Coach uitvoering functie Teamleider

Coach helpt je met de uitvoering van de functie Teamleider in de praktijk

Klik voor meer informatie

Na cursus Teamleider met coach de functie uitvoeren in de praktijk

Wil je de functie Teamleider snel onder de knie hebben? Of wil je als Teamleider nieuwe niveaus bereiken? Volg de cursus Teamleider en combineer deze cursus met een coach, die je begeleidt in de praktijk op de werkvloer in je eigen organisatie. Tijdens de cursus Teamleider leer je de basis procedures voor de functie Teamleider, waarna je deze in de praktijk brengt met ondersteuning in de praktijk. De coach loopt met mee in de uitvoering van het werk en helpt je met de toepassing van  de procedures die je tijdens de cursus hebt geleerd. Als een heel team moet worden opgeleid, kan de cursus Teamleider ook incompany worden verzorgd. 

Leiderschap ontwikkelen voor de functie Teamleider

Je staat in de functie Teamleider nooit uit. Tijdens vergaderingen, op de werkvloer en bij de Dagstart. Je teamleden zien alles van je en reageren op basis van jouw gedrag als Teamleider. Daarom is voor Teamleiders een set specifieke procedures ontwikkeld, die op een gestandaardiseerde manier worden uitgevoerd: De Gemba Core Activities. Deze leer je tijdens de cursus Teamleider, waarna ze in de praktijk kunnen worden gebracht met een coach. Deze geeft je feedback en helpt je verbeteren. Het resultaat is Operational Excellence.

Standaard procedures voor functie Teamleider met coach uitvoeren

Gemba Core Activities zijn standaard procedures voor de functie Teamleider. Leer deze en pas ze toe samen met je coach in de praktijk van je organisatie. Het resultaat is de totale beheersing van de order flow. 

1. Teamleider leert de Dagstart leiden

De Dagstart is niet het moment voor Teamleiders om instructies te geven. Integendeel, het doel is informatie ophalen. De Teamleider stelt vragen over de werkplekken en luistert naar de antwoorden van de operators. Het team onderzoekt hoe de orders, die vandaag in de planning staan, op tijd af komen en voldoen aan de klanteisen. Informatie wordt verzameld op het dagstartbord. De coach leert de Teamleider op de juiste manier leiden en communiceren. 

20230927 113226

2. Leer de Gemba Walk als Teamleider

Een andere specifieke procedure voor de Teamleider is de Gemba Walk. De Gemba Walk is een gerichte rondgang langs de werkplekken en wordt vijf keer per dag uitgevoerd. Daarbij wordt doelgericht een aspect van de Gemba onderzocht. Veel Teamleider lopen routinematig in de ochtend en middag een ronde, maar dat is geen Gemba Walk. Er is een doel, er worden observaties gedaan en direct initiatieven genomen. De coach helpt Teamleiders observeren.

20211201 151450

3. Teamleiders leren Problem Solving toepassen

Tijdens de productie kunnen zich afwijkingen voordoen. De operators melden die (Andon), waarna de Teamleider direct op de Gemba de procedure Problem Solving start met de uitvoering van een root cause analyse. Tijdens de cursus Teamleider leer je hoe dat werkt en welke varianten bestaan. Daarna moet deze vaardigheid nog in de praktijk worden gebracht. Het is een kunst van uitvragen en onderzoeken met de operators, waarna een directe, klantgerichte actie volgt.

20240423 100939 1

4. Teamleiders laten process audits uitvoeren

Je leert via de cursus Teamleider hoe belangrijk standaardisatie is. Zowel voor de operators als voor de Teamleiders. Handhaving is een belangrijke verantwoordelijkheid in de functie Teamleider. Eén van de procedures om die handhaving te ondersteunen is de in-process audit (Kamishibai). Dit zijn korte, visuele checks die operators uitvoeren op de werkplekken. De coach leert je hoe je de operators verslag laat doen van zo'n audit.

Organisational

5. Onboarding wordt geleid door de Teamleider

Je leert bij de cursus Teamleider dat je als Teamleider verantwoordelijk bent voor de continuous flow. Een continue stroom van waarde creërende werkzaamheden, die niet mag worden onderbroken in het belang van de wachttijd van de klant. Dat betekent dat alleen gekwalificeerde operators het werk mogen uitvoeren. De procedure onboarding wordt nauwkeurig door Teamleiders uitgevoerd om de continuïteit in de flow van werkzaamheden te garanderen. 

20240229 105126

6. De Teamleider voert Leader Standard Work uit

De standaard of de basis van leiderschap is andere helpen leren. Het doel is dat operators zelfstandig functioneren en de orders van de klanten foutloos uitvoeren. Tijdens de cursus Teamleider staat dit onderwerp iedere dag centraal, omdat het over de manier van leiding geven gaat. Veel operationeel leidinggevende zijn directief en bepalend, terwijl ze er voor moeten zorgen dat operators leren en verantwoordelijkheid nemen. De coach laat zien hoe dat in de praktijk werkt.

20220301 095053

Competenties voor de functie Teamleider

De gewenste competenties voor de functie Teamleider zijn anders dan de meeste teamleiders denken. De teamleider haalt het beste uit zijn of haar team. Niet door het geven van instructies, maar door operators beter te maken, waste weg te nemen en snel oplossingen met elkaar te ontwikkelen. Nederigheid, onderzoekvaardigheden, samenwerken en nauwkeurige communicatie is een greep uit de noodzakelijke competenties om operators te motiveren. 

Dag- en weekplanning voor de Teamleider

Tijdens de cursus teamleider wordt de werkweek uitgeschreven. De hiervoor beschreven standaard routines voor de teamleider worden gepland per week en per dag. Dit geeft structuur en een invulling voor time management in de uitvoering van de functie Teamleider. De coach helpt je als teamleider om deze planning operationeel te maken. Bestaande structuren worden getransformeerd naar een effectieve werkwijze en operationele planning. 

Vraag de informatie aan over coaching op de werkvloer bij de uitvoering van je werk als Teamleider. Je kan ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-opleidingen.com

Informatie aanvragen

Verbeteren in je functie Teamleider:

 • Coaching in de praktijk
 • Leiderschap ontwikkelen
 • Communicatie ontwikkelen
 • Time management
 • Planning en uitvoering verbeteren

Meer om te vragen over coaching

Wat zijn de kenmerken van een goede coach?

Een goede coach is objectief en analyseert het gedrag van de coachee. De coach observeert nauwkeurig communicatie, leiderschap, gedragspatronen en andere persoonlijkheidskenmerken van de coachee. Vervolgens wordt geholpen door de spiegel voorgehouden via het stellen van vragen. Dit doet de coach op basis van de ontwikkelingsdoelen van de coachee. 

Wat is het nut van coachen?

Het nut van coachen is het ontwikkelen van zelfreflectie of awareness. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun gedrag, communicatie en leiderschapsstijl. Via coaching wordt de spiegel voor gehouden, zodat de coachee zichzelf ziet en zich  daarna verder kan ontwikkelen. Coaching is werkt snel en effectief. 

Welke vaardigheden heeft een goede coach?

Een goede coach kan buitengewoon nauwkeurig observeren en analyseren. Daarnaast is de coach vaardig in communicatie op een ondersteunende manier. Via het stellen van vragen wordt de coachee geholpen met het creëren van het zelfbeeld. De coach oordeelt niet, maar neemt waar op basis van ontwikkelingsdoelen en ondersteunt het ontwikkelproces van de coachee. 

Hoe moet je goed coachen?

Goed coachen begint met een plan en een planning. Eerst wordt het ontwikkelprogramma met de coachee bepaald. Dit doet bijvoorbeeld de manager met de teamleider. Vervolgens worden de frequentie en werkwijze vastgesteld. De coach en coachee maken kennis, waarbij de coachee wordt uitgelegd wat coaching inhoudt en hoe de werkwijze is. Vervolgens wordt wekelijk en maandelijks de voortgang geëvalueerd. De procedure voor goed coachen is:

 1. Ontwikkeldoelen vooraf bepalen
 2. Samenwerking tussen coach, coachee en leidinggevende uitwerken
 3. Veilige omgeving creëren
 4. Planning en frequentie van de coaching vaststellen
 5. Voortgang en evaluatie momenten bepalen
 6. Rapportage format en vertrouwelijkheid vaststellen