Incompany training 5S Patagonia

Incompany 5S leren en tegelijkertijd samen toepassen op de werkvloer

Klik voor meer informatie

Incompany training: 5S methode toepassen

De incompany training 5S methode is praktisch en wordt bij u in de organisatie op de werkvloer gegeven. Tijdens deze training 5S leren de  medewerkers de methode 5S uitvoeren en leren de teamleiders of voormannen leiding geven aan die uitvoering via coachend leiderschap. Dit is een training waar de uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden op de werkvloer samenwerken en de methode 5S leren toepassen. Van de totale trainingstijd zijn de deelnemers 75% van de tijd de werkvloer om de werkplekken (Gemba) te verbeteren.

Direct resultaat met de incompany training 5S

Omdat dit een incompany training 5S is, is het resultaat direct zichtbaar. Al op de eerste dag wordt 5S uitgevoerd. Er wordt  bijvoorbeeld een nulmeting gemaakt en er worden werkstandaarden bepaald. We hebben deze training ontwikkeld vanuit de praktijk met als doel om mensen te helpen samenwerken en verspillingen weg te nemen. De werkplekken worden per trainingssessie beter. Het resultaat is vaak spectaculair. Al tijdens de training ontstaan procesverbeteringen, nieuwe standaarden en een verbeterde samenwerking. Bovenal wordt de deelnemers geleerd vanuit de klanteisen te denken. Dat gebeurt door iedere trainingsdag de 5 stappen van 5S uit te voeren: (1) Scheiden, (2) Sorteren, (3) Schoonmaken, inclusief Safety, (4) Systematiseren en (5) Standaardiseren.

Inhoud van de training 5S

Het programma van de incompany training 5S bestaat uit 5 dagdelen, waarbij 5S in ieder dagdeel wordt uitgevoerd. Naast de uitvoering van 5S worden rapportages gemaakt, verbeterborden ingezet en natuurlijk nieuwe, verbeterde standaarden ontwikkeld. Het is een veelzijdig programma, waarbij enthousiasme, samenwerking en eigenaarschap ontstaan.

Dagdeel 1: Verspillingen leren zien

 • Cyclus van de methode 5S
 • Nulmeting van de werkplekken uitvoeren
 • Evaluatie van de nulmeting
 • Normen stellen voor de werkvloer
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de gekozen normen

De eerste stap van 5S is bedoeld om ruimte te maken op de Gemba. De operators leren eerst de 8 verspillingen of wastes observeren en te onderkennen. Dit is een belangrijke stap in het leerproces. Daarna ervaren ze hoe het is om met elkaar normen vast te stellen en regels te volgen, waarbij ze leren luisteren naar elkaar en samenwerken.

Dagdeel 2: Werkplek inrichten vanuit de klanteisen

 • Meten van de verspillingen
 • Faalkostenanalyses maken
 • Standaarden verbeteren
 • Visie op de werkplek ontwikkelen: denken vanuit de klanteisen
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De tweede stap van 5S is bedoeld om de efficiëntie te verbeteren door een verbeterde werkplekinrichting. Door verspillingen te meten, worden medewerkers zich bewust van tijd die ze besteden aan faalkosten/verspillingen. Als die verspillingen eenmaal worden gezien en ervaren, is dit nieuwe inzicht voor altijd geborgd. De efficiëntie kan nu worden verbeterd. Verder kan een visie op de werkplek worden ontwikkeld: Hoe zou de klant de werkplek willen zien? Men leert vanuit de klanteisen denken.

Dagdeel 3: Veiligheid en onderhoud

 • Kwaliteitsregels verzamelen en procedures nakijken
 • Wetgeving toetsen en veiligheidsregels checken
 • Regulier onderhoudsprogramma opstellen
 • Materiaal en middelen onderhouden: onderhoudsprogramma maken
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De derde stap van 5S is bedoeld om productieonderbrekingen te voorkomen. Apparaten moeten in conditie zijn, grijpvoorraden aangevuld zijn en gereedschap moet beschikbaar zijn en werken. Het resultaat van deze dag is dat alle onderhoudsregels en veiligheidsrichtlijnen worden opgezocht en onderzocht. Ze worden getoetst op juistheid en geldigheid, waarna ze worden geborgd. Door zelf onderhoud uit te voeren, ontstaan eigenaarschap en professionele ontwikkeling. Voor de samenwerking is het ook heel goed om met elkaar onderhoud uit te voeren en daarmee te leren over machines, gereedschap en veiligheidsnormen.

Dagdeel 4: Borging 5S

 • Procedure 5S maken
 • Verbeterborden ontwikkelen
 • Hulpmiddelen beschikbaar stellen
 • Medewerkers bevoegdheden geven
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De vierde stap van 5S is bedoeld om een systeem te ontwikkelen. Herhaling in de uitvoering van de 5S procedure is belangrijk om steeds verder te verdiepen en verspillingen weg te nemen. Denk aan de pitstop bij formule 1 races. Het proces wordt continu verbeterd. Hoe sneller hoe beter, maar wel veilig. 5S is geen opruimactie, maar een manier om processen continu te verbeteren: telkens nieuwe standaarden ontwikkelen, in het belang van de klant.  

Dagdeel 5: Standaardiseren en communiceren

 • Nieuw ontwikkelde standaarden communiceren
 • Resultaten meten en rapporteren
 • Kwaliteitshandboek en procedures aanpassen
 • Trots op de resultaten delen
 • 5S uitvoeren in de praktijk conform de normen

De vijfde stap van 5S is een resultaat: er zijn nieuwe, verbeterde standaarden ontwikkeld. Deze standaarden zijn in de praktijk gebracht en worden gehandhaafd. Het is wel nog nodig dat die nieuwe standaarden worden gedeeld en waar nodig worden vastgelegd. Verder worden de resultaten gerapporteerd aan het management. 5S is geborgd en werkt, in het belang van de klanten en de medewerkers.

Methode 5S onderdeel van de toolkit continuous improvement

Continuous Improvement of Kaizen Management zijn de bovenliggende managementsystemen waar de methode 5S onderdeel van is. Door de methode 5S op iedere trainingsdag te herhalen ervaren de deelnemers letterlijk dat een werkplek nooit klaar is. Het is een grote valkuil dat 5S wordt gezien als een opruimactie. Dat is het niet. Het is een methode om het proces van continue verbetering op de werkplek op gang te houden. Vergelijkbaar met de PDCA cyclus. Daarom is 5S ook een cyclus, in dit geval van 5 stappen: Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Systematiseren en Standaardiseren.

Methode 5S of 6S

5S en 6S zijn niet verschillend. Omdat men het niet altijd duidelijk vond dat Safety onderdeel is van 5S, wat wel zo is, ziet u soms ook de methode 6S. De zesde 6 is dus van Safety. In deze training nemen we deze stap zeker mee. Medewerkers onderzoeken tijdens de oefeningen de veiligheidsregels en beoordelen of deze goed en volledig worden toegepast. Daarna volgen weer de verbeteringen.

Methode 5S in een administratieve omgeving toepassen

Hoewel de methode 5S oorspronkelijk is ontwikkeld voor de productie, wordt de methode tegenwoordig overal toegepast. Het principe is hetzelfde en de resultaten ook. 5S werkt uitstekend in een dienstverlenende of administratieve omgeving, zoals verkoop, engineering en R&D. Juist in dit soort omgevingen wordt enorm gezocht naar files, naar data en worden handelingen opnieuw uitgevoerd. Het blijkt ook uit onze metingen, dat in dergelijke omgevingen tot wel 50% van de arbeidstijd verloren gaat aan verspillingen. Alle reden om de methode 5S integraal in uw hele organisatie toe te passen. 

Prijzen en voorwaarden incompany 5S training

De prijs voor deze incompany 5S training is € 3.750,- per team van 4 tot 14 medewerkers voor 5 dagdelen. De dagdelen van 4 uur worden om de andere week gegeven (een andere frequentie is bespreekbaar). Dit geeft de teamleider de gelegenheid om in de  tussenliggende weken zelf de uitvoering van 5S te leiden. De doorlooptijd van een volledige training is daarmee 10 weken, waarbij 5S minstens 10 keer is toegepast. Hierdoor is de borging van 5S al een eind op weg. Dat is het voordeel van deze incompany training. U kunt zelf de planning bepalen.

Wilt u meer weten over deze incompany training 5S? Vul dan hieronder vrijblijvend uw gegevens in. U kunt ook met ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

5S incompany training:

 • 75% trainingstijd op de werkvloer
 • Samenwerking met collega's
 • Werkplekken verbeterd
 • Procedure 5S ontwikkeld
 • Leiderschapsstijl oefenen voor teamleider
 • € 3750 per team voor 5 dagdelen