbeterd
 • Procedure 5S ontwikkeld
 • Leiderschapsstijl oefenen voor teamleider
 • Wegnemen van rangen, status en standen
 • Verbetering werksfeer