De coach leidt voor u het verbeterteam met Six Sigma

Klik voor meer informatie

Coaching van verbeterteams

Met deze vorm van coaching krijgen verbeterteams richting en een goede, methodisch werkwijze. Er wordt een business case (onderzoeksvraag) met het team opgesteld en daarna een verbetermethode gekozen. Six Sigma, Lean, 5S en Problem Solving zijn voorbeelden van beproefde verbetermethoden. In de praktijk blijken teams te verstrikken in de toepassing van deze methoden en in de dagelijkse werkelijkheid van de organisatie. Het team kan vastlopen op weerstand, hiërarchie, processen of andere omstandigheden. De coach begeleidt het team in de uitvoering en leert de teamleden omgaan met praktijksituaties, zodat de doelstellingen van het team worden gerealiseerd.

Verbetermethoden zoals Six Sigma of Problem Solving hebben een logisch en prima te begrijpen stappenplan. De coach heeft de teamleden deze methoden snel uitgelegd. Daarna volgt de uitvoering. De coach treedt vaak op als voorzitter van het verbeterteam, maar kan ook een voorzitter van het team coachen. Het team werkt 4 tot 6 weken aan een kwaliteitsprobleem, waarna dat probleem is opgelost. De coach leert de teamleden niet alleen de verbetermethode met alle analysetechnieken, maar ook de manier van samenwerken en besluiten nemen. De coach demonstreert de teamleden de balans te vinden tussen diepgang bereiken in de analyses en tempo maken in de besluitvorming, omdat het kwaliteitsprobleem moet worden opgelost.

Voordelen van coaching voor verbeterteams:

  1. Leren van een ervaren coach
  2. Verbetermethode in de praktijk zien functioneren
  3. De valkuilen vermijden

1. Leren van een ervaren coach

Verbetermethoden zijn op papier logisch en goed te begrijpen. Een methode begrijpt u in een middag. Wat lastiger is, is de uitvoering in de praktijk van een organisatie. Het team wordt geconfronteerd met bestaande patronen, macht, relaties of het simpelweg ontbreken van data. De coach demonstreert hoe het team met dergelijke situaties omgaat. Daarnaast laat de coach ook aan het managementteam zien waar een organisatie aan moet voldoen om überhaupt succesvol met verbeterteams te kunnen werken. Kortom, de coach helpt het team en de organisatie tegelijkertijd.

2. Verbetermethode in de praktijk zien functioneren

Verbeterteams zijn zeer succesvol in het oplossen van proces- of kwaliteitsproblemen, als de verbetermethode tenminste goed wordt uitgevoerd. Het is inspirerend en leerzaam voor de teamleden om mee te werken in een succesvol team. Een verbeterteam lost kwaliteitsproblemen veel beter en sneller op dan individuele professionals. Ook al is die individuele professional nog zo goed in zijn of haar werk. Daar komt de uitspraak uit Kaizen vandaan: Problem Solving is teamwork. De coach laat de teamleden ervaren hoe de verbetermethode succesvol wordt uitgevoerd.

3. De valkuilen vermijden

De coach legt per stap in het verbeterproces uit wat er gaat gebeuren. Enerzijds wordt er gekeken naar wat goed gaat, hoe analyses worden gemaakt en waarom besluiten worden genomen, anderzijds wordt ook besproken wat niet goed gaat. Door deze gebeurtenissen te benoemen en uit te leggen, zien de deelnemers wat de valkuilen zijn. Denk aan een verbeterteam dat stagneert, dat alleen een rapport schrijft, of dat niet diep genoeg gaat in het maken van een oorzaakanalyse (root cause analysis). Het is leerzaam om te ervaren hoe de coach deze valkuilen vermijdt en het team naar een succesvol resultaat leidt.

Meer weten over coaching voor verbeterteams? Bel ons op 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

Informatie aanvragen

Meer succes als verbeterteam:

  • Coach is voorzitter van verbeterteam
  • Verbetermethode kiezen en toepassen
  • Business case uit uw eigen praktijk
  • Samenwerken aan verbetering
  • Documentatie gratis beschikbaar