Coaching van het managementteam

Prestaties verbeteren door inzet van een coach of voorzitter van het team

Klik voor meer informatie

Coaching managementteam

Deze vorm van coaching is bedoeld om het managementteam beter te helpen presteren. Het gaat om de samenwerking binnen het team en de kwaliteit van de besluitvaardigheid. Een managementteam staat voor lastige keuzes en iedere beslissing heeft effect op de hele organisatie. Beslissingen moeten juist zijn en tijdig worden genomen en niet half juist zijn en te laat. Met coaching komt het managementteam in control. Plannen worden gemaakt en uitgevoerd en de dagelijkse praktijk verstoort niet de lange termijn doelen. De coach houdt het team een spiegel voor. Zo wordt duidelijk hoe het team functioneert, wat het verbeterpotentieel is en hoe de verbeteringen worden gerealiseerd.

De coach laat zien hoe het managementteam in de praktijk functioneert. De besluitvorming wordt geanalyseerd evenals de plannen en de resultaten na uitgevoerde acties. Natuurlijk gaat de coach in op het gedrag van de individuele teamleden. Daarmee wordt duidelijk welk gedrag productief is en welk gedrag niet. De goede eigenschappen worden uitgelicht, maar natuurlijk ook de patronen (de gewoonten) en dogma's of aannames, die een valkuil vormen. De coach helpt het team zichzelf te vernieuwen en verbeteren. Het is de kunst nieuwe competenties te ontwikkelen, zodat de samenwerking en besluitvorming verbeteren.

De voordelen van teamcoaching in de praktijk:

 1. Reflectie op gedrag en patronen
 2. Werken vanuit de dagelijkse praktijk
 3. Evaluatie van beslissingen en effecten
 4. Continue verbetering en leren van processen

1. Reflectie op gedrag en patronen

De coach analyseert de samenwerking in het managementteam. De individuele leden hebben invloed op elkaar, waardoor bepaalde werkwijzen en patronen ontstaan. De coach houdt het team een spiegel voor, waardoor de teamleden inzien hoe ze zelf als team functioneren. Deze eerste stap is belangrijk. Eerst is inzicht nodig in het huidige functioneren, waarna verbeteringen mogelijk zijn. 

2. Werken vanuit de dagelijkse praktijk

Die reflectie gebeurt niet vanuit een theoretisch kader, of op de hei, maar gewoon in de praktijk van de dag. Als het team op maandagochtend haar vergadering heeft, dan vindt daar de reflectie plaats. Door vanuit de praktijk te werken worden patronen en gedragingen zichtbaar en zijn ze echt. De kracht van het team komt naar voren alsook de verbeterpunten. De coach is gewend aan die dagelijkse praktijk en kan het team daar het beste helpen.

3. Evaluatie van beslissingen en effecten

Het team neemt beslissingen. Met de coach wordt onderzocht hoe beslissingen tot stand komen en wat de effecten zijn in de organisatie. Vaak komt besluitvorming tot stand via vertrouwde patronen en dat is een gevaar. Juist het managementteam moet nieuwe wegen durven bewandelen en bestaande paden verlaten om de organisatie verder te brengen en te verbeteren. Er moeten immers nieuwe, ambitieuze doelstellingen worden gerealiseerd en dat lukt zelden via de bestaande, bekende werkwijze. Er is een nieuw niveau van presteren nodig en dat wordt bereikt via vernieuwing van de samenwerking in het team. 

4. Continue verbetering en leren van processen

De coach heeft als doel dat leerprocessen worden geïmplementeerd binnen het team. Het team mag niet afhankelijk worden van de coach, maar moet haar eigen functioneren inzien. Dat is de essentie van coaching. De teamleden gaan hun eigen functioneren herkennen, waarna de stap naar ontwikkeling kan worden ingezet. Daartoe leren de deelnemers hun leerprocessen herkennen, zodat ze zelf in staat zijn zich individueel en als team te ontwikkelen. Daar zit de garantie op succes.

Wilt u meer weten over coaching van het managementteam? Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com. We zijn u graag van dienst.

Informatie aanvragen

Meer succes als Managementteam:

 • Teamcoaching in de praktijk
 • Reflectie op samenwerking
 • Evaluatie van besluitvorming
 • Beleidsontwikkeling
 • Professionalisering
 • Direct resultaat
 • Professional Excellence