Ga direct naar de inhoud.

korte managementopleidingen
Functies beter uitvoeren

Korte managementopleidingen met effect op mensen

Waarom we het doen? Om mensen te helpen beter te functioneren. Als mensen beter functioneren zijn ze trots, hebben ze plezier en genieten ze van het werk. Ze voegen waarde toe aan uw organisatie en hebben succes. Hoe we het doen? Via praktijkopleidingen, waarin de deelnemers oefenen, leren, ervaren en experimenteren. We gebruiken daarbij de informatie en kenmerken van uw organisatie, de functies van de deelnemers en hun eigen persoonlijkheid en talenten. Wij leiden de beste professionals op, omdat we de deelnemers geen trucjes leren, maar ze beter maken. Met dit aanbod ondersteunen we HRM managers en medewerkers in de realisatie van effectieve trainingen. We zijn uw partner en leggen graag uit hoe we u van dienst zijn.

Of het nu gaat om leiderschap, de toepassing van ISO 9001, de implementatie van Lean Manufacturing of communicatie met MBTI, het gaat er om mensen in staat te stellen methoden en technieken eigen te maken, zodat ze deze in de dagelijkse praktijk van hun functies weten toe te passen.

Opleidingsprogramma dat mensen helpt in hun functie:

 1. Opleiden maakt mensen sterker en leidt tot nieuwe ontwikkelingen
 2. Succes begint bij opleiden en de juiste toepassing van kennis
 3. Extra in company programma beschikbaar
 4. Praktijkgericht onderwijs voor managementsystemen en -modellen
 5. Coaching tijdens de opleiding voor individuen en teams

1. Opleiden maakt mensen sterker en leidt tot nieuwe ontwikkelingen

Voorop staan niet de modellen of theorieën, maar de rol van de cursist in uw organisatie. Wat heeft de cursist nodig om te verbeteren? Hoe kan hij of zij groeien in zijn of haar functie en een betere professional worden? Is dat kennis van ISO 9001, Lean of 5S? Of juist ontwikkeling van de persoonlijkheid, communicatie en leiderschap? Door de antwoorden te kennen, kunnen we mensen helpen te ontwikkelen. Dat lukt niet met trucjes, maar wel via het aanbieden van hulp op maat. De deelnemers leren, oefenen, experimenteren, discussiëren en bestuderen voorbeelden tijdens de opleidingen en trainingen. Een beproefd concept.

2. Succes begint bij opleiden en de juiste toepassing van kennis

Wij leren de cursisten vanuit de eigen persoonlijkheid, talent en functie te werken. De deelnemers en hun functies staan centraal in onze opleidingsprogramma's. Het voordeel hiervan is, dat:

 1. Cursisten zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen
 2. Zij daarna hun functies beter uitvoeren en beter presteren
 3. Vervolgens ook de organisatie verbetert
 4. Continu leren en verbeteren leidt tot een lerende organisatie
 5. Uw organisatie een definitieve voorsprong neemt op de concurrentie

Er is een groot verschil tussen een cursus kwaliteitsmanagement en een cursus voor de uitvoering van kwaliteitsmanagement vanuit de eigen functie in de eigen organisatie. Zo leert een kwaliteitsmanager het managementsysteem te implementeren in de eigen organisatie, leert een teamleider leiding te geven aan zijn of haar eigen team en leert een operationeel manager een productieplan te maken voor zijn of haar eigen fabriek.

3. Extra in company programma beschikbaar

Vanaf de start van Patagonia is de combinatie tussen consultancy en opleidingen gemaakt. Het gaat om de combinatie kennisoverdracht én toepassingen. Onze adviseurs begeleiden iedere dag organisaties bij de toepassing van procesmanagement c.q. kwaliteitsmanagement. Dankzij die ervaring kunnen we ook trainingen in de praktijk geven. Onze trainers zijn in staat om bijvoorbeeld 5S met een groep cursisten direct in de praktijk uit te voeren. Tijdens de uitvoering wordt de theorie gepresenteerd en wordt deze gelijk omgezet naar werkwijzen, informatie en besluitvorming voor uw organisatie. Dat is uniek en zeer effectief. Lees meer over de voordelen van in company Team Trainingen.

4.Praktijkgericht onderwijs voor managementsystemen en -modellen

Vanuit de leerbehoefte van de deelnemers, het huidige kennis- en ervaringsniveau en de doelstellingen van de organisatie starten we het leerproces door vanuit de praktijk van de deelnemers te werken. Tijdens de opleiding doorlopen ze de volgende stappen:

 1. De praktijk analyseren: probleemstelling definiëren, nulmeting en reality check
 2. De theorie begrijpen: kennisontwikkeling
 3. Ontwerpen en plannen: creëren van nieuwe mogelijkheden en experimenteren
 4. Uitvoeren: implementeren, mogelijkheden vinden en ervaring opdoen
 5. Reflectie op de resultaten

De deelnemers doen op deze manier niet alleen kennis op, maar leren vanuit een vraag of probleem analyses uit te voeren, mogelijkheden te verkennen en een aanpak te kiezen. Die aanpak wordt al tijdens de opleiding in de praktijk gebracht. Daarmee weten ze ook in nieuwe situaties te handelen. Ze gaan hun functie structureel beter uitvoeren.

5. Coaching tijdens de opleiding voor individuen en teams

Tijdens onze opleidingen en trainingen schrijven we de deelnemers niet voor wat ze moeten doen, maar laten we ze ontdekken wat de beste werkwijze is en hoe ze zichzelf in hun functie kunnen verbeteren. Methoden als 5S, ISO 9001 en andere managementmodellen, maar ook leiderschap en communicatie zijn technieken en methoden, die niet via een trucje of stappenplan worden geleerd. Iedere dag zijn er nieuwe situaties en telkens opnieuw moeten leidinggevenden weten hoe te handelen. Daarom leiden we op door middel van coaching, zodat de cursisten zelfstandig worden en geen marionette van een theorie blijven of bepaalde dogma's aanhangen. Excelleren in een functie betekent dat de inhoud van die functie wordt begrepen, de doelen specifiek zijn en via een proces van continu leren de juiste besluiten worden genomen. 

Programma aanbod voor ambities en professionele ontwikkeling

Kennis, vaardigheden en competenties worden tijdens de opleiding ontwikkeld en de cursisten gaan naar huis met uitgewerkte documenten, analyses, plannen en acties. Om goede effecten te bereiken worden de individuele opleidingen in kleine groepjes gegeven met veel interactie en aandacht van de trainer. Onze cursusgroepen voor individuele opleidingen zijn daarom maximaal 5 deelnemers groot. Dat maakt het intensief, leerzaam en praktijkgericht. Daarnaast bieden we oplossingen voor in company via team trainingen en workshops met dezelfde opbouw en aanpak. Daarin kunnen 10 deelnemers participeren. Dit programma heeft direct effect en helpt HR managers en lijnmanagers met de ontwikkeling een lerende organisatie, waarin mensen zich continu verder ontwikkelen in hun functies!

Wilt u meer weten over ons opleidingsconcept? Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt de opleidingsgids. Of bel ons via 088 33 666 66. Een e-mail sturen kan ook: info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Effectief opleidingsconcept:

 • Korte managementopleidingen
 • Theorie toepassen op eigen praktijk
 • In company en open inschrijving
 • Professioneel ontwikkelen
 • Direct resultaat in de functies
 • Groepsgrootte 5 deelnemers
 • In company 10 deelnemers
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies